دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی معماری وشهرسازی
دانلود پایان نامه ارشد : جنسيت و زيبايي شناسي

دانلود پایان نامه ارشد : جنسيت و زيبايي شناسي 300ص       فهرست مطالب   چكيده ……………………………….. 1  مقدمه………………………………… 2 چكيده و ساختار مطالب………….. 2 فمينيسم …………………….. 13 تاريخ هنر از منظر فمينيسم……… 17 1- هنرمندان و هنر: مختصري … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم