برگشتن به حسابداری

دانلود پروژه مالی : کارخانه ایران خودرو

۳,۳۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پروژه مالی : کارخانه ایران خودرو

40ص

 

 

فهرست

صفحه

تاريخچه تأسيس ايران خودرو1
شركت خودروسازان3
سيستم مالي شركت ايران خودرو7
اداره رسيدگي اسناد9
اداره حقوق و مزايا9
اداره حسابداري خريدهاي خارجي10
اداره حسابداري اموال10
حسن انجام كار15
اوراق بهادار جاري16
اداره پرداخت17
بودجه سفارش كار19
اداره كل فروش20
اداره كل حسادباري عمومي21
قراردادهاي ايران خودرو24
اداره اموال و پروژه ها26
نوشتن معين و تفصيل29
پيمانكاري پروژه هاي ايران خودرو34
نتيجه گيري39


تاريخچه تأسيس ايران خودرو

شركت سهامي عام كارخانجات صنعتي ايران خودرو با هدف انجام امور توليدي و صنعتي براي تاسيس كارخانجات اتوبوس سازي و ساختن قطعات و لوازم مختلف اتومبيل و توليد محصولاتي از اين قبيل در تاريخ 27 مرداد ماه 1341 با سرمايه اوليه يك صد ميليون ريال و تعداد يكهزار سهم يك هزار ريالي به ثبت رسيد و از مهرماه 1342 عملاً فعاليت خود را با توليد اتوبوس آغاز كرد.

آمار توليد محصولات ايران خودرو از بدو تأسيس تا پايان سال 1376

 

بر اساس اساسنامه شركت كه در تاريخ 18 آبانماه 1354 در مجمع عمومي فوق العاده به تصويب رسيد، سرمايه شركت از مبلغ دو هزار ميليون ريال برآورد شد كه اين مبلغ تا سال 1357 به بيش از 13 ميليارد ريال افزايش يافت. به استناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 30/3/1357 سرمايه شركت ايران خودرو از 13 ميليارد و 440 ميليون ريال به مبلغ 15 ميليارد و 680 ميليون ريال منقسم به 15 ميليون و 680 هزار ريال سهم يك هزار ريالي افزايش يافت.

ايران خودرو از اولين شركتهايي بود كه قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي را به نحو كامل اجرا كرد و 49 درصد سهام آن به كاركنان و مردم واگذار گرديد. اين شركت به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب سهام 16/4/1358 ش.راي انقلاب اسلامي اعتبار نوع صنعت، ملي اعلام شد و به موجب مصوبه 28/2/1365 هيئت وزيران، سهام شركت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صادر شد و تحت پوشش اين سازمان با مديريت منتخب دولت به كار خود ادامه داد. شركت سهامي عام كارخانجات صنعتي ايران ناسيونال با مجوز صادره از سوي هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در تاريخ 27/2/1362 به نام شركت ايران خودرو «سهامي عام» تغيير نام يافت.

در تاريخ 20/11/1370 طبق مصوبه اي از سوي هيئت دولت اسامي و شرايط شركتهايي كه مي توانستند به بورس بروند تعيين شد و ايران خودرو اولين شركت خودروسازي بود كه توانست خود را با بازار بورس تطبيق دهد. بر اساس اعلام سازماني مالي در مرداد ماه سال 1372 سرمايه شركت بالغ بر 57 ميليارد ريال و تعداد سهام 57 ميليون سهم نيز بوده است و كل سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است.

 

شركت خودروسازان:

شركت خودروسازان ايران با نام شركتهاي كنسرسيوم كارخانجات صنعتي اتوبوس سازان ايران در تاريخ 1/10/1343 تاسيس گرديد و بر اساس تصميم مجمع عمومي در اسفند 1351 نام و نوع شركت به ترتيب به شركت صنعتي خودروسازان ايران و شركت سهامي خاص تغيير يافته و هدف از تأسيس اين شركت ايجاد كارخانه اتوبوس سازي واردات و تهيه مواد اوليه و ماشين آلات و لوازم مورد احتياج و قطعات متحركه و شاسي و موتور به منظور ساختن، اتوبوس، ميني بوس، ميكروبوس، وانت و هر نوع خودرو و امور توليدي و صنعتي مربوط به آن و معادلات مجاز اين امور بوده است.

سرمايه اوليه شركت به موجب مدارك موجود بالغ بر 60 ميليون ريال منقسم به سهم عادي ده هزار ريالي بوده و تغييرات بعدي افزايش سرمايه به ترتيب از 60 ميليون ريال به 100 ميليون ريال و بعد به 200 ميليون ريال و آخرين افزايش سرمايه از 200 ميليون ريال به 400 ميليون ريال بعد از انقلاب بوده است و با موافقت دولت 25% از سهام اين شركت به شركت ايويكو (فيات ايتاليا) واگذار شد تا از تكنولوژي آن شركت در كار بهره برداري از كارخانه استفاده شود.

توليد كاميونت در اين كارخانه در تمام طول 20 سال گذشته در سطح پايين ادامه داشت و پس از يك دوره سه ساله سالهاي 1361، تا 1363 از سال 1364 دوباره به توقف كشيده شد توليد ميني بوس آن نيز دچار يك فراز و نشيب بوده است. در نهايت از سال 1372 تنها به توليد ميني بوس ايويكو روي آورده است كه در ابتدا از وضعيت نسبتا خوبي برخوردار بوده ولي در سال 1374 به حد نصاب 193 دستگاه رسيده است.

توليد شركت خودروسازان در سال هاي 1356 تا 1374

سالميني بوسكاميونتميني بوس ايويكو
1356297
1357148
1358105
135980
1360474
1361616
13621257
13631520
13641734
1365872
1366246
1367576
13681132
13692456
13701251
1371
1372960
1373892
1374193

 

توليد شركت خودروسازان طي سال هاي 1356 تا 1367

نام محصولات135613571358135913601361136213631364136513661367
ميني بوس فيات29714810580474616127515201734877646657
شاسي ميني بوس00002841415381178871000
كاميونت4935110252

 

«سيستم مالي شركت ايران خودرو»

اداره رسيدگي اسناد

ادره دفترداري

اداره كل حسابداري عمومي                      اداره اموال و پروژه ها

اداره حسابداري خريد خارج

اداره حقوق و مزايا

 

اداره دريافت

اداره كل خزانه داري                              اداره پرداخت

اداره رسيدگي و دفترداري

 

 

اداره بودجه

اداره كل بودجه                                     ادارة گزارشات

اداره بودجه سفارشكار

 

اداره آمار اطلاعات

اداره كل تمركز هماهنگي حسابها               اداره تمركز

 

اداره حسابرسي صنفي

اداره كل حسابداري صنعتي                      اداره هزينه يابي

اداره حسابداري انبار

اداره سفارش كار هزينه اي

 

اداره كل فروش

 

 

حسابداري

خزانه داري

معاونت مالي 6 اداره كل دارد                    بودجه

تمركز هماهنگي حسابها

اداره كل صنفي

ادارة فروش

 

حسابداري عمومي 5 اداره دارد: ادارة رسيدگي به اسناد 2- اداره دفترداري و صدور اسناد 3- ادارة حقوق و مزايا 4- اداره خريدهاي خارج 5- اداره اموال

اداره رسيدگي اسناد:

كليه اسناد و مداركي كه مي بايست پرداخت شود به ادارات رسيدگي كننده حسابداري عمومي مانند اداره رسيدگي اسناد، حسابداري خريد خارج و حقوق و مزايا ارسال مي گردد. اداره رسيدگي اسناد حسابداري عمومي پس از بررسي اسناد رسيده تشخيص مي دهد كه اسناد فوق مي بايست به صورت يك سند حسابداري به اداره دفتر داري صدور اسناد ارسال شود و مي بايست برروي اسناد فوق سند پرداخت صادر شود و بررسي چنين مواردي به عهده اداره رسيدگي اسناد مي باشد.

اداره حقوق و مزايا:

كليه مبالغ مربوط به حقوق و مزاياي پرسنلي و مواد مربوط به وام هاي پرداختي به پرسنل و يا هرگونه دريافت و پرداختي كه در رابطه با پرسنل توسط اين اداره انجام مي گيرد كه موارد فوق در نهايت به اداره دفتر داري صدور اسناد ارسال مي گردد.

 

اداره حسابداري خريدهاي خارجي:

كليه مواردي كه در رابطه با خريدهاي خارجي مي باشد اعم از ثبت هزينه ها، اعتبارات اسنادي، مبالغ ارزي خريدها، قيمت تمام شده اجناس خريداري شده و موارد مربوط به حملهاي خارج و بيمه نامه هاي مربوط توسط اين افراد در اداره، محاسبه و به صورت سندهاي روزنامه به اداره دفترداري صدور اسناد جهت ثبت در حسابهاي مربوطه ارسال مي گردد.

 

 

اداره حسابداري خريدهاي خارجي:

كليه مواردي كه در رابطه با خريدهاي خارجي مي باشد اعم از ثبت هزينه ها، اعتبارات اسنادي، مبالغ ارزي خريدها، قيمت تمام شده اجناس خريداري شده و موارد مربوط به حملهاي خارج و بيمه نامه هاي مربوط توسط اين افراد در اداره، محاسبه و به صورت سندهاي روزنامه به اداره دفترداري صدور اسناد جهت ثبت در حسابهاي مربوطه ارسال مي گردد.

اداره حسابداري اموال:

همانطور كه از اسمش پيداست مسئوليت ثبت و نگهداري حسابهاي دارايي و اموال شركت مي باشد مسئوليت گرفتن استهلاك جهت دارايي ها و همچنين پروژه ها و سفارش كارهاي در جريان به عهده اين اداره مي باشد. پس از تنظيم اسناد كه به صورتي دستي با كامپيوتري مي باشد، جهت ثبت در حسابهاي مربوط به اداره دفترداري صدور اسناد ارسال مي گردد.

اداره دفتر داري و صدور اسناد:

همانطور كه توضيح داده شد كليه اسناد و مدارك جهت تشخيص حساب و تهيه روزنامه ها و ثبت در دفاتر قانوني و گرفتن ترازهاي ماهيانه و موارد ديگر به اداره دفترداري ارسال مي گردد كه در ذيل به آن اشاره شده است اين اداره شامل 4 بخش مي باشد:

  • بخش تهيه اسناد روزنامه
  • بخش نوشتن اسناد تفصيل
  • بخش تهيه صورت مغايرت با شركت هاي تابعه
  • بخش تهيه صورت مغايرت با شركت متفرقه

بخش بررسي ترازهاي تفصيلي و معين (بخش ثبت دفاتر قانوني) كليه اسنادي كه از ادارات رسيدگي كننده به ادارات دفترداري ارسال مي گردد پس از تشخيص حساب توسط معين نويسان به صورت اسناد روزنامه تهيه گرديده و پس از كنترل اسناد و و تصويب اداره جهت پانچ در سيستم معين به پانچيست داده مي شود و همچنين كليه اسناد پرداختها اعم از نقدي و چك پس از ارسال به اداره دفترداري جهت تشخيص حساب و نهايتاً تفكيك اسناد جهت صدور چك به اداره كل خزانه داري ارسال مي شود.

اسناد پرداخت پس از تشخيص حساب جهت پانچ در سيستم خزانه داري كه يك سيستم جدا از سيستم معين مي باشد پانج شده و از اسناد فوق ريز اسناد و خلاصة اسناد تهيه مي گردد تا در سيستم حسابهاي معين ثبت گردد.

كليه اسناد به همين شكل روزانه به صورت يك فهرست در سيستم معين پانچ و اسناد به صورت كامپيوتري توسط سيستم خدمات ماشيني درسال مي گردد و 2 بار در ماه و هر 15 روز يكبار.

گزارشات جهت ثبت در دفاتر قانوني از قسمت خدمات ماشيني ارسال شده كه مبناي دفاتر مي باشد در پايان هر ماه نيز از ترازهاي ماهانه آزمايشي جهت ارائه به ادارات مربوطه و همچنين كنترل حسابها از قسمت خدمات ماشيني ارسال مي شود.

كليه اسناد روزنامه در اختيار تفصيل نويسان قرار گرفته تا حسابهاي معيني كه داراي تفصيل مي باشد توسط هر گروه از تفصيل نويسان در اسناد تفصيلي ثبت و در اختيار پانچيست مربوطه قرار داده مي شود تا در سيستم تفصيلي ثبت گردد و ماهانه تراز تفصيلي جهت اداره تهيه گرديده و پس از بررسي جهت ارائه به مديريت شركت ارسال مي شود بخش ديگري از اداره عهده دارد ثبت دفاتر قانوني كل و روزنامه مي باشد و در 15 روز يكبار طبق گزارشات قسمت خدمات ماشيني شركت دفاتر روزنامه و كل قانون را ثبت مي نمايند.

بخش ديگر از اداره مربوط به قسمت تهيه صورت مغايرت و رفع مغايرت هاي اختصاصي با شركت هاي تابعه مي باشد شركت هاي تابعه شركت هايي است كه پس از 50% تا 100% سهام شركت هاي فوق مربوط به شركت مادر است (ايران خودرو).

تنظيم صورت مغايرت هاي فوق در تنظيم صورتهايي تلفيقي بسيار مؤثر هستند و در اين گره 4 نفر از پرسنل به صورت مستمر مشغول تهيه مغايرت و ارسال صورت حسابها جهت شركت هاي تابعه براي رفع مغايرت هاي موجود مي باشد.

بخش ديگر از اداره مسئوليت مغايرت با شركت هايي غير از شركت هاي تابعه را به عهده دارند كه شامل كليه شركت هاي متفرقه مي باشد كه با ارسال صورتحساب و يا مراجعه حضوري به شركت هاي فوق جهت تهيه صورت مغايرت و رفع مغايرت اختصاصي اقدام مي كنند.

جهت مشخص شدن حسابهاي اوراق مشاركت كه توسط شركت به فروش رفته است در سرفصلهاي جداگانه اي نگهداري شده و اسناد مربوطه توسط يك نفر تنظيم و اسناد فوق و فهرستي از اسناد مربوطه جهت ثبت در دفاتر اوراق مشاركت كه در اداره ي كل خزانه داري نگهداري مي گرددبه آن اداره كل ارسال مي شود تا موارد مفتوح و هزينه هاي اوراق مشاركت مشخصاً جهت بانك مركزي و يا حسابرسان مستقل مشخص و معين مي شوند.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پروژه مالی : کارخانه ایران خودرو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *