دانلود پایان نامه : بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران

۶,۵۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه : بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران

240ص

 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

مؤسسه آموزش عالی سوره

 

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباط فرهنگی

 

 

چکیده

شناخت مخاطبان پیام ها، علایق و توقعات آنان یکی از مهم ترین مسائل ارتباطات جمعی به شمار            می رود. این موضوع نه تنها از لحاظ جامعه شناسی اهمیت دارد بلکه در اداره وسایل ارتباط جمعی و پیش بینی آینده آن نیز نقش مهمی ایفا می کند.

از آنجا که به نظر می رسد نقش دانشجویان در روند توسعه فرهنگی و اجتماعی تعیین کننده است، باید مطالعات دقیقی روی آنها و شناخت مطالباتشان داشته باشیم؛ چه اگر از این امر مهم غافل شویم ناگهان قشر انبوهی از آنان نسبت به وسایل ارتباط جمعی احساس بی تفاوتی و زدگی پیدا می کنند. عدم توجه به واقعیت های بهره مندی و رضامندی از رسانه ها، نیازهای مخاطبان باعث می شود رسانه های جمعی به خطا روند و از اهداف خود منحرف شود. این تحقیق به منظور بررسی میزان بهره مندی و رضایت دانشجویان دانشگاه های شهر تهران از رسانه های جمعی مختلف از نوع توصیفی پس از وقوع و روش آن کمی و میدانی و بر اساس الگوی پیمایشی صورت گرفته است. همچنین ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش کل دانشجویان دانشگاه های سراسری و آزاد شهر تهران در حدود 250 هزار نفر و حجم نمونه آن 550 نفر، که روش نمونه گیری آن تصادفی سهمیه ای است.

بر اساس پژوهش حاضر، در میان رسانه های ارتباط جمعی بیشترین میزان استفاده دانشجویان از اینترنت و به دلیل کسب اخبار روز دنیا است. همچنین آنان کمترین استفاده را از رادیوهای خارجی و داخلی دارند. بیشترین میزان رضایت پاسخگویان نیز از اینترنت است. آنان همچنین اینترنت را برای پر کردن اوقات فراغت، سرگرم شدن، افزایش آگاهی و آموختن مباحث مختلف بر سایر رسانه ها ترجیح می دهند. کمترین میزان رضایت آنان نیز مربوط به تلویزیون داخلی به دلیل نداشتن اعتماد به محتوا و منابع آن و همچنین عدم همخوانی برنامه های تلویزیون با دیدگاه های شان است. در حالیکه تلویزیون های خارجی از نظر پاسخگویان مناسب ترین رسانه برای کسب اخبار است. آنان معتقدند اعتبار خبری این تلویزیون ها از دیگر رسانه ها بیشتر است و بدین دلیل بیشترین میزان اعتماد از لحاظ خبری را در میان تمام وسایل ارتباطی به تلویزیون های خارجی دارند.

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   

فصل اول: طرح پژوهش… 1

مقدمه. 2

 1. بیان مسئله. 3
 2. هدف اصلی تحقیق.. 5
 3. ضرورت و اهمیت موضوع.. 6

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش… 7

مقدمه. 8

 1. وسایل ارتباط جمعی.. 9

1- الف) کتاب؛ قدیمی ترین وسیله ارتباط جمعی.. 10

1- ب) روزنامه؛ ابزاری برای تفکر. 11

1- پ) مجلات؛ پاسخی به علایق متنوع.. 13

1- ت) رادیو. 15

1- ث) تلویزیون؛ محبوب ترین رسانه. 16

1- ج) ماهواره. 18

1- ج-1) ماهواره در ایران.. 20

1- چ) اینترنت… 20

1- چ-1) «مولتی مدیا» 24

1-چ-2) «ابرشاهراه های اطلاعاتی» 24

 1. نقش و کارکردهای وسایل ارتباط جمعی.. 24
 2. مفهوم مخاطب… 37
 3. تحول مفهوم و ماهیت مخاطب… 38
 4. مخاطب فعال و منفعل.. 39
 5. رویکردهای بررسی مخاطب… 41

6- الف) تحقیق تأثیرها 41

6- ب) نقد ادبی.. 42

6- پ) مطالعات فرهنگی.. 43

6-ت) سنت تحلیل دریافت… 44

6- ه) استفاده و رضامندی.. 44

 1. «رویکرد استفاده و رضامندی» 45
 2. بنیادهای نظریه «استفاده و رضامندی» 49
 3. ابعاد نظریه «استفاده و رضامندی» 50
ج
 1. طرح دلایل و نظریه «استفاده و رضامندی» 53
 2. نقد کارکردگرایی نظریه «استفاده و رضامندی» 56
 3. « رویکرد استفاده و تأثیرات » 60
 4. پیشینه پژوهش…. 62

13- الف) پژوهش های خارجی.. 62

13- ب) پژوهش های داخلی.. 64

13-پ) برجستگی این پژوهش نسبت به پژوهش های قبلی.. 66

 1. سوالات و فرضیات اصلی تحقیق.. 67

فصل سوم: روش تحقیق.. 69

مقدمه. 70

 1. روش تحقیق.. 71
 2. جمعیت آماری.. 74
 3. روش نمونه گیری و حجم نمونه. 74
 4. ابزار و نحوۀ جمع آوری داده ها 75
 5. فنون مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها 76

6 . تعریف مفاهیم اصلی پژوهش…. 77

فصل چهارم: یافته های پژوهش… 81

مقدمه. 82

 1. يافته‌هاي توصيفي.. 83

1- الف) اطلاعات عمومی پاسخگویان.. 83

1- ب) بررسی میزان استفاده از رسانه های مختلف از سوی پاسخگویان.. 88

1- پ) کتاب… 123

1- ت)  مطبوعات… 126

1- ث) رادیو. 137

1- ج)  تلویزیون داخلی.. 143

1- چ) تلویزیون خارجی.. 151

1- ح) اینترنت… 163

 1. يافته‌هاي تحليلي.. 170
 2. يافته‌هاي جانبي پژوهش…. 200

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری.. 215

مقدمه. 216

 1. مرور یافته های توصیفی پژوهش…. 217

1-1) کتاب… 218

1-2) مطبوعات… 219

1-3)  رادیو. 220

 

1-4)  تلویزیون داخلی.. 221

1-5) تلویزیون خارجی.. 222

1-6) اینترنت و ابرشاهراه های اطلاعاتی.. 223

 1. مرور یافته های تبیینی پژوهش…. 224

2-1) بررسی پاسخ سوالات پژوهش…. 224

2-2) بررسی نتایج آزمون فرضیات پژوهش…. 225

2-3) جمع بندی نهایی یافته های پژوهش…. 226

 1. محدودیت های پژوهش…. 228
 2. پیشنهادهای پژوهش…. 229

منابع و مآخذ.. 230

پیوست ها 234

 

 

مقدمه

در این فصل در ابتدا به شرح مختصری از وسایل ارتباط جمعی شامل کتاب، روزنامه، مجلات، رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت (مولتی مدیا و ابر شاهراه های اطلاعاتی) پرداخته می شود. سپس نقش و کارکرد وسایل ارتباط جمعی مورد بررسی قرار می گیرد.

در ادامه مفهوم مخاطب، تحول مفهوم و ماهیت مخاطب، مخاطب فعال و منفعل و همچنین رویکردهای بررسی مخاطب (تحقیق تأثیرها – نقد ادبی – مطالعات فرهنگی – سنت تحلیل دریافت – استفاده و رضامندی) تشریح می گردد.

در این قسمت به رویکرد «استفاده و رضامندی» به تفصیل پرداخته می شود وبنیادها، ابعاد، طرح دلایل نظری و نقد های وارد بر آن و همچنین ابعاد مختلف نظریه «استفاده و تأثیرات» بررسی می شود. و در انتها نیز مروری بر پژوهش های پیشین اعم از خارجی و داخلی می شود.

 

 

 

 

1. وسایل ارتباط جمعی[1]

تا کنون از وسایل ارتباط جمعی به دلیل اهمیت و وسعت حوزۀ دربرگیری آن، تعاریف متعدد و متنوعی شده است.

از دیدگاه ژان کازنو وسایل ارتباط جمعی آن دسته از وسایلی هستند که در تمدن های جدید به وجود آمده و مورد استفاده اند و ویژگی اصلی آنها قدرت و شعاع عمل گسترده است (کازنو، 1381: 21).

«اصطلاح رسانه های جمعی غالباً به وسایل یا تدابیر فنی که ارتباط جمعی از طریق آنها به وقوع            می پیوندد، اطلاق می شود. از این دیدگاه رسانه های جمعی را می توان شامل موارد زیر دانست:

1- رسانه های چاپی: روزنامه، مجله، کتاب، جزوه، نشریات ادواری به صورت مراسله مستقیم، تابلوهای تبلیغاتی، آسمان نویسی (دادن پیام های تبلیغاتی از طریق هواپیما) و دیگر تدابیر فنی که پیامی را با توسل به حس بینایی به توده ها می رساند.

2- رسانه های الکترونیک:

الف) برنامه های رادیو و صفحات گرامافون که متصل به حس شنوایی می شوند.

ب) برنامه های تلویزیون، فیلم های سینما و برنامه های ضبط شده بر نوار ویدئو (که البته امروزه به CD و DVD مبدل گشته است) که هم به حس شنوایی و هم به حس بینائی متوسل می شوند»                   (بلیک، 1378: 52).

«رسانه های جمعی، همانند دستگاه سلسله اعصاب بدن که اندام های مختلف را به یکدیگر متصل              می کنند، میلیون ها انسان را نه تنها در داخل یک کشور، بلکه در این «دهکده جهانی[2]» به هم مرتبط        می سازند. روزنامه، رادیو، تلویزیون و … این توانایی را دارند که در مواقع گوناگون آگاهی ها و هشدارهای لازم را به افراد جامعه بدهند تا آنها بتوانند با تصمیم گیری های آگاهانه، به فعالیت های خود ادامه دهند» (بدیعی، 1370: 205).

هر کدام از رسانه های جمعی دارای ویژگی های خاصی هستند که آنها را از هم جدا می سازد، این تفاوت ها در شیوه انتشار پیام، وسعت حوزه انتشار، تنوع پیام، دوام تأثیر پیام، نحوه بیان پیام، تأثیرات اجتماعی و … خلاصه می شوند (در بخش بعد با توجه به موضوع تحقیق به تفصیل و در مسیر اهداف تحقیق، ویژگی ها و خصوصیات هر کدام از رسانه ها به تفکیک مورد بررسی قرار خواهند گرفت.)

«رسانه های جمعی جزء لاینفک زندگی امروزی بشر هستند و بسیاری از اندیشمندان این وسایل را منشأ تحولات اجتماعی می دانند. بدون استفاده از رسانه های جمعی ادامه حیات یک جامعه امکان پذیر نمی باشد. این وسایل شگرف که مظهر ارتقای تکنولوژیک انسانند، دارای بیشترین تأثیر فرهنگی از میان تمامی ابزار و فنون جدید هستند و بالاخره در آستانه ورود جامعه بشری به هزاره سوم میلادی، وسایل ارتباط جمعی پرتاب جوامع را به سوی آینده موجب گردیده اند. این رسانه ها در پیدایی عادات تازه تکوین فرهنگ جهانی، تغییر در رفتار و خلق و خوی انسان ها و کوچک شدن کره زمین و همسایگی ملل دوردست و ایجاد دهکده جهانی، سهمی شگرف بر عهده دارند» (ساروخانی، 1371: 63).

 

1- الف) کتاب؛ قدیمی ترین وسیله ارتباط جمعی

یونسکو کتاب را «یک نشریه غیر دوره ای چاپی» تعریف و تأکید می کند که، اگر نشریه ای فقط برای یک بار انتشار یابد یا در فواصل مختلف و در جلدهایی که تعداد آنها قبلاً مشخص شده است، منتشر گردد، غیر دوره ای محسوب می شود (معتمدنژاد، 1383: 183). «چاپ کتاب زمانی رونق یافت که نقش اصلی را در کاهش بی سوادی توسعه فرهنگ عمومی و گسترش عقاید جدید ایفا کرد.

از آنجا که کتاب خیلی راحت قابل دسترس است، هیچ وسیله ارتباطی دیگری به سادگی نمی تواند جای کتاب را بین اشخاص و اجتماع بگیرد. این حقیقت که کتاب نه تنها توانسته است وجود خود را             حفظ کند بلکه تا حدودی به رقابت با وسایل ارتباطی جدید برخاسته است، اهمیت آن را به خوبی نشان می دهد. کتاب به عنوان یک وسیله ارتباطی برای سرگرمی، یک گنجینه حفظ آثار فرهنگی و راهنمایی برای دانش فنی ما باقی مانده است. کتاب یک منبع غنی برای آموزش و مهم ترین مرجع ما در مورد اصول مسائل مذهبی است» (دفلور، 1387: 87).

از نظر دکتر معتمدنژاد با بالا رفتن سطح آموزش افراد، برای فروش کتاب بازار بسیار وسیع تری پدیده آمده است. به طوری که ناشران دیگر فقط به جنبه مرجع بودن کتاب توجه نمی کنند و هرچه بیشتر مجموعه متنوع تری منتشر می سازند. شرایط مساعد عرضه و تقاضای کتاب، این وسیله ارتباطی را نیز مانند مجله ها به تدریج به سوی مسائل جاری می کشد و مخصوصاً در چند سال اخیر تمایل به این جهت کاملاً محسوس می باشد. البته باید در نظر داشت که در حال حاضر ناشران کتاب ها نیز مانند تولیدکنندگان صفحات ضبط موسیقی می کوشند به کالاهای خود مشخصات عمومی مطبوعات و رادیو و تلویزیون را بدهند، تا حداکثر فروش را داشته باشند. بدین منظور سعی می نمایند آنها را به صورت منظم و دوره ای تولید کنند و به بازار عرضه دارند (معتمدنژاد، 1383: 183-182). انتشار کتاب باعث       می شود برخی افکار پیچیده و مبهم به آرامی در جامعه پذیرفته شود. در عین حال کتاب، یک وسیله ارتباطی با تنوع قابل توجه است.

«اما روشنفکران پیش بینی می کنند که از این پس، کتاب به صورتی که الان هست دیگر وجود نخواهد داشت. آنها معتقدند که به صرف اقتصادی خواهد بود که کتب از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد.     بر اساس این پیش بینی کتابخانه ها بی رونق خواهند شد و سرانجام پدیده ای سنتی تلقی خواهند شد و پایگاه های اطلاعاتی و کتب الکترونیک جای آن را خواهند گرفت. ولی این روند با سرعت کندی پیش می رود و حتی بعید به نظر می رسد. به دلیل اینکه اولاً، ناشران با این جریان نمی توانند پولی از خوانندگان بابت این سرویس دریافت کنند، ثانیاً اینکه با توجه به مشکلات اینترنت، استخراج مطالب یک کتاب چند صفحه ای به زمان طولانی احتیاج دارد و تازه حق تألیف و تحقیق، فرجام مبهمی خواهد داشت. ثالثاً اینکه خواندن کتاب از روی صفحه مانیتور بسیار کسل کننده است و چاپ آن با چاپگرها خانگی کار ساده ای نیست و سرانجام باید دید نویسندگان از کجا پولی برای نوشتن این گونه کتاب ها دریافت خواهند کرد» (دفلور، 1387: 102).

 

1- ب) روزنامه؛ ابزاری برای تفکر

روزنامه، نخستین وسیله ارتباطی برای جوامع توده ای، قدیمی ترین رسانه جمعی، نگهبان منافع عمومی و یک نوآوری فرهنگی در زمان خود بوده که از نظر فراوانی و گوناگونی محتوا نسبت به سایر وسایل ارتباط جمعی از امکانات بیشتری برخوردارند.

روزنامه ها سال های دراز یکه تاز میدان خبر و گزارش بوده اند. روزنامه های روزانه و مجله های هفتگی، وقایع و مسائل جاری را به همان ترتیب رادیو و تلویزیون در حالیکه یا در همان لحظه وقوع و یا در فاصله کمی پس از آن انتشار می دهند. با این تفاوت که گردانندگان رادیو و تلویزیون کوشش دارند که جریان آنها را به سرعت پخش نمایند، امکان ارزیابی و تجزیه و تحلیل دقیق پیدا نمی کنند. اما در روزنامه ها، خبرها مانند خبرهای رادیو و تلویزیون با شتابزدگی همراه نیستند و در نتیجه به دلیل طرز انتشار مطبوعات روزنامه ها امکان می یابند که به نحو شایسته به بررسی و تحلیل و تفسیر وقایع و مسائل اجتماعی بپردازند.

«عملکرد تحلیلی مطبوعات در واقع جزئی از روند آگاه سازی محسوب می شود. تحلیل اخبار عبارت است از انتشار آن با جزئیات وقوع و توضیح حوادث مرتبط و تحلیل اهمیتشان و تأثیراتی که این حوادث بر زندگی و محیط اجتماعی می گذارند. روزنامه ها بهتر از سایر وسایل ارتباط جمعی این کار را انجام می دهند. وقتی رادیو شروع به پخش اخبار کرد روزنامه ها بر جنبه تحلیلی گزارش های خود تأکید کردند. ظهور رادیو از یک نظر، تهدید مهمی برای روزنامه بود. روزنامه ها نمی توانستند از نظر سرعت انتشار با رادیو رقابت کنند. (این مورد کمی بعد در مورد تلویزیون و اخیراً اینترنت پیش آمد) با این حال همه وسایل پخش اخبار الکترونیکی (رادیو و تلویزیون و اینترنت) و حتی امکانات روی خط خلاصه ای از ماوقع را بیان می کنند. در نتیجه روزنامه های امروزی اهمیت کمی به خلاصه گویی اخبار می دهند و بیشتر به توضیح جزئیات و به بحث معنا و مفهوم حوادث می پردازند» (دفلور، 1387: 143).

علاوه بر این مطبوعات، وسیله ارتباطی اختصاصی نواحی مختلف جغرافیایی، گروه های فکری و مسلکی و دسته ها و سازمان های حرفه ای می باشند و با انتشار چاپ های محلی ، ارگان های سیاسی و مجلات و نشریات اختصاصی احتیاجات مخصوص ولایات، احزاب و سندیکاها و انجمن ها و کانون های مختلف را مرتفع می کنند.

«پیرآلبر» در کتاب «مطبوعات» آورده است که: «گوناگونی سن، جنس، سطح دانش، شغل و مسکن خوانندگان از ویژگی های برجسته مشتریان روزنامه ها و مجلاتی است که با هدف تجاری انتشار         می یابند. در این گروه مطبوعات، سیاست اصلی مدیران و سردبیران بر این پایه استوار است که مرتباً به تعداد خریداران خود بیفزایند و تیراژ خود را بالا ببرند. در راه اعمال این سیاست است که نشریات مختلف در زمینه تنوع مطالب و باز کردن ستون ها و صفحات جدید و خواننده پسند با یکدیگر به رقابت می پردازند و سعی می کنند برای هر گروه و طبقه ای مطلب جالبی داشته باشند.»

در واقع شیوه عمل روزنامه ها با شروع تغییراتی در آنها و با افزایش تأکید بر کسب سود به اصطلاح ترکیبی وارد مرحله جدیدی شد. وظیفه قدیمی و آگاه سازی روزنامه ها به قوت خود باقی مانده است ولی روزنامه های سرگرم کننده، اهمیت جدیدی کسب کرده اند.

در ایران نیز روزنامه ها اولین و تا مدت های مدیدی تنها دریچه نگاه مردم به سوی جامعه و جهان بود. روزنامه ها در ایران یکی از پایه های اساسی انقلاب مشروطه بوده و اگر گفته شود بدون وجود آنها، مشروطه اتفاق نمی افتاد، اغراق نخواهد بود.

روزنامه ها اساساً ابزارهایی برای تفکر هستند. اخبار هر روز انتشار می یابند و به دلیل حجم زیادی که دارند، به زودی از یادها می روند. روزنامه ها این وظیفه مهم را بر عهده دارند تا اخبار را پیگیری کنند، افراد را به چالش ذهنی در مورد وقایعی که اخیراً اتفاق افتاده فرا خوانند و از گزاره های خبری، مسئله بسازند. همین موضوع باعث شده تا برخی از دولت ها نگرش متفاوت نسبت به این رسانه داشته باشند.

روزنامه ها غالباً جنجال آفرینی می کنند. قدرت متن و تصویر، به ویژه عکس می تواند به سادگی در خیل عظیمی هیجانات شدید مثبت یا منفی ایجاد کند. روزنامه ها اتفاقاتی که هر روز پیرامون ما رخ     می دهد را بزرگ می کنند و به جامعه نتیجه اعمالش را یادآور می شوند. روزنامه ها خبرها را از آستانه غلتیدن در چاه ویل فراموشی نجات می دهند و به زندگی باز می گردانند. بسیاری از دغدغه های زندگی مردم ناشی از این وقایع است که با تیتری درشت، با عکس تکان دهنده، در ذهنمان ماندگار شده است. هر جامعه ای به روزنامه ها نیازمند و برای سلامت خود به این رسانه مدیون است.

«در اوایل قرن بیستم روزنامه ها تنها وسیله ارتباط جمعی بودند و اغلب خانواده ها در آمریکا مشترک یک روزنامه بودند اما هنگامی که سایر وسایل ارتباطی از راه رسیدند تعداد مشترکان روزنامه ها کاهش یافت. این روند نزولی تا کنون نیز ادامه دارد. با این حال روزنامه ها برای صاحبان خود سودآور هستند. با اینکه سهم روزنامه ها از محل نشر آگهی در حال کاهش است، اما هنوز بزرگ ترین دریافت کننده سفارش چاپ آگهی- از نظر مالی- از تولید کنندگان بومی محسوب می شوند که مایلند محصولات خود را به مصرف کنندگان محلی معرفی کنند. علاوه بر اینها روزنامه ها توانسته اند موقعیت خود را به صورت وسایل ارتباط جمعی محلی و شخصی حفظ کنند. برخی از ناظران دیگر و روشنفکران آینده نگر وسایل ارتباطی چاپی را متعلق به گذشته می دانند و معتقدند که با فناوری جدید آنها محکوم به شکست هستند و از صحنه کنار خواهند رفت. برای بسیاری این تحول خیلی دور به نظر می رسد و به نظرشان روزنامه ها شکل فعلی خود را حداقل تا آینده ای قابل پیش بینی حفظ خواهند کرد» (همان: 151).

 

1- پ) مجلات؛ پاسخی به علایق متنوع

مجلات برای اولین بار در لندن پا گرفتند و با استقبال مردم تحصیلکرده روبه رو شدند. به دلیل تحولات اجتماعی مختلفی که در سراسر قرن نوزدهم در آمریکا روی داد، اقبال عمومی از مجلات در آمریکا تا اواخر قرن نوزدهم به خوبی پیش نرفت. ولی به محض اینکه مناطق شهری گسترش یافت و حمل و نقل بهتر شد، شکوفایی مجلات در این کشور نیز آغاز گردید.

در سال های آخر قرن نوزدهم ناشران مجلات بازار واقعی خود را به خوبی می شناختند. هر سلیقه ای مجله خاص خود را داشت. هر ایدئولوژی و جنبشی نشریه ویژه ای را دارا بود. انواع هنرها، مکاتب فلسفی و آموزشی، علوم تجارت و صنعت، هر حرفه و پیشه ای، انواع سرگرمی ها و تفریحات نشریات و مجلات مختص به خود را داشتند. به عبارت دیگر در جایی که روزنامه ها به خوانندگان خود اطلاعات متنوعی را درباره موضوعات گوناگون می دادند مجلات تمام فعالیت های خود را روی موضوع یا موضوعات خاصی متمرکز کرده بودند و برای مردمی منتشر می شدند که علایق و سلایق مشترکی داشتند.

در حدود پایان قرن نوزدهم، مجلات تبدیل به یک وسیله ارتباط جمعی قابل احترام و جدی شده بودند که در سراسر کشورها میلیون ها خواننده داشتند.

در اوایل قرن بیستم، مجلات نقش مهمی در بزرگنمایی و اعتراض به شرایط غیرقابل قبول اجتماعی داشتند و موجب اصلاحات چندی شدند. بین دو جنگ جهانی، قبل از آنکه تلویزیون به یک وسیله ارتباط جمعی خانوادگی تبدیل شود مجلات یکی از شاخص ترین وسایل نشر آگهی های تجاری در سطح ملی محسوب می شدند. بعد از جنگ جهانی دوم، رشد تلویزیون تأثیر مستقیمی بر کار مجلات داشت. تیراژ بالای برخی از مجلات به شدت کاهش یافت و از این نظر زیان های مالی فراوانی را متحمل شدند، ولی بعد از این جریانات انواع جدیدی از مجلات منتشر شد و صنعت مزبور از نو رو به شکوفایی رفت.

[1] – Mass Media

[2] -Global Village

 

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *