پایان نامه های دانشجویی در تمامی رشته ها
دانلود پایان نامه : سياه‌خروس قفقازي (Tetrao mlokosiewiczi)

دانلود پایان نامه : سياه‌خروس قفقازي  (Tetrao mlokosiewiczi) 55ص   دانشكده علوم پايه گروه محيط زيست     چكيده   هدف از مطالعه شناسايي كليه زيستگاههاي پرنده در استان، تخمين جمعيت پرنده، شناسائي عادات و رفتار، شناسايي عوامل تهديد كننده … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم