پایان نامه های دانشجویی در تمامی رشته ها
دانلود پایان نامه : راهکارهای موفقیت تجاری و هنری

دانلود پایان نامه : راهکارهای موفقیت تجاری و هنری 156ص     موضوع این پروژه « راهکارهای موفقیت تجاری و هنری» (در بخش نظری) و ساخت فیلم « واینجاست» ( در بخش علمی) برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم