دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مدیریت
دانلود پایان نامه : بررسی مدیریت در صنعت IT

دانلود پایان نامه : بررسی مدیریت در صنعت IT 56ص     دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب     پروژه درس مدیریت و اقتصاد صنعتی رشته کارشناسی مکانیک گرایش حرارت وسیالات       مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 1 فصل اول – … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۷۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین 160ص     فهرست مقدمه…………………………………. 1 فصل اول – ادبيات موضوع و سيرتكامل نظريه ها ( توسعه صادرات ) 3 – صادرات و رشد … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۰۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : ارتقاء فناوري و نوآوري در كارخانه پارس خودرو

دانلود پایان نامه ارشد : ارتقاء فناوري و نوآوري در كارخانه پارس خودرو 136ص   دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب   دانشكده مديريت و حسابداري   گروه : مديريت صنعتي   فهرست مطالب عنوان                                                                                                                صفحه مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 1 … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۳۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان  از ديدگاه ذي نفعان 204ص   -1 مقدمه هم اكنون بيش از نيم قرن از زماني كه پيتردراكر براي توصيف گروه جديدي از كاركنان كه سرمايه … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۰۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانك ها در رشد و پيشرفت اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانك ها در رشد و پيشرفت اقتصادی 72ص     1-1 مقدمه امكانات موجود در جهان محدود است و براي استفاده از اين امكانات محدود بايد بهينه عمل كرد. استفاده‌هاي نابهينه و ناكارا از … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۰۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود مقاله : بررسي نقش تكنولوژي اطلاعات بر روي مهندسي مجدد

دانلود مقاله : بررسي نقش تكنولوژي اطلاعات بر روي مهندسي مجدد 32ص   مقدمه: ويژگي دنياي امروز سرعت بالاي انتقال اطلاعات است و پيشرفتهاي چشم‌گيري در علوم و فن‌آوري اتفاق مي‌افتد. امروزه محصولات و خدمات جديد، ابداع روشهاي جديد، ابزار … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۰۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران 147ص   فهرست مطالب عنوان                                                                                     صفحه   تشكر و قدرداني ……………………………………………………………………………………  أ تقديم به ………………………………………………………………………………………………  ب چكيده ………………………………………………………………………………………………..   د … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۷۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون 152ص   فهرست مطالب عنوان                                                                                                فصل اول: كليات تحقيق………………………………………………………………………………….. 1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 1-2 بيان مساله………………………………………………………………………………………………. 1-3 پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………… 1-4  اهميت وضرورت تحقيق…………………………………………………………………………… … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۵۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : مدیریت بحران

دانلود پایان نامه ارشد : مدیریت بحران 101ص   -1: بحران «مفهوم بحران درعصر حاضر گاهی باعث ایجاد سوالاتی دراذهان عمومی میگردد. چرا بحران تا این اندازه فکر بشررا مشغول کرده است. بحران درطول تاریخ مکتوب بشری همواره با انسان … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۰۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : آئين نوين مديريت

دانلود پایان نامه ارشد : آئين نوين مديريت 128ص   فصل1- آئين نوين مديريت چرا انگاشت ها با اهميت هستند؟‌- مديريت يعني مديريت بازرگاني- تنها سازمان دهي درست- تنها راه درست اداره كردن انسان ها- فن آوري ها و كاربران … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۲۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران آموزش و پرورش مشهد

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران آموزش و پرورش مشهد 195ص     فهرست مطالب عنوان                                                      صفحه چکیده فصل یکم : مقدمه پژوهش 1-1- عنوان تحقيق: ……………………………… 1 1-2- مقدمه ……………………………………. … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۰۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مدیریت
دانلود مقاله : آينده مديريت منابع انساني

دانلود پایان نامه ارشد : آينده مديريت منابع  انساني 20ص   مقدمه: به واسطه تغييرمحيط كسب و كار‌‌‌؛ مديريت منابع انساني(HRM) ؛نيز لزوما بايد تغيير كند.نظر به ضرورت پاسخگويي به تغييرات، پيش بيني محيط؛ تغييرات و اتخاذ تصميمات اثر گذاردر … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۲,۰۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : رويكردها و مدل هاي نوين توانمندسازي كاركنان و مديران در سازمانها

دانلود پایان نامه ارشد : رويكردها و مدل هاي نوين توانمندسازي كاركنان و مديران در سازمانها 66ص   فهرست مطالب عنوان                                                                                              صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………… 4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 5 تعاریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………… 10 1- سبک رهبری………………………………………………………………………………………… 21 2- ساختار………………………………………………………………………………………………… 27 3- … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۰۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي رابطه سبك رهبري مديران (براساس نظريه ليکرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران در مدارس راهنمايي دخترانه

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي رابطه سبك رهبري مديران (براساس نظريه ليکرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران در مدارس راهنمايي دخترانه 120ص   دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي و مدیریت پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۲۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : تاثير رفتار كاركنان بر ميزان رضايتمندي ارباب رجوع

دانلود پایان نامه ارشد : تاثير رفتار كاركنان  بر ميزان رضايتمندي ارباب رجوع 80ص     مقدمه: در عصري كه زندگي مي‌كنيم مكانيسم لزوم يك شيوه رفتاري منسجم و واحد (نه صرفاً تئوريك) كاركنان در زمينه به كارگيري آن در … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۰۰۰ تومانپرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : تعهد سازمانی و کاری

دانلود پایان نامه ارشد : تعهد سازمانی و کاری 110ص   ب) تعهد سازماني و رضايت شغلي با توجه به اين كه اكثر عواملي كه بر رضايت شغلي تأثير دارند بر تعهد سازماني نيز مؤثر هستند، لذا به نظر مي … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۱۰۰ تومانپرداخت مستقیم