برگشتن به پرستاری

توضیحات

دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر شرکت در دوره بازآموزی در میزان ارتقاء عملکرد پرستاران و میزان رضایتمندی بیماران

24ص

 

مقدمه :

رضايت بيماران از خدمات پرستاري را مي توان از دو جنبه بررسي كرد :

1ـ بعنوان يك متغير مستقل يعني متغيري كه تغييرات آن منجر به تغيير در متغيرهاي ديگر مي شود. مثلاً تعيور بيمار در مصرف داروهاي تجويز شده و رعايت دستورات پزشكي و ادله تماس بيمار با پزشك معالج خود و ساير مواردي كه با افزايش رضايتمندي بيمار شاهد افزايش آنها خواهيم بود مثل استفاده مردم از طب پيشگيري و افزايش سطح سلامت جامعه.

2ـ بعنوان يك متغير وابسته يعني متغيري كه تغير آن ناشي از تغير در متغيرهاي ديگر باشد كه اين همان مفهوم مددجو بودن را شامل مي شود و امروزه قريب به اتفاق اكثر تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام مي شود در اين رابطه است.

بیان مساله پژوهش :

مفهوم رضایت شغلی ، موضوعی مهم و با ارزش در حرفه پرستاری به شمار می رود. رضایت شغلی مجموعه احساس هایی است که هرفرد در مورد شغل خود دارد.  زوهار و مارشال(2010) به این نتیجه رسیدند که ویژگی های شغلی  مانند فشارهای زمانی ، اهمیت کار ، خود مختاری ، روشنی و تنوع کارها  و ویژگی های  فردی مانند راه های مقابله ، حمایت اجتماعی  و تجربه کاری  بر رضایت شغلی پرستاران تاثیر می گذارد. علاوه بر این مانوس  (2000) اعتقاد دارد که عامل معنویت و برخورداری از هوش معنوی می تواند به طور مستقیم بر رضایت شغلی پرستاران تاثیر بگذارد. با استفاده از هوش معنوی به حل مشکلات با توجه به جایگاه، معنا و ارزش آن مشکلات می پردازیم. هوشی که قادریم توسط آن به کارها و فعالیت هایمان معنا و مفهوم بخشیده و با استفاده از آن بر معنای عملکردمان آگاه شویم و دریابیم که کدامیک از اعمال و رفتارهایمان از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگی مان بالاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازیم. هوش معنوي مفاهيم معنويت و هوش را درون يک سازه جديد ترکيب مي کند و به انسان اين فرصت را مي دهد که در مقابل واقعيت هاي مادي ومعنوي حساس باشد و تعالي را هر روز در لابه لاي اشياء، مکان ها، ارتباطات و نقش ها دنبال کند. ( فاراد ، 2004)

عامل هوش معنوی می تواند موجب ارتقای رضایت شغلی پرستاران گردد. علاوه بر این  به زعم جنیا و پورهویت (2006)  معتقدند هوش معنوی  می تواند موجب افزایش  تعهد سازمانی پرستاران نیز گردد. تعهد سازمانی عبارت از نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل ) است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد(می یر ، 2000)

به اعتقاد زوها و مارشال (2010) برخورداری از تعهد سازمانی بالا می تواند موجب موجب نظم در کار گردد و به پرستاران فرصت دهد که با علاقه مندی بیشتری به خدمات خود به بیماران بپردازند. این موضوع خود می تواند سبب افزایش سطح رضایت مدیران از پرستاران گردد.  در واقع رضایت از پرستاران تابعی از عوامل و فاکتورهای مختلف است که می توان از ان جمله به رضایت از کارکرد ، رفتار و اخلاق ، نظم ، همکاری با پرسنل ، دقت در کار و نظایر ان در میان پرستاران اشاره نمود. از انجا که موضوع رضایت از پرستاران مقوله ای مهم و باارزش به شمار می رود ، لازم است تا در قالب تحقیقی علمی و منسجم به موضوع  رابطه بین هوش معنوی ، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی و رضایت مدیران  از پرستاران پرداخته شود.

 

مروری بر مطالعات:

مسعود غلامعلی لواسانی ، محمد کیوان زاده و ندا ارجمند (1389)  به بررسی معنویت ، استرس شغلی ، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پرستاران شهر تهران پرداخته اند.  در این پژوهش از یک طرح توصیفی از نوع  تحلیل رگرسیون استفاده شده است. 397 پرستار به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده اند . نتایج تحقیق نشان می دهد که پرستاران، رضایت شغلی کم ، تعهد سازمانی  متوسط  و بالاتر از متوسط و احساس معنوی و مراقبت بالا و استرس شغلی بالاتر از حد متوسط داشتند.

علی راوی ، زهره و نکی ، طیبه میرزایی و انوشیروان کاظم نژاد (1390) به بررسی رویکردی  معنوی به رضایت شغلی  پرستاران : یک مطالعه کیفی پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که معنویت یک جز مهم و غیر قابل تقکیک شغل پرستاری محسوب می گردد.  معنویت در عین حال دارای بعد درونی و بیرونی است که می تواند پرستار را ترغیب نماید که اقدامات و مداخلات خود را هدفمند و با معنا ارایه دهد.

حسین کریمی  مونقی  ، اکرم گازرانی ، حسن غلامی ، امیررضا صالحی مقدم و احمد اشوری (1390) به بررسی رابطه بین هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران پرداخته اند. این پژوهش توصیفی – همبستگی بوده و بر روی 212 پرستار بیمارستانهای اموزشی شهر مشهد از طریق نمونه گیری چند مرحه ای انجام شده است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه های دموگرافیک ، پرسشنامه هوش معنوی و صلاحیت بالینی  بوده است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که 3/53 درصد پرستاران دارای نمره هوش معنوی بیشتر از میانگین  و 7/46 درصد نمره کمتر از میانگین بوده اند. میزان صلاحیت بالینی اکثر پرستاران  8/53 درصد گزارش شده است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران رابطه معنادار وجود دارد.

صدیقه معلمی (1388) به بررسي رابطه ساده وچندگانه سلامت روان، هوش معنوي ورضایت شغلی در پرستاران بیمارستانهای اموزشی دانشگاه  علوم پزشکی سيستان وبلوچستان پرداخته است.
در اين مطالعه تعداد 236 پرستار به عنوان نمونه تحقیق مشارکت نمودند. نتايج نشان دهنده رابطه مثبت هوش معنوي با سلامت روان،رابطه منفي هوش معنوي ورضایت شغلی  در میان پرستاران می باشد.

زهرا برجعلی (1389) به بررسي رابطه بين مؤلفه هاي اصلي هوش معنوي و جهت گيري مذهبي با ‏هويت شخصي پرستاران بیمارستانهای اموزشی شهر تهران پرداخته است.
 وی در این تحقیق معتقد است که آگاهي يافتن نسبت به هويت و حقيقت خود از جمله مسايل مهم جامعه امروز است. بنابراين ‏شناخت عوامل مهم و اثرگذار در فرايند تكوين هويت شخصي ضرورت مي يابد. پژوهش حاضر با هدف ‏بررسي رابطه ميان مؤلفه هاي اصلي هوش معنوي و جهت گيري مذهبي و نقش اين عوامل در ساختار ‏هويت فردي انجام گرفت. بر طبق نتايج اين پژوهش، 23 درصد از واريانس هويت فردي بر اساس جهت ‏گيري مذهبي فرد و 9 درصد بر اساس هوش معنوي قابل تبيين است. بنابراين، جهت گيري مذهبي نسبت ‏به هوش معنوي در هويت يابي فرد سهم بيشتري دارد. علاوه بر آن، نتايج حاصل تفاوت معناداري را در ‏توانايي هوش معنوي و مؤلفه هاي آن بين پرستاران مرد و زن نشان نداد. اما، بين دو گروه تفاوت معنا داري ‏در جهت گيري مذهبي و هويت فردي وجود داشت به گونه اي كه پرستاران زن نمرات بالاتري را نسبت به ‏پرستاران مرد در مقياس جهت گيري مذهبي داشتند. همچنين، پرستاران زن  در مقايسه با پرستاران مرد هويت فردي شكل ‏يافته تري را نشان دادند.‏

قنبر روحي، حميد آسايش، حسين رحماني، علي عباسي  (1390) به بررسی ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشکي گلستان  پرداخته اند.  در این تحقیق محققان معتقدند که عملكرد کارکنان بخش پرستاري به عنوان يکي از مهم‌ترين منابع انساني بيمارستان‌ها متأثر از عوامل متعددي از جمله رضايت شغلي است که موجب احساس دلگرمي و تعهد بيشتر و افزايش کيفيت خدمات مي‌شود. اين مطالعه توصيفي ـ تحليلي به صورت مقطعي و به منظور بررسي رابطه رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران بر روي تعداد 750 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشي ـ درماني دانشگاه علوم پزشکي گلستان در سال 1387 طراحي و اجرا شد.
روش نمونه گيري به صورت سرشماري بوده و براي جمع‌آوري داده‌ها از برگه اطلاعات جمعيتي، پرسشنامه رضايت شغلي و پرسشنامه تعهد سازماني استفاده شد. سپس داده‌ها در محيط نرم‌افزار آماري SPSS با استفاده از آزمون‌هاي آماري متناسب از جمله ضريب همبستگي اسپيرمن تجزيه و تحليل شد.
نتايج به دست آمده نشان داد شرکت کنندگان در طيف سني بين 22 تا 55 سال (ميانگين 7.4±32.6) و اکثراً زن (72.7 درصد) و 74 درصد از آنان متأهل بودند كه 37.7 درصد داراي رضايت شغلي كم و 2.2 درصد داراي رضايت شغلي خيلي بالا بودند. همچنين 49.6 درصد از جامعه نمونه با بيشترين فراواني، تعهد سازماني كم و صرفاً 4 درصد تعهد سازماني خيلي زياد داشتند. بين رضايت شغلي و تعهد سازماني، ارتباط معني‌دار مستقيمي مشاهده شد .

یانگ هوا و چین چانگ(2007) به بررسی رابطه بین رضایت شغلی ، تعهد سازمانی و احساس شغلی در میان پرستاران بالینی تایوان پرداخته اند. در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی نگارش یافته است ، پرسشنامه های تحقیق به 500 نفر از پرستاران توزیع و نهایتا 295 پرسشنامه معتبر جمع اوری شده است.  پرسشنامه ها حاوی سوالاتی در مورد رضایت شغلی ، تعهد سازمانی و احساس شغلی  بوده است. از امارهای توصیفی ، همبستگی و ساختارهای خطی برای گرداوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که احساس شغلی با رضایت شغلی همبستگی داشته و به طور معنادار گزارش شده است.  اما نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی گزارش نشده است.

گولریوز و همکاران (2008) به بررسی تاثیر غیر مستقیم رضایت شغلی ، هوش هیجانی و تعهد سازمانی پرستاران در کشور ترکیه پرداخته اند. شرکت کنندگان در این تحقیق میدانی پرستاران بیمارستانهای اموزشی شهر انکارا بوده و تعداد 267 پرستار از طریق کادر پرستاری به سوالات تحقیق پاسخ داده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که  رابطه مثبت و معناداری بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان پرستاران مورد مطالعه گزارش شده است.

چهارچوب پژوهش:

در تحقیق حاضر از تئوری رضایت شغلی وار ، کوک و وال برای تبیین رضایت شغلی پرستاران استفاده خواهد شد. انها  اعتقاد دارند که رضایت شغلی ، موضوعی چند وجهی است  دارای فاکتورهای متعدد است. علاوه بر این  در پژوهش حاضر برای تبیین مقوله تعهد سازمانی از نظریه ماودی ، استیرز و پورتر(1979) استفاده خواهد شد. انها اعتقاد دارند که تعهد سازمانی دارای سه بعد تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی می باشد. همچنین برای بیان و بررسی هوش معنوی از 7 خرده مقیاس استفاده  خواهد شد که عبارتند از 1- هوشیاری (آگاهی، ترکیب کردن) 2- خوبی (زیبایی، قدرشناسی، لذت بردن)، 3- جهت‌گیری درونی (بصیرت و قوه درک ، استقلال)، 4- معنا و مفهوم (هدف، خدمت کردن)، 5- وجود و شخصیت (تجسم، بینش و بصیرت)، 6- حقیقت و صداقت (پذیرش و قبول، متفکر، خوش‌بینی، مسالمت‌آمیز، پذیرش خود)، 7- تمامیت و کلیت (تقدس و پاکی، وابستگی، مقدس و روحانی، خود برتر، تمرین و ممارست، خودداری) .

همچنین تمامی متغیرهای یاد شده با هدف بررسی رابطه انها با رضایت مدیران ترسیم خواهد شد.

اهداف پژوهش:

هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر شرکت در دوره های بازآموزی در میزان ارتقاء عملکرد پرستاران و میزان رضایتمندی بیماران بیمارستان سینا می باشد.

 

فرضیه های پژوهش:

  • بین تاثیر شرکت در دوره های بازآموزی و میزان ارتقاء عملکرد پرستاران و میزان رضایتمندی بیماران بیمارستان سینا می باشد رابطه معنادار وجود دارد.

سوالات تحقیق:

  • ایا بین بین تاثیر شرکت در دوره های بازآموزی و میزان ارتقاء عملکرد پرستاران و میزان رضایتمندی بیماران بیمارستان سینا می باشد رابطه معنادار وجود دارد؟

 

 

رضايت بيماران از خدمات پرستاري را مي توان از دو جنبه بررسي كرد :

1ـ بعنوان يك متغير مستقل يعني متغيري كه تغييرات آن منجر به تغيير در متغيرهاي ديگر مي شود. مثلاً تعيور بيمار در مصرف داروهاي تجويز شده و رعايت دستورات پزشكي و ادله تماس بيمار با پزشك معالج خود و ساير مواردي كه با افزايش رضايتمندي بيمار شاهد افزايش آنها خواهيم بود مثل استفاده مردم از طب پيشگيري و افزايش سطح سلامت جامعه.

2ـ بعنوان يك متغير وابسته يعني متغيري كه تغير آن ناشي از تغير در متغيرهاي ديگر باشد كه اين همان مفهوم مددجو بودن را شامل مي شود و امروزه قريب به اتفاق اكثر تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام مي شود در اين رابطه است.

آنچه مسلم است اين است كه هدف از مراقبت ها و خدمات پرستاري اين است كه اين امكان بوجود آيد تا بيمار به مدت طولاني تري زندگي كند و مطمئن و راضي باشد.  اگر فرد نتواند به طور كاملاً رضايت بخش نقش خود را ايفا نمايد و از عهده وظايف خود برآيد احساس مي كند به عنوان يكي از اعضاي جامعه موقعيت ضعيفي دارد و اين امر مي تواند باعث نارضايتي شود چون اين امكان را ندارد كه به نوعي زندگي كند كه برايش مطلوب باشد.

وسعت رضايت بيماران ارتباط بسيار نزديكي با درمان ، مراجعه به پزشك جديد و ديدگاه مربوط به بهداشت دارد و به عنوان معيار اصلي برايند در بسياري از مطالعات مورد تاكيد قرار گرفته است.

رضايت بيمار را مي توان هم بعنوان يك متغير وابسته كيفيت مراقبت و هم بعنوان پيشگيري كننده توان رفتارهاي بهداشتي مربوطه در نظر گرفت.

ممكن است بيمار هنگام مراجعه به يك مركز ، يك سري انتظارات و ارزشيابي هاي قبلي نداشته باشد كه در رضايت او تاثير داشته باشد. در حقيقت هنگامي كه بيمار براي دريافت خدمات بهداشتي به سازمان مربوطه مراجعه مي كند يك سري از انتظارات و ارزشيابي ها را در ذهن خود دارد كه در طي دريافت خدمات از آن مركز از كليه افراد و رفتارهاي آنان ارزشيابي بعمل مي آورد و سرانجام   رضايت را عدم رضايت خود را اعلام مي دارد.

در سال 1983 سازمان خدمات بهداشتي ملي (NHS) تصويب نمود كه كليه مراكز ارائه خدمات بهداشتي در آمريكا بايد در كنترل و تنظيم برنامه خود از نظرات بيماران استفاده نمايند چراكه استفاده از رضايتمندي بيماران و توجه به دلايل عدم رضايت آنها تاثير مفيدي در رشد كيفي خدمات سازمانها خواهد داشت.

طي مطالعاتي كه از بررسي 45 مقاله در آمريكا انجام شده است مشخص شده است كه رضايت بيماران شاخص مفيد و سودمندي در برآمد در كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران است. در آمريكا و انگلستان برخي از سازمان هاي بهداشتي از مراقبت يا معالجه بيماران خود توسط پزشكان يا پرستاراني كه سطح رضايتمندي مردم از آنها پايين است جلوگيري بعمل مي آورند و بر اساس سطح رضايت در جريان به پزشكان يا پرستاران پاداش تعلق مي گيرد.

در حال حاضر در اين كشورها از رضايتمندي بيماران در ارزشيابي برنامه هاي آموزشي تدوين شده براي پرستاران و بيماران و تغيير در نحوه ي ارائه خدمات پزشكي و يا پرستاري يك مركز بعنوان يك اصل استفاده مي شود. در اين كشورها يك حركت ملي در جهت توجه به خواست مددجويان در مورد مراقبت هاي بهداشتي ديده مي شود . بعلاوه مفهوم مشاركت استفاده كنندگان از خدمات بهداشتي رواني در خدمات بهداشت رواني نيز مورد تاكيد و حمايت قرار گرفته است و ميزان رضايت مردم از خدمات بهداشت رواني جنبه جديدتري به خود گرفته است و نيز تاييد شده است كه اگر ارائه دهندگان خدمات ياد بگيرند كه به مددجويان خود چگونه گوش فرا دهند آنها نسبت به تجارب ديدگاهها و چشم اندازهاي بسيار عالي و با ارزشي را فرا روي ارائه دهندگان قرار مي دهند.

به هرحال مسلم است كه رضايت مددجويان از خدمات پرستاري نقش مهمي در ارتقاء سلامت و بهداشت جمعه دارد. بيمار راضي همكاري بيشتري در امر خود مراقبتي و درمان دارد. برنامه آموزشي را به طور جدي تر و منظر تر دنبال مي كند. نقش و استرس كمتري در برخورد با پرستاران دارد و در كل امر سلامتي وي سريع تر پيش مي رود.

در حقيقت رضايت يك پديده است كه نقش بسزايي در حفظ و ارتقاء سلامت و پيشگيري از بيماريها دارد. هر قدر ميزان رضايت بيماران از خدمات پرستاري افزايش يابد به همان نسبت بهبود جسمي و رواني بيماران سريعت تر و مثبت تر صورت خواهد پذيرفت.

رضايت از خدمات پرستاري را مي توان در 2 بعد جسمي و رواني مطرح نمود. عدم رضايت از خدمات پرستاري منجر به ناخرسندي و نارضايتي بيماران و عدم تعامل جسمي و رواني آنها مي گردد.

نارضايتي از خدمات پرستاري در اثر عدم پاسخ يا پاسخ ناكامي به نيازهاي بيماران از طرف پرستاران صورت مي گيرد و باعث بروز نااميدي و ياس ، خشم و اضطراب مداوم ، اعمال رفتارهاي غيرعادي ، عدم همكاري در امر مراقبت از خود و درمان ، عدم پيگيري برنامه هاي ترخيص يا مراقبتي خواهد شد. بيمار ناراضي نگرش منفي خود از خدمات پرستاري را به دوستان ، آشنايان و اقوام و خانواده خود به طور كامل انعكاس خواهد داد و باعث بدبيني جامعه نسبت به مراقبتهاي ارائه شده توسط پرستاران خواهد گرديد.

عوامل زير بر رضايت بيماران تاثير مثبت دارد :

البته بايد دوباره متذكر شد كه رضايت يك صفت چند بعدي است و تحت تاثير عوامل زمينه أي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و شخصيتي قرار مي گيرد. حتي در بعضي مطالعات سطح رضايت بر حسب سن و جنس تفاوت مي كند. رضايت بالا با سن بالاي 65 سال و نيز با جنس مردان در مقايسه با زنان ارتباط معني داري داشته است. علاوه بر آن ميزان رضايت بيماران با سطح انتظارات آنان رابطه معكوسي دارد. هرچه سطح توقع بالاتر رود از ميزان رضايت كاسته مي شود. به علاوه  انتظارات بيماران به عواملي گوناگون از جمله ميزان آگاهي و سطح تحصيلات آنان نيز بستگي دارد.

بيماراني كه براي اولين بار به يك بيمارستان مراجعه مي كنند ممكن است مدتي طول بكشد تا انتظارات و توقعاتي پيدا بكنند زيرا بسياري از انتظارات در اثر تجارب قلبي شكل مي گيرد. انتظارات يك بيمار تاثير مستقلي بر ميزان رضايتمندي وي دارد. به عبارت ديگر عادت قبلي به نحوه فعاليت يك پزشك اثر مستقلي  بر ميزان رضايت بيمار دارد حتي اگر پزشك اخير فعاليت بهتري در مقايسه با پزشك قبلي داشته باشد.

ضعف زمينه اجتماعي بيماران ، نيازهاي وسيع بهداشتي ، مشكلات ارتباطي  ، افسردگي بيماران ، ضعف خدمات مطابق ، شعف قلابي ، تنهايي ، اضطراب ، نقص و كمبود تعداد اطاقها از عواملي هستند كه با نارضايتي و نا امني بيماران در ارتباط است. عقيده بر اين است كه در مراقبت ها نارضايتي و ناامني با يكديگر در ارتباطند فردي كه احساس امنيت مي كند محيط خود را مخاطره آميز تلقي مي كند. تصور از وضع آينده او را به طور جدي نگران نمي كند و قادر خواهد بود روابط آشنايي خوب با ديگران برقرار كند.

بيماران ناامن و ناراضي اغلب همكاري خوبي ندارند و حتي احتمالاً غالب تهاجمي خواهند داشت . نارضايتي يك شكل بيروني است شكل واقعي در روش احساس ترس و ناامني است . بيماران ناامني كه اغلب مربيان اضطراباتشان مشكل دارند ممكن است در مورد كل وضعيت زندگيشان و اينكه چه كسي از آنها مراقبت خواهد كرد نگراني داشته باشند . يك عامل مهم در امنيت رواني و كاهش سطح نارضايتي بيماران ارتباط خوب انساني است كه بيمار را تشويق مي كند به فعاليت هاي مستقل مراقبت از خود بپردازد. نارضايتي به طور مثبت با مشكلات روابط انساني در ارتباط است و بنابراين بيشتر به عوامل خارجي مربوط مي شود. آگاه ناامني بيشتر به مشكلات رواني اجتماعي مانند ترس ، تنهايي و اضطراب و عوامل داخلي مربوط مي شود.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر شرکت در دوره بازآموزی در میزان ارتقاء عملکرد پرستاران و میزان رضایتمندی بیماران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *