دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق
دانلود پایان نامه : عکاسی تبلیغاتی

دانلود پایان نامه : عکاسی تبلیغاتی 75ص     فهرست مطالب عنوان تاريخچه فصل اول: مباني در عكاسي ………………….. 1 رنگ ……………………………………. 2 رنگ چنانچه هست و آنچنان كه ما مي‌بينيم ……… 2 درجه حرارت رنگ ………………………….. 3 نور سفيد … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم