برگشتن به حسابداری

دانلود تحقیق : حسابداري بين الملل (بررسي رويكردهاي مختلف حسابداري در حال حاضر)

۳,۵۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود تحقیق : حسابداري بين الملل (بررسي رويكردهاي مختلف حسابداري در حال حاضر)

39ص

 

گزارش عملكرد مالي

صورت سود و زيان

در ادبيات حسابداري بين المللي، كشورهاي جهان از لحاظ حسابداري به دو هسته و يا طبقه اصلي تقسيم مي شوند :

1- كشورهاي آنگلوساكسون نظير آمريكا، انگلستان، كانادا، استراليا

2- كشورهاي اروپايي مانند فرانسه، آلمان، بلژيك، ايتاليا (غيرا از انگلستان بقيه كشورهاي اروپايي)

در كشورهاي آنگلوساكسون، اقتصاد آزاد، نيروي بازار (بازار سرمايه) عامل تعيين كننده در حسابداري است، در مقابل در كشورهاي اروپايي، فرآيندهاي قانوني بر حسابداري حاكم هستند. از آنجا كه كشورهايي كه عمدتاً هدايت هيأت استانداردهاي بين المللي حسابداري را به عهده دارند، چهار كشور آمريكا، انگلستان، كانادا و استراليا مي باشند مي توان گفت حسابداري پيشرفت خود را مرهون كشورهاي آنگلوساكسون بوده است. هدف اصلي حسابداري اندازه گيري سود است. زيرا سود همان بازده­ي سرمايه (سرمايه گذاري)  است. در زمان قبل از انقلاب صنعتي يعني زماني كه تئوري سنتي مالك- مدير حاكم بود. هدف از (اندازه گيري) تعيين سود تنها محاسبه سود بود، به عبارتي تنها مدل سنتي معاملاتي حاكم بوده و خصوصت كيفي قابل اتكاء بودن رايج بود. اما بعد از انقلابي صنعتي، هنگامي كه تئوري تفكيك مالكيت از مديريت مطرح گرديد. به ويژه در شرايط تورمي بعد از آن رفته رفته خصوصيت كيفي مربوط بودن بيشتر مورد توجه قرار گرفت و رويكرد نويني با عنوان رويكرد نگهداشت سرمايه مطرح شد. كه ضعف اصلي آن، غيرقابل اتكاء بودن ارزشهاي جاري مي بود. لذا موازنه اي بين اين دو خصوصيت كيفي به عنوان يك راهكار در نظر گرفته شد. و روشهاي فعلي حسابداري، تركيبي از رويكردهاي معاملاتي و نگهداشت سرمايه به شمار
مي روند.

رويكرد معاملاتي :

در اين رويكرد، عامل اصلي شناخت درآمدها و هزينه ها، انجام معاملات و ساير رويدادهاي مالي مشابه است. به عبارتي زماني شناساي عناصر سود در صورتهاي مالي بايد به روشني تعريف شود. در اين رويكرد، تغييرات ارزش داراييها و بدهيها، تنها در صورتي كه منتج از معاملات و ساير رويدادهاي مشابه باشد مورد شناخت قرار مي گيرد و در مواردي كه ارزشها و داراييها در پايان دوره مالي به دليل تغيير ارزش، تعديل شوند. اين تعديل انحراف از رويكرد معاملاتي مطلق محسوب شده و به سمت مفهوم حفظ (نگهداشت) سرمايه مي رود.

رويكرد نگهداشت سرمايه :

اين رويكرد، كه رويكردي نوين در حسابداري به شمار مي رود. سود را ماوالتفاوت حقوق صاحبان سرمايه (خالص داراييها) در پايان دوره نسبت به اول دوره مي داند. با فرض اينكه موارد مرتبط با آورده و ستانده صاحبان سرمايه حذف گردد. ارائه صورت سود و زيان جامع يكي از مصاديق اين مفهوم مي باشد.

شكل صورت سود و زيان

در استانداردهاي حسابداري، معمولاً سرفصل هاي اصلي كه بايد افشاء شود، مشخص مي گردد و يك شكل خاص براي صورتهاي مالي اجباري نمي شود. شكل زير به عنوان يك نمونه براي راهنمايي ارائه مي شود، (سرفصل هاي اصلي كه بايد افشاء شود تا علامت ستاره مشخص گرديده است) :

نام شركت

صورت سود و زيان

براي دوره مالي منتهي به ….

 ريال ريال
* فروش خالص / درآمد ارائه خدمات  ×××
– ب.ت.ك. فروش رفته / ب.ت. خدمات ارائه شده  (×××)
سود ناخالص (ناويژه)  ×××
– هزينه هاي عملياتي :   
هزينه هاي فروش، اداري و عمومي(×××)  
± خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي××× (×××)
* سود عملياتي  ×××
* – هزينه هاي مالي×××  
* ± خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي××× ×××
سود ناشي از فعاليت هاي عادي قبل از ماليات  ×××
*- ماليات  (×××)
*سود خالص فعاليت هاي عادي / سود قبل از اقلام غيرمترقبه  ×××
*± اقلام غيرمترقبه(×××)  
± اثر مالياتي اقلام غيرمترقبه×××  
   (×××)
*سود خالص  ×××

تعاريف

درآمد عملياتي :

عبارت است از افزايش در حقوق صاحبان سهام، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمايه كه از فعاليت هاي اصلي و مستمر واحد تجاري ناشي شده است. مانند درآمد فروش كالا و ارائه خدمات و يا استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري مانند سود سهام، درآمد حق امنياز و سود تضمين شده در صورتيكه جزو فعاليت هاي اصلي و مستمر باشد. اين درآمدها بر طبق استاندارد شماره (3) به ارزش منصفانه ما به ازاي دريافتي يا دريافتني اندازه گيري مي شود.

هزينه هاي عملياتي :

در استانداردهاي حسابداري، تعريف خاصي از هزينه هاي عملياتي وجود ندارد ولي به قرينه درآمدهاي عملياتي مي توان گفت : هزينه هاي عملياتي، هزينه هاي مرتبط با درآمدهاي عملياتي و ناشي از فعاليت هاي اصلي و مستمر است. كه نمونه هاي آن هـ اداري و تشكيلاتي. هزينه توزيع و فروش ، هزينه مطالبات مشكوك الوصول، هزينه استهلاك و … مي باشد.

نمونه هايي از ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي به شرح زير مي باشد:

فروش ضايعات، سود فروش مواد اوليه، هزينه هاي جذب نشده در توليد، ضايعات غيرعادي توليد، زيان كاهش ارزش موجوديها، خالص كسري و اضافي انبار

سود (زيان) عملياتي :

شاخصي است كه توانايي شركت را نظر سودآوري به نمايش مي گذارد و تا حد زيادي كارايي شركت را نشان مي دهد و يكي از پايه هاي مهم پيش بيني عملكرد آتي است و ما والتفاوت درآمدها و هزينه هاي عملياتي مي باشد.

درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي :

كه نتيحه فعاليت هاي عادي (فعاليت هاي عادي فعاليت هايي هستند كه معمول، تكرار شونده يا منظم واحد تجاري (فعاليت هاي تجاري) هستند و همچنين فعاليت هاي مرتبط كه به تبعيت و در جهت پيشبرد فعاليت هاي فوق يا در نتيجه آنها توسط واحد تجاري انجام مي شود) است اما در زمره فعاليت هاي عملياتي قرار نمي گيرد. يعني جزو فعاليت هاي اصلي و مستمر شركت نيستند.

چند نمونه :

درآمد مالي، سود سهام، هزينه تأمين مالي، سود و زيان فروش داراييهاي ثابت مشهود و سرمايه گذاريها.

نكته :

اينگونه درآمدها و هزينه ها بر طبق استاندارد شماره 1، از طريق تهاتر درآمدها و هزينه هاي مربوط (به طور خالص) گزارش مي شوند.

 

رويدادهاي غيرمترقبه

اقلام با اهميت و بسيار معمول مي باشند كه منشأ آن رويدادهاي خارج از فعاليت هاي عادي شركت مي باشد. و انتظار مي رود به طور مكرر يا منظم واقع شود. مانند بلاياي طبيعي و مصادره داراييها. البته اين تعريف را بايد با در نظر گرفتن محيط فعاليت واحد تجاري، بكار گرفت. مثلاً وقوع طوفان شن براي شركتي در سيستان و بلوچستان استنثنايي است ولي براي فارس غيرمترقبه است. همين طور وقوع عمليات خرابكارانه منجر به زيان در عراق در مقايسه با ايران.

اقلام خاص فعاليت هاي عادي

ماهيت بعضي از اقلام فعاليت هاي عادي ايجاب مي كند كه اين اقلام در صورت سود و زيان جايگاه خاصي داشته باشند. از جمله آنها به : 1- اقلام استثنايي ، 2- نتايج عمليات متوقف شده مي توان اشاره نمود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود تحقیق : حسابداري بين الملل (بررسي رويكردهاي مختلف حسابداري در حال حاضر)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *