دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري

دانلود پایان نامه ارشد : پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري 60ص   فهرست مطالب عنوان                            صفحه پيشگفتار …………………………… فصل اول – كليات مبحث اول : مفهوم مسئوليت مدني و اقسام آن از نظر منشأ مبحث دوم … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۷۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه : پناهندگی

دانلود پایان نامه : پناهندگی 52ص   مقدمه بعد از جنگ بين‌المللي دوم مساله «پناهندگي» يكي از مسائل مهم اجتماعي و سياسي بين‌المللي شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تري به خود گرفت. هر كس كه بنا به دلايل نژادي … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۴۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در اسناد حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد : محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در اسناد حقوق بشر 127ص     فهرست مطالب صفحه عنوان   مقدمه   بخش اول: برنامه هاي ماهواره اي و آزادي پخش مستقيم   فصل … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : قرار بازداشت موقت

دانلود پایان نامه ارشد : قرار بازداشت موقت 139ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی   فهرست مطالب عنوان                                                                                                          چکیده………………………….. ..1 … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۴۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه : تعارض قوانين

دانلود پایان نامه : تعارض قوانين 72ص   كليات تعارض قوانين مفهوم و عوامل پيدايش تعارض قوانين مسئلة تعارض قوانين هنگامي مطرح مي‌شود كه يك رابطة حقوق خصوصي به واسطة دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه : تخفيف و تبديل مجازات

دانلود پایان نامه : تخفيف و تبديل مجازات 67ص   فهرست مطالب فصل اول : كليات ضرورت اعمال كيفيت مخففه كيفيات مخففه قضائي با كيفيات مخففه قانوني تفاوت دارد فردي بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي اختياري بودن اعمال كيفيات مخففه … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل 70ص   دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق   پروژه تحقیق درسی بررسی تفصیلی مسائل حقوق بین المللی   فهرست مندرجات چکیده بخش … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب 74ص   مقدمه توسعة اقتصادي همواره متضمن منافع مادي و تكنولوژي و آزاديهاي متنوع است و از طرف ديگر بي‌عدالتي، تخريب فرهنگي، مسائل زيست محيطي و تخريب … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۱۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : اشتباه و ابطال قراردادها

دانلود پایان نامه ارشد : اشتباه و ابطال قراردادها 133ص     پایان نامه رشته حقوق دانشگاه بهشتی     فهرست مطالب عنوان                                              صفحه مقدمه………………………………… بخش اول: اشتباه بطور كلي……………….. فصل اول: تعريف اشتباه………………….. فصل دوم: اقسام اشتباه………………….. فصل … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه : فسخ نکاح

دانلود پایان نامه : فسخ نکاح 83ص     تعريف خانواده : 1«- ازنظر حقوقي محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصي  كه به واسطه  قرابت بهم بستگي دارندواين خويشاوندي رابطه اي است كه از نسب  يانكاح يا رضاع حاصل … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۴۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : حقوق سند

دانلود پایان نامه ارشد : حقوق سند 85ص   فهرست فصل اول: سند و اقسام آن   مبحث اول: تعريف سند   مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي   ب: رسمي   بند اول: سند عادي و تعريف آن   بند … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود مقاله: سرقفلی حق کسب و پیشه

دانلود مقاله :سرقفلی حق کسب و پیشه 34ص   مقدمه :                                                                              به نظر مي رسد در اماكن تجاري  در بسياري ازشغلها محل كار براي شخص اهميت زيادي دارد. به اين صورت كه وقتي شخصي مغازه اي  باز مي … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران 355ص   دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سياسي پايان نامه: براي دريافت درجه کارشناسي ارشد علوم جزائي و جرم شناسي     فهرست مطالب عنوان                                                                                      صفحه مقدمه … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۷,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود مقاله : بررسي مطالعات پيرامون خشونت و بزهكاري و توصيههاي آن در زمينة سياست جنايي

دانلود مقاله : بررسي مطالعات پيرامون خشونت و بزهكاري و توصيههاي آن در زمينة سياست جنايي 51ص   مقدمه امنيت، مهار جرم و كنترل بزهكاران و بطور كلي، جنبههاي كوناگون سياست جنايي از جمله مقوله هايي است كه هر نامزر … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۴۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه : حقوق جزاي اسلامي

دانلود پایان نامه : حقوق جزاي اسلامي 80ص   مقدمه: در حقوق جزاي اسلامي اصول بسيار مهمي ديده ميشود كه نه تنها در آن ايام بلكه در شرايط فعلي هم اهميت خود را حفظ نموده اند. يكي از اين اصول … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي

دانلود پایان نامه ارشد : رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي 50ص   فهرست مطالب عنوان                                                                                                         صفحه چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………… مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. سوال اصلي………………………………………………………………………………………………………………………….. سوال فرعي………………………………………………………………………………………………………………………….. فرضيات………………………………………………………………………………………………………………………………… روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………… مفاهيم و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………. علل انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………………………. چهارچوب تئوريك…………………………………………………………………………………………………………….. تعريف قوم و ملت……………………………………………………………………………………………………………….. تفاوت … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم