دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه :تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان

دانلود پایان نامه :تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان 130ص   دانشكده كشاورزي پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته آبياري   فصل اول       مقدمه 1-1مقدمه كشاورزي … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۳۰۰ تومان پرداخت مستقیم