دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : مدیریت بحران

دانلود پایان نامه ارشد : مدیریت بحران 101ص   -1: بحران «مفهوم بحران درعصر حاضر گاهی باعث ایجاد سوالاتی دراذهان عمومی میگردد. چرا بحران تا این اندازه فکر بشررا مشغول کرده است. بحران درطول تاریخ مکتوب بشری همواره با انسان … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : آئين نوين مديريت

دانلود پایان نامه ارشد : آئين نوين مديريت 128ص   فصل1- آئين نوين مديريت چرا انگاشت ها با اهميت هستند؟‌- مديريت يعني مديريت بازرگاني- تنها سازمان دهي درست- تنها راه درست اداره كردن انسان ها- فن آوري ها و كاربران … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۲۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران آموزش و پرورش مشهد

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران آموزش و پرورش مشهد 195ص     فهرست مطالب عنوان                                                      صفحه چکیده فصل یکم : مقدمه پژوهش 1-1- عنوان تحقيق: ……………………………… 1 1-2- مقدمه ……………………………………. … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مدیریت
دانلود مقاله : آينده مديريت منابع انساني

دانلود پایان نامه ارشد : آينده مديريت منابع  انساني 20ص   مقدمه: به واسطه تغييرمحيط كسب و كار‌‌‌؛ مديريت منابع انساني(HRM) ؛نيز لزوما بايد تغيير كند.نظر به ضرورت پاسخگويي به تغييرات، پيش بيني محيط؛ تغييرات و اتخاذ تصميمات اثر گذاردر … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۲,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : رويكردها و مدل هاي نوين توانمندسازي كاركنان و مديران در سازمانها

دانلود پایان نامه ارشد : رويكردها و مدل هاي نوين توانمندسازي كاركنان و مديران در سازمانها 66ص   فهرست مطالب عنوان                                                                                              صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………… 4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 5 تعاریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………… 10 1- سبک رهبری………………………………………………………………………………………… 21 2- ساختار………………………………………………………………………………………………… 27 3- … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي رابطه سبك رهبري مديران (براساس نظريه ليکرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران در مدارس راهنمايي دخترانه

دانلود پایان نامه ارشد : بررسي رابطه سبك رهبري مديران (براساس نظريه ليکرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران در مدارس راهنمايي دخترانه 120ص   دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي و مدیریت پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۲۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : تاثير رفتار كاركنان بر ميزان رضايتمندي ارباب رجوع

دانلود پایان نامه ارشد : تاثير رفتار كاركنان  بر ميزان رضايتمندي ارباب رجوع 80ص     مقدمه: در عصري كه زندگي مي‌كنيم مكانيسم لزوم يك شيوه رفتاري منسجم و واحد (نه صرفاً تئوريك) كاركنان در زمينه به كارگيري آن در … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد : تعهد سازمانی و کاری

دانلود پایان نامه ارشد : تعهد سازمانی و کاری 110ص   ب) تعهد سازماني و رضايت شغلي با توجه به اين كه اكثر عواملي كه بر رضايت شغلي تأثير دارند بر تعهد سازماني نيز مؤثر هستند، لذا به نظر مي … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۱۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله علوم اقتصادی
دانلود پایان نامه : آزمون تئوري رشد درونزا از طريق اثرات سرريز بين المللي تكنولوژي ناشي از جريان كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به ايران

دانلود پایان نامه : آزمون تئوري رشد درونزا از طريق اثرات سرريز بين المللي تكنولوژي ناشي از جريان كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به ايران 105ص           چکیده طرح:   با توجه به اینکه کشور … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۱۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه : ارزيابي كار و زمان تلويزيون هاي پارس الكتريك

دانلود پایان نامه : ارزيابي كار و زمان تلويزيون هاي پارس الكتريك 96ص   وزارت علوم ،تحقيقات و  فناوري دانشگاه کار(واحد قزوين ) پايان نامه دوره كارشناسي رشته مديريت صنعتي   چكيده : مطالعه كار اصطلاحي است كه تكنيك هاي … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه : ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران

دانلود پایان نامه : ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران 95ص   -1- مقدمه مطالعاتي كه در رابطه با علل موفقيت سازمانها بعمل آمده است. حاكي از آن است كه كيفيت انتظارات بيشتري از خدمت در … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه : تولید ناب

دانلود پایان نامه : تولید ناب 72ص   چکیده: 4 مقدمــه. 5 1- تولید دستی (مبتنی بر حرفه و هنر): 5 2- تولید انبوه: 5 3- تولید ناب: 6 دلایل تاکید بر تولید ناب به عنوان یک راهبرد موفق.. 6 … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۷۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حسابداری
دانلود پایان نامه : رابطه بین مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی با تاکید بر اندازه دولت در ایران

دانلود پایان نامه : رابطه بین مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی با تاکید بر اندازه دولت در ایران 72ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشکده تحصیلات تکمیلی   ((فهرست مطالب))   عنوان                                                                                                       صفحه چکیده                                                                                                         1 فصل اول :کلیات … ادامه یافت

درجه بندی نشده پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانللود پایان نامه : ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها

دانللود پایان نامه : ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها 107ص   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي، گرايش توليد صنعتي   فهرست مطالب چكيده. 1 مقدمه … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۲۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه :شركت ماژين فرايند برنامه ريزي وكنترل توليدصنعت

دانلود پایان نامه :شركت ماژين فرايند برنامه ريزي وكنترل توليدصنعت 131ص   پيشگفتار مديريت سازمان عمومي و خصوصي درچند  دهه گذشته دگرگونيهاي ژرفي را تجربه نموده است ضروريست مديران به دقت با آنها روبرو شوند تا دريابند كه راز موفقيت … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۴۰۰ تومان پرداخت مستقیم
فروش! دانلود پایان نامه و مقاله شاخه های رشته مدیریت
دانلود پایان نامه : ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل «منشور عملكرد» ، تكنيك «شبه تحليل پوششي داده ها» و «برنامه ريزي چند هدفه»

  ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل «منشور عملكرد» ، تكنيك «شبه تحليل پوششي داده ها» و «برنامه ريزي چند هدفه» 185 ص   دانشــــگــاه تهـــــران دانشكده مديريت   پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۷,۵۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم