دانلود پایان نامه و مقاله رشته های روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي رابطه فرسودگي شغلي متصديان اموربانكي بانك ملي آذربايجان شرقي با كاركردهاي خانوادگي آنها

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي رابطه فرسودگي شغلي متصديان اموربانكي بانك ملي آذربايجان شرقي با كاركردهاي خانوادگي آنها 130ص   مقدمه: تنش در محيط كاري امري شايع است و بسياري از افراد با آن مواجه مي شوند، لذا گروهي … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم