برگشتن به دامپزشکی

توضیحات

دانلود پایان نامه دکتری : علم دامپزشكي

116ص

 

پيش گفتار

علم دامپزشكي به عنوان يكي از علوم وابسته به سلامتي انسان است و اهداف عمده آن عبارتست از ارتقاي سلامتي و حفظ سلامتي حيوانات كه بستگي به سلامتي انسانها دارد. بدين لحاظ دانستيم كه آموخته هاي ناچيز خود را در دوره كارآموزي به صورت مكتوب درآورم تامورد استفاده ديگران نيز واقع شود. بدين لحاظ توضيحاتي كوتاه درمورد روال كلي مطالبم شرح مي دهم .

ابتدا خلاصه اي از رشته دامپزشكي درايران و شرح دو مقطع كارداني و دكتري پرداخته ام در بخش دوم به قسمت كوچكي از آيات واحاديث نبوي در مورد حيوانات اشاره نموده ام و پس از آن در چند بخش متوالي به وظايف سازمان دامپزشكي و آئين نامه اجرايي آن وواحدهاي درماني و وظايف بخش خصوصي و اداره كل و بخش دولتي سازمان دامپزشكي پرداخته ام و پس از آن به اهداف واختيارات سازمان نظام دامپزشكي اشاره نموده ام و نيز به نقش دامپزشكي در اعتلاي سطحي بهداشت جامعه اشاره نموده ام و در مورد تشخيص آبستني مطالبي تهيه كردم همچنين در مورد كاربرد سيدر . پس از آن شرح موارد بيماري را به تفكيك نوع حيوان ذكر نموده ام. و مطالبي ديگر نيز كه از منابع مختلف استخراج نموده ام و به نظر آمد كه به كار آيد را ذكر كرده ام .

در خاتمه بايد از همكاري و راهنمايي هاي آقايان دكتر علوي و تكنسين محموديان و دكتر فاني كه عامل مهمي در به ثمر رسيدن اين مجموعه بودند كمال امتنان و سپاسگزاري را به عمل آورم . اميد كه مقبول افتد.              شهريور ماه 1383 مرتضي كارگر

 

 

خلاصه اي از دامپزشكي

دامپزشكي علم شناخت بيماريهاي دامي اعم از بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان يا بيماريهاي خاص دام، پيشگيري از بيماريها و همچنين علم تغذيه انسان و دام مي باشد.

در نشريه سازمان بهداشت جهاني آمده است هدف نهايي دامپزشكي درمان حيوانات نيست بلكه دقيقا تامين مواد غذايي و بهداشت انسان مي باشد چرا كه با واكسيناسيون دامها مي توان از مرگ و مير آنها جلوگيري كرد و بر ميزان فرآورده هاي دامي افزود.

در نتيجه مواد پروتئيني لازم را براي جيره غذايي انسان تامين نمود موادي كه مقاومت انسان بخصوص كودكان را در مقابل كليه بيماريها افزايش مي دهد و نه تنها باعث كاهش قابل ملاحظه هزينه هاي درمان مي شود بلكه جامعه اي سالم و فعال بوجود خواهد آورد.

يك دامپزشك علاوه بر دانش بسيارو قدرت تجزيه وتحليل بايد زيرك و هوشيار باشد تا بتواند نوع بيماري دام را تشخيص دهد و در درس زيست شناسي قوي باشد.

همچنين بر زبان انگليسي مسلط باشد. رشته دامپزشكي در دو مقطع دكتري و كارداني دامپزشكي دانشجو مي پذيرد . در زير به شمه اي از فعاليتها و اهداف تاسيس اين رشته اشاره مي نماييم .

1 – دكتراي دامپزشكي : هدف تربيت دامپزشكان ورزيده در زمينه پيشگيري ريشه كني درمان بيماريهاي دامي تامين بهداشت عمومي از طريق كنترل بيماريهاي مشترك انسان و دام و كنترل بهداشتي مواد غذايي با منشاء‌دامي است . طول دوره حداقل 5.5 سال و بطور متوسط 6 سال است .كارآيي فارغ التحصيلان عبارت است از : تشخيص، پيشگيري ،ريشه كني و درمان بيماريهاي دامي در دامداريهاي سنتي صنعتي ، مديريت واحدهاي دامپزشكي برنامه ريزي و تحقيق پيرامون معضلات دامپزشكي ، مبارزه با بيماريهاي مشترك ، تدريس و تحقيق در دانشكده ها و آموزشكده هاي دامپزشكي و پژوهش در موسسات تحقيقات ذيربط و امكان ادامه تحصيلات در دوره هاي تخصصي دامپزشكي وجود دارد.

كارداني دامپزشكي : هدف تربيت افراد كارآمدي است كه با راهنمايي و نظارت علمي دكترهاي دامپزشك بتوانند در امر كنترل بيماريهاي دامي بيماريهاي مشترك انسان و دام و كنترل بهداشتي مواد خوراكي با منشاء دامي به فعاليت بپردازند. طول دوره حداقل 2 سال است . درحال حاضر ادامه تحصيل دراين رشته از طريق شركت مجدد در آزمون سراسري و انتخاب رشته دكتري دامپزشكي ويا شركت در آزمون كارشناسي ناپيوسته و انتخاب رشتهء‌علوم آزمايشگاهي دامپزشكي امكان پذير است . مهمترين وظايف فارغ التحصيلان عبارت است از: همكاري در پيشگيري و ريشه كني بيماريها ي دامي ، بيماريهاي مشترك انسان و دام ، كنترل بهداشتي مواد خوراكي با منشاء‌دامي در آزمايشگاهها و كشتارگاهها ، در آزمايشگاههاي دانشكده ها ، آموزشكده هاي دامپزشكي ، سازمانهاي تحقيقاتي ذيربط ، مديريت فني و ارائه خدمات فني در حد تكنسين در بخشهاي استانهاي كشور. .

 

 

 

 

 

 

 

 

سيري در آيات قرآن و احاديث نبوي و ائمه اطهار در مورد حيوانات

در سوره هاي مختلفي از قرآن كريم حيوانات مورد بحث قرار گرفته اند و از تسبيح آنان به درگاه خداوند تدبر و تفكر در آفرينش آنها به عنوان نشانه هاي قدرت پروردگار نوعي حيوان شناسي و موارد ديگري ياد شده است . همچينن در احاديث نبوي و امامان از ترحم و حمايت از حيوانات و نكات بهداشتي ذكر گرديده است . به عنوان مثال در مورد اسب : سوره و العاديات آيه هاي 1-5 «به نام خداوند بخشنده مهربان ، سوگند بدان اسباب دونده كه نفسي همي زنند به آواز در تاختن و آتش جهنده از سمهاي ايشان تا بامدادان آنها را به غارت گرفتند بر هامون دشمن گرد بر انگيختند و سپاه دشمن را همه در ميان گرفتند » كلمه عاديات را منشاء گرفته از عدو به معناي دويدن و فصيح ،آواز نفس اسب است در وقت دويدن و برخي مفسران عنوان داشته اند كه مقصود اسبان جنگجويان اسلام است .

و از جمله .احاديث نبوي مي توان به حديث نقل شده از پيامبر اسلام (ص)‌اشاره نمود كه مي فرمايند : «بهترين بازيها در پيش خدا اسب دواني و تيراندازي است » .

تفكر و تدبر در مورد حيوانات :‌در قرآن كريم آياتي چند درمورد حيوانات و فوائد آنها كه به بشر مي رسد توصيه به تفكر و تدبر در مورد جانوران مي نمايد ، از جمله : آيه 66 سوره النحل « ملاحظه چهارپايان همه عبرت و حكمت است كه ما از آنچه در شكمهايشان است از ميان سرگين و خون شيرپاك ، شما را بنوشانيم كه در طبع همه نوشندگان گواراست »

توجه و رعايت حال حيوانات باتوجه به احاديث : احاديثي زياد از پيامبر و ديگر امامان وجود دارد و همين توجه بزرگان بود كه موجب گسترش دامپروري و ازدياد ثروت دامي در ممالك اسلامي بوده است .

از پيامبر اسلام نقل شده است :« در هر خانه اي كه 3 گوسفند باشد فرشتگان براهل آن خانه شب تا صبح دعا مي كنند».و حديثي ديگر از اميرالمونين (ع )‌منقول است كه :يكي ازحاملين عرش به صورت گا و است و گا و سيد بهترين حيوانات است ».

رعايت حقوق حيوانات نيز در احاديث نبوي بسيار سفارش شده است و حال مي بينيم كه كشورهاي غربي تازه به اهميت حيوانات پي برده اند و انجمنهاي حمايت از حيوانات تشكيل داده اند و اگر بر فرض در جايي به حيواني ستمي روا گردد، تنها با صدور بيانيه آنرا محكوم مي كنند ويااگر خيلي لطف نمايند محلي جهت نگهداري آنها اختصاص مي دهند.

بااين حال ، بر هر فرد مسلماني وظيفه است كه به اعمال سفارش شده توسط قرآن و بزرگان دين عمل كنند و از آن جمله رعايت حقوق حيوانات مي باشد. به اميد آن روز….

نمونه هايي چند از حيوانات در فرهنگ عامه و مثلهاي زبان فارسي :

در مورد اسب :

1 – از اسب افتاد به خر سوار شد تنزل رتبه

2 – دندان اسب پيشكشي را نمي شمارند.

درمورد گاو : گاوش زاييد حادثه جديد .

1 – تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب شود گنايه از صبر بسيار

2 – گاو خوش آب و علف پرخور.

در مورد پرندگان : 1 – چوچه پائيزه جوجه بهاره را درس مي دهد طفلي كه مي خواهد پير مجرب رااغفال كند          2 – خروس بي محل    3 – مرغي كه انجير مي خورد نوكش كج است . 4. – كبوتر چاهي آخرش جايش ته چاه است .

 

خلاصه اي از وظايف سازمان دامپزشكي :

ماده يك : به منظور تامين بهداشت دام كشور و فرآورده هاي مربوط به آن و پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي به موجب اين قانون سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي تاسيس و جايگزين اداره كل دامپزشكي ميگردد.

سازمان دامپزشكي كشور كه دراين قانون سازمان ناميده مي شود وداراي شخصيت حقوقي است و به وسيله يك نفر رئيس از بين دامپزشكاني كه داراي دكترا باشد به انتخاب وزير كشاورزي اداره خواهد شد.

تبصره – سازمان داراي ذيحسابي است كه طبق مقررات كانون محاسبات عمومي تعيين خواهد شد.

ماده دو : در اين كانون كلمه دام به حيوانات اهلي طيور، ماهي ،زنبور عسل ، كرم ابريشم ، حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات باغ وحش اطلاق مي شود و مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماريهاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري است .

ماده سه : وظايف سازمان به شرح زير است : بررسي بيماريهاي دامي ، شناسايي مناطق و منابع آلوده و راه سرايت و طرز انتشار بيماريها تامين بهداشت دام كشور از طريق پيشگيري ومبارزه با بيماريهاي همه گير و قرنطينه اي دام ، همكاري با وزارت بهداري درامر مبارزه با بيماريهاي مشترك انسان ودام همچنين كنترل بهداشتي و ورود و خروج دام و فرآورده هاي خام دامي و نظارت در نقل وانتقال آنها و صدور گواهي بهداشتي دام و فرآورده هاي خام دامي كه به خارج صادر مي شود. نظارت بهداشتي چراهگاهها،‌ مراتع ، آبشخورها، محل نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوط به بهداشت دام همچنين نظارت بركارخانه هاي توليد خوراك دام از لحاظ بهداشتي ، نظارت بهداشتي كشتارگاهها و كارخانه هاي توليد و تهيه فرآورده هاي خام دامي اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت ورود و صدور و فروش انواع دارو ، سرم ، واكسن و مواد بيولوژيكي مخصوص دام مشاركت در كنفرانسهاي بين المللي دامپزشكي و اعزام نماينده به اين كنفرانسها و همچنين مبادله اطلاعات علمي با مراكز و مراجع دامپزشكي تاسيس و توسعه شبكه هاي دامپزشكي  و همچنين تربيت كادر فني در مناطق و مراكز دامداري كشور.

ماده چهار: كليه صاحبان و مسئولان نگهداري دام و كارگاهها و كارخانه ها و مراكز تهيه و آماده كردن فرآورده هاي خام دامي موظف به اجراي دستورهاي بهداشتي و قرنطينه اي سازمان مي باشند.

ماده پنج : سازمان مكلف است به منظور مبارزه با بيماريهاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها اقدامات زير را به عمل آورد :‌تلقيحات و معالجات دامي وانجام عمليات بهداشتي و قرنطينه اي در موارد لزوم از عبور و مرور ونقل وانتقال دام و فرآورده هاي خام دامي ممانعت به عمل آورد و مواد آلوده را در صورت لزوم ضد عفوني نموده و آن وسايل و مواد آلوده را با تاديه غرامت خراب يا معدوم نمايد.

ماده شش : اشخاصي كه در مواقع بروز بيماريهاي واگير دامي موجبات سرايت بيماري را فراهم كنند و يا مانع اجراي وظايف مقرر در ماده پنج اين قانون شوند مورد تعقييب قانوني قرار گرفته و به مدت 3 تا 6 ماه حبس تاديبي و يا پرداخت جريمه نقدي از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال يا به هردو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده نه : اشتغال به كار تهيه وتركيب و فروش داروهاي ساده ، مركب ،‌واكسنها ، سرمهاي مورد مصرف دامپزشكي مستلزم اخذ پروانه از سازمان است.

ماده ده : تاسيس بيمارستانها و درمانگاههاي دامپزشكي و همچنين اشتغال به مايه گويي و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.

ماده چهارده :‌سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشكي وجوه متناسبي با خدمات انجام شده دريافت نمايد.

ماده پانزده : در صورت بروز بيماريهاي واگير دامي كه به طور غير مترقبه شايع مي شود و هزينه آن در بودجه سازمان منظور نگرديده باشد وزارت كشاورزي موظف به مبارزه فوري است و دولت نيز مكلف است اعتبار لازم را تامين و دراختيار وزارت كشاورزي بگذارد.

ماده هيجده :‌بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت در كشتارگاههاي كشور از وظايف سازمنا است و شهرداريها و سازمانهاي ذيربط مكلفند پرسنل بودجه واعتبار لازم را طبق آئين نامه اجرايي اين قانون در اختيار سازمان بگذارند.

آئين نامه بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت : اين آئين نامه در 21 ماده در مورد بازرسي گوشت در كشتارگاههاي كشور تدوين شده است . بنابر مواد  4 و 6 آن  كليه دامهاي كشتاري بايد قبل و بعد از كشتار بوسيله بازرسان بهداشتي مورد بازرسي و معاينه لازم قرار گيرند. لاشه گوشت بهداشتي سالم مهر مي گردد.

لاشه گوشت و ضمائم لاشه ناسالم زير نظر بازرسان ضبط واز مصرف خارج وامحاء مي گردد.

 

 

 

 

خلاصه اي از آئين نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي .

مواد 10-11 قانون سازمان دامپزشكي كشور

ماده 10 – تاسيس بيمارستانها و درمانگاه هاي دامپزشكي و همچنين اشتغال به مايه كوبي و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهند بود. درمانگاه ها و بيمارستانهاي وابسته به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مشمول اين ماده نخواهند بود.

ماده 11 – در صورتي كه اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مايه كوبي و درمان اشتغال ورزند به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قرار گرفته و به 3 تا 6 ماه حبس تاديبي محكوم خواهند شد.

آئين نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه هاي بيمارستان ، درمانگاه ، آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي.

 

فصل اول – تعاريف:

ماده 1 – بيمارستان دامپزشكي مكاني با فضاي مناسب مطابق نقشه استاندارد موجود در سازمان دامپزشكي كشور، با امكانات دامهاي كوچك و بزرگ، طيور و … يا هريك از آنها است كه داراي امكانات معاينه ، تشخيص ، معالجه ، جراحي دامها ، امكانات آزمايشگاهي براي انجام آزمايشات لازم ، تامين داروهاي تجويز شده و در صورت لزوم بستري كردن دامها و اعزام اكيپهاي سيار به مناطق تحت پوشش مي باشد.

ماده 2 – درمانگاه دامپزشكي ، مكاني با فضاي مناسب ، طبق نقشه هاي موجود در سازمان دامپزشكي كشور است كه داراي امكانات كافي براي پذيرش دام ، معاينه ، تشخيص ، معالجه سرپائي دامها و در صورت لزوم اعزام اكيپهاي سيار به مناطق تحت پوشش ميباشد.

ماده 3 – آزمايشگاه تشخيص دامپزشكي ، مكاني با فضاي مناسب طبق نقشه هاي موجود در سازمان دامپزشكي كشور و مجهز به لوازم و وسايل فني و مواد آزمايشگاهي است كه در آن آزمايشهاي مجاز تشخيص دامپزشكي انجام مي شود.

تبصره – فعاليت بيمارستان ، درمانگاه و آزمايشگاه تشخيص دامپزشكي به صورت اختصاصي ، عمومي يا تخصصي (حسب تخصص دامپزشكان) مجاز است.

ماده 4 – پلي كلينيك دامپزشكي ، درمانگاهي عمومي با فضاي مناسب و شامل چند بخش اختصاصي است.

ماده 5 – نسخه ورقه اي است كه در آن تجويز دارو بر اساس معيارهاي نسخه نويسي و به زبان لاتين صورت مي گيرد و روش تجويز آن به زبان فارسي نوشته مي شود.

ماده 6 – دامپزشك ، به فارغ التحصيلان رشته هاي دامپزشكي داخل و خارج از كشور اطلاق مي شود كه مدرك دكتراي دامپزشكي آنها به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.

ماده 7 – طبقه بندي بيماريها ، گروه بيماريهاي (A,B,C) است كه بر اساس طبقه بندي موجود در دفتر بين المللي بيماريهاي واگير دام (  OIE ) تعيين مي شود.

 

فصل دوم – هدف و شرايط اشتغال :

ماده 8 – هدف از صدور پروانه بيمارستان ، درمانگاه ، پلي كلينيك و آزمايشگاه تشخيص دامپزشكي خصوصي و اشتغال به امور درماني و مايه كوبي دام ، اجراي سياستهاي سازمان دامپزشكي كشور در جهت ايجاد هماهنگي و نظارت لازم بر فعاليتهاي مربوط به بهداشت و درمان دام به منظور حفظ سرمايه دامي كشور و بالا بردن سطح بهداشت عمومي است.

ماده 9 – دامپزشكان در صورتي مي توانند به حرفه دامپزشكي اشتغال ورزند كه پروانه مربوط را از سازمان دامپزشكي كشور دريافت كرده باشند.

تبصره – شاغلان حرفه هاي دامپزشكي شاغل در دستگاه هاي دولتي فقط بعد از ساعت اداري و با رعايت مقررات مربوط مي توانند در بخش خصوصي فعاليت كنند.

فصل سوم دو ماده 10 و 11 كه انواع پروانه را توضيح داده است.

فصل چهارم داراي 6 ماده 12 الي 17 كه شرايط كلي صدور پروانه را توضيح داده است.

فصل پنجم – ساير مقررات :

ماده 18 – دامپزشكان داراي پروانه مكلفند به ترتيب زير بروز بيماريهاي واگير را حداكثر ظرف 24 ساعت به نزديكترين اداره دامپزشكي گزارش كنند.

  • گروه بيماريهاي A , B به صورت تلفني يا تلگرافي.
  • گروه C به وسيله گزارشهاي پستي .

ماده 19 – آزمايشهاي مربوط به تشخيص بيماري سل ، بروسلوز ، مشمشه و بيماريها ديگري كه تحت نظارت و ريشه كني سازمان دامپزشكي كشور هستند و آزمايشهاي مربوط به ترخيص يا صادرات فرآورده هاي خام دامي و خوراك دام و طيور، همچنين آزمايشهاي كنترل كمي و كييفي دارو و مواد بيولوژيك فقط توسط سازمان دامپزشكي انجام مي شود.

ماده 20 – چنانچه براي تشخيص بيماريهاي تحت نظارت اعلام شده انجام آزمايشهاي مخصوص در مناطق و دامداريهايي كه در شعاع برنامه ريشه كني بيماريها قرار نگرفته اند لازم باشد، دامپزشكان داراي پروانه مي توانند با موافقت كتبي سازمان دامپزشكي كشور و با در نظر گرفتن كليه شرايط و مقرراتي كه براي كنترل و ريشه كني بيماريها اعلام شده است ، نسبت به آزمايشات مورد نظر اقدام كنند.

ماده 21 – در موارد اضطرار دارندگان پروانه هاي دامپزشكي موظفند تا رفع اضطرار با سازمان دامپزشكي كشور همكاري كنند.

ماده 22 – سازمان دامپزشكي مي تواند در صورت لزوم نسبت به برگزاري دوره هاي مختلف بازآموزي اقدام كند. دارندگان پروانه ، موظف به شركت در برنامه هاي پيش بيني شده هستند.

ماده 23 – دارندگان پروانه هاي موضوع اين آئين نامه موظفند درصورت معرفي و درخواست كتبي سازمان دامپزشكي كشور كارآموز معرفي و درخواست كتبي سازمان دامپزشكي كشور كارآموز معرفي شده را براي آموزش در قالب تعرفه هاي موضوع ماده 17 اين آئين نامه بپذيرند.

 

 

انواع واحدهاي درماني بر اساس نوع فعاليت آنها

الف – انواع بيمارستان :

1 – بيمارستان عمومي جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني به انواع دام مي باشد.

2 – بيمارستان اختصاصي جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني به يك نوع دام ، نظير بيمارستان دامهاي بزرگ و بيمارستان دام كوچك و … مي باشد.

3 – بيمارستان تخصصي جهت انجام يك نوع عمليات روي يك يا چند نوع دام ، نظير بيمارستان تخصصي ، مامايي و بيمارستان تخصصي جراحي مي باشد.

تبصره – منظور از ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداختن به امور زير مي باشد.

الف – انجام كليه امور درماني بمنظور معالجه و تامين سلامت دام بيماري.

ب – انجام امور مامايي و توليد مثل نظير تلقيح مصنوعي ، انتقال جنين و غيره.

ج – انجام مايه كوبي دامها كه بر اساس سياستهاي سازمان دامپزشكي عنداللزوم به بخش خصوصي محول مي شود.

د – همكاري و شركت در اجراي برنامه هاي مبارزه ، كنترل و پيشگيري از بيماريهاي دام بر اساس پيشنهاد و سياستهاي سازمان دامپزشكي كشور.

ه – مسئوليت امور بهداشتي و درماني دامداريهاي صنعتي.

ب – انواع درمانگاه :

1 – درمانگاه عمومي جهت ارائه خدمات بهداشتي ، درماني سرپائي انواع دام مي باشد.

2 – درمانگاه اختصاصي جهت ارائه خدمات بهداشتي ، سرپائي يك نوع دام نظير درمانگاه طيور ، درمانگاه آبزيان ، درمانگاه حيوانات بزرگ و … ميباشد.

3 – درمانگاه تخصصي جهت انجام يك نوع عمليات روي يك يا چند نوع دام نظير درمانگاه تخصصي مامائي و درمانگاه تخصصي جراحي و … مي باشد.

4 – پلي كلينيك اختصاصي شامل حداقل سه بخش اختصاصي با فضاها و امكانات ويژه جداگانه است كه هر بخش آن دامپزشك متخصص خود را خواهد داشت.

5 – پلي كلينيك تخصصي شامل حداقل سه بخش تخصصي با فضاها و امكانات ويژه جداگانه است كه هر بخش آن دامپزشك مختص خود را خواهد داشت.

ج – دفتر خدمات درماني :

دفتر خدمات درماني جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني به انواع دام در محل دامداري مي باشد.

تبصره 1 – دفاتر خدمات درماني دامپزشكي مجاز به پذيرش دام بيماري ويا لاشه دام در محل دفتر نمي باشد .

اصول نسخه نويسي

الف – سرنسخه هاي تجويز دارو بايد مطابق نمونه ضميمه اين دستورالعمل و حاوي اطلاعات زير باشد.

1 – آرم يا نام بيمارستان يا پلي كلينيك يا درمانگاه براي نسخ دامپزشكان شاغل در آنها .

2 – نام كامل دكتر دامپزشك .

3 – كد مخصوص دامپزشك .

4 – نام دامدار .

5 – محل دامداري

6 – نوع دام

7 – تعداد دام بيمار

8 – جنس و سن دام

9 – تعداد دام دامداري

10 – تاريخ مراجعه

11 – شماره تسلسل نسخه

12 – مهر وامضاي دامپزشك معالج

13 – حروف RP.

14 – نشانه دفتر كار يا درمانگاه بيمارستان ويا شماره تلفن در زير نسخه

15 – عبارت لطفا هنگام مراجعه نسخه را همراه داشته باشيد در قسمت پائين سر نسخه .

ب – هر نسخه در 3 برگ و 3 رنگ مختلف تنظيم شده كه يك برگ آن جهت دامدار يك برگ براي داروخانه ويا ازمايشگاه و يك برگ ديگر به بايگاني دامپزشك اختصاص مي يابد.

در مواردي كه دارو در دفترچه هاي مختص دامداري يا مرغداري تجويز مي شود نسخه دوم بايد توسط دامپزشك برداشته و بايگاني گردد.

ج – اسامي داروها مي بايست براساس نام ژنريك وبه صورت لاتين نوشته شود.

د- رعايت موارد زير ضروري است :

1 – عدم تنظيم نسخه وتجويز دارو بدون معاينه دام بيمار.

2 – استفاده از آزمايشگاه جهت تشخيص قطعي بيماري و عامل آن ( موكدا توصيه ميشود)‌و تجويز دارو براساس تشخيص قطعي و يافته هاي آزمايشگاهي .

3 – رعايت تقدم عدم تناقضات دارويي و تاثيرات جانبي داروها .

4 – رعايت تناسب داروي تجويز شده با وضعيت ( سن ، جنس ووزن ) حالتهاي عمومي تعداد دامهاي بيمار وغيره .

5 – تفهيم و توجيه دامدار در مورد چگونگي كاربرد صحيح داروهاي تجويز شده .

 

سيستم اطلاع رساني

1 – دامپزشكان داروي پروانه واحدهاي دامداري موظف به ثبت گزارش كاركرد روزانه خود در دفتر مخصوص بوده و گزارش ماهيانه را نيز مي بايستي طبق فرم شماره (8)‌به شبكه دامپزشكي محل ( شهرستان )‌ارسال نمايند.

2 – بيماريهاي طبقه بندي شده با توجه به اولويتهاي كشورمان و ليست OIE كه توسط سازمان دامپزشكي تنظيم شده و ضميمه اين دستورالعمل است وهمچنين بيماريهاي اگزوتيك منطقه را علاوه بر گزارش ماهيانه مي بايد بلافاصله و ظرف 24 ساعت پس از مشاهده تشخيص وياحتي مشكوك شدن به آن به طور جداگانه به شبكه دامپزشكي شهرستان يااداره كل دامپزشكي استان بصورت فاكس يا تلفنگرام اطلاع داده شود.

3 – شبكه دامپزشكي شهرستان پس از بهره برداري از گزارشات ارسالي دامپزشكان بخش خصوصي آنها را تنظيم وبه اداره كل دامپزشكي استان ارسال خواهد داشت .

4 – اداره كل دامپزشكي استان بايد بيماريهاي طبقه بندي شده و اگزوتيك شايع در منطقه را سريعا علاوه بر انعكاس به سازمان از طريق شبكه هاي دامپزشكي شهرستانها به دامپزشكان بخش خصوصي استان اعلام نمايد.

5 – اداره كل دامپزشكي استان گزارشات واصله از دامپزشكان بخش خصوصي را پس از بهره برداري بخشهاي ذيربط خود از طريق اداره دارو درمان و آزمايشگاهها جمع بندي و در فرمهاي مربوطه (‌22و21 )‌ماهانه به سازمان دامپزشكي ارسال خواهد داشت .

6 – دامپزشكان بخش خصوصي مي بايد در پروژه هاي تعقيب و مراقب Survellance كه توسط اداره كل دامپزشكي استان اعلام مي شود به نحو مقتضي شركت وهمكاري نمايند.

7 – اداره كل دامپزشكي استان موظف است اطلاعات واصله از كانون يابي وآناليز اطلاعات بيماريها را بنا به درخواست دامپزشكان بخش خصوصي در اختيار آنان قرار دهد.

8 – در صورتي كه دامپزشكان داراي پروانه بخواهند ازوضع بيماريهاي تحت كنترل منطقه مورد عمل خود اطلاع حاصل كنند . مي توانند اطلاعات لازم را با درخواست كتبي از شبكه دامپزشكي محل دريافت نمايند.

.

.

نارسائي هاي غير عفوني

كمبود ويتامين هاي ِِA , D , E , Se در باروري و ميزان جفت ماندگي بسيار موثر هستند.

كمبود ويتامين D موجب غيرفعال شدن تخمدانها در گاو مي شود.

كمبود ويتامين A موجب استحاله بيضه ها و بالا رفتن جفت ماندگي مي شود.

كمبود ويتامين E سبب بالا رفتن ميزان جفت ماندگي خواهد شد.

Se عنصري كمياب و ضروري و در عين حال سمي است كه كمبودش باعث بالا رفتن ميزان جفت ماندگي مي شود. گاهي لازم است مصرف خوراكي آن تا 6-5  ماه ادامه يابد تا كمبود آن رفع شود . Se از طريق پروتئين هاي جيره تامين مي شود.

ويتامين E از طريق پروتئين هاي حيواني ، مرتع سبز ، علوقه خشك به موقع درو شده و دانه غلات فراوان است. اما گاهي به هنگام مصرف موادي مانند روغن ماهي فاقد آنتي اكسيدان در جيره بروز مي كند. به هنگام مصرف اوره در جيره ميزان ويتامين E كاهش مي يابد . در غلات خشك ويتامين E فراوان است اما در جو مرطوب كم است.

كمبود ساير ويتامين ها در مبحث مامايي مطرح نمي شود.

منگنز:‌

در مناطقي كه توسعه سريع مراتع همراه با مصرف آهك و كود روي مي دهد و در تغذيه دام از محصولات خانگي به مقدار زيادي استفاده مي شود ميتوان در انتظار كمبود منگنز بود. علائم نازايي ناشي از كمبود منگنز فحلي خاموشي ، تاخير در تخمك گذاري ، افزايش دفعات تلقيح ، مواد غذايي حاوي منگنز را بايستي 6 هفته قبل و در خلال دوره جفت گيري مصرف كرد.

كبالت :

كمبودش در گوسفند بسيار مشهود تر است (لاغري كبالت) اما گاو تا حدي مقاومتر است. كمبود اين عنصر باعث نارسائي توليدمثل و طولاني شدن فصل زايش ميشود. با رفتن منگنز خاك موجب كمبود كبالت مي شود. كبالت براي ساختن B12 در شكمبه لازم است و لذا كمبود كبالت باعث كمبود B12 مي شود. مصرف B12 علائم كمبود كبالت را رفع مي كند.

فسفر:

كمبود آن در بالفين باعث استئومالاسي و در جوانها باعث ريكتز مي شود . پايين آمدن باروري در دامهاي مسن و تاخير در بلوغ دامهاي جوان . پايين آمدن ذخيره فسفر استخوان ، پوكي و متخلخل شدن استخوان كه اين مورد پس از كاهش طولاني مدت فسفر جيره رخ مي دهد. پس از اين كاهش طويل المدت جيره نانزايي و كاهش باروري دام مي شود كه علائمش مشابه علائم فقدان فحلي است. پايين آمدن اشتها و از دست دادن ظاهر سلامت دام هم بروز مي كند. اگر كمبود شديد باشد تمام گروههاي سني گله مبتلا مي شوند . اما كمبود خفيف فقط گاوهاي شيرده مبتلا مي شوند.

ابتلا به انگلهاي خارجي و لاغري متعاقب آن ميتواند موجب نازايي شود.

 

سيدر

مقدمه

سيدر وسيله اي متشكل از ماده سيليكان آغشته به پروژسترون طبيعي است. زماني كه سيدر در داخل واژن قرار مي گيرد بطور يكنواخت تدريجا” به ميزان معين و ثابت از خود پروژسترون ترخيص مي كند كه از طريق ديواره واژن جذب و وارد خون مي گردد. سيدر بطور ساده بوسيله آپلي كاتور در داخل واژن گذارده مي شود و درصد افتادن آن بعد از جايگذاري كمتر از 2% است مگر اينكه درست جايگذاري نشده باشد.

سيدر در موارد زير استفاده مي شود:

1 – درمان گاوهاي آنستروس.

2 – درمان كيست هاي تخمداني.

3 – بهبود آبستني در گاوهاي برگشتي.

4 – همزماني براي زايمان متراكم و تلقيح بدون فحل يابي در گاو شيري و تليسه.

5 – همزماني براي انتقال جنين در گاوهاي گيرنده و دهنده.

6 – بهبود آبستني در گيرنده هاي جنين منجمد.

 

موج فوليكولي و رشد فوليكول غالب:

رشد فوليكولي يك مرحله دائمي است. موج فوليكولي شامل رشد يك فوليكول به تنهايي و همچنين تعدادي فوليكول بطور همزمان مي باشد كه ميتواند تا 15 فوليكول بطور همزمان تا قطر 7-5 ميلي متر رشد نمايد. در بين فوليكول هاي رشد كرده يك فوليكول غالب مي گردد و با ترشح Inhibin از رشد فوليكول هاي رقيب جلوگيري مي نمايد.

در هر سيكل معمولا” دو موج فوليكولي وجود دارد. اولين موج بعد از شروع اوولاسيون بوده و دومين موج بين روزهاي 12-8 بعد از شروع فحلي انجام مي گيرد.

بعضي گاوها موج سوم را در اواسط سيلكل دارا هستند و حتي در مورد معدودي موج چهارم هم وجود دارد. به هر حال آخرين موج فوليكولي است كه موجب فحلي و اوولاسيون مي گردد زيرا موج هاي فوليكولي اوليه تحت تاثير پروژسترون مترشحه از جسم زرد قبل از تشكيل فوليكول غالب متوقف مي گردد.

سيكل هاي فحلي كه شامل دو موج فوليكولي هستند كوتاه ترند (21-20) روز و سيكل هاي فحلي كه شامل سه موج فوليكولي هستند بلندترند (24-22 )روز البته سيلكل هاي فحلي خيلي كوتاه (12-8) روز نيز در بين گاوهايي كه يك دوره غيرفعال تخمداني را گذرانده اند و همچنين گاوهاي تازه زا وجود دارد.

 

تخمدان هاي غيرفعال (آنستروس):

معمولا” موج هاي فوليكولي در اولين ده روز بعد از زايمان وجود ندارد ولي در گاوهاي تازه زايي كه از نظر تغذيه اي انرژي زيادي دريافت مي دارند موج هاي فوليكولي همراه فوليكول غالب كه منجربه اوولاسيون شود در ده روز اول زايمان ديده شده است.

آنستروس:

حالتي است كه گاو بعد از زايمان فحل نمي شود . در اين حالت موج هاي فوليكولي صورت مي گيرد ولي موجي كه سبب ايجاد فوليكول غالب و اوولاسيون گردد اتفاق نمي افتد و در گاو فحلي آشكار مشاهده نمي شود.

براي اينكه فوليكول بيشتر از قطر 5-4 ميليمتر برسد و توانايي توليد استراديول را داشته باشد نياز به FSH و LH كافي دارد كه منشاء آنها هيپوتالاموس است.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه دکتری : علم دامپزشكي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *