برگشتن به مدیریت

توضیحات

دانلود پایان نامه : مزاياي سخنراني

45ص

 

مزاياي سخنراني

روشي مقرون به صرفه در زمان و وقت گروه

باعث ايجاد خلاقيت وانگيزه مي شود

بوسيله مختصر نمودن شاخه هاي مورد مطالعه درزمان و وقت دانشجويان صرفه جويي مي شود

سخنراني مي تواند فرصت طرح موضوعات به روز و Upto-date فراهم نمايد  وسيله خوبي براي معرفي كه موضوع مي باشند.

سخنرانيها باعث افزايش روند كار دانشجويان مي شود و وسيله اي براي سرعت بخشيدن به كار دانشجو مي باشد.

معايب سخنراني

به طور نسبي در ايجاد انگيزه و تحريك انديشه بي تاثير مي باشند.

در تغير طرز فكر وتحريك وتهييج آن بي تاثير مي باشند.

سخنرانيها نسبت به روشهاي ديگر نامناسب مي باشند.

هدف عمده واصلي سخنرانيها نبايد قضاوت هايي در مورد اجتماع ويا اشخاص باشد.به طور كلي برسراين مسئله كه يك سخنراني 50 دقيقه اي بدون تفسير و بررسي يك روش ضعيف در ياد گيري مي باشد توافق وجود دارد.   

معمولآ هيچ دانشجويي در بحث شركت نمي كند وهيچ تمريني در مورد آنچه ياد گرفته شد ويا آنچه كه سخنران در مورد آن به نتيجه رسيده وجود ندارد.

سخنرانيها با كاهش شديد تضاض وافت شديد در خواست از طرف دانشجو مواجه مي باشد.

براي مثال در يك مطالعه و تحقيق در اين مورد دانشجويان قادر بودند به خاطر بياورند و7 درصد محتواي 5 دقيقهاي اول سخنراني را اما فقط 20 درصد ده دقيقه آخر را به خاطر مي سپرند

در نتيجه يافته هاي سخنران تاثيرمطلوبي در دانشجو ندارد.

به دليل عدم تقاضاي سريع از طرف دانشجويان در بارة آنچه رد طول سخنراني ارائه شده در طي مدت زمان كوتاهي افت شديدي در صدد موارد آموزش داده شده بوجود مي آيد.

فاكتورهاي ديگر مي توانند در به خاطر سپردن اطلاعات داده شده در سخنراني كمك كنند اين فاكتورها عبارتند از : معني بخشيدن به آنچه آموزش داده شده ، ايجاد بحث منطقي در مورد موضوع مطرح شده تكرار به منظور ماندگاري يادگيري ونتيجه و باز خورد آن بر روي اجراء وتمرينهاي نوشتاري خواهد بود.

دانشجويان تظاهر مي كنند كه مايلنداهداف موضوع سخنراني را بدانند

در دسترس بودن اهداف مورد نظر وبدست آمده وسيله خوب و مطمئني براي تهسيل نمودن امر ياد گيري مي باشد اگر چه بطور كلي اين اهداف بر آساني محقق نمي شوند.

سخنران

دانشجويان انتظارات خاصي از سخنران به خصوص در ارائه يك سخنراني جذاب دارند.

اصول مطالب عبارتند از :

 1- شفاف بودن بحث و آنچه ارائه مي شود.

2-تمامي مواردي كه بيان مي شود واضح ومنطقي باشد.

3-دانشجويان قادر به فهميدن اصول اساسي موضوع باشند.

4-به وضوح سخنراني را بشنوند.

5-بر موارد به طور هوشمند …….. مفهوم ببخشند.

6-به سخنران در زمينه موضوع به طور دوستانه ومساعدت آميز كمك نمايند.

7-به ادامه بحث توجه داشته باشند.

8-خود را با دقت مناسب سخنراني تطبيق بدهند.

 بورسيه يا هزينه تحصيلي

نشان دادن دانش و علم به روز در مورد موضوع

با مثال توضيح دادن در مورد كاربرد هاي علمي موضوع مورد بحث

اشاره به آخرين پيشرفت ها در مورد موضوع

نشان دادن ارتباط بين بحث تئوري و عملي موضوع

ايجاد انگيزه براي پيشرفت دانشجويان

در نظر گرفتن نقطه نظرات دانشجويان

اجازه طرح سوال در طول سخنراني

تحريك دانش آموزان براي تفكر مستقل ومنتقدانه .

فاكتورهاي بالا نشان مي دهد روشهاي متفاوت مي توانند فرايند سخنراني را تهسيل بخشند .ضروري به نظر مي رسد دانشجويان درنظر بگيرند ياد گيري وبحث و مجادله در ساختار و ارائه يك سخنراني نكاتي كه مي بايست سخنران از آن دوري كند:

1-عدم پيوستگي در مطالب در سخنراني .

2-اجتناب از طرح جزئيات ودرنظر نگرفتن نكات اصلي .

3-سخنراني نبايد سطح علمي دانشجو را پائين بياورد .

4-سخنران بايد داراي بيان خوبي باشد .

5- نبايد نت برداشتن براي دانشجويان سخت باشد.

6-سخنران مي بايست باهيجان و علاقه موضوعات را بيان نمايد زيرا نت ها به ندرت توسط دانشجويان خوانده مي شود .

7-نمودارها و نوشته هاي سخنران نبايد خيلي كوچك و نامناسب باشد.

*****************************

آمادگي براي سخنراني

«در ابتدا و قبل از شروع سخنراني بايد پاسخي براي سوالات زير يافت»

 • چه اهدافي در سر دارم (بخش 5 را ملاحظه كنيد)؟
 • آيا طريقه قعلي سخنراني من مي‌تواند بهترين تكنيك آموزش و نيز انتقال اهدافم باشد؟
 • چه نوع سخنراني بايد ارائه داد؟
 • در صدد انتقال و تعميم چه نوع مطالبي هستم؟
 • چگونه مي‌توانم بهترين سازماندهي را براي كاري كه درنظر دارم، انجام دهم؟
 • كدام (چه) وسايل كمك آموزشي صوتي و تصويري مي‌توانند مفيد واقع شوند؟
 • چه نوع برنامه‌اي براي آماده‌سازي و نيز فعاليت‌هاي مرتبط با دانش‌آموزان مي‌تواند در نقشه (طرح كاري) گنجانده شود؟

به عنوان مثال اگر مي‌بينيد كه ميزان موفقيت دانشجويان در زمينه سخنراني افت كرده است، بايد راه‌هايي براي تشويق و ترغيب دانشجويان در زمينه سخنراني يافت. اين از طريق راه‌هاي مختلف امكان‌پذير است؛ از قبيل:

 • طرح سوالاتي در زمينه سخنراني؛
 • دسته‌بندي دانشجويان در گروه‌هاي كوچك جهت بحث و تبادل در رابطه با مشكل مرتبط با سخنراني براي (در) دوره‌هاي زماني كوتاه مدت و مرتب.
 • تشويق و ترغيب دانشجويان در سرتاسر مدت طول سخنراني (از لحاظ رفتاري).

پيشنهادات بالا همچنين روش‌هاي موثري جهت يادگيري موارد لازم كه قبلاً آموخته‌اند، مي‌باشد و به اين طريق مي‌توانند به اطلاعات قبلي خود بيافزايند. اين عمل باعث افزايش ميزان ماندگاري آموخته‌هاي دانشجويان مي‌شود.

روش‌هاي سخنراني

سخنراني مي‌تواند يك نوع خاص باشد و اغلب نيز اينچنين است. با اين حال اين تنها روش نيبست و برنامه‌ريزي براي سخنراني مي‌تواند مفيد واقع شود و در حقيقت ممكن است چند روش ديگر جايگزين براي سخنراني را پيش روي ما قرار دهد. سخنراني‌ها مي‌توانند حول محورهاي زير مطرح شوند، مي‌توانند شامل:

 • اطلاعات و واقعيت‌هاي موجو: در اين حالت هدف و كانون صحبت (سخنراني) ارائه اطلاعات در هر دو حالت رسمي و غيررسمي است. اغلب دانشجويان بيشتر مايلند منفعل و آرام باشند، اما سخنرانان مي‌توانند با حالتي جالب و تحريك كننده و آن هم با زمينه‌چيني و تلاش اطلاعا را ارائه نمايند.
 • حل مشكل: سخنراني حول محور «شامل طرح سوال از طرف سخنران و يا طرح مشكل و سپس ارائه اطلاعات مربوط در غالب استدلال‌ها مي‌باشد». كانون سخنراني نيز «مشكل» مي‌باشد.
 • فعاليت: روش سخنراني بر پايه فعاليت‌ها، يك نوع از سخراني است كه طي آن دانشجويان به صورتي فعالند. در جريان نوعي فعاليت واقعي در طي «فراگرفتن» درس سخنراني هستند، مي‌باشد، مثل نوشتن قطعه شعري كوتاه در حالتي خاص با توضيح نقش و يا وانمودي از فردي خارق‌العاده.
 • مطلب: در اين روش كانون و هدف اصلي سخنراني، تمركز بر موضوعي مهم مي‌باشد. تمام وظايف، فعاليت‌ها يا مشكلات مطرح شده به موضوع و هدف اصلي مذكور مرتبط مي‌باشند. در اين روش هدف اين است كه دانشجويان را از اصل مطلب، ولي از ديدگاه‌هاي گوناگون مطلع سازيم.

ارگ زدن در سخنراني

در سخنراني بهترين روش‌ها براي اينكه ايراد در ذهن شما نماند، وقتي كه نوعي از كه تصميم گرفتيم ارگ زدن بدن است. اين مي‌تواند موجب چهار چيز شود:

 1. يادداشت كردن نتيجه‌اي كه شما از سخنراني مي‌گيرد.
 2. يادداشت كردن نكات كليدي.
 3. ترتيب دادن نكات كليدي و اصولاً منطقي در حين
 4. ايراد سخنراني خوب براي دانش‌آموزان.

سخنراني‌هايي معمولاً موثر هستند كه در حين سخنراني از نكات مختصر استفاده مي‌كنيد، نظير عنوان‌ها و عنوان‌هاي فرعي كه معمولاً همه از نكاتي هستند كه روي تخته و يا بالاي پرده پرتوافكن يا پرده كامپيوتر نوشته و كپي مي‌شوند.

اگر نكات نقشه كشيدني و ارائه دادني است، منطقي است كه براي دانش‌آموزان چنين يادگيري جالب است. اگرچه جدا از ارگ زدن سخنراني اغلب نگران كه دانش‌آموزان چه برداشتي مي‌كند، چيزهايي كه مربوط به سخنراني است، براي مثال دانش‌آموزان چه اطلاعاتي مي‌گيرد؟ اطلاعات شامل چه چيزهايي است؟

فكر كردن در يادگيري چيزي كه در سخنراني مي‌پذيريم، مهم است، پس كه به دانش‌آموزان داده مي‌شود، نبايد سخت باشد تا تاثير زيادي در دانش آنها دهد.

اطلاعات ممكن است شامل صورت يادگيري و خلاصه از سخنراني مرجع سوال و جواب و پيش بردن تحقيق. اطلاعات شايد به اندازه سخنراني اما مي‌توان شناخته شود به صورت يكي ديگر از راه‌هاي مشغول كردن دانش‌آموزان براي يادگيري مستقل.

نقشه كشيدن و تهيه سخنراني كه سخنراني پرمحتوايي را با موفقيت تحويل دهد، وقت تحويل سخنراني بايد نكات زير را درنظر داشته باشد:

 1. انجام ندادن حركات زياد جسماني در حين سخنراني.
 2. باطن كنفرانس كه دانش‌آموزان مي‌توانند پيروي كنند از پيشرفت شما، اگرچه مفهوم ، مشكل يا باشد در كنفرانس.

*****************************

رئوس مطالب را مي توان با استفاده از نرم افزار ( پاورپوينت ) يا (OHP ) درابتداي سخنراني ارائه نمود.اين كار موجب رضايت وقدرداني دانش آموزان وساده شدن كار آنها در درك ساختار وچهارچوب كل سخنراني مي شود.

 • خيلي سريع كار نكنيد.به خاطر داشته باشيد آنچه كه براي شما آسان به نظر مي آيد وشما مشغول معرفي يا بحث كردن درمورد آن هستيد براي دانش آموزاني كه با آن مسئله يا موضوع براي اولين بار مواجه مي شوند، آسان نباشد. ناكامي اصلي در سخنراني (ارائه مطلب) اين است كه فرض كنيم كه دانش آموز مي تواند پا به پاي سخنران پيش رود و همه مطالب را بياموزد.اين مسئوليت سخنران است كه مطمئن شود آيا يادگيري در حال صورت گرفتن است.؟
 • ازيادداشت هاي يادآوري استفاده كنيد، آنها را به دانش آموزان ديكته نكنيد.چون اين خود نوعي اتلا ف وقت است .بهتراست كه يادداشت ها را فتوكپي كنيد تااينكه به صورت ديكته آنها را بخوانيد.اززمان براي توضيح استفاده مناسب را بكنيد. دانش آموزان را در اطلاعاتي كه مي خواهيد ارائه دهيد درگير نماييد واين كار را در سطح كلاس بسط دهيد.
 • وقتي كه در حال صحبت با دانش آموزان هستيداز خودتان اعتماد به نفس نشان دهيد. به جاي نگاه كردن به سقف ودر وديوار وقدم زدن در محل سخنراني ، به چشمان آنها نگاه كنيد.به مدت طولاني پشت تريبون يا ميز سخنراني قرار نگيريد.انگار كه پشت يك سنگر موضع گرفته باشيد.
 • .

  .

  .

  جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : مزاياي سخنراني”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *