برگشتن به مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد : برنامه ريزي توليد ( اجراي سيستم توليد به هنگام JIT )

۵,۶۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه ارشد : برنامه ريزي توليد ( اجراي سيستم توليد به هنگام JIT )

160ص + فایل پیوست

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

دانشكده فني و مهندسي

گروه صنايع

 

رشته مهندسي صنايع

 

موضوع :

برنامه ريزي توليد

( اجراي سيستم توليد به هنگام JIT )

 

فهرست :

 

بخش اول  اهداف و رویکرد های سیستم تولید بموقع JIT                               1     

1-1  مقدمه                                                                                                             2

2-1  رويكردها و نگرش ها به JIT                                                                               3

3-1  اهداف رویکرد JIT                                                                                          5

1-3-1  ضايعات صفر                                                                                     5

2-3-1  موجودي صفر                                                                       7

3-3-1  زمان Set up يا آماده سازي صفر                                                           7

4-3-1  زمان پيشبرد صفر                                                                   10                  

5-3-1 جابجايي صفر                                                                                    12

4-1 عناصر كليدي رویکرد JIT                                                                                13

1-4-1 تطابق طرح محصول با تقاضاي بازار                                                         14

2-4-1 تعريف خانواده هاي محصول و توليد جريان مبنا                                           15

3-4-1 رابطه با تامين كنندگان در محيط JIT                                                      20

 

بخش دوم   اشنایی باسیستم مورد مطالعه ( شرکت ریخته گر و اهنگر فن اور(رافکو)  ( وضع موجود )                                                      23

1-2  مقدمه                                                                                                          24

2-2  معرفی شرکت                                                                                                 24

3-2  واحد های اصلی شرکت(چارت سازمانی)                                                                 24

4-2  برنامه اصلی تولید MPS (موجود شرکت)                                                              26

5-2  خط تولید فعلی شرکت                                                                                      29

6-2  سیستم برنامه ریزی تولید فعلی شرکت                                                                     43

 

بخش سوم   تكنيك هاي طراحي سيستم توليدي JIT                           52

1-3  مقدمه                                                                                                          53

2-3  تكنيك هاي طراحي سيستم توليدي JIT                                                               53

1-2-3  تكنيك هاي برنامه ريزي توليد                                                                55

الف -1-2-3  تطابق ماهانه                                                                   56

ب -1-2-3  تطابق روزانه                                                                      61

2-2-3  تكنيك هاي ساده سازي فرآيند ساخت و كاهش زمان هاي پيشبرد                    63

الف-2-2-3  كاهش زمان صف                                                              67

ب-2-2-3  بچ يا دسته هاي كوچك توليدي و انتقالي                                    68

3-2-3  تعادل خط                                                                                                71

4-2-3  كنترل خودكار سطح توليد                                                                              73

5-2-3  استانداردهاي عملياتي                                                                                  74

6-2-3  همكاري دو جانبه                                                                                       78

7-2-3  كاهش زمان حمل و نقل                                                                                 78

8-2-3  كاهش زمان آماده سازي(Set up)

 9-2-3  رويكرد JIT به زمان انجام فرآيند                                                                  79

10-2-3 استفاده از منابع توليدي                                                                               84

الف-10-2-3  نيروي كار انعطاف پذير                                                              85

ب -10-2-3  تجهيزات انعطاف پذير                                                                85

11-2-3  طراحي محصول براي سادگي در ساخت و مونتاژ                                                86

بخش چهارم   طراحی سیستم کانبان شرکت مورد(شرکت رافکو)

                                                                                      88

1-4  مقدمه                                                                                         89

2-4  سيستم كانبان                                                                                                 89

3-4  سیستم های کششی وفشاری مدیریت تولید                                                              90

5-4  انواع كارت هاي كانبان                                                                                      95

1-5-4  كانبان برداشت                                                                                  96

2-5-4  كانبان توليد                                                                                      96

6-4  جريان كارت هاي كانبان                                                                                  101

7-4  جریان کارت های کانبان در خط تولید(شرکت مورد مطالعه)                                        106

8-4  جريان كارت ها ی کانبان در يك ايستگاه كاري                                                       112

9-4  عملكرد كانبان                                                                                              119

10-4  ارتباط با فروشندگان توسط سيستم كانبان                                                           122

11-4  كانبان به عنوان يك تكنيك بهبود كيفيت                                                             123

بخش پنجم  خرید وتحویل بهنگام    124

1-5  خرید به هنگام                                                                                              125

2-5  تفاوت بین خرید سنتی و به هنگام                                                                       125

3-5  انتخاب عرضه کننده                                                                                       131

1-3-5  منافع مشتری                                                                                 131

2-3-5  منافع عرضه کننده                                                               132

4-5  معیار و انتخاب عرضه کنندگان                                                                          134

5-5  تحویل به هنگام                                                                                             142

1-5-5  بهبود تحویل به مشتری از طریق تعریف و حل مشکل                                   143

2-5-5  بهبود تحویل به مشتری با پیش بینی و برنامه ریزی نیازمندی های توزیع                   148

6  منابع                                                                                                              151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :

 

توليد بهنگام( JUST-IN-TIME : JIT )  امروزه بعنوان يک تکنيک جدید برنامه ریزی تولید و نيز نگرش فلسفي مديريت بطور گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است.

بطور كلي JIT نوعي فلسفه توليدي است يا يك هدف بسيار ساده يعني:” اقلام مورد نياز را با كيفيت مورد نياز، به مقدار مورد نياز و دقيقا در زمان مورد نياز” توليد كنيد.

تقسيم بندي هاي انجام شده در ادبيات موضوع JIT دامنه گسترده‌اي در برمي‌گيرد

از جمله :JIT بعنوان يک استراتژي ،JIT بعنوان مديريت کنترل موجودي ، مجموعه‌هاي خريد JIT و مديريت توليد JIT استقرار JIT و ارتباط JIT و منابع انساني و … که همگي بعنوان مجموعه‌اي از فنون مرتبط با JIT بررسي مي‌شود. انچه که در این مقاله بدان پرداخته شده رویکرد JIT به سیستم های تولیدی و مقوله برنامه ریزی توید است .

در اين تحقيق ضمن بررسي سيستم تولیدی JIT و نظامهاي مرتبط با ان به بررسي اهداف تولید بموقع  JITوتکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT  به صورت عملی پرداخته شده است.

در بخش سوم به مطالعه وضعیت موجود سیستم تولیدی یک کارخانه مورد مطالعه ” شركت ريخته گر و آهنگر  فن آور ( رافكو )”  پرداخته و سپس در بخش چهارم به تطبیق سیستم تولید بهنگام JIT با سیستم تولید شرکت پرداخته شده  بطوریکه تکنیک های طراحی سیستم JITبرای خط تولید شرکت بصورت عملی تشریح شده است .

 حاصل کار اینکه در هر مورد با دادن راهنمائی ها و مشاوره به مدیریت شرکت به اجرای سیستم JIT طراحی شده اقدام گردید.

در بخش چهارم نیز با طراحی سیستم کارت های کانبان( واضح ترین صورت پیاده سازی سیستم JIT) برای خط تولید شرکت مورد مطالعه  اقدام به تشریح کارکرد سیستم کانبان طبق خط تولید فوق گردیده است.

در بخش پنجم نیز مطالبی در مورد خرید و تحویل بهنگام که امور پشتیبانی سیستم تولید بهنگام هستند به اختصار اورده شده است .

 

 

 • مقدمه:

با موفقيت كارخانجات ژاپني در بازارهاي جهاني توجه بسياري از شركت هاي غربي به اين موفقيت ها معطوف شد. بسياري معتقدند كه سنگ بناي موفقيت ژاپني ها در توليد JIT(توليد بموقع) است.

بطور كلي JIT نوعي فلسفه توليدي است يا يك هدف بسيار ساده يعني:” اقلام مورد نياز را با كيفيت مورد نياز، به مقدار مورد نياز و دقيقا در زمان مورد نياز” توليد كنيد.

سيستم JIT ابتدا در اوايل دهه 1960 توسط تائيچي اونو در شركت تويوتا Toyota به عنوان ابزاري براي برآورده ساختن خواسته هاي مشتري با حداقل تاخير معرفي و به كار گرفته شد. به همين دليل تائيچي اونو اغلب به عنوان پدر نظام توليد بهنگام ناميده مي شود. اين نظام در طول بحران نفتي سال 1973 مورد حسايت وسيعي قرار گرفت و سپس از آن توسط بسياري از سازمانهاي ديگر انتخاب گرديد.

اين روش بر روي افراد، كارخانجات و سيستم ها متمركز بود. JIT در آغاز به عنوان روشي براي كاهش سطوح موجودي انبارهاي ژاپني مطرح بود امروزه JIT به يك فلسفه مديريتي شامل مجموعه اي از علوم و در اختيار گرفتن يك سري از اصول و تكنيك هاي توليد گسترش يافته است.

توليد بهنگام در صورتيكه به شكل مناسب در يك سازمان بكار گرفته شود ظرفيت تقويت مزيت رقابتي سازمان را در بازار به شكل اساسي با كاهش اتلاف ها و بهبود كيفيت محصول و بهره وري توليد دارا خواهد بود.

در ژاپن زمينه هاي فرهنگي قوي درارتباط با ظهور JIT وجود دارد. توسعه JIT در كارخانجات توليد تويوتا متاثر از همين فرهنگ قوي بوده است. اخلاق كار ژاپني يكي از اين عوامل است. اخلاق سخت كوشي در مدت كوتاهي پس از پايان جنگ جهاني دوم ظهور نمود و به عنوان يك قسمت مكمل در موفقيت اقتصاد ژاپني ها ديده شد.

 

2-1  رويكردها و نگرش ها به JIT:

JIT را مي توان از سه نظر متفاوت مشاهده كرد:

 

 • ديدگاه نخست سيستم كنترل كف كارگاه در JIT بوده و به واسطه استفاده از كارت هاي كابنان نمايان ترين جلوه از رويكرد JIT را دارا مي باشد.

تكنيك كابنان، شروع به توليد و جريان مواد را با هدف توليد مقدار صحيحي از اقلام(و قطعات، زير مونتاژها يا قطعات خريدني دقيقا در محل صحيح و دقيقا در زمان صحيح كنترل مي نمايد.

 

 • ديدگاه دوم ايجاد زمينه مناسب براي بكارگيري كابنان بوده كه مجموعه اي از تكنيك در زمينه محصول و فرآيندهاي توليدي است. ايجاد اين زمينه، امكان پياده سازي سيستم كابنان را تضمين مي نمايد.

اين مجموعه تكنيك ها شامل طراحي سيستم توليدي، تمركز بر روي موارد مرتبط با بازاريابي، فروش، طراحي محصول، مهندسي فرآيند، مهندسي كيفيت، چيدمان كارخانه، و مديريت توليد بوده، تا اجراي JIT را تسهيل نمايد.

 

 • سومين و مهمترين ديدگاه يا سطح، فلسفه توليدي JIT مي باشد كه پايه و مبناي طراحي، آماده سازي و اجراي سيستم توليدي JIT مجموعه اي از استراتژهايي اساسي توليدي مي باشد كه هنگامي كه بكار بسته مي شوند پايه سيستم JIT را شكل داده و بكارگيري سيستم كابنان را تسهيل مي نمايند.

 

 

در شکل 2-1رويکرد هاي مختلف JITوپيشتيباني انها از يکديگر نشان داده شده است:

شکل2-1

 

 

3-1  اهداف رويکرد JIT :

رويكرد JIT در بردارنده تعهد مداوم در دستيابي به كمال در كليه مراحل طراحي و عملياتي سيستم هاي توليدي است.

JIT مي كوشد تا سيستم توليدي بگونه اي فعاليت كند كه محصولا 100% سالم و كاملا اثر بخش توليد كند.

همانطور كه قبلا هم آمد بهترين تعريف براي سيستم JIT همان توليد اقلام مورد نياز، با كيفيت مورد نياز و دقيقا در زمان مورد نياز است

 

براي بررسي دقيقتر موضوع مي توان گفت كه اهداف رويكرد JIT بصورت زير است:

 

 

 • ضايعات صفر
 • زمان Setup يا آماده سازي صفر
 • موجودي صفر
 • حمل و نقل و جابه جايي صفر
 • از كارافتادگي صفر
 • زمان پيشبرد صفر
 • اندازه انباشته يك

 

مجموعه اهداف بالا از نظر بسياري از مهندسين توليد و صنايع كه تحت رويكرد سنتي غربي در مورد طراحي و عمليات سيستم هاي توليد آموزش ديده اند اگر دست يافتني نباشد. حداقل بسيار بلند پروازانه است.

 

همچنين از نظر رويكرد سنتي مديريت سيستم هاي توليد در نظر گرفتن اهداف بالا بصورت همزمان و توام غير معمول است بطوريكه سنتي توليد به توليد جزء نگربوده و هر يك از مسائل توليد را بطور مجزا مورد بررسي قرار مي دهد.

رويكرد JIT حداقل در محدوده اهدافي كه براي خود تعيين كرده كل نگر Generalist مي باشد.

 

1-3-1  ضايعات صفر :

در مديريت سنتي هدف ضايعات صفر خط توليد بندرت در نظر گرفته مي شود. در حقيقت تنها مواردي كه به كاركنان بخش كيفيت آموزش داده مي شد LTPD( درصد قابل قبول معيوبي انباشته) و AQL ها(سطوح كيفيت قابل قبول) بود.

 

كنترل كيفيت نيز بر همين ايده طراحي مي شد. پيش فرض اساسي اين سيستم با در اين مطلب است كه توليد سطح مشخصي از محصول معيوب اجتناب ناپذير بوده و به همين علت كليه تلاش ها بايد در راستاي دستيابي به اين سطح قابل قبول از تطابق با مشخصات و انتظارات مشتري متمركز گردد.

اين باور با رويكرد JIT در تناقض مي باشد. به اين ترتيب رويكرد JIT نگرشي را به همراه دارد كه در پي دستيابي به كمال در كليه مراحل فرآيند توليد است

 

 

2-3-1  موجودي صفر :

در تفكرهاي سنتي توليد موجودي را به دو دسته كلي موجودي هاي در جريان ساخت(Work In process) WIP و موجودي محصول نهايي انبار شده تقسيم مي كردند.

 

شکل 2-3-1

در مورد موجودي محصول نهايي در بسياري از شرايط به به عنوان محافظي در مقابل عرضه كنندگان غيرقابل اطمينان نگريسته مي شود.

 

در رويكرد سنتي فرض بر اينست كه تامين كنندگان خارجي(خارج از كارخانه) غيرقابل اطمينان بوده و ممكن است مواد يا قطعات مورد نظر را بموقع تحويل ندهند. بنابراين سرپرستان كارگاههاي توليدي در مقابل اين عدم قطعيت ها و نيز بخش هاي بازاريابي و فروش براي مقابله با سفارشات غيرمنتظره مشتريان همواره بايد موجودي محافظي را به عنوان تضمين عملكرد مناسب خود نگهداري نمايند.

در قسمت طراحي سيستم JIT براي شركت مورد مطالعه(فصل بعدي) بطور كامل و دقيق به بحث درباره اصول مديريت كنترل موجودي در نظام بهنگام و روش مدون اجرايي نظام بهنگام در محيط EOQ پرداخته شده است.

 

در هر حال تمركز كارايي توليد بخصوص وقتي كارايي برحسب بكارگيري ماشين آلات و تجهيزات در كارگاه هاي توليدي محاسبه مي شود سرپرستان و مديران كارگاه ها را وا مي دارد تا تجهيزات و ماشين آلات و مركز كاري را بطور مداوم مشغول نگه داشته و به توليد اقلامي بپردازند كه سفارشي براي آنها وجود نداشته و ممكن اتست در آينده سفارش داده شوند.

نتيجه چنين بينشي كه بدنيال پوشش هزينه هاي سربار است انباشت موجودي در حدي فرآتر از مقدار مي باشد گاهي اوقات ممكن است فشارهايي از جانب مديريت ارشد براي كاهش سطح موجودي در كارخانه اعمال گردد، اما اين فشارها تحت الشعاع جريان حاكم در زمينه افزايش بهره وري و كارائي توليد قرار گرفته و بدين ترتيب مجددا در دام بهره برداري از تجهيزات مي افتيم.

حسابداران به موجودي به عنوان نوعي دارايي كه بايد در تراز نامه ثبت شود مي نگرند.

مديران ارشد طبعا مايل به انباشت مقدار زيادي موجودي نيستند وليكن وقتي آنها احساس مي كنند كه بايد ميان كارخانه اي با بهره برداري و سطح موجودي پائين و كارخانه اي با بهره برداري و سطح موجودي بالا يكي را انتخاب كنند نسبت به انتخاب دومي تمايل بيشتري دارند.

تمامي اين باورها با نگرش JIT كه موجودي را  بلا( (Evil دانسته و آن را نشانه اي از فقر و ناهماهنگي و اجراي ضعيف سيستم توليد مي داند در تضاد مي باشند.

 • زمان Set up يا آماده سازي صفر :

زمان آماده سازي صفر و اندازه انباشته يا بچ توليدي يك واحدي در ارتباط با هم معنا مي دهند يعني اگر توانستيم آماده سازي را به صفر برسانيم آنگاه هيچ توجيهي براي استفاده از انباشته هاي بزرگ نداريم و بهتر است بچ هاي توليدي را يكي يكي انتخاب كنيم.

طبق تفكر سنتي مديريت به رويكرد اندازه سفارش اقتصادي و يا اندازه انباشته اقتصادي كسينه ساختن كل هزينه موجودي با استفاده از ايجاد تعادل ميان هزينه نگهداري موجودي و هزينه آماده سازي بود.

 

انباشته هاي بسيار بزرگ پائين مي شوند اما تعداد دفعات آماده سازي بالايي را در پي خواهند داشت. حال اگر زمان و هزينه هاي آماده سازي صفر باشند آنگاه اندازه انباشته اي برابر با يك واحد اقتصادي خواهد بود.

 

 

مزاياي ناشي از بكارگيري اندازه يك واحدي از ديدگاه موجودي و نيز عملكرد كلي توليد چشمگير است.

4-3-1  زمان پيشبرد صفر : 

زمان پيشبرد  ساخت عبارتست از كل زمان مورد نياز پيش بردن عمليات ساخت يك قلم.

اين زمان در برگيرنده زمان آماده سازي زمان صف زمان آماده سازي ماشين، زمان انجام عمليات زمان جابجايي زمان بازرسي و قرار دادن در محل مورد نظر مي باشد.

زمان پيشبرد خريد عبارتست از كل زمان مورد نياز براي بدست آوردن قلم خريداري شده اين زمان شامل زمان خريد، زمان حمل و نقل، دريافت و بازرسي و قرار دادن قطعه در محل مورد نظر مي باشد.

زمانهاي پيشبرد بايد هم براي اقلام خريدني از طريق مذاكرات ميان مامورين خريد كارخانه با تامين كنندگان مشخص مي شود.

از سوي ديگر زمان هاي پيشبرد براي اقلام ساختني براساس تجارب گذشته و با در نظر گرفتن عناصر مختلف تشكيل دهنده زمان پيشبرد مشخص مي شود انباشته هاي كوچك منتهي به زمان هاي پيشبرد بسيار كوتاه شده و در نتيجه انعطاف پذيري سيستم توليدي را افزايش مي دهند.

 • معمولا اينطور گفته مي شود كه طول افق برنامه ريزي بايد حداقل برابر بزرگترين زمان پيشبرد تجمعي محصول باشد.

پس زمانهاي پيشبرد بلند سيستم توليدي را وادار مي كند تا بر پيش بيني اتكا كرده و محصول را قبل از سفارش مشتري و بعضا برخلاف نظر او توليد نمايد.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه ارشد : برنامه ريزي توليد ( اجراي سيستم توليد به هنگام JIT )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *