دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه ارشد : حسابداري اداره پست و تلگراف

دانلود پایان نامه ارشد : حسابداري اداره پست و تلگراف 70ص   فصل حقوق و دستمزد : حقوق پايه : حقوقي است كه با رعايت قانون كار (براي كارمندان رسمي) و يا به وسيلة عقد قراردادي كه مغاير قانون كار … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه ارشد : فعالیت کشاورزی بر اساس استاندارد های حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد : فعالیت کشاورزی بر اساس استاندارد های حسابداری 57ص         مقدمه فرايند تدوين استاندارد هاي حسابداري فرايندي مستمر و پوياست كه در واكنش به تغيير تغيير شرايط وتحولات محيط داخلي وبين المللي با … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه ارشد : بانكداري بدون رباو تحليلي بر منابع و مصارف بانك رفاه

دانلود پایان نامه ارشد : بانكداري بدون رباو تحليلي بر منابع و مصارف بانك رفاه 253ص+ پیوست     چكيده: شوك‌هاي اقتصادي با‌ توجه به تاثيرگذاري بر متغيرهاي خاص اقتصاد كلان موجب نابساماني فعاليت‌هاي اقتصادي شده، بي‌ثباتي اقتصادي را ايجاد … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۶۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك 150ص   فهرست مطالب عنوان صفحه پيشگفتار ب فهرست مطالب د فهرست اشكال ح فهرست ضمائم چكيده ط ي فصل اول – كليات 1 مقدمه 2 تعريف موضوع تحقيق … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل

دانلود پایان  نامه ارشد : بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل 150ص   دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مرکزي دانشکده اقتصادوحسابداري پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)     چکيده : اين پژوهش در … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي سيستم حسابداري بانکداری اسلامی بانک ملی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي سيستم حسابداري بانکداری اسلامی بانک ملی 102ص   مقدمه تشكيل بانك بشكل جديد نخستين بار در سال 1285 هجري شمسي( 1324 ه‍ – ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانك شاهي از … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه : بررسي سيستم حسابداري اداره تامين اجتماعی

دانلود پایان نامه : بررسي سيستم حسابداري اداره تامين اجتماعی 35ص   آشنايي با تامِين اجتماعی : تامین اجتماعی رامی توان پدیده ای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی دانست که در حقیقت به موازات شکل گیری نیروهای شاغل در حال … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۲۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي رابطه بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي رابطه بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 28 ص + فایل پاور پوینت   دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري 130ص   دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده اقتصاد و حسابداري ، گروه حسابداري   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي برنامه پنج ساله اول ماليات در ايران و مقايسه آن با ماليات در قبل و بعد انقلاب

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي برنامه پنج ساله اول ماليات در ايران و مقايسه آن با ماليات در قبل و بعد انقلاب 32ص فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: تجزيه وتحليل برنامه پنج ساله اول 1- برنامه پنج ساله … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۱۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC در صنعت تراکتور سازی ایران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC در صنعت تراکتور سازی ایران 100 ص     فهرست مطالب     تشكر و قدرداني چكيده پيشگفتار فصل اول:‌كليات تحقيق 1ـ1ـ مقدمه………………………………… 1 2ـ1ـ … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه : برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري

دانلود پایان نامه : برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري 87ص     چكيده مطالب تنوع مؤسسات و گوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۷۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي اقتصادي در رابطه با راه اندازي كتابفروشي

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي اقتصادي در رابطه با راه اندازي كتابفروشي 30ص   طرحي كه براي ارائه تهيه شده در رابطه با يك مغازه لوازم التحرير مي‌باشد كه مالكيت آن شخصي مي‌باشد ودر متراژي حدود 38 متر داير … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه ارشد : بخش اداري مالي مخابرات

دانلود پایان نامه ارشد : بخش اداري مالي مخابرات 81ص   فصل اول     اداره مالي اداري اداره مالي اداري ضمن ارائه خدمات به متقاضيان و مشتركين تلفني بصورت قبول تقاضا و اشتراك تلفن و تشكيل پرو.نده و رسيدگي … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۲۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي دايره حسابداري شعب بانكها

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي دايره حسابداري شعب بانكها 205ص     مقدمه بر كسي پوشيده نيست كه بانك ها جز نهادهاي مالي هر كشور مي باشند. نهادهاي مالي دو گونه اند: نهادهاي مالي سياست گذار: موسساتي كه مسئوليت … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۱۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه ارشد : صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل

دانلود پایان نامه ارشد : صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل 52ص     فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه 9/15 – نكات كليدي و مهم………………… 2 تمرين هاي اينترنتي دانشجويان……………. 4 حل مسائل……………………………… 5 سؤالات اين مبحث………………………… 10 مسائل………………………………… 12 اطلاعات … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم