برگشتن به روانشناسی

توضیحات

دانلود پایان نامه : افسردگی در زنان

50ص

 

 

 

 

 

فصل كليات…………………………………. 1

 

فصل دوم: افسردگي

افسردگي …………………………………..  7

تاريخچه افسردگي ……………………………  7

علل افسردگي ……………………………….  8

افسردگي در زنان …………………………..  11

نشانه هاي بيماري ………………………….  12

 

فصل سوم : افسردگي در سنين مختلف

افسردگي در دوره پيش از يائسگي ………………  14

افسردگي در دهه هاي چهل و پنجاه ……………..  15

افسردگي در افراد مسن ………………………  16

 

فصل چهارم: اختلال افسردگي مانيك

علائم و نشانه هاي افسردگي مانيك ……………..  18

انواع شيوه هاي درمان ………………………  19

داروهاي ضد افسردگي ………………………..  20

 

فصل پنجم :ختلال شيدايي ـ افسردگي

اختلال شيدايي ـ افسردگي …………………….  22

علائم اختلال شيدايي ـ افسردگي ………………..  23

درمان اختلال شيدايي ـ افسردگي ……………….  23

الكتروشوك درماني ………………………….  24

 

فصل ششم : اختلال افسردگي خويي

اختلال افسردگي خويي ………………………..  27

علائم افسردگي خويي …………………………  27

درمان افسردگي خويي ………………………..  28

– شناخت درماني …………………………..  28

– رفتار درماني …………………………..  28

– دارو درماني ……………………………  29

 

فصل هفتم : راههاي كسب آرامش از نظر روان شناسي ؛ قرآن و روايات

روش هاي كسب آرامش از نظر روان شناسي …………  31

 1. توقعات خود را كاهش دهيد ……………….. 31
 2. براي كسب آرامش صراحت گفتار داشته باشيد ….. 32
 3. روش هاي ديگر به دست آوردن آرامش ………… 33

افسردگي از ديدگاه قرآن …………………….  35

افسردگي از ديدگاه روايات …………………..  37

 

نتايج و پيشنهادها …………………………  39

 

فهرست منابع و مآخذ   

 

 

                                             

                                   افسردگي

                                               تاريخچه افسردگي

                                         علل افسردگي

                                             افسردگي در زنان

                                             نشانه هاي بيماري

 

 

افسردگي :

افسردگي‘ مسئله شماره يك سلامتي در دنياست و به قدري توسعه پيدا كرده كه آن را سرماخوردگي اختلالات دماغي ناميده اند. اين اختلال شايع يك انحراف خلقي است؛ به عبارت ديگر؛ افكار منحرف و فريب آلود مجموعه اي از احساسات غم و اندوه‘ عدم اعتماد به نفس‘ بي تفاوتي‘ بي حوصلگي‘خستگي و ضعف‘ نااميدي و يأس و…. را تحت عنوان افسردگي در فرد به وجود آورده است. به عقيده يكي از روان شناسان مشهور‘ اختلال افسردگي شامل تغييراتي در پنج حوزه رفتاري عمده مي شود كه عبارتند از:

 1. عواطف منفي
 2. شناخت هاي منفي
 3. انگيزش منفي
 4. تغييرات منفي
 5. تغييرات رفتاري
 6. تغييرات نباتي.

‌‌‌‌تاريخچه افسردگي :

افسردگي از زمان هاي بسيار دور در نوشته ها آمده است و توصيف هايي از آنچه ما امروزه اختلالات خلقي مي خوانيم‘ در بسياري از منابع طبي قديم وجود دارد. داستان «عهد عتيق » شاه سائول ( King saul ) و داستان خودكشي آژاكس در ايلياد هومر هر دو يك سندرم افسردگي را توصيف كرده اند.[1]

حدود 450سال قبل از ميلاد‘بقراط اصطلاح ماني و ملانكولي را براي توصيف اختلالات رواني بكار برد. در حدود 100 سال قبل از ميلاد‘ كورنليوس ساسوس در كتاب افسردگي را ناشي از صفراي سياه معرفي نمود. اين اصطلاح را پزشكان ديگر از جمله ارسطو(120 تا 180 سال بعد از ميلاد) و جالينوس (129 تا 199 سال بعد از ميلاد) نيز بكار بردند.

در سال 1854 ميلادي‘ ژول فالره‘ حالتي را توصيف نموده و آن را جنون ادواري ناميد. چنين بيماراني متناوبأ حالات خلقي ماني و افسردگي را تجربه مي كنند.[2]

تقريبأ در همان زمان‘ يك روان پزشك فرانسوي ديگر به نام ژول بايارژه جنون دوشكلي را شرح داد كه در آن بيمار دچار افسردگي عميقي مي شود كه به حالت بهت و حيرت افتاده و بالاخره از آن بهبود مي يافت.[3]

در سال 1882 ميلادي‘ كارل كالبام‘ روان پزشك آلماني با استفاده از اصطلاح « سايكلو تايمي» ماني و افسردگي را مراحل مختلف يك بيماري توصيف كرد.

 

علل افسردگي :

 1. علل شيميايي :

داروهايي مانند « رسرپين » كه براي درمان فشار خون به كار مي روند‘ سبب افسردگي در بيماران مي شود‘ زيرا رسرپين از شمار انتقال دهنده هاي عصبي به نام « كاته كولامين » مي كاهد و كمبود اين انتقال دهنده در مغز سبب افسردگي مي گردد. داروهايي مانند استروئيدها ( Steroids ) و فني كلين هيدروكلريد ( Phiniclin Hydrochlorod ) موجب بروز نشانه هاي افسردگي مانيك مي شوند.[4]

 

 1. علل نوروني :

از جمله نخستين اختلالات جسماني كه مي توان به غير طبيعي بودن نوروني آن اشاره كرد‘ ناشي از آسيب يا بد عمل كردن مغز است. بيماري ( هانتينگتون ) كه در آن فرد به تدريج توانايي هاي ذهني خود را از دست مي دهند و از كنترل اندام هاي خود باز مي مانند‘ عوارض و اختلال افسردگي مانيك نيز معمولاً پس از آغاز چنين بيماري ظاهر مي شود. بيماري ( پاركينسون ) هم يك بيماري نوروني ـ عصبي است. اغلب افسردگي اساسي و عمده را  ايجاد مي كند.

 1. سكته :

يكي ديگر از علل افسردگي‘ سكته است كه در اثر قطع ناگهاني خون به بخشي از مغز‘ ايجاد مي گردد.

 

 1. سيستم اندوكرين :

اين سيستم شبكه غددي بدن را شامل مي شود. اين غدد‘  هورمون هايي را به جريان خون سرازير مي كنند كه بر تمام اندام هاي بدن تأثير مي گذارد. غده تيروئيد كه در ناحيه گردن قرار دارد‘ بخش مهمي از نظام غددي آندوكرين بدن را تشكيل مي دهد و در اثر كم كاري‘ علاوه بر عوارض جسمي‘ عوارض افسردگي را نيز به همراه دارد.

 

 1. علل ژنتيك :

بدون شك مي توان يكي از علت هاي افسردگي را عامل ژنتيك دانست‘ مطالعات در اين زمينه نشان داده است كه در دوقلوهاي يك تخمكي كه ژن هاي كاملاً يكسان دارند ؛ اگر يكي از دوقلوها از افسردگي رنج ببرد به احتمال 50 تا 90 درصد‘ همتاي او نيز دچار اين اختلال خواهد شد. و ژن حامل اين اختلال به فرزندان خانواده هايي كه از افسردگي اساسي و عمده رنج مي برند‘ منتقل مي شود.

 

 1. افكار منفي :

به تصوراتي كه احساسات منفي؛ از قبيل افسردگي ايجاد مي كنند‘ افكار منفي گويند كه در اين جا مي توان به برخي از آن ها اشاره كرد :

 • تفكر همه يا هيچ ( كامل و بي نقص بودن ) : در اين تفكر فرد همه چيز را سفيد و در غير اين صورت سياه مي بيند.
 • تصميم مبالغه آميز : هر حادثه منفي از جمله ناكامي شغلي را شكستي تمام عيار تلقي مي كند.
 • فيلتر ذهني ( عينك بد بيني ) : تحت تأثير يك حادثه منفي‘ همه واقعيت ها را تاريك مي يابد و بيش تر به جنبه هاي منفي حوادث توجه دارد.
 • بي توجهي به امر مثبت : با بي ارزش شمردن تجربه هاي مثبت‘ اصرار بر بي اهميتي امور مهم دارد.
 • نتيجه گيري شتاب زده : بدون زمينه محكم و استدلال منطقي نتيجه گيري شتاب زده مي كند.
 • درشـت نـمايي : از يك سـو درباره اهميت مسائل و شدت اشتباهات خود مبالغـه نمـوده و از سوي ديگر‘ اهميت جنبه هاي مثبت زندگي را كمتر از آن چه كه هست‘ محاسبه مي كند.
 • استدلال احساسي : فرد داراي افكار منفي‘ فرض را بر اين مي گذارد كه احساسات منفي لزوماً منعكس كننده واقعيت ها هستند.
 • بايـدها : فرد انتـظار دارد‘ اوضاع همان طور كه او مي خواهد و تـوقع دارد‘ رغـم بخورد؛ مثلاً بايد اين كار را انجام دهد و در صورت عدم موفقيت‘ احساس گناه و ناتواني مي كند.
 • برچسب زدن : اين حالت‘شكل حاد تفكر همه يا هيچ است. فرد به جاي اين كه بگويد‘اشتباه كردم‘ به خود برچسب منفي ميزند و مي گويد:«من بازنده هستم.»«من عرضه هيچ كاري را ندارم.»
 • شخصي سازي و سرزنش ( به خود گرفتن ) : اين افراد خود را بي جهت مسئول وقوع حادثه اي مي دانند كه اساساً به هيچ وجه امكان كنترل آن را نداشته اند‘ بنابراين به شكل كلي مي توان گفت كه انديشه منفي‘ علت اصلي اكثر بيماري هاي روحي و رواني‘ خصوصاً افسردگي است؛ چنان چه مولانا مي فرمايد :

اي بـرادر تو هـمه انديـشه اي                              مابقي خود استخوان و ريشه اي

گر گل است انديشه تو گلشني                              ور بـود خواري تو هيمه گلخني

 

افسردگي در زنان :

افسردگي‘ دامنه وسيعي از حالت هاي عاطفي و ذهني و از غمگيني و ضعف عزت نفس گرفته تا ناتواني احساسي و رفتار خودكشي گرايانه‘ را در بر مي گيرد و ممكن است در واكنش نسبت به بعضي وقايع بيروني مانند مرگ يك عزيز يا بدون هيچ علت ظاهري  اتفاق بيفتد.

حالت اول : افسردگي واكنشي ( Reactive Depression ) و

حالت دوم‘ افسردگي باليني ( Clinical Depression ) ناميده مي شود.[5]

روان پزشكان‘ افسردگي ها را عمدتاً بر اساس شدت و ماهيت علائم آن ها به انواع مختلف طبقه بندي مي كنند. افسردگي خويي و افسردگي عمده‘ دو نوع افسردگي بسيار شايع در ميان زنان است.

افسردگي خويي معمولاً در كودكي يا نوجواني آغاز مي شود و علائم مشخصه آن غمگيني‘ نگرش منفي و ضعف عزت نفس است. افسردگي عمده نيز شامل علائمي مشابه افسردگي خويي اما درسطحي بسيار شديد و گاه غير قابل تحمل است. اين نوع افسردگي معمولاًدر اواخر دهه بيست زندگي آغاز مي شود اما در هر زمان ديگري نيز احتمال بروز دارد.

از نظر زيستي تصور مي شود كه افسردگي به سبب ناكافي بودن مقادير انتقال دهنده هاي عصبي در مغز به وجود مي آيد. اين اختلال ممكن است حاصل بيماري هاي جسمي متعدد‘ به اضافه واكنش هايي در برابر داروهاي معين‘ شامل سدكننده هاي بتا‘ داروهاي رژيم غذايي‘ آرام بخش ها‘ قرص هاي ضدبارداري و الكل باشد. بعضي مردم به طور ذاتي نسبت به افسردگي آسيب پذير هستند‘ در مورد كساني كه والدين يا هم شيرانشان پيشينه افسردگي دارند‘ احتمال ظهور افسردگي بيشتر است.

 

نشانه هاي بيماري :

هر كسي ممكن است گاهي به علت از دست دادن شغل‘ مرگ يكي از عزيزان‘ شكست در يك معامله يا عشق‘ غمگين شود يا گرفته به نظر برسد. اما افسردگي باليني زماني روي مي دهد كه غمگيني بيش از حد انتظار ادامه پيدا كند يا به قدري شديد باشد كه مانع عملكرد عادي فرد شود.

افراد افسرده احساس بي حسي پايدار‘ نااميدي‘ درماندگي‘بي ارزشي و گناه مي كنند آنها عمومأ تعلق خاطر خود را نسبت به زندگي‘ شغل و ديگر فعاليت هاي كه قبلأ برايشان لذت بخش بوده از دست مي دهند. براي آنها زندگي به قدري خسته كننده و بي معني مي شود كه خودكشي تنها راه حل به نظر مي رسد و گاهي حتي مبادرت به خودكشي مي كنند. بعضي ديگرخصوصأ بزرگسالان الكل يا سوء مصرف از مواد را آخرين راه حل مي يابد كه خود به افسردگي بيشتر منجر مي شود.

بسياري از كساني كه به افسردگي مبتلا هستند‘ در فكر و تمركز‘ يادآوري‘ پاسخ گويي‘ و تصميم گيري دچار مشكل مي شوند و بعضي از آنها توهم‘ هزيان‘ اضطراب و اختلال هاي روان – تني تجربه مي كنند. هم چنين آنها علائم جسمي مانند تغيير در اشتها‘ لاغري يا چاقي‘ سرگيجه‘سردرد‘ گريه غيرقابل توجيه يا حالت هاي مختلف چهره غمگين‘ پرخوابي يا كم خوابي‘ صبح زود بيدار شدن از خواب و خستگي نشان مي دهند.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : افسردگی در زنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *