دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود مقاله : معامله با حق استرداد

دانلود مقاله : معامله با حق استرداد 53ص     فهرست: در خیارات و احکام راجع به آن                                          در خیارات انواع معاملات با حق استرداد خیار مجلس خیار جبران خیار شرط خیار تأخیر ثمن خیار غبن خیار عیب خیار تدلیس … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۵۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه ارشد : تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران 165ص     فهرست مطالب                                                                                            صفحه چکیده مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………1 الف: ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….3 ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن………………………………………………………….4 ج: اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7 د: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7 ه: … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۸۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

دانلود پایان نامه ارشد : تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري 75ص   فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه…………………………….. 1 فصل اول- بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت……………………………………. 4 1-1- تعريف مست و مستي…………… 5 1-2- صفات مستي…………………. 6 … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۰۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه نظام کیفری ایران باستان

دانلود پایان نامه ارشد :پایان نامه نظام کیفری ایران باستان 110ص     «فهرست مطالب» جايگاه وظايف مشاورين معاملات املاك در نظام حقوقي   عنوان صفحه مقدمه مؤلف 1 بخش اول 2 نظام كيفري ايران باستاني 3 سومر 3 مصر … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۱۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : تخريب اراضي دولتي در ايران

دانلود پایان نامه ارشد : تخريب اراضي دولتي  در ايران 120ص   فهرست عناوين مقدمه ……………………………… 1 فصل اول: كليات مبحث اول: تعريف اراضي موات……………. 12 گفتار اول – تعريف لغوي……………….. 12 گفتار دوم – تعريف اصطلاحي……………… 14 الف – … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۲۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

دانلود پایان نامه ارشد : تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران 210ص     دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق   پایان نامه جهت اخذ دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی     فهرست مطالب   مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 طرح … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۰۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه : جامع حقوقی

دانلود پایان نامه : جامع حقوقی 79ص     فهرست مطالب                                                           … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۳۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

دانلود پایان نامه ارشد : تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا 255ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد   دانشکده حقوق و علوم سیاسی     پایان نامه برای دریافت درجه ی … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۳۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران 140ص   عنوان                                                                                                                   صفحه مقدمه. 1   بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران مبحث اول: مفهوم همه پرسي.. … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۴۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : تاثير دگرگوني مفهوم امنيت ملي در نظام بين الملل، بر برداشت امنيت ملي جمهوری اسلامی ايران

دانلود پایان نامه ارشد : تاثير دگرگوني مفهوم امنيت ملي در نظام  بين الملل، بر برداشت امنيت ملي جمهوری اسلامی ايران 160ص   مقدمه:   1- شرح و بيان مساله پژوهش:      مفاهيم سياسي به تبع محيط سياسي (داخلی و … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۶۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي 118ص   1 – مقدمه………………………………. 3 الف – بيان مساله و اهميت آن………………. 3 ب – ضرورت طرح مسئله……………………… 6 ج – روش تحقيق و ترتيب مطالب………………. … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۲۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : لوث در نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه ارشد : لوث در نظام حقوقی ایران 105ص   فصل اول :‌كليات……………………….. 1 مقدمه…………………………………… 2 بخش اول : پيش درآمد…………………….. 3 بخش دوم: واژه شناسي لوث………………… 27 الف – معناي لغوي لوث……………… 27 ب – معناي اصطلاحي…………………. … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۱۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه : بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

دانلود پایان نامه : بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده 140ص   عنوان                                                                                                        صفحه مقدمه فصل اول: شناخت و کلیات مبحث اول: شبیه سازی چیست؟ گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی مبحث … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۵۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک)

دانلود پایان نامه ارشد : وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی  (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک) 117ص   مقدمه: همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۲۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه 209ص   چکيده: به عنوان يک قاعده کلي مي توان اظهار داشت که قطعيت صادره هنگامي مصداق مي يابد که امکان … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۰۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه : بررسي شركت يا معاونت متهم

دانلود پایان نامه : بررسي شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدي موضوع دادنامه  شمارة 144-10/2/84 صادره از شعبه 1157 دادگاه عمومي جزايي تهران و بررسی آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۰۰۰ تومانپرداخت مستقیم