برگشتن به مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه‌ي موردي فرآيند مديريت مدارس شبانه‌روزي

۵,۵۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه‌ي موردي فرآيند مديريت مدارس شبانه‌روزي

150ص

 

مقدمه

بهره‌مند نمودن افراد جامعه از خدمت آموزش و پرورش يكي از سياست‌هاي مهم متوليان امر تعليم و تربيت در كشورمان است كه افراد حائز شرايط را وارد چرخه رسمي علم و تحصيل نمايد و به عبارتي «آموزش براي همه را» عملي سازد. لذا كاهش نرخ بي‌سوادي و تحت پوشش قراردادن فراگيران و افزايش پوشش تحصيلي يكي از دغدغه‌هاي مسئولين نظام آموزشي علي‌الخصوص در مناطق محروم و كم برخوردار مي‌باشد. در اين راستا يكي از برنامه‌هاي آموزش و پرورش در مناطق محروم ايجاد مراكز شبانه‌روزي است كه مي‌بينيم با سرمايه‌گذاري قابل توجهي اعم از انساني و مالي و تجهيزاتي تاسيس شده است كه هرساله با جذب و نگهداري درصد قابل ملاحظه‌اي از دانش‌آموزان فعاليت آموزش و پرورش خود را شروع مي‌نمايند، زيرا با توجه به اهميت و جايگاه مدارس شبانه‌روزي شناخت عواملي كه در تحت پوشش بردن بيشتر دانش‌آموزان موثر است و چگونگي نگهداري پوياي فراگيران در جهت تحقق هدفهاي آموزشي از موضوعات اساسي در سيستم مدارس شبانه‌روزي است كه بايستي مورد مداقه قرار گرفته و تدابير اثربخش‌تري در اين خصوص اتخاذ نمود.

در حقيقت به خاطر رسيدن به هدفهايي چون كاهش افت تحصيلي، ارتقاع و سطح كيفي آموزش، استفاده بهينه از نيروي انساني و امكانات در مناطق كم‌ جمعيت، توجه به مقوله نگهداري و جذب فراگيران در مدارس شبانه‌روزي را ضروري مي‌سازد.

2-1 : بيان مساله :

با عنايت به اهداف مصوب و تخصيص منابع در هر سازمان ، مديريت آن سازمان موظف است در جهت رسيدن به اهداف مورد نظر اقدامات لازم و موثري را انجام دهد امورات شبانه روزي نيز به تبعيت از تعريف مدرسه »مدرسه سازماني است كه برمبناي معيارهاي رسمي تاسيس مي‌شود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش ، مسئوليت اجراي برنامه‌هاي مصوب پرورشي و آموزشي كشور را در سطح تحصيلي معين عهده دار مي‌گردد.«[1] جهت اجراي صحيح و اثر گذاربر برنامه هاي مصوب آموزشي و پرورشي موظف است اقدامات موثري  را انجام دهد .

يكي از عناصر مهم هر سيستم آموزشي ، دانش آموزان آن سيستم مي‌باشند بدون ترديد توجه و عدم توجه به مقوله دانش آموزان در شبانه روزيهاي كاغذكنان در تحقق و عدم تحقق اهداف مورد نظر نقش به سزايي دارد با توجه به امكانات و تجهيزات و منابع انساني كه صرف مي شود حائز اهمييت بسياري است .

لذا اين تحقيق به مطالعه موانع و راهكارهاي بهبود فرايند مديريت دانش آموزان مدارس شبانه‌روزي كاغذكنان بارويكرد سيستمي مي پردازد سپس توصيه هاي لازم را جهت برنامه ريزي موردي آموزشگاهي به مديران شبانه روزي منطقه كاغذكنان توصيه مي نمايد.

 

3-1: اهميت و ضرورت موضوع تحقيق:

نشر علم و دانش در فرهنگ اسلامي از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است از پيامبر اسلام و ائمه اطهار فرمايشات فراواني به انسانها شده است.

پيامبر اسلام مي فرمايد : » اگر روزي برمن بگذرد و درآن روز دانشي نياموزم كه مرا بخداوند نزديك كند طلوع آفتاب آنروز برمن مبارك مباد« (جوانشير 1379 ، ص179).

همچنين براي رسيدن مطلوب و اثر بخش به اهداف زير بررسي راههاي جذب و نگهداري دانش آموزان در مدارس شبانه روزي منطقه كاغذكنان اهميت و ضرورت آنرا روشن مي نمايد[2]:

 • افزايش درصد پوشش تحصيلي دانش آموزان منطقه كاغذكنان
 • ارتقاء سطح كيفي و كمي آموزش و كاهش افت تحصيلي
 • پيشگيري از تبعات اخلاقي و اجتماعي ناشي از مهاجرت دانش آموزان روستايي به مراكز شهري
 • فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي تربيت دانش آموزان با بهره گيري از اوقات فراغت آنان و ….

بدون ترديد براي رسيدن به اهداف فوق مطالعه موردي موانع و راهكارهاي بهبود فرآيند مديريت دانش آموزان مدارس شبانه روزي كاغذكنان بارويكرد سيستمي لازم و ضروري مي باشند .

4-1: اهداف تحقيق :

موضوع » بررسي موانع و راهكارهاي بهبود فرآيند مديريت دانش آموزان مدارس شبانه روزي كاغذكنان بارويكرد سيستمي « هدف كلي طرح مي باشد و در اهداف خرد و ريز شامل هدفهاي زير است :

 • مطالعه و بررسي موردي عوامل موثر برموفقيت فارغ التحصيلان و دانش اموزان موفق در مدارس شبانه‌روزي‌ها
 • مطالعه عوامل موثر بر دانش آموزان موجود و در حال تحصيل جهت ادامه تحصيل در مدارس شبانه‌روزي‌ها
 • مطالعه در خصوص عوامل موثر بر افراد ترك تحصيل كرده
 • بررسي و مطالعه علل عدم ثبت نام و تحصيل دانش آموزان در مدارس شبانه‌روزي‌ها

و در پايان تحقيق از يافته هاي آن در جهت برنامه ريزي آموزشگاهي به منظور افزايش پوشش تحصيلي و ايجاد يك نگرش سيستمي صحيح توصيه‌هاي عملي به مديران ارائه خواهد شد .

 

5-1: سوالات تحقيق:

با عنايت به اينكه اين تحقيق با نگرش و رويكرد سيستمي فرآيند مديريت دانش‌آموزان را مورد مطالعه قرار مي دهد بنابراين موضوعات  تحقيق در چهار مقوله قابل بررسي است :

 

 • دانش‌آموزان موفق و فارغ تحصيل
 • دانش‌آموزان حين تحصيل
 • دانش‌آموزان ترك تحصيل كرده
 • دانش‌آموزان مراجعه نكرده به شبانه روزيها(ثبت نام نكرده )

با توجه به طبقه‌بندي چهارگانه فوق سوالات تحقيق به شرح ذيل بيان مي‌شود.

 • چه عواملي برادامه تحصيل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزي‌ها موثر است؟
 • متغييرهاي اثرگذار بر عملكرد دانش آموزان موفق (فارغ‌التحصيل) چيست ؟
 • علل عدم مراجعه بعضي از دانش‌آموزان روستايي به مدارس شبانه‌روزي‌ چيست ؟
 • چه عواملي باعث ترك تحصيل دانش آموزان از مدارس شبانه‌روزي‌ها هستند؟

 

6-1: متغيرها و تعاريف عملياتي آنها

متغيرهاي متعددي در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي‌گيرند كه مهترين آنها به شرح ذيل مي‌باشد:

 • دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزي دخترانه و پسرانه منطقه كاغذكنان
 • دبيران مدارس شبانه‌روزي
 • برنامه‌هاي موجود در مدارس مذكور
 • امكانات موجود ارائه شده در مدارس فوق
 • مقاطع تحصيلي دانش‌آموزان
 • مقاطع تدريس دبيران
  1. دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزي

دانش‌آموزان مورد بررسي در اين تحقيق شامل دانش‌آموزان راهنمايي و دبيرستان زينبيه و عفاف در دخترانه و نداي اسلام و امام خميني‌ (ره) پسرانه مي‌باشد و دانش‌آموزان در چهارگروه موفق، حين تحصيل، ترك تحصيل و بازمانده از تحصيل بررسي مي‌شود.

 1. دبيران مدارس مذكور

در مقوله دبيران، موضوعات رشته تدريس، صميميت و سابقه تدريس بررسي مي‌شود.

 1. برنامه‌هاي موجود مدارس شبانه‌روزي

در مقوله برنامه‌هاي موجود، متغيرهايي همچون برنامه هفتگي مدارس، تنظيم برنامه امتحانات، برنامه‌هاي اردو، كلاس‌هاي تقويتي و ساير فعاليت‌هاي فوق‌برنامه و برنامه‌هاي مكمل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 1. امكانات ارائه شده

متغيرهاي پانسيون، امكانات اياب و ذهاب، امكانات خوابگاهي و … مي‌باشد.

 1. مقاطع تحصيلي

مقاطع تحصيلي شامل مدارس راهنمايي و متوسطه خواهد بود.

 1. پايه تحصيلي

پايه‌هاي سه‌گانه راهنمايي (اول، دوم و سوم) و پايه‌هاي سه‌گانه متوسطه را شامل‌ مي‌شود كه دانش‌آموزان تحصيل مي‌نمايند. ضمناً مدارس شبانه‌روزي فاقد مراكز پيش‌دانشگاهي مي‌باشد.

 1. مقاطع تدريس دبيران

دبيران مدارس شبانه‌روزي در دو مقطع راهنمايي و متوسطه تدريس مي‌نمايند، شامل مي‌شود.

 

7-1: محدوديتهاي تحقيق و محقق:

اين تحقيق  كه به عنوان پروژه جهت اخذ مدرك كارشناس ارشد مديريت آموزشي انجام پذيرفته داراي محدوديتهاي زير مي باشد :

 • با عنايت به مطالعه موردي بودن طرح وقت‌گير و مستلزم زمان زيادي است
 • به علت محروميت فرهنگي خانواده ها دانش آموزان در ارتباط مستقيم خود را به صورت كم رو و خجل نشان مي دهند.
 • احساس اينكه پاسخ صحيح و مشاركت فعال دانش اموزان بعد از اتمام مصاحبه واكنش عوامل اجرايي را به دنبال خواهد داشت، يعني دانش‌آموز از اينكه در بررسي حضوري و پاسخ به سوالات، پاسخ واقع‌بينانه را ارائه كند، ممكن است بعداً توسط عوامل اجرايي تحت فشار قرار گيرند.

قلمرو تحقيق

اين تحقيق تحت عنوان «بررسي موانع و مشكلات مديريت مدارس شبانه‌روزي منطقه كاغذكنان، راه‌كارهاي بهبود فرآيند مديريت با رويكرد سيستمي» انجام مي‌گيرد. در محدوده قلمرو مدارس شبانه‌روزي كه چهار مدرسه مي‌باشد و شامل دو مدرسه راهنمايي دخترانه و پسرانه و دو آموزشگاه متوسطه دخترانه و پسرانه است، خواهد بود.

دانش‌آموزان مدارس فوق از روستاهايي كه فاقد مدارس راهنمايي و متوسطه هستند و آمارشان در سطح پايين قرار دارد، جذب مي‌شوند و در فرآيند تعليم و تربيت قرار مي‌گيرند كه اسامي مدارس شبانه‌روزي به ترتيب زير است:

 1. مدرسه راهنمايي شبانه‌روزي دخترانه زينبيه
 2. مدرسه راهنمايي شبانه‌روزي پسرانه
 3. مدرسه متوسطه شبانه‌روزي عفاف
 4. مدرسه متوسطه شبانه‌روزي پسرانه امام خميني (ره)

مدارس فوق در جذب و نگهدراي دانش‌آموزان، مخصوصاً در قسمت جذب دانش‌آموزان و عدم وجود انگيزه لازم جهت ثبت‌نام از روستاهايي دوردست با مشكل مواجه هستند كه علل مربوطه از نظر دانش‌آموزان و دبيران مدارس شبانه‌روزي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه‌ي موردي فرآيند مديريت مدارس شبانه‌روزي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *