پایان نامه های دانشجویی در تمامی رشته ها
دانلود پایان نامه جامعه شناسی : جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ

دانلود پایان نامه جامعه شناسی : جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ 198ص   فصل اول مقدمه و كليات جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ – يعني شناخت تأثير جنگ بر جامعه و متقابلاً تأثير جامعه … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم