دانلود پایان نامه و مقاله رشته های مهندسی
دانلود پایان نامه : سيستم عاملهای بلادرنگ

دانلود پایان نامه : سيستم عاملهای بلادرنگ 77ص   فهرست مطالب: ·        فصل اول :  زمانبندی بلادرنگ………………………………………………………….7 مقدمه……………………………………………………………………………………………………..8 مشخصات سيستم های بلادرنگ…………………………………………………………………….9 زمانبندی بلادرنگ……………………………………………………………………………………14 رويکردهای ايستای مبتنی بر جدول……………………………………………………………..16 رويکردهای ايستای مبتنی بر اولويت و با قبضه کردن………………………………………16 رويکردهای پويا … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۴,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم