دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه : نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

دانلود پایان نامه : نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت 150ص     فهرست مطالب عنوان                                                                                                     مقدمه                                                                                                                                    1 فصل اول : جايگاه  نظام ارزشيابي عملكرد وپاداش دراسلام بخش اول – مباني ارزشيابي ازديدگاه قرآن                                                                                   10 … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۴۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه : آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصي

دانلود پایان نامه : آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصي 110ص   فهرست مطالب عنوان مقدمه بخش اول: آزادی اطلاعات گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی بند … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۱۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه : ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران

دانلود پایان نامه : ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران 95ص   -1- مقدمه مطالعاتي كه در رابطه با علل موفقيت سازمانها بعمل آمده است. حاكي از آن است كه كيفيت انتظارات بيشتري از خدمت در … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه : احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي

دانلود پایان نامه : احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي 48ص   قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري پروژه تحقيقات دوره كارشناسي     فهرست مطالب عنوان                                                                 صفحه مقدمه فصل … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
پایان نامه های دانشجویی در تمامی رشته ها
دانلود پایان نامه : اجاره،سرقفلي وحق كسب وپيشه تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي

دانلود پایان نامه : اجاره،سرقفلي وحق كسب وپيشه تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي 90ص   دانشگاه آزاد اسلامي واحد مجتمع يادگار امام (ره ) دانشكده تحصيلات تكميلي ،گروه الهيات   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.SC.» … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه : رابطه بین مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی با تاکید بر اندازه دولت در ایران

دانلود پایان نامه : رابطه بین مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی با تاکید بر اندازه دولت در ایران 72ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشکده تحصیلات تکمیلی   ((فهرست مطالب))   عنوان                                                                                                       صفحه چکیده                                                                                                         1 فصل اول :کلیات … ادامه یافت

درجه بندی نشده پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه : جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

دانلود پایان نامه : جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي 173ص   فهرست مطالب عنوان                                                                                             صفحه مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 1 فصل اول كليات ……………………………………………………………………………………. 7 مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي  8 گفتار اول- … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم