برگشتن به شیمی

توضیحات

دانلود پایان نامه : تصفیه خانه آب و فاضلاب اصفهان

58ص

 

 

1- بازدید تصفیه خانه فاضلاب اصفهان

2- بازدید تصفیه خانه آب اصفهان

3- بازدید کارخانه نیرو کلر

4- کلر زنی

 

 

 

تصفیه خانه فاضلاب اصفهان

 

تصفیه خانه فاضلاب اصفهان

 

مشخصات تصفیه خانه :

سیستم تصفیه خانه تصفیه بیولوژیکی لجن فعال است . تصفیه لجن از نوع بی هوازی می باشد . پساب خروجی مطابق اعلام محیط زیست وارد رودخانه ی زاینده رود می شود و در
زمین های کشاورزی از آن استفاده می گردد .

فاضلاب قسمت جنوبی اصفهان و فاضلاب ایستگاه پمپاژ خیابان بزرگمهر و خیابان قسمت جنوبی احمد آباد ، سروش ، ولیعصر و جی به این تصفیه خانه انتقال می یابد و حداکثر زمانی که طول می کشد تا فاضلاب وارد تصفیه خانه شود 5/3 تا 4 ساعت است .

مشخصات کل تصفیه خانه در زیر ذکر گردیده است :

 

 

 

تصفیه خانه ی فاضلاب جنوب اصفهان ( شماره یک )

ظرفیت اسمی : 000/890  نفر

روش تصفیه : روش بیولوژیکی

تعداد فازها : 3 فاز

فاز اول : صافی چکیده ظرفیت 000/90 نفر

سال بهره برداری : 1346

فاز دوم : لجن فعال  ظرفیت 000/400 نفر

سال بهره برداری : 1362

فاز سوم : لجن فعال ظرفیت 000/400 نفر

سال بهره برداری : 1366

محل تصفیه پساب : زاینده رود

 

قسمت ورودی تصفیه خانه :

لوله ی ورود یک لوله ی با مقطع دایره ای با قطر mm 1600 می باشد . بسته به طراحی و شیب لوله های انتقال فاضلاب از شهر به تصفیه خانه ، لوله ی ورودی به تصفیه خانه ممکن است چند متر زیرزمین باشد که ابتدا باید فاضلاب به سطح زمین انتقال یابد و سپس عملیات تصفیه با جریان ثقلی آب صورت گیرد . بویی که در قسمت ورودی تصفیه خانه به مشام می رسد بوی تخم مرغ گندیده و ناشی از گاز H2S می باشد که در طی مسیر در لوله جمع شده است .

پمپ های هلزونی :

حمل و انتقال فاضلاب به سطح توسسط این پمپ ها صورت می گیرد . نام های دیگر این پمپ ارشمیدسی ، اسکرول پمپ یا پمپ مارپیچ است . مزیت این پمپ این است که هرگونه آشغالی را از خود عبور می دهد .

این پمپ ها یا تاقا نهایی دارد که مرتباً باید گریس کاری شوند . یک گیربکس این پمپ ها را به موتور متصل می کند که دور 1500 را به دور 35 تبدیل می کند .

در این تصفیه خانه 5 عدد پمپ وجود دارد که با توجه به میزان دبی ورودی تعداد پمپ ها توسط اپراتور کم و زیاد می گردد .

فاضلاب به علت خاصیت اسیدی بر روی پره های پمپ اثر کرده و باعث خوردگی در آن می گردد .

آشغالگیر :

در اولین مرحله از تصفیه ، فاضلاب باید از آشغالگیر عبور کند . معمولاً  از دو آشعالگیر استفاده می شود تا اگر یکی خراب شد دیگری عمل آشغالگیری را انجام دهد .

آشغالگیر توسط یک تایمر بر حسب میزان آشغال موجود تنظیم می شود و معمولاً هر 20 یا 15 دقیقه یک بار آشغالگیر به کار می افتد و آشغالها را جمع آوری می کند .

فاصله ی میله های آشغالگیر cm2 است و آشغالهای ریزتر از آشغالگیر رد می شود و به مرحله بعدی می رسد .

پاک کردن آشغالگیر به این صورت است که توسط چنگ ها آشغالها از میله جدا می شود و روی نقاله ای ریخته شده توسط ماشین های بارکش برای دفع منتقل می گردد .

گنجایش عبور دبی از این آشغالگیر حدود 5000 متر مکعب می باشد .

 

چربی گیری و دانه گیری :

در این مرحله باید چربی و دانه ها از فاضلاب جدا گردد وگرنه باعث خرابی پمپ و لوله های تأسیسات می گردد . دو دستگاه حوض دانه گیر و چربی گیر وجود دارد که تقریباً طرز کار شبیه به هم  دارند وقتی فاضلاب به حوضچه وارد شود عرض حوضچه زیاد شده و یک افت سرعت خواهیم داشت .

برای افزایش سرعت ته نشینی توسط یک کمپرسور هوای فشرده وارد حوضچه می شود و با ایجاد تلاطم ذرات سنگین در طول این m 20 حوض ته نشین می گردد و برای اینکه این تلاطم پدید آمده مجدداً دانه های ریز را شناور نکند حوضچه توسط تخته هایی به دو قسمت تقسیم شده است .

در یک سمت حوضچه که هوای فشرده زده می شود مواد سنگین ته نشین می شود و در سمت دیگر مواد سبک شناور می گردند .

برای جداسازی این مواد یک پل متحرک وجود دارد که دو پارو در ده طرف تخته را حرکت می دهد ، ابتدا پل حرکت کرده و مواد ته نشین را از ته حوضچه پارو کرده و به قسمت ابتدای حوضی منتقل می کند ، در این دانه ها توسط پمپ و لوله به یک سیلو انتقال می یابد .

در حرکت برگشت پل ، پاروی طرف دیگر در سطح بکار افتاده و مواد معلق را جمع آوری کرده و به سمت یک قیف هدایت می کند و دانه های سبک هم تخلیه خواهد شد . که البته در این تصفیه خانه پاروی برگشت خراب است و عمل تخلیه مواد معلق بوسیله ی ماشین های تخلیه چاه صورت می گیرد .

پس از دانه گیری و چربی گیر یک آشغالگیر دستی نصب شده تا آشغالهای احتمالاً باقی مانده را بگیرد و توسط کارگر تمیز می شود . از این قسمت به بعد فاضلاب در دو فاز مجزا مراحل یکسانی را طی خواهد کرد .

 

حوضچه ی ته نشینی اولیه :

یک سری مواد خارجی در فاضلاب وجود دارد که برای ته نشین شدن نیاز به زمان مانده بیشتری دارد . ( حدود 5/1 تا 2 ساعت ) . برای این منظور فاضلاب توسط تقسیم کننده از کف وارد حوض می شود ، مواد بر این حوضچه ته نشین شده و پساب توسط سرریزهای u شکل تخلیه شده و به واحد بعدی منتقل می گردد .

برای جمع آوری مواد ته نشین شده پل یا پاروهایی وجود دارد . یک پارو که در کف قرار دارد مواد ته نشین شده را به قیفی که در مرکز قرار دارد منتقل کرده و به صورت ثقلی لجن در کلکتوز جمع آوری و سپس لجن جمع می گردد .

پاروی دیگری که در سطح قرار دارد مواد سبک و چربی ها را در سطح جمع می کند و داخل قیفی که در کنار حوض تصفیه شده می شود و به وسیله ی یک تانکر این مواد جمع آوری می گردد .

لجنی که در این قسمت جمع آوری شده لجن مکانیکی یا مرده گفته می شود که در عمل تصفیه در قسمت بیولوژیکی سودی ندارد و باید دفع گردد . به همین دلیل توسط پمپ به سمت حوض تفلیظ برای آشغالگیری منتقل می شود . لجن مکانیکی رنگ تیره ای دارد . بوی گاز H2S داشته و اصطلاحاً سپتیک شده گفته می شود .

 

قسمت سلکتور یا انتخابگر بیولوژیکی :

در فاضلاب باکتریهایی وجود دارد که شکل آنها رشته ای است بر باکتریهای دیگر غالب شده باعث می شوند که لجن حالت پفکی گیرد و به راحتی ته نشین نشود . برای حل این مشکل فاضلاب باید از مرحله ی سلکتور یا انتخابگر بیولوژیکی عبور کند .

این قسمت از تعدادی حوضچه تشکیل شده است . فاضلاب از حوضچه ته نشین اولیه وارد این قسمت می شود .

توسط کمپرسورهایی که تعبیه شده هوای فشرده به فاضلاب می گردد .

اکسیژن در حقیقت غذای باکتریها می باشد که توسط میکسرها کاملاً با فاضلاب مخلوط گشته و باکتریها یکسان فعالیت می کنند و به راحتی ته نشین می گردند . زمان مانده در این حوضچه نیم ساعت می باشد .

 

حوضچه ی هوا دهی :

برای فعالیت هر چه بهتر باکتریها و تجزیه ی مواد باید مقدار بیشتری اکسیژن وارد فاضلاب گردد .

برای انجام این عمل فاضلاب از حوضهای سلکتور وارد حوضچه ی هوادهی می گردد . این حوضچه مجهز به دو ردیف پنج تایی برس می باشد که عمل هوادهی را انجام می دهند . چرخش برس های ردیف اول عکس چرخش برس های ردیف دوم است .

فاضلاب در این حوضچه یک مسیر دایره ای شکل را طی می کند . به این صورت که فاضلاب از برسی که در جهت عقربه های ساعت می گردد به جلو رانده می شود و به برس دوم می رسد و همینطور 5 برس ردیف اول را طی می کند . سپس در حوضچه یک نیم دور می زند و وارد ردیف دوم می شود و پنج برس دوم را نیز طی می کند و به همین صورت 4 تا 7 ساعت یک راه طی کرده و هوادهی می گردد و علاوه بر اکسیژن باید به فاضلاب لجن فعال نیز اضافه گردد تا نسبت غذا به میکروارگانیسم (7/0 ) یکسان گردد . لجن فعال رنگ قهوه ای روشن یا طلایی دارد ، رقیق است و بوی نا یا رطوبت دارد این بو نشان می دهد که لجن تازه است و اگر لجن این بو را نداشته باشد ، لجن مرده نامیده می شود و باید دفع گردد . این لجن در حقیقت حاوی باکتری هایی است که عمل تجزیه کردن مواد را بر عهده دارند .

پساب حوض هوادهی از زیر به حوضچه ی ته نشینی ثانویه انتقال می یابد .

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : تصفیه خانه آب و فاضلاب اصفهان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *