دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : استیله کردن کالای ویسکوزی و رنگرزی با رنگزای مستقیم

دانلود پایان نامه : استیله کردن کالای ویسکوزی و رنگرزی با رنگزای مستقیم 65ص       دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی و مهندسی پایان  نامه  کارشناسی مهندسی شیمی نساجی – شیمی و علوم الیاف   فهرست … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۸۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : کاربرد نانو در نساجی

دانلود پایان نامه : کاربرد نانو در نساجی 95ص   دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران جنوب پایان نامه کارشناسی مهندسی نساجی – شیمی علوم الیاف         فهرست چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………10 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..12 تعریف …………………………………………………………………………………………………………………………………13 روش ساخت ………………………………………………………………………………………………………………………..13 تاریحچه نانو ………………………………………………………………………………………………………………………14 عناصر … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : کاربرد فراصوت در بهبود فرآیندهای نساجی

دانلود پایان نامه : کاربرد فراصوت در بهبود فرآیندهای نساجی 75ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی   سمينار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”  مهندسي نساجی – شیمی نساجی وعلوم الیاف   چكيده: 1 مقدمه. … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۴۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : بهبود رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگزای بازیک کمک فراصوت

دانلود پایان نامه : بهبود رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگزای بازیک کمک فراصوت 158ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”  مهندسي نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف   … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : بررسي خاصيت ضد چروك پنبه

دانلود پایان نامه : بررسي خاصيت ضد چروك پنبه 115ص   دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دانشكده تحصيلات تكميلي سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc“ مهندسی نساجی _ گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف   فهرست مطالب عنوان … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۲۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : تأثير لیزر 2 CO بر روی استحکام و خصوصیات راحتی كالاي پنبه-پلی استر سفیدگری شده

دانلود پایان نامه : تأثير لیزر 2 CO  بر روی استحکام و خصوصیات راحتی كالاي پنبه-پلی استر سفیدگری شده 33ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی و مهندسی   پایان نامه کارشناسی مهندسي نساجي-شیمي علوم الياف   … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : خصوصیات الیاف نانو کربن

دانلود پایان نامه : خصوصیات الیاف نانو کربن 49ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه کارشناسی مهندسی شیمی – نساجی وعلوم الیاف   چکیده  ……………………………………………………………………………………       1 مقدمه   …………………………………………………………………………………….      2 ساختار و خواص پلیمری … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۷۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : مدلسازی و تشکیل هیدرات گازی

دانلود پایان نامه : مدلسازی و تشکیل هیدرات گازی 46ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی و مهندسی   پايان نامه کارشناسی مهندسی شیمی – طراحی فرایندهای صنایع نفت   چکیده 1 مقدمه. 2 حفرات تشكيل دهنده … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : کاتالیست

دانلود پایان نامه : کاتالیست 65ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی مهندسی پایان نامه کارشناسی مهندسی شیمی – طراحی فرآیند صنایع نفت.   فهرست مطالب چکیده                                                                                                                            1 دیباچه                                                                                                                           2 فصل 1                                                                                                                            4 آنالیز ساختار نفتا و … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : تولید همزمان برق، حرارت و سرما CHP & CCHP

دانلود پایان نامه : تولید همزمان برق، حرارت و سرما CHP & CCHP 54ص       دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی و مهندسی پایان  نامه  کارشناسی مهندسی شیمی – طراحی فرایندهای صنایع نفت   چکیده 1 … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۸۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : بررسی و شبیه سازی واحد 101 فازهای 20و21 پارس جنوبی

دانلود پایان نامه : بررسی و شبیه سازی واحد 101 فازهای 20و21 پارس جنوبی 135ص     دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه کارشناسی مهندسی شیمی- طراحی فرایندهای صنایع نفت     چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….1   … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۴۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬﺏ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺍﺯﮔﺎﺯﻫﺎﻱ‬ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺬﺏ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ‬ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ 2 CO‬ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎﺯﻱ

دانلود پایان نامه : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬﺏ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺍﺯﮔﺎﺯﻫﺎﻱ‬ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺬﺏ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ‬ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ 2 CO‬ﻣﻮﺭﺩ  ﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎﺯﻱ 96ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی مهندسی پایان … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۷۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : بررسی روش های نمک زدایی از نفت

دانلود پایان نامه : بررسی روش های نمک زدایی از نفت 134ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی مهندسی پایان نامه کارشناسی مهندسی شیمی –  طراحی فرآیندهای صنایع نفت     فهرست مطالب: چکیده 1 مقدمه 2 … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحد های تولید کننده نفت و گاز ( HAZOP STUDY )

دانلود پایان نامه : بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحد های تولید کننده نفت و گاز ( HAZOP STUDY ) 117ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی مهندسی   پایان نامه  کارشناسی مهندسی  شیمی –طراحی … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۲۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : مطالعه تجربی جداسازی اتیلن گلیکول از پسابهای آبی بوسیله فرایند تقطیر غشایی

دانلود پایان نامه : مطالعه تجربی جداسازی اتیلن گلیکول از پسابهای آبی بوسیله فرایند تقطیر غشایی 99ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسي شیمی  –    فرایند … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : پيشرانه هاي موشكي مايع ، ژل و هيبريد

دانلود پایان نامه : پيشرانه هاي موشكي مايع ، ژل و هيبريد 79ص       دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی و مهندسی   سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  “M.Sc” مهندسی شیمی-فرآیند   چکیده مقدمه فصل … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم