دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : راهنماي ممیزي ایمنی راه

دانلود پایان نامه : راهنماي ممیزي ایمنی راه 51ص     دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دانشكده فني مهندسي پايان نامه كارشناسي مهندسي عمران – عمران     چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………2 فصل اول: كليات 1-1 هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………3 1-2 پيش زمينه………………………………………………………………………………………………………………………3      … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۱۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : بهسازی سازه های بتنی

دانلود پایان نامه : بهسازی سازه های بتنی 70ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی و مهندسی   پایان نامه کارشناسی مهندسی عمران – عمران   چکيده : 1 برنامه آزمايشي.. 5 عملکرد تنش – کرنش (کشش) … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۴۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : آنالیز دینامیکی پل های دهانه بلند

دانلود پایان نامه : آنالیز دینامیکی پل های دهانه بلند 89ص   دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران جنوب دانشکده فنی مهندسی   پایان نامه کارشناسی مهندسی عمران _ عمران   فهرست                   … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : آبهای زیرزمینی

دانلود پایان نامه : آبهای زیرزمینی 130ص     فهرست مقدمه تاريخچه جريان آبهاي زيرين 1-3. مقدمه 2-3. تقسيمات اصلي جريان آبهاي زيرين 3-3. تشكيلات زمين شناسي و جريان آبهاي زيرين – واژ‌ه‌ها 1-3-3. آبخيز 2-3-3. زمين بي آب 4-3. … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : آب شستگی پایه های پلها

دانلود پایان نامه : آب شستگی پایه های پلها 40ص     دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی و مهندسی   پایان نامه کارشناسی مهندسی عمران  –   عمران   فهرست مطالب چکیده 1 انواع آب شکستگی: 2 روابط … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : تحلیل تراوش در سد خاکی با پی نفوذپذیر و پرده آببند

دانلود پایان نامه : تحلیل تراوش در سد خاکی با پی نفوذپذیر و پرده آببند 191ص     دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی و مهندسی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”  مهندسي عمران – … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : رفتار لرزه‌ای ستون‌هاي فلزی باكسي پرشده با بتن تحت نيروهاي زلزله

دانلود پایان نامه : رفتار لرزه‌ای ستون‌هاي فلزی باكسي پرشده با بتن تحت نيروهاي زلزله 93ص   دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران جنوب دانشکده فنی و مهندسی   سمینار  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ” مهندسی(عمران- سازه)   … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای

دانلود پایان نامه : تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای 161ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M. Sc” مهندسی عمران- سازه   چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۶۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : پايداري حركت كاميون روي انواع مختلف قوس افقي در تركيب با قوس قائم

دانلود پایان نامه : پايداري حركت كاميون روي انواع مختلف قوس افقي در تركيب با قوس قائم 137ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی ومهندسی   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي‌ارشد “M.Sc” مهندسی عمران-گرایش راه و ترابري … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : استفاده بهینه از فضای هوایی کشور با هدف افزایش پروازهای ترانزیت

دانلود پایان نامه : استفاده بهینه از فضای هوایی کشور با هدف افزایش پروازهای ترانزیت 110ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی     سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی عمران-راه و ترابری   … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۲۰۰ تومان پرداخت مستقیم