پایان نامه های دانشجویی در تمامی رشته ها
دانلود پایان نامه : تست ناميدن اسامي و افعال

دانلود پایان نامه : تست ناميدن اسامي و افعال 80ص   دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گروه گفتار درماني   پايان نامه: براي دريافت درجه كارشناسي در رشته گفتار درماني     فهرست مطالب فصل اول (معيار سازي تست ناميدن … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۸۰۰ تومان پرداخت مستقیم
پایان نامه های دانشجویی در تمامی رشته ها
دانلود پایان نامه : بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

دانلود پایان نامه : بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان 125ص   فهرست عناوين عنوان                                                      صفحه   مقدمه مترجم ………………………….. 1 عوامل تعيين كننده مراحل يادگيري …………………. 2 تكواژهاي اوليه ديگر ……………………………. 5 افعال … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
دانلود مقاله پزوهشی : بررسي اثر طول گفته بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان

دانلود مقاله پزوهشی : بررسي اثر طول گفته بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان 10ص       مقاله پژوهشي     بررسي اثر طول گفته بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي¬زبان   … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۱,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم