برگشتن به حسابداری

دانلود کاراموزی حسابداری : فعاليتهاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

۳,۰۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود کاراموزی حسابداری : فعاليتهاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

50ص

 

 

فهرست

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول : تاریخچه و اهداف                                                          6

مقدمه                                                                                        7

تاریخچه حسابداری                                                                        9

سرمایه داری تجاری و رسانس                                                          11

فعالیت شرکت نفت                                                                        14

تاریخچه                                                                                      14

وضعیت موجود                                                                             16

تغییرات ساختاری                                                                          16

حوزه عملیات                                                                               17

اهداف                                                                                        18

فعالیت ها                                                                                    18

فصل دوم : اداره بودجه سرمایه ای و جاری                                        19

نحوه عملکرد واد بودجه سرمایه ای                                                    20

نحوه تعیین بودجه سرمایه ای                                                 21

انواع پرداخت های بودجه سرمایه ای                                                  22

نحوه عملکرد بخش بودجه جاری                                                       23

پیش بینی بودجه                                                                          23

کنترل                                                                                        24

فصل سوم : حسابداری پرداختهای جاری                                           26

حسابداری پرداختهای جاری                                                            27

تنخواه گردان                                                                                32

عملیات مالی حسابداری                                                                  33

گردش تنخواه گردان                                                                      33

واحد خرید پرداختهای متفرقه جاری                                                  35

حسابهای دفتر کل                                                                         36

حساب کنترل سیستم پیمانکاران شاغل                                               36

فصل چهارم : تنخواه گردان و تنخواه یکبار                                         37

مقدمه                                                                                        38

تعریف تنخواه                                                                               38

وظایف و مسئولیت ها                                                                     38

مانده موجودي نقدي تنخواه گردان                                                    39

مجوز ایجاد و مبلغ مورد احتیاج گیرنده تنخواه                                      40

نحوه نگهداری و کنترل وجوه تنخواه گردان                                          41

عملیات مالی حسابداری                                                                  41

گردش تنخواه گردان                                                                      41

پیشنهاد افزایش و کاهش و یا حذف تنخواه                                          42

سایر عملیات                                                                                43

سرجمع كل گردش تنخواه گردان                                                      43

تنخواه گردان                                                                                43

تنخواه یکبار                                                                                 44

تنخواه نوروزی                                                                    45

وظایف کلی حسابداریها در مورد تنخواه                                               46

تهيه سند روزنامه اصلاحات حسابهاي كل مربوطه                                  46

چارت سازماني                                                                              47

جمع بندي                                                                                  48

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

تاریخچه و اهداف

 

مقدمه:

زمان که تندری بی گاه آسمان را شکافت و شعله مقدس آتش را به دامن جنگل رها کرد از آن زمان که میان حقیقت و افسانه بشر نخستین از سر اتفاق دو سنگ چخماقرا برهم زدود ( آتش ) را کشف رد به حیرت این جهان پی برد و حیرت این جهان که همان واژه و بازتاب معنای انرژی باشد پا به پای آدمیرشد کرد از آتش برای گرمای فصول یخبندان وهیه ابزار کار و نرم ورزم سود جست از داس و دشنه تا فلاخن و خزنگ از فلاخن و خرنگ تا توپخانه و هزاران ابزار انسان شو انسان پرور همواره این انرژی مقدس سیر تدافعی یا تهاجی آدمی بوده است که از راههای گوناگون به آن نقطه اشتغال می رسیده است .

روزگاری دراز هیزم منبع آتش و انرژی بود و سپس (نفت ) این میراث راز آلود زمین به عنوان جانشینی فراگیر سهل موثر پا به عرضه حیات آدمی نهاد نخستین بار کلمه (نفت ) در کتاب مقدس و تورات دیده شده است که این نشان از قدمت و دیرینه سالی این ماده شگفت می دهد.

نفت عنصری زمینی بود که سرانجام انسان توسط آن توانست به آسمان برود و فراسوی کیهان را کشف کند نفت میراث رازآلود زمین در آتشی گاه انسان با تمدن و تکامل و کشف افقهای تازه تر نقشی داشته است. چندان که امروزه قادر به تعیین سرنوشت ملل و دول گونان است. توسعه صنعت و سپس ملحق شدن پتروشیمی و دیگر انشعابات و مشتقات دارد که این چراغ البته چندین و چند دهه متمادی است که به نوعی خانه میهن ما را نیز روشن به این چراغ وابسته شده است تا جائی که می رفت جامعه ما به جامعه ئی کاملا مصرفی در قبال درآمد نفت مبدل شود که خوشبختانه تحول اجتماعی و انقلابی این خاصیت مضر را کمتر نگهداری کرده و جهت حفظ حیات جامعه تا حدودی مسئله نفت از متن به حاشیه راند.

در این گزارش مراحل سه گانه اصلی اسناد از کنترل تا پرداخت که شامل صدور چک می باشد مورد بررسی قرار می گیرد.

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب یکی از شرکتهای تابعه وزارت نفت می باشد مرکز این شرکت در اهواز است شرکت مزکور مجموعه یه هم پیوسته می باشد بنا به ضرورت با کارشناسی و مطالعه دقیق ایجاد گردیده است .

یکی از مهمترین عضو این مجموعه مدیریت امور مالی است که در راس آن مدیریت اداری مانند حسابداری حقوق و دستمزد حسابداری کنترل اموال ، حسابداری کنترل اسناد ، حسابداری پرداختی های جاری ، اداری سندرسی و … وجود دارد  هر یک از ادارات زکر شده تعدادی کارمند روی پست های سازمانی انجام می نماید . در این گزارش مختصری از وضایف ادارات مختلف زیر مجموعه ادارات مورد رسیدگی شامل :

1_ اداره بودجه

2_ اداره حسابداری های پرداختی های جاری

3_ اداره تنخواه گردان و تنخواه یکبار

 

 

تاریخچه حسابداری :

حسابداری در جهان نزدیک به 6000 سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به 3600 سال قبل از میلاد بر می گردد . پیشینه حسابداری در ایران نیز نیز به نخستین تمدنهایی بر می گردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسابداری بدست آمده با 25 قرن قدمت گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان است . در طول تاریخ روش های حسابداری متنوع و متعددی برای اداره ی امور حکومتی و انجام دادن فعالیت های اقتصادی ابداع شد که در پاسخ به سوال های زمان سیر تحولی و تکاملی داشته است .

حسابداری سیاق  که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته روشی است که بر اساس آن حساب جمع و خرج هر ولایت در دفتر مربوط به آن ولایت ثبت و در عین حال یک مرکز اصلی در مرکز نگهداری می شده است که خلاصه جمع و خرج هر ولایت بطور جداگانه در صفحات مربوط در آن به خط سیاق نوشته می شده است . این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد و کتب خمسه ( دفاتر پنج گانه ) برای گروه های مخارج نیز نگهداری می شده است .

با این حال حسابداری نوین ( دوطرفه ) همانند بسیاری از دانش های کاربردی دیگر به همراه ورود فراورده های صنعتی و رسوخ موئسسات و شرکتهای خارجی به ایران راه یافت . و در جریان تحولات اقتصادی – اجتماعی صد سال گذشته با پیدایش سازمانهای جدید دولتی و خصوصی و دگرگونی شیوه های تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرد.

نخستین مدرک کشف شده حسابداری در جهان لوحه های سفالین از تمدن سومر در بابل است و قدمت آن به 3600 سال قبل از میلاد میرسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حمایت دارد.

مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر ( 525- 5000 ق.م ) حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی این تمدن نوعی کنترل حسابداری برقرار بوده که بهرگیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشیلاتی منظم میر می کرده است از تمدن مصر در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است.

شواهد و مدارک به دست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترل های حسابداری دارد از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه های مرمرین اکروپلیس حک و بخشی از آن هنوز هم باقی است.

سکه به عنوان واحد پول حدود 700 سال قبل از میلاد در لیدی ابداع گردید و به سرعت در تمدنهای آن زمان رواج یافت در ازان عصر هخامنشی نظام مالی و پولی.

در رم  و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود دارد و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می شده است یک جمعدار یک مامور دولت و یا شخصی که محافظت پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است برای این کار رو فهرست تفضیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول وزن یا مقیاس دیگری تهیه می شد که جمع آن دو مساوی بود فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی کالای فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یک دوره بعلاوه مانده پول و کالایی بود که نزد جمعدار باقی و باید به ارباب تاد یه میشد این نوع حسابداری تا قرون وسطی ادامه یافت.

همانطور که ملاحظه فرمودید حسابداری باستانی تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در برمی گرفت و یا سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ظبط کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد فاصله بسیاری داشت.

 

سرمایه داری تجاری ورسانس :

از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییری اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و اشخاص بود. از اوایل قرن سیزدهم ” دولت – شهرها ” و یا ” شهر جمهوریهای ” کوچکی خارج اتز سلطه پادشاهان و خوانین فیودال در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی – اقتصادی مناسبی را برای رشد سوادگری فراهم آورد بدین معنی که در این جمهوریهای کوچک هیچ مانعی در راه تجارت آزاد حتی باسرزمینهای دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمایه به صورت سرمایه مولد یا سرمایه تجاری مانند کشتیها و سایر وسایل بازرگانی امکان پذیر و متداول بود علاوه بر این با رونق داد و ستد پول در مبادلات تجاری نقش گسترده یافت و اقتصاد پولی رواج یافت.

در قرن سیزدهم و چهاردهم همزمان با شرد بازرگانی صنعت و بانکداری پیشرفت زیادی در تکنیک نگهداری حساب بوجود آمد . بزرگتر شدن اندازه موسسات رواج معامله نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که دیگر یک شخص به تنهایی نتواند امر موسسه بزرگی را اداره کند و این امر ابداع سیستم حسابداری کاملتری را ضروری ساخت.

گمان میرود که کاربرد قاعده جمع و خرج در مورد حساب صندوق نخستین گام در راه پیدایش سیستم نوین بوده باشد. بدین معنی که صندوقدار در ازای وجوهی دریافت می کرد بدهکار و در مقابل مبالغی که پرداخت بستکار می شد این قاعده در حسابهای مشتریان نیز به کار مسرفت و آنان در ازای وجوهی که قرض میگرفتند و یا کالایی کهبه نسیه میخریدند بدهکار و در مقابل وجوهی که میپرداختند بستانکار میشدند و بدین ترتیب مانده حساب آنها معین میشد همین قاعده در مورد نگهداری حساب بستانکاران نیز بکار می رفت. در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیایی متوجه این نکته شدند که دریافت پول از یک بدهکار و ثبت را ضروری میسازد. جنبه دریافت پول که باید در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول که در حساب شخصی پرداخت کننده پول ثبت گردد.

در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار ، یعنی دو واژه ایتالیایی دادن (DARE ) و گرفتن  ( AVERE ) کاملا متداول گردید . پیشرفت چهارم در قرن چهاردهم شکل دو طرفه حساب بود که در سمت چپ اقلام بدهکار و در سمت راست اقلام بستانکار نوشته میشد و با این کار چگونگی تنها آشکار میگردید

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود کاراموزی حسابداری : فعاليتهاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *