برگشتن به مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد : بهره وري و معرفي شاخصهاي بهره وري

۵,۵۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه ارشد : بهره وري و معرفي شاخصهاي بهره وري

150ص

 

 

فصل اول

ادبيات موضوعي

 

فصل دوم

مباني تئوريك

 

فصل سوم

پيشينة تحقيق

 

فصل چهارم

روش نمونهگيري و برآورد موجودي سرمايه

 

فصل پنجم

برآورد مدلها و نتيجهگيري و پيشنهادها

 

 

 

1-1- بهره وري

امروزه وجود رقابتهاي جهاني و سير پر شتاب تكنولوژي براي تسخير بازار يك سو و محدوديت منابع طبيعي از سوي ديگر ، ضرورت توجه به بهره وري را براي همگان روشن ساخته است . اينك سياستگذاران و مديران « بهبود بهره‌وري » را گاه به عنوان ابزار و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار مي‌دهند.

جميع اختراعات و ابداعات بشر ابتدائي ترين ابزار كار در اعصار بدوي گرفته تا پيچيده ترين تجهيزات مكانيكي و الكتريكي زمان حاضر، متأثر از همين تمايل و اشتياق به بهره وري افزونتر بوده است.[1]

يكي از مهمترين اهداف بهر وري ، افزايش مطلوبيت زندگي ، رفاه بيشتر ،آرامش و آسايش انسانهاست كه امروزه يكي از اهداف كشورها مي باشد . همانطور كه گفته شد ، امروزه در اقتصاد كليه كشورها ، چه توسعه يافته و چه توسعه نيافته ، توجه به افزايش بهره وري امري ضروري تلقي مي شود ، زيرا كشورها مي توانند با استفادة بهينه از منابع كمياب ، كالاهايي با كيفيت بالا و قدرت رقابتي بيشتر توليد كنند و اين خود باعث رفاه و آسايش افراد جامعه مي‌شود ، زيرا  كشورها مي توانند با استفادة بهنيه از منابع كمياب ، كالاهايي با كيفيت بالا و قدرت رقابتي بيشتر توليد كنند و اين خود باعث رفاه و آسايش افراد جامعه مي شود. به همين دليل برخي  از كشورها ، سرمايه گذاري هاي عظيم و گسترده اي را براي ارتقاء و گسترش آن در تمام سطوح جامعه انجام داده و از اين طريق به درجات بالايي از رشد و توسعه دست يافته‌اند.

 

1-1-1- تعريف بهره وري

كلمة « بهره وري » معادل فارسي انتخاب شده براي لغت «productivity » مي‌باشد. تعاريف متعددي براي بهره وري صورت گرفته است كه  به مرور زمان دستخوش تغييرات شده است .

اولين بار اين واژه در آثار قدما ، بخصوص در اثري از آگريكولا (Agricola ) به نام (De-Re-Metadlical ) عنوان شده است . اما در قرن هيجدهم فيزيوكراتهايي همچون كوئيزني (Quesnay ) در سال 1766 و لنيزه (Li-Littre )  در سال 1883 به اين واژه مفهوم قدرت توليد كردن اطلاق كردند. [2]

در مباحث اقتصادي ، بخصوص بهره وري نيروي كار ، در نظريات « تقسيم كار » آدام اسميت ، براي اولين به چشم مي خورد . كه اسميت معتقد بود كه با تقسيم كار مي توان توليد نهايي نيروي كار را  را افزايش داد .

– تعريف قدرت تقليد كردن در فرهنگ لاروس تاسال 1949 مشاهده شده است . اما از اوايل قرن بيستم اقتصاد دانان به اين واژه مفهوم جديدي را بخشيدند كه عبارت است از « رابطة قابل سنجش بين توليد و عوامل توليد»[3].

– منوچهر فرهنگ ، در  فرهنگ لغت اقتصادي ، اين كلمه را به قدرت توليد ، قابليت توليد و مولويت و بهره وري ترجمه كرده است . و همچنين مرتضي قره باغيان در فرهنگ اقتصاد و بازرگاني ، بهره وري را « رابطة ميان توليد كالا و خدمات با عوامل توليد مورد استفاده در توليد آن كالا و خدمات تعريف مي كند» و مي گويد كه ، بهره وري هر عامل توليد معمولاً برابر است به نسبت تغيير در عامل توليد به تغيير در توليد با استفاده از شاخص عددي .

در ساده ترين تعريفي كه از بهره وري صورت گرفته است ، بهره وري را نسبت داده به ستانده تعريف كرده اند :

 

اين تعريف در اكثر كتابهايي كه در مورد بهره وري صحبت مي كنند به كار گرفته شده است. تعاريف ديگري نيز از بهره وري صورت گرفته كه به صورت زير مي توان بيان كرد:[4]

– در سال 1950 سازمان همكاري اقتصادي اروپايي[5] (OECD ) :« بهره وري را خارج قسمت بازده به يكي از عوامل توليد تعريف مي كند. بدين ترتيب مي توان از بهره وري سرمايه، بهره‌وري سرمايه‌گذاري،  بهره وري مواد خام ، بسته به اينكه بازده در ارتباط با سرمايه و  سرمايه گذاري ، يا مواد خام ، و غيره مورد بررسي قرار گيرد، نام برد »

–  اشتانيز (P.O.Stenier ) : «بهره وري را معيار عملكرد و يا قدرت و توان موجود در توليد كالا و خدمات تعريف مي كند».

– سيگل (Sigle ) : « مجموعه نسبتهاي بازده به داده ».

– ماندن (Mundel ) : «بهره وري به مفهوم نسبت بين بازده توليد به واحد منابع مصرف شده است كه با يك نسبت مشابه به  دورة پايه مقايسه مي شود و به كار مي رود. بهره وري برابر است با خارج قسمت خروجي ( ميزان توليد) بريكي ( يا همه ) از عوامل توليد ».

– ديويس (Davis ):«تغيير بدست آمده در شكل محصول درازاء منابع مصرف شده ».

– فابريكانت (Fabricant ) : « يك نسبت هميشگي بين خروجي به ورودي ».

– سومانت( Sumanth ): « يك نسبت بين خروجي ملموس و ورودي ملموس».

– ايسترفيلد (T.E.Eeasterfield) :« بهره وري را نسبت بازدة سيستم توليدي به مقداري كه از يك يا چند عامل توليدي به كار گرفته شد است را بيان مي كند ».

– ژان  فورايسته ( Fourastie) : او به مقوله انساني واجتماعي بهره وري اهميت مي دهدو هدف اصلي از بالاتر بودن بهره وري را كم كردن قيمت فروش ، افزايش قدرت خريد مزد بگيران ، ارتقاء سطح زندگي و تسريع و پيشرفت اجتماعي مي داند نه فقط بهبود موقعيت اقتصادي فني بنگاههاي تجاري و افزايش فاصله بين قيمت فروش و هزينه توليد و مالاً منافع بيشتر.

– تعريف سازمان بين المللي كار[6](ILO) : سازمان بين المللي كار بهره وري را اين طور بيان مي كند كه « معيار براي بخش بهره وري ، نسبت تركيب عوامل اصلي توليد يعني : زمين سرمايه ، نيروي كار و سازماندهي  بر محصولات است».

– مركز بهره وري ژاپن [7] (JPC) : اين مركز بهره وري را به صورت زير تعريف مي كند : « به حداكثر رساندن استفاده از منابع ، نيروي انساني ،تسهيلات و غيره به طريق علمي . كاهش هزينه هاي توليد ، گسترش بازارها ، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود معيارهاي زندگي ،آنگونه كه به سود كارگر ، مديريت و عموم مصرف كنندگان باشد.».

– سازمان بهره وري آسيايي [8](APO) : « بهره‌وري يك رابطه با يك مقايسه ارزشي ميان مقدار كالا و خدمات توليد شده و مقدار منابع به كاررفته جهت توليد كالاها مي باشد كه به صورت يك نسبت توضيح داده مي شود.»

– آژانس بهره‌وري اروپا[9](EPA): اين آژانس معتقد است كه بهره وري عبارت است از :

الف : بهره وري ، درجة استفاده مؤثر از هر يك از عوامل توليد است.

ب : بهره وري دردرجة اول يك ديدگاه فكري است كه همواره سعي دارد ، آنچه را كه در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهره وري مبتني بر اين ايده و نظر است كه انسان مي تواند فعاليتهايش را هر روز بهتر از پيش به انجام رساند. علاوه بر آن بهره وري مستلزم آن است كه به طور پيوسته تلاشهايي در راه انطباق فعاليتهاي اقتصادي با شرايط دائماً در حال تغيير و همچنين تلاشهايي براي به كار گيري نظريه و روشهاي جديد انجام گيرد».

سازمان بهره وري ملي ايران [10](NIPO) :« بهره وري يك فرهنگ ، يك نگرش عقلاني به كار و زندگي است كه هدف آن هوشمندانه تر كردن فعاليتها براي دستيابي به زندگي بهتر و متعالي است.»

 

.

.

در فصل دوم مشاهده اصول نظري پيشرفت تكنولوژي ودستمزد هستيم كه در بخش(2-1) به بحث پيشرفت تكنولوژي پرداخته ايم . در بخش (2-2) به بررسي روش حسابداري رشد و پيشرفت  تكنولوژي بي طرفي هيكس ، هارود و پيشرفت فني سرمايه اختصاص داده شده است و نظريات دستمزد و خصوصيات نظريات مختلف دستمزد در بخش (2-3) مورد بررسي قرار گرفته است .

 

2-1- پيشرفت تكنولوژي

قبل از اينكه به بررسي تأثير فناوري اطلاعات روي بهره وري نيروي كار و دستمزد بپردازيم، خلاصه از مبحث پيشرفت تكنولوژي در اين قسمت ارائه مي شود . پيشرفت تكنولوژي  مي تواند به دو شكل تقسيم شود [1]:

الف – پيشرفت تكنولوژي [2]مشخص[3]

ب – پيشرفت تكنولوژي نامشخص [4]

پيشرفت تكنولوژي نامشخص خود به سه نوع تقسيم مي شود :

الف : پيشرفت تكنولوژي نامشخص سرمايه اندوز (Capital – Saving )

ب: پيشرفت تكنولوژي نامشخص كار اندوز(Labor-Saving )

ج : پيشرفت تكنولوژي نامشخص بي طرف (unbiased or netural )

در بيان تعريف موارد فوق مي توان گفت كه ابتكارات و نوآوري ها به توليد كننده اجازه مي دهد كه يك ميزان مشخص از ستاده را به طور نسبي با داده سرمايه يا با داده نيروي كار كمتر توليد كند . اين موارد به ترتيب سرمايه اندوز و كاراندوز بودن پيشرفت تكنولوژي را نشان مي دهند. نوآوري كه به طور نسبي ذخيره اي بيشتر از هر داده را در بر نداشته باشد را، بي طرف گويند .

بر اساس شاخص زير مي توان نوع پيشرفت تكنولوژي نامشخص را ، مشخص كرد :

 

 

كه در فرمول بال ، دانش فني به گونه اي تغيير كرده كه در طول زمان تغيير نسبت دستمزد به سود سرمايه سه حالت كه به صورت زير مي آيد، پيدا مي‌كند.

پيشرفت تكنولوژي سرمايه اندوز B>0 اگر

پيشرفت تكنولوژي كاراندوز B<0 اگر

پيشرفت تكنولوژي بي طرف  B=0 اگر

پيشرفت تكنولوژي بي طرفي نامشخص نيز از سه طريق تعريف مي شود كه در زير به آن اشاره شده است :

الف – هيكس [5](1932) :هيكس مي گويد كه يك پيشرفت تكنولوژي بي طرف است  اگر نسبت توليد نهايي عوامل توليد براي يك نسبت مشخص سرمايه به نيروي كار بدون تغيير باقي بماند. بدين ترتيب ، تابع توليد بي طرف هيكس را مي توان به صورت زير نوشت :

 

كه T(t) شاخص بيان كننده تكنولوژي است و

ب- هارود [6](1942) : هارود اينگونه بي طرفي را  تعريف مي كند كه، براي يك نسبت شخص سرمايه به توليد ، نسبت سهم داده ها  بدون تغيير باقي بماند كه بطور ضمني تابع توليد را مي توان به صورت زير تعريف كرد :

كه A(t) شاخص تكنولوژي است و  . اين شكل از تابع توليد را پيشرفت تكنولوژي نيروي كار اضافي [7]مي نامند .

ج – سولو[8](1969 ) : سولويك نوآوري را زماني به عنوان بي طرفي تعريف مي‌كند كه براي يك نسبت مشخص از نيروي كار به توليد ، نسبت سهم داده ها بدون تغيير باقي بماند . اين تعريف را مي توان با يك تابع توليد به صورت زير نشان داد :

كه B(t) ، شاخص تكنولوژي است و .تابع توليد با اين فرم را پيشرفت تكنولوژي سرمايه اضافه [9]مي نامند .

بنابراين ، بوسيله شاخصي كه در ابتدا اشاره شد مي توان بي طرف بودن موارد فوق را اثبات كرد.[10]


2-2 – حسابداري رشد [11]

فرض كنيم كه تابع توليد كل براي اقتصاد بصورت Y=F(k,L) است . كه درآن Y مقدار توليد ، K موجودي سرمايه و L مقدار نيروي كار است . بنابراين رشد محصولي ملي در طول زمان ، بر اساس منطق  و درك صريح و آشكار ، بايد به خاطر رشد نهاده ها باشد ، لذا خواهيم داشت :

پس از مشتق گيري از تابع توليد نسبت به زمان خواهيم داشت :

(2-1 )

كه در اين معادله‌ نرخ رشد توليد ، نرخ رشد سرمايه ، نرخ رشد نيروي كار وسهم سرمايه از درآمد و  سهم نيروي كار از درآمد است . بنابراين ، نرخ رشد محصول ميانگين وزني از نرخهاي رشد نهاده ها است[12]. در دهه 1950  موجودي سرمايه و محصول از نرخ رشد 5/2 درصدي در اقتصاد آمريكا برخوردار بودند و نيروي كار با نرخ 5/1 درصدي در حال رشد بوده است و سهم نيروي كار از درآمد 75/0 و سهم سرمايه از درآمد حدود 25/0 است بنابراين براساس معادله (2-2 ) داريم :

ولي همانطور كه در بالا گفته شد ، در واقعيت محصول از نرخ رشد ساليانه حدود 5/2 درصدي برخوردار است . بنابراين 70 درصد رشد محصول توسط رشد عوامل توليد توضيح داده شده است و رشد توضيح داده نشدة آن برابر « عامل پسماند[13]» است.[14]

اين عامل پسماند در مورد رشد اقتصادي ، در واقع آن قسمت از رشد محصول است كه ،  با فرض وجود تابع توليد با بازدهي هاي ثابت ، نمي توان آن را به سادگي توسط رشد داده ها توضيح داد . اين همان چيزي است كه ادوارد دنيسون[15]آن را مقياس « ميزان بي اطلاعي »[16]نام نهاده است .

در اواخر دهه 1950 كريليچس[17] دريافت كه ، اگر داده ها به صورت صحيح اندازه گيري شوند و تابع توليد در هر لحظه معين همگن  از نوع درجه يك باشد ، در اين صورت ، عامل پسماند از  رويداد پيشرفت فني نشأت مي گيرد.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه ارشد : بهره وري و معرفي شاخصهاي بهره وري”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *