برگشتن به علوم تربیتی

توضیحات

دانلود پایان نامه :شيوه هاي مختلف تعيين تكليف شب بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

100ص

 

 

فصل یکم

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1 مقدمه:

تكليف همواره به عنوان يكي از عوامل مهم در تحقق يادگيري مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتي كه از يادگيري وجود داشته، شكل و نوع تكليف نيز متفاوت بوده است. شايد در گذشته اگر دانش آموزي صرفاً موفق به محفوظاتي در ذهن خويش مي شد، تصور مي رفت كه يادگيري در او تحقق يافته است. اما امروزه، با تعريفي كه از يادگيري مي شود توقع اهدافي فراتر از آن وجود دارد. يكي از متغيرهاي رايج در مورد يادگيري به شرح زير است: «يادگيري تغييري است كه در توانايي انسان ايجاد مي شود و براي مدتي باقي مي ماند و نمي توان آن را به سادگي به فرآيندهاي رشد كسب شده نسبت داد.»

به همين دليل از تكاليف خانه به عنوان تمرين جهت يادگيري و توانايي استفاده مي گردد و تكليف خانه به آن دسته از فعاليت هاي درسي اطلاق مي شود كه در يادگيري هاي كلاسي جهت انجام دادن در خارج از كلاس درس و مدرسه براي دانش آموزان تعيين مي شود.

تكليف شب از وظايفي است كه از تاسيس مدارس همگاني عمدتاً به منظور تكميل آموزش مدرسه و گاه به عنوان وسيله اي در دستيابي به اهداف ديگر آموزش و پروش مانند عادت به كار مستقل، رشد، مسئوليت، عادت به مطالعه براي دانش آموزان در كشورها معمول بوده است.

امروزه با توجه به تحولات جوامع با پيدايش نظريه‌هاي تربيتي و وجود رسانه‌هايي كه اوقات فراغت دانش اموزان را به خود اختصاص مي دهد، ضرورت تكليف شب در بسياري از كشورها مورد سوال قرار گرفته و راههاي ديگري براي پر كردن اوقات فراغت كودكان و نوجوانان در خانه تدبير مي گردد.

در بعضي از جوامع از جمله در ايران- تكليف شب هنوز جايگاهي سنتي و ارزشي خود را حفظ نموده است و از آن جا كه گروه هاي مختلفي درگير آن مي باشند، اين مسئله هنوز به عنوان يك موضوع روز مطرح بوده و طيف وسيعي از افكار و عقايد مختلف و گاه متضادي را در بر مي گيرد. تكليف شب چنان با تار و پود نظام آموزش و پرورش كشورمان آميخته است كه تصور مدرسه بدون تكليف براي بسياري از ما ممكن نيست. تكليف به عنوان فعاليتي كه دانش آموزان و والدين آنها را درگير ساخته از ديدگاه هاي مختلف و حتي متضاد مورد بررسي قرار گرفته است.

موافقان معتقدند اگر دقت لازم در تعيين نوع تكليف صورت پذيرد و اگر اين فرايند مورد ارزشيابي دقيق واقع شود نه تنها مزاحم يادگيري مدرسه اي نيست بكله تداومي مناسب براي آن محسوب مي شود. مخالفان اين فعاليت بيشتر وضعيت اجرايي نامناسب آن را در چه مرحله تعيين تكليف و چه در مراحل اجرا و ارزشيابي دليلي براي بيهوده بودن اين فعاليت دانسته اند. با وجود اين نقش تكليف شب به عنوان يك حلقه ارتباطي بين خانه و مدرسه انكار ناپذير است و تكليف شب مي تواند به عنوان وسيله اي جهت ارتباط بين والدين و شاگرد و معلم به كار گرفته شود.

آنچه محقق را به انجام چنين تحقيقاتي وا مي دارد ارزيابي دقيق از عملكرد آموزگاران در باره‌ي تعيين تكاليف براي دانش آموزان و چگونگي نحوه‌ي بررسي اين تكاليف و بررسي تاثير انواع تكليف در يادگيري دانش آموزان است. شكي نيست كه هنوز عده‌‌ي كثيري از معلمان، به شيوه‌ي سنتي تكليف شب مي‌گويند و هراز گاهي اگر فرصت دست بدهد بر روي تكاليف يا آخر تكليف علامت هايي از خط زدن و يا امضا نمودن ثبت مي نمايند و اين روش تعيين تكليف براي تمامي دانش آموزان و نحوه‌ي بررسي آن تا چه حد مي‌تواند بر ميزان تثبيت يادگيري دانش آموزان موثر باشد. و بررسي اين نكته به نظر ضروري مي رسد كه چند درصد از معلمان ما از شيوه هاي نوين در تهيه‌ي تكاليف و بررسي آن سهم دارند و چگونه مي توان اين روش ها را بسط و گسترش داد.

 

 

2-1 بيان مسئله:

تكليف شب براي چيست؟ مسئله تكليف شب و مباحثات مربوط به آن همواره براي دانش آموزان و معلمان و اولياي دانش آموزان مطرح بوده و هست و نظريات موافق و مخالف آنان را برانگيخته است. يك عده از آنها مخالف تعيين تكليف براي دانش آموز هستند به خصوص تعيين تكليف شب را در سطح ابتدايي كاري بيهوده مي دانند و عقيده دارند كه كودكان پس از يك روز طولاني و خسته كننده در كلاس وقتي به خانه مي رسند بهتر است اوقات خود را با استراحت، بازي و يا اشتغال به يك كار سرگرم كننده به هر حال فعاليتي غير درسي بگذرانند. وقتي با معلمان درباره تكليف شب صحبت مي شود اغلب عقيده دارند كه اين اولياي دانش آموزان هستند كه بر ارائه تكليف درسي در خانه تأكيد مي كنند تا خيالشان راحت باشد كه بچه ها چيزي ياد مي گيرند. از طرفي وجود تكليف شب بچه ها را سرگرم كرده مانع مزاحمت ها و سرو صداي آنها در خانه مي شود. در نتيجه‌ي يك همه پرسي كه توسط يك روزنامه فرانسوي درباره تكليف شب انجام گرفت، معلوم داشت كه بسياري از معلمان عقيده دارند كه كودكان خود علاقمند به انجام تكليف درسي در خانه هستند به شرط آنكه طولاني نباشد. آنان كه موافق تكليف شب هستند آن را وسيله‌اي براي تشخيص توانايي هاي درسي كودكان مي دانند و معتقد هستند كه تكاليف درسي شاگردان مي تواند وسيله‌اي براي برقراري ارتباط بين خانه و مدرسه باشد. زيرا اوليا از طريق نظارت بر تكاليف متوجه مي شوند در مدرسه چه مي گذرد و چه تغييراتي در محتواي روش ها و برنامه هاي درسي داده شده است.

تكليف تمريني است در زمينه‌ي آنچه كه دانش آموز در كلاس فرا گرفته و فقط در همين جايگاه مي تواند نتيجه يادگيري را براي او در برداشته باشد.

امروزه با پيشرفت و گسترش علوم مخصوصاً علم روانشناسي و توجه خاص انسانها به امر تعليم و تربيت باعث گرديده كه تعيين تكليف شب از موارد مهم و نقش آفرين در پيشرفت تحصيلي و آموزش فراگيران جزء لاينفك آموزشي به حساب آيد.

اما با توجه به حساسيت و اهميت اين مسأله متأسفانه به نظر مي رسد چندان توجهي به اين امر نمي شود و بعضي از مدارس و معلمين در تعيين تكليف به صورت سنتي و سليقه اي و بدون توجه به نيازها و جنبه هاي جسمي و ذهني فراگيران عمل مي نمايند كه چنين عملي نتيجه اي جز خستگي و دلسردي دانش آموزان از درس و معلم نخواهد داشت.

در اين تحقيق، محقق در صدد است تاثير شيوه هاي مختلف تعيين تكليف شب را بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي بسنجد.

تكليف شب از متغيرهاي دروني مدرسه است كه در صورت تجديد نظر كلي و در شرايط فعلي آن شايد بتواند بسياري از اهدافي را كه بر آن مترتب است، مانند تداوم يادگيري، بهبود نگرش به مدرسه، عادت به مطالعه، تنظيم وقت و …را جامه عمل پوشانده وسيله اي براي شناخت مشكلات دانش آموزان و كمك در رفع آن مي باشد به اميد آن كه گامي باشد در جهت اعتلاي اهميت توجه به مسأله تكليف شب.

محقق در صدد است كه تاثير تكاليف فعال را بر روي پيشرفت تحصيلي در دروس رياضي، علوم تجربي و ادبيات بررسي كند. از اين جهت دانش آموزان پايه سوم را به صورت نمونه و تصادفي انتخاب  نموده و با ارائه تكاليف فعال كه شامل تكاليف مختلف از دروس رياضي،  علوم و ادبيات فارسي‌ (املا،  انشاء، خواندن) به صورت تمريني، نگرشي، خلاق، پژوهشي و … و با در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي دانش آموزان در اختيار معلم مربوطه قرار داده تا بعد از آزمون نوبت اول در كلاس ارائه دهد تا پس از آزمون نوبت دوم در كلاس نتايج به صورت طرح پيش آزمون و پس آزمون براي يك گروه مستقل مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار بگيرد.

3-1 اهميت و ضرورت تحقيق:

در هر دوره متناسب با برداشتي كه از يادگيري وجود داشته شكل و نوع تكليف نيز متفاوت بوده است. اما امروزه با تعريفي كه از يادگيري مي شود انتظار اهدافي فراتر از آن وجود دارد. ديدگاه هاي متخصصان معاصر در خصوص تكاليف درسي از فلسفه و روش هاي تعليم و تربيتي كه در طول قرن ها متداول بوده تاثير پذيرفته است. ساليان دراز حفظ كردن به عنوان تنها نوع تكليف درسي و حتي يادگيري محسوب مي شد. و در نتيجه همين بينش ناكامي هاي تحصيلي را صرفا به ناتواني دانش آموزان نسبت مي دادند نه به روش هاي آموزشي. يكي از عواملي كه در به وجود آوردن ديدگاه هاي جديد تعليم و تربيت موثر واقع شده تشخيص درجه اهميت فعال نمودن شخص دانش آموز بوده است. اغلب بينش هاي معاصر به تحريك قدرت ابتكار و مسئوليت پذيري  محصل در امر يادگيري بها مي دهند و بر اين هدف تاكيد مي‌كنند كه دانش آموز هرچه بهتر و موثرتر تر از اوقات خارج از مدارس در جهت يادگيري بهره ببرد.

اابته بايد توجه داشت كه تكليف شب هرگز نمي تواند به خودي خود مفيد يا مضر تلقي گردد و سودمندي آن به عوامل و خصوصيات فردي و خانوادگي دانش آموز، عوامل كلاسي، برخورد معلم و بخصوص به ماهيت و چگونگي آن وابسته است.

تحقيقي كه انجام مي گيرد داراي اهميت فراواني مي باشد چرا كه يافته هاي آن مي تواند رهنمودي براي تنظيم كتب درسي مناسب و دستور العمل هايي جهت تعيين تكليف شب دانش آموزان باشد و از طرفي نقطه معلمان را در ارتباط با تكليف شب در دروس مختلف ارائه نمود. و چراغي فرا راه معلمان در جهت استفاده بهتر از تكليف شب عرضه نمود.

با توجه به محدوديت هاي اجتناب ناپذير برنامه هاي مصوب رسمي كه همه‌ي فراگيران بايد در ظرف زماني محدود مواد آموزشي را فرا گيرند و مورد ارزشيابي قرار داده شوند و به كلاس بالاتر ارتقا يابند، در صورتي كه سرعت و توانايي يادگيري در همه ي فراگيران يكسان نمي‌باشد. اجراي مطلوب برنامه هاي آموزشي بر اساس برنامه هاي مصوب رسمي مستلزم استفاده بهتر از امكانات كلاسي است. بديهي است چنانچه اگر تعدادي از دانش آموزان به دلايل مختلف فاقد آمادگي لازم براي برنامه هاي مصوب باشند معلم يا اجباراً ادامه‌ي اجراي برنامه را به هر صورت ممكن مقدم مي شمارد و يا اينكه قسمتي از اجراي آن را در ازاي آماده شدن فراگيران به وقفه يا تاخير مي اندازد. بعضاً مشاهده مي گردد كه معلم ناچاراً ناديده مي گيرد، در هر صورت گروهي از دانش آموزان ضرر خواهند كرد.

لذا انجام تكليف در منزل مي تواند با تثبيت و يا حتي توسعه آموخته هاي دانش آموزان، ابزار و وسيله مناسبي جهت تعديل بخشي از كمبودهاي برنامه هاي يكسال و غير قابل انعطاف مدرسه باشد و به اجراي مطلوب در كلاس كمك نمايد. بنابراين انجام تكليف در منزل مي تواند فرصت مناسبي براي جبران ضعف ها و عقب ماندگي هاي درسي و يادگيري باشند. البته به شرطي كه دانش آموز با رغبت به طور انفرادي و مستقل به انجام آن بپردازد.

.

.

 

 فصل چهارم

 

 

     تجزیه وتحلیل وبیان نتایج حاصل ازتحقیق

 

 

 

4-1-مقدمه

این فصل از تحقیق که به 2 بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم می شود به بررسی و تحلیل داده ها اختصاص دارد .در ابتدا داده ها  ازطریق اجرای پیش آزمون وپس آزمون های لازم جمع آوری شدند.

در گام بعد با استفاده از فراوانی ، درصد ، میانگین و انحراف معیار و اطلاعات موجود در پرسشنامه ها در قالب جداول و نمودارهای آماری خلاصه می شود.

در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون های مناسب آماری به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته خواهد شدوموردتجزیه وتحلیل قرار خواهدگرفت .

 

4-2يافته ها:

بيان جمعيت آماري افراد نمونه بر اساس مدرك تحصيلي و سابقه‌ي كار

جدول 4-1- جمعيت آماري افراد نمونه- آموزگاران براساس مدرك تحصيلي

مدرك‌        تحصيلي

جنسيت

ديپلمفوق ديپلمليسانس و بالاتر
فراوانيفراواني‌نسبيدرصد‌فراوانيفراوانيفراواني‌نسبيدرصد‌فراوانيفراوانيفراواني‌نسبيدرصد‌فراواني
زن51447/07/4420175/05/1712105/05/10
مرد14123/03/1210088/08/87061/01/6
جمع653019

 

جدول فوق نشان مي دهد كه 7/44% از آموزگاران زن و %3/12 مرد با مدرك تحصيلي ديپلم مي باشند. و %5/17 از آموزگاران زن و %8/8 مرد با مدرك تحصيلي فوق ديپلم و همچنين %5/10 از آموزگاران زن و %1/6 مرد با مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر مي باشند.

 

 

دول  4-2 توزيع افراد نمونه آماري با توجه به سابقه تدريس

سابقه5-110-615-1120-1625-2130-26
فراوانيفراواني‌نسبيدرصدفراواني‌فراوانيفراواني‌نسبيدرصدفراواني‌فراوانيفراواني‌نسبيدرصدفراواني‌فراوانيفراواني‌نسبيدرصدفراواني‌فراوانيفراواني‌نسبيدرصدفراواني‌فراوانيفراواني‌نسبيدرصدفراواني‌
12105/05/10%383/33%3/33%25220/022%16140%14%10088/08/8%13113/04/11%

 

جدول فوق نشان مي دهد كه %5/10 از افراد نمونه با سابقه 5-1 سال و %3/33 از افراد نمونه با سابقه 10-16 سال و %8/8 از افراد نمونه با سابقه 25-21 سال و %4/11 از افراد نمونه با سابقه 30-26 سال مي باشد.

 

 

جدول 4-3- توزيع افراد نمونه جامعه آماري دانش آموزان دختر و پسر براساس توزيع جغرافيايي

جنسموقعيت

جغرافيايي

فراوانيفراواني نسبيدرصد

فراواني

دخترروستايي94288/0%8/28
شهري95322%%2/32
پسرروستايي86262%%2/26
شهري42128%%8/12
جمع317100100

 

براساس جدول فوق %8/28 از افراد نمونه دانش آموزان دختر روستايي و %2/32 افراد نمونه دانش آموزان دختر شهري و %2/26 از افراد نمونه دانش آموزان پسر روستايي و %8/12 از افراد نمونه دانش آموزان پسر شهري مي باشند.


4-3- بيان فرضيه ها و سوالات مربوط به آن

فرضيه 1- ارائه تكليف شب به صورت هاي مختلف از قبيل رونويسي، شيوه ي پژوهشي و تمريني موجب تثبيت يادگيري در دانش آموزان مي گردد.

الف- سوالات مربوط به فرضيه 1-

  • آيا تكاليفي كه به صورت تمريني داده مي شود اثري در تثبيت يادگيري دارد؟
  • آيا تكاليفي كه به صورت تحقيقي داده مي شود اثري در تثبيت يادگيري دارد.
  • آيا تكاليفي كه به صورت رونويسي داده مي شود اثري در تثبيت يادگيري دارد؟
  • تكليف شب تا چه ميزان در تثبيت يادگيري موثر است؟
  • آيا شما از تكاليف تحقيقي براي دانش آموزان استفاده مي كنيد؟
  • آيا شما از تكاليف تمريني براي دانش آموزان استفاده مي كنيد؟
  • آيا شما از تكاليف رونويسي براي دانش آموزان استفاده مي كنيد؟

1- آيا تكاليفي كه به صورت تمريني داده مي شود اثري در تثبيت يادگيري دارد؟

              فراواني

گزينه‌ها

فراوانيفراواني نسبيدرصد فراواني
هيچ1009/09/0
كم28245/05/24
زياد41360/036
خيلي زياد44386/06/38
جمع1141100

جدول شماره (4-4)

از جدول فوق چنين نتيجه مي گيريم كه %6/74 از افراد نمونه معتقدند كه ارائه تكليف شب موجب تثبيت يادگيري در دانش آموزان مي گردد

2-آيا تكليف به صورت تحقيقي اثري در تثبيت يادگيري دارد؟

              فراواني

گزينه‌ها

فراوانيفراواني نسبيدرصد فراواني
هيچ11096/06/9
كم22193/03/19
زياد37325/05/32
خيلي زياد44386/06/38
جمع114100/0%100

 

جدول شماره (4-5)

براساس جدول فوق چنين نتيجه مي گيريم كه %1/71 از افراد نمونه معتقدند تكليف به صورت تحقيقي در تثبيت يادگيري موثر است.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه :شيوه هاي مختلف تعيين تكليف شب بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *