پایان نامه های دانشجویی در تمامی رشته ها
دانلود پایان نامه : بررسي عوامل آنتروپوژنيك بر تحولات ژئومورفولوژيكي حوضه آبريز

دانلود پایان نامه : بررسي عوامل آنتروپوژنيك بر تحولات  ژئومورفولوژيكي حوضه آبريز 195ص   فهرست مطالب عنوان                                                                                                    صفحه   چکیده ………………………………………………………………………………………………………………… 1 فصل اول: كليات…………………………………………………………………………………………………… 2 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 3 1-1- طرح مسئله تحقیق………………………………………………………………………………………….. 4 2-1- اهميت و ضرورت تحقيق…………………………………………………………………………………. … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۹۰۰ تومان پرداخت مستقیم
پایان نامه های دانشجویی در تمامی رشته ها
دانلود پایان نامه صنایع شیمیایی : چغندر قند

دانلود پایان نامه صنایع شیمیایی : چغندر قند 90ص   فصل اول 1-1 چغندر قند مارك گراف رئيس انجمن علمي برلين و نخستين رئيس آكادمي آزمايشگاه شيميايي در آزمايش‌هايي كه در مورد گياهان بومي انجام مي‌داد متوجه گرديد در ريشه … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۱۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : انگل گیاهی سیب زمینی

دانلود پایان نامه : انگل گیاهی سیب زمینی 158ص     -3- خصوصیات گیاه سیب زمینی سیب زمینی گیاهی علفی حامل غده است. این گیاه از بخش های زیر تشکیل شده است. الف) شاخ و برگ ب) غده و استولون … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه علوم دامی : شیر گاو

دانلود پایان نامه علوم دامی : شیر گاو 200ص     فصل اول : كليات                                                                                                           مقدمه   انسان اوليه پس از اين كه ساليان بسيار زيادي در جنگل ها ، دشت ها و غارها روزگار را … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پروژه : شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري

دانلود پروژه : شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري 100ص           فهرست مطالب هدف مقدمه                                                        1 بخش اول شناسايي عوامل ايجاد تلفات آب در شبكه هاي آبرساني جمع آوري اطلاعات … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه ارشد : آناليز جريان بر روي سرريز اوجي بر اساس (CFD)

دانلود پایان نامه ارشد : آناليز جريان بر روي سرريز اوجي بر اساس (CFD) 115ص     دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات     پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته تاسيسات آبياري (M.Sc)   فهرست چكيده: 1 فصل اول/كليات… 2 … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۲۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه :تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان

دانلود پایان نامه :تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان 130ص   دانشكده كشاورزي پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته آبياري   فصل اول       مقدمه 1-1مقدمه كشاورزي … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد واجزای عملکرد ذرت سیلویی در منطقه ورامین

دانلود پایان نامه : بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد واجزای عملکرد ذرت سیلویی در منطقه ورامین 115ص       فهرست مطالب 1-1- مقدمه. 1 1-2- تاریخچه  و خاستگاه ذرت.. 5 1-3- اهمیت و موارد مصرف … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۱۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

دانلود پایان نامه : بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران 170ص     فهرست مطالب       مقدمه. 3 بخش اول: درآمدي بر آلودگي آب.. 5 آلاينده­هاي آب و تأثيرات آنها بر حيات … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۶,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

دانلود پایان نامه : آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر 130ص   فهرست مطالب عنوان                                                                                         صفحه مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 1 فصل اول كليات ……………………………………………………………………………. 4 اهداف كلينيك ………………………………………………………………………………. 5 آشنايي با امكانات و اجزاي لازم براي يك كلينيك گياه … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۱۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : آفات و بیماری های مهم درخت بید

دانلود پایان نامه : آفات و بیماری های مهم درخت بید 100ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا دانشکده کشاورزی – رشته گیاهپزشکی     فهرست مطالب عنوان                                                                                 صفحه مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 1 فصل اول – كليات …………………………………………………………………………. 2 اهداف … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جايگزين منبع پروتئين حيواني بر عملكردجوجه های گوشتي

دانلود پایان نامه : اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جايگزين منبع پروتئين حيواني بر عملكردجوجه های گوشتي 115ص     دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامین-پیشوا (دانشکده کشاورزی) گروه علوم دامی (گرایش تغذیه ) پایان نامه: ( برای دریافت درجه کارشناسی … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۲۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : اثرات تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاينهای اميد بخش در منطقه ورامين

دانلود پایان نامه : اثرات تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاينهای اميد بخش در منطقه ورامين 115ص   دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین(پیشوا) دانشکده کشاورزی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۲۰۰ تومان پرداخت مستقیم
دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : کشاورزی گیاهان

کشاورزی گیاهان مقدمه از مجموع چند بافت یک اندام پدید می‌آید. در گیاهان دانه‌دار اندامهای رویشی و زایشی وجود دارند. اندامهای رویشی شامل ریشه ، ساقه ، برگ و اندامهای زایشی شامل گل ، میوه و دانه است. ریشه و … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم