دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : نرم افزار مدیریت هتلداری

دانلود پایان نامه : نرم افزار مدیریت هتلداری 181ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی مهندسی پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر – نرم افزار   فهرست مطالب عنوان مطالب                                                                                         شماره صفحه چکیده …………………………………………………………………………………………………. 1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 2 … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : مکانیزه سیستم اعزام دانشجو به استرالیا

دانلود پایان نامه : مکانیزه سیستم اعزام دانشجو به استرالیا 82ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  دانشکده فنی و مهندسی   پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار   فهرست                                                                            چکیده 1 محدوده: 2 موقعیت پروژه: 3 … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۲۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : مكانيزاسيون فعاليت هاي مطب پزشكي تحت وب

دانلود پایان نامه : مكانيزاسيون فعاليت هاي مطب پزشكي تحت وب 101ص   دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دانشکده فنی مهندسی   پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار   فهرست مطالب چکیده………………………………………………………………………………….1 مقدمه…………………………………………………………………………………..2 فصل اول : تحلیل ، … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : مفاهیم چند رسانه ای شبکه

دانلود پایان نامه : مفاهیم چند رسانه ای شبکه 30ص     دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب دانشکده فنی ومهندسی   پایان نامه کارشناسی نرم افزار مهندسی کامپیوتر-   فهرست مطالب چکیده. 1 مقدمه. 2 فصل اول : کلیات.. 3 … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۲,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه :کیفیت ارائه خدمات بر روی پروتکل های مسیریابی در شبکه های اقتضایی متحرک

دانلود پایان نامه :کیفیت ارائه خدمات بر روی پروتکل های مسیریابی در شبکه های اقتضایی متحرک 46ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی مهندسی پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر – نرم افزار   فهرست مطالب عنوان مطالب                                                 … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : کتابخانه دیجیتالی

دانلود پایان نامه : کتابخانه دیجیتالی  268ص Web Services in Spring Framework (Online Library)     دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران جنوب دانشكده فني و مهندسي پايان نامه کارشناسی مهندسی کامپيوتر- نرم افزار   فهرست مطالب عنوان مطالب شماره صفحه … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : کتابخانه الکترونیکی

دانلود پایان نامه : کتابخانه الکترونیکی 20ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی مهندسی   پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر – نرم افزار   فهرست مطالب چکیده 1 شرح مساله: 2 خلاصه ای در مورد اداره امور … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۲,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : فروشگاه اینترنتی کتاب

دانلود پایان نامه : فروشگاه اینترنتی کتاب 71ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی مهندسی پایان نامه کارشناسی مهندسی  کامپیوتر – تکنولوژی نرم  افزار   فهرست مطالب عنوان مطالب چکیده: 1 مقدمه : 2 فصل اول : … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : طراحی کتابخانه با استفاده از ابزارRational Rose

دانلود پایان نامه : طراحی کتابخانه با استفاده از ابزارRational Rose 130ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی مهندسی   پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار   فهرست مطالب عنوان مطالب                                                                                                   شماره صفحه چکیده   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1     … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : سیستم مکانیزه هتل

دانلود پایان نامه : سیستم مکانیزه هتل 23ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی مهندسی پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر – نرم افزار   شماره صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 فصل اول: پروتوتایپ 1-1 شرح پروتوتایپ……………………………………………………………………………………………………………………………. 4 … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۲,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : سيستم مکانیزه امانت کتاب تحت سرویس وب

دانلود پایان نامه : سيستم مکانیزه امانت کتاب تحت سرویس وب 122ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی و مهندسی   پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر – نرم افزار     فهرست مطالب عنوان  مطلب     … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۲۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : سیستم داروخانه

دانلود پایان نامه : سیستم داروخانه 82ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران  جنوب دانشکده فنی و مهندسی   پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار   فهرست چکیده 1 مقدمه. 2 فصل اول. 3 سند چشم انداز(VISION) 3 -1-1هدف.. … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : سیستم انبار

دانلود پایان نامه : سیستم انبار 95ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی مهندسی پايان نامه كارشناسي مهندسی كامپيوتر- نرم افزار   فهرست مطالب عنوان مطالب                                                                    شماره صفحه چکیده           …………………………………………………………………..     1 مقدمه          ……………………………………………………………….      ….     2                     فصل … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۸۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : سامانه مدیریت آزمون آنلاین

دانلود پایان نامه : سامانه مدیریت آزمون آنلاین 79ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی مهندسی   پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر – تکنولوژی نرم افزار   فهرست : چکیده 1 مقدمه  2 فصل اول – آشنایی … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : تحلیل و طراحی میکروبلاگ

دانلود پایان نامه : تحلیل و طراحی میکروبلاگ 61ص   دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران جنوب دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار     فهرست مطالب عنوان مطالب چکیده. 1 مقدمه. 2 فصل اول:کلیات پروژه. … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۳,۶۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : تجزيه وتحليل وپياده سازي سيستم مكانيزه كتابخانه

دانلود پایان نامه : تجزيه وتحليل وپياده سازي سيستم مكانيزه كتابخانه 93ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی مهندسی   پایان نامه  کارشناسی مهندسي كامپيوتر-نرم افزار   فهرست چكيده : 1 مقدمه : 2 فصل اول. 6 … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم