دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود پایان نامه : مديريت در بازار جهاني و اقتصاد (استراتژيهايي براي اقتصاد پويا)

دانلود پایان نامه : مديريت در بازار جهاني و اقتصاد  (استراتژيهايي براي اقتصاد پويا) 205ص      مقدمه امروزه كشورهاي جهان در زمينه صنعتي ، توليدي و بازرگاني چنان به همديگر پيوند يافته و اثر پذير شده اند ، كه … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود پایان نامه : جهاني شدن اقتصاد و آثار آن

دانلود پایان نامه : جهاني شدن اقتصاد و آثار آن 108ص   جهاني شدن اقتصاد بيش از آنكه زاييدة پيشرفت فن آوري ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سياست گذاري و برنامه ريزي هاي اقتصادي چند دهة گذشته در … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود تحقیق : پايش و رضایت مشتري

دانلود تحقیق : پايش و رضایت مشتري 44ص     – مقدمه : صرف نظر از اينكه كدام يك از روش هاي اندازه گيري رضايت مشتري را برگزينيم ، چندين گام مشترك را در استفاده از روش هاي گوناگون بايد … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود تحقیق : تجارت آزاد آمريكاي شمالي اقتصاد جهاني و جهان سوم

دانلود تحقیق : تجارت آزاد آمريكاي شمالي اقتصاد جهاني و جهان سوم 64ص     اثرات غير مستقيم «نفتا» بر جهان سوم     جهان سوم و دوران جديد چنين به نظر مي رسد كه جهان سوم در دورة حاضر … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۴۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود مقاله : حداقل دستمزد و روش هاي تعيين آن

دانلود مقاله : حداقل دستمزد و روش هاي تعيين آن 23ص   در اين مقاله سعي شده به طور خلاصه موضوع حداقل دستمزد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. ابتدا تعريف مختلف حداقل دستمزد روزانه و سپس به … ادامه یافت

درجه بندی نشده پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود مقاله : چرا كاركنان ، كاري را كه از آنان انتظار مي رود انجام نمي دهند؟

دانلود مقاله : چرا كاركنان ، كاري را كه از آنان انتظار مي رود انجام نمي دهند؟ 165ص     ترجمه و تلخيص از : محمد زاهدي     يكي از مهمترين مسائل مورد علاقة‌مديران اين است كه چگونه مي … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود تحقیق : آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟

دانلود تحقیق : آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟ 22ص   فهرست مطالب   عنوان                              صفحه چكيده………………………… 1 مقدمه………………………… 2 ساز و كار فعاليتهاي بيمه ايران….. 4 اهميت خدمات بيمه در اقتصاد ملي….. 6 تقويت ثبات … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۲,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود شرح كار : طرح اقتصادی (پی – وی – سی) نرم

دانلود شرح كار : طرح اقتصادی (پی – وی – سی) نرم 43ص   فهرست مطالب عنوان                                        صفحه فصل اول: خلاصه مطالعات فني، مالي و اقتصادي طرح جدول اطلاعات كلي طرح……………… فصل دوم: كليات معرفي محصول 1-2- ويژگي ها … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود پایان نامه : اشتغال زنان

دانلود پایان نامه : اشتغال زنان 81ص   مقدمه اشتغال  زنان  حقي  برابر با نيازهاي  اقتصادي؟ موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با كارآنها يكي ازمهمترين مسائلي است كه با وجود اهميت فوق الهاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود پایان نامه : بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور

دانلود پایان نامه : بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور 75ص   دانشـگاه تهـران دانشكده مديريت   فهرست مطالب عنوان       مقدمه……………………………. فراگرد توسعه اقتصادي و بازرگاني خارجي.. تحولات صادرات كشور……………….. صادرات نفت و گاز………………… صادرات كالاهاي غيرنفتي (صنعتي و … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود مقاله : حاكميت بيمار، اقتصاد سرطاني (بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان)

دانلود مقاله : حاكميت بيمار، اقتصاد سرطاني (بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان) 70ص   فهرست مطالب o مقدمه…………………………….. 1 o تعاريف و مفاهيم……………………. 4 o تجربه‌ي كشورهاي جهان………………… 20 o تمهيدات جلوگيري از پول … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود پایان نامه : اصول تعيين بودجه در سازمانهاي مختلف

دانلود پایان نامه : اصول تعيين بودجه در سازمانهاي مختلف 43ص   مقدمه : نقطه آغاز بودجه ريزي در هر مؤسسه برآورد مقدار فروش است. در واقع ضرورت تعيين حدود فروش آتي آنقدر مهم است كه حتي درمؤسساتي  كه از … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود پایان نامه : بررسي روند سطح اشتغال در بخشهاي مختلف استان آذربايجان غربي

دانلود پایان نامه : بررسي روند سطح اشتغال در بخشهاي مختلف استان آذربايجان غربي 99ص     فصل اول: كليات تحقيق   1-1 كليات تحقيق اطلاعات مربوط به تحقيق با طرح مسئله آغاز مي شود، سپس به اهميت موضوع، فرضيه … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود مقاله : تعريف و كاركرد سوبسيد

دانلود مقاله : تعريف و كاركرد سوبسيد 30ص   مقدمه: در ادبيات اقتصادي مكانيزم قيمتها وظيفه تخصيص منابع محدود را ميان فعاليتهاي مختلف اقتصادي بر عهده دارد. اين تخصيص در حالت رقابت كامل، كارائي را حداكثر مي كند. طبق اين … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود تحقیق :اقتصاد بازار و توزيع درآمد

دانلود تحقیق  :اقتصاد بازار و توزيع درآمد 26ص   اقتصاد اثباتي(3) دستيابي به كارايي اقتصادي را وظيفه خويش مي شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوي است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه اين مطلوبيت … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۲,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود تحقیق : بررسي وقايع نفت در يك دهه پيش از انقلاب

دانلود تحقیق : بررسي وقايع نفت  در يك دهه پيش از انقلاب 22ص   اولين چاه نفت در سال 1859 در نقطه اي بنام تيتوسويل واقع در ايالت پنسيلوانيا توسط مهندس جواني بنام ادوين در يك 38 ساله  و با … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۲,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم