برگشتن به مدیریت

توضیحات

دانلود پایان نامه : تولید ناب

72ص

 

چکیده: 4

مقدمــه. 5

1- تولید دستی (مبتنی بر حرفه و هنر): 5

2- تولید انبوه: 5

3- تولید ناب: 6

دلایل تاکید بر تولید ناب به عنوان یک راهبرد موفق.. 6

سیستم ناب در سازمان های خدماتی.. 7

وظایف مدیریت در اجرای اصول ناب.. 7

اتلاف و تولید ناب.. 8

نقاط ضعف تکنیک ناب.. 10

کارکردها و مولفه های تولید ناب.. 10

دلايل تاکيد بر توليد ناب به عنوان يک راهبرد موفق.. 13

سيستم ناب در سازمان هاي خدماتي.. 13

وظايف مديريت در اجراي اصول ناب.. 13

اتـلاف و توليـد نـاب.. 14

ارزيابي تغييرات در جهت توليد ناب (عناصر توليد ناب). 15

نقاط ضعف تکنيک ناب.. 16

مديريت به موقع موجوديها 17

1- سرعت يکنواخت و هموار توليد : 18

2- مراحل هم آهنگ فرآيند توليد: 18

3- خريد يا توليد به مقدار نسبتاً کم : 18

4- راه اندازي سريع و کم هزينه ماشين آلات : 19

5- کيفيت بالا براي مواد اوليه و کالاهاي ساخته شده: 19

6- سيستم اثربخش نگهداري تجهيزات: 19

7- بهبود سيستم توليد از طريق کار گروهي: 19

8- تنوع مهارتهاي کارکنان و انعطاف تجهيزات: 20

سيستم مديريت به موقع خريد. 20

1- فرشندگان معدود: 20

2- انعقاد قراردادهاي بلندمدت با فروشندگان: 21

3- تحويل به موقع نيازمنديها با مقدار کم : 21

4- کم شدن زمان بازرسي کالاهاي تحويلي : 21

5- کاهش هزينه هاي پرداخت: 21

از توليد ناب تا سازمان ناب.. 22

اصول تفكر ناب.. 24

مزاياي به‌كارگيري اصول، مفاهيم و ابزار توليد ناب.. 25

توليد ناب به عنوان رايج ترين ابزار و متدولوژي بهبود مستمر در شركت‌ها 27

از «توليد ناب» تا مدل يكپارچه «سازمان ناب». 28

مزاياي سازمان ناب در مقايسه با سازمان هاي دوره توليد انبوه. 29

مدل شينگو14 : مدل يكپارچه سازمان ناب.. 30

بررسی جنبه های انسانی تولید ناب، تولید به هنگام و تولید سلولی.. 41

تغییرات سازمانی.. 41

تولید ناب(چالش های سازمانی). 43

1- ایجاد تیم های کاری.. 44

۲- نیروی کار چند مهارته. 45

۳-تغییر نقش در تیم های خود گردان.. 46

۴- بهبود مستمر. 47

بهره وری- کیفیت – زمان مناسب.. 48

تشکیل گروه‌های مختصص در تفکر ناب: 50

اهرم‌ رویکرد ناب‌ / مهندسی‌ ارزش‌ 53

خصوصیات‌ مشترک‌ رویکرد ناب‌ و مهندسی‌ ارزش‌ 54

تمرکز بر مشتری‌: 54

ابزارهای‌ تحلیلی‌ بصری‌: 55

VE در Lean. 56

Lean درVE. 58

کارخانه مونتاژ نهایی.. 58

زنجیره عرضه. 59

طراحی قطعات در تولید انبوه. 61

طراحی قطعات در تولید ناب.. 61

عرضه ناب در عمل.. 62

شیوه های طراحی در تولید انبوه و ناب.. 63

طرز کار کارخانه. 65

سازماندهی ناب در سطح کارخانه. 66

رفتار با مشتری.. 67

جمع بندي.. 69

پانوشت‌ها: 71

منـابـع. 72

چکیده:

 لازمه رقابت در دنیای تولید کنونی بهره گیری از تمام فنون، ابزارها و ایده های جدید ناب است. در نیمه دوم قرن بیستم، تولید کنندگان جهان با رقبایی جدید مواجه شدند که با نیمی از سرمایه و امکانات لازم، محصولات را با کیفیتی بهتر، تنوعی بیشتر و با قیمتی پایین تر به بازارجهانی عرضه می کردند. یکی از این تکنیک های جدید تولید ناب است که برخاسته از صنعت خودروسازی است . باتوجه به این که صنعت خودرو سازی یک صنعت مادر و به تعبیری «صنعت صنعتها» محسوب می شودو از طرف دیگر با لحاظ کردن پتانسیل های عظیم و اهمیت صنعت خودروسازی در زمینه توسعه و اشتغال‌زایی، اجرای موفق اصول ناب در این صنعت منجر به افزایش چشمگیر توان رقابتی تولید کنندگان داخلی با بهره گیری از ویژگیهای تولید ناب در کاهش مداوم هزینه ها و قیمتها می شود که طبعاً به دیگر صنایع نیز سرایت خواهد کرد. تولید ناب در واقع شیوه تولیدی است که ضمن به کارگیری فواید تولید انبوه و تولید دستی، با هدف کاهش ضایعات و حذف هر فعالیت بدون ارزش افزوده شکل گرفته است. بر این مبنا تکنیک ناب با کمک مجموعه ابزارهای خود می‌تواند نقش بنیادینی در اصلاح و بهبود فرایندها داشته باشد.

مقدمــه

قرن بیستم شاهد دو انقلاب در صحنه‌ تولید بود. انقلاب اول را پس از جنگ جهانی اول هنری فورد و آلفرد اسلون پی ریزی کردند که منجر به ظهور تولید انبوه و پایان عصر تولید صنعتی ( تولید دستی) شد و انقلاب دوم توسط «تاایچی اهنو» در شرکت خودروسازی تویوتا صورت گرفت که با محوریت حذف اتلاف، اتمام عصر تولید انبوه و زایش تولید ناب را در پی داشت. پس می توان سه مرحله را در شیوه‌های تولید در نظر گرفت:

1- تولید دستی (مبتنی بر حرفه و هنر):

در این شیوه تولید، کارگران ماهر با به کارگیری ابزار آلات ماشینی چند کاره، محصولاتی غیراستاندارد را در حجم کم و تنوع بالا به صورت سفارشی برای خریدارانی خاص تولید می کردند. طبیعی است که این ویژگی منجر به قیمت زیاد محصول می شد. امروزه در ساخت ماهواره ها، سفینه های فضایی و مشتریان با سلیقه های خاص این شیوه کاربرد دارد.

2- تولید انبوه:

 این شیوه تولید اولین بار توسط آدام اسمیت در قرن هیجدهم مورد تحلیل قرار گرفت و برتخصص و تقسیم کار و مفاهیمی چون مقیاس اقتصادی تولید و شیوه های تجزیه و تحلیل هزینه و سود و حجم فعالیت تاکید دارد. از ویژگیهای دیگر این شیوه تولید این است که محصول توسط متخصصان طراحی و بوسیله کارگران غیرماهر تولید می شود. نیروی کار به آموزش کم احتیاج دارد و سازماندهی به صورت ادغام عمودی کامل است. تنوع محصولات نیز محدود است ولی به خاطر حجم بالای تولید روند قیمتها نزولی است.

3- تولید ناب:

 زادگاه تولید ناب، شرکت تویوتا در جزیره ناگویای ژاپن است. در دهه 1930 ای جی تویودا با مهندس شرکت (تاایچی اهنو) به آمریکا سفر کرده و از شرکت اتومبیل سازی فورد بازدید کردند و به این نتیجه رسیدند که اصول تولید انبوه قابلیت پیاده سازی در ژاپن را ندارد زیرا این سیستم پر از اتلاف است. بر این مبنا، آنها شیوه جدیدی را که بعدها «ناب» نام گرفت ایجاد کردند.

.

.

بررسی جنبه های انسانی تولید ناب، تولید به هنگام و تولید سلولی

تولید ناب نمادی از کارایی و عملکرد بهینه در دهه ۸۰ بوده و به طور گسترده ای در صنعت تولید اتومبیل و در شرکت تویوتا به کار گرفته شده است. تولید ناب، تولید به هنگام و تولید سلولی اغلب به جای هم استفاده می شوند و فلسفه آن ها یکسان است. حذف ضایعات، برای به حداکثر رساندن کارایی و بهبود مستمر می باشد و رسیدن به یک استراتژی ناب مستلزم ایجاد تغییرات عملیاتی و تغییرات سازمانی می باشد. در سال ۱۹۹۷ پاور و سوهل بررسی جامعی انجام دادند که به جنبه های انسانی JIT، تولید ناب و تولید سلولی پرداخته بود. در این بررسی هشت گروه از عوامل موثر در تولید ناب مشخص شدند: فرهنگ همکاری، ساختار سازمانی، استفاده از تیم های کاری، منابع انسانی، استخدام و آموزش، انعطاف پذیری نیروی کار، استفاده از سیستم کانبان و مدیریت تغییر. تاکنون نویسندگان و محققان چهار حوزه مطالعاتی را که نیاز به تحقیقات بیشتری دارد مشخص کرده اند که عبارت است از: پیچیدگی کار تیمی، نقش و اهمیت انعطاف پذیری نیروی کار و اثر آموزش و پاداش؛ هدف این مقاله بازنگری مطالعات در جنبه های انسانی تولید ناب می باشد.

تغییرات سازمانی

بدون تغییرات ساختاری، فرهنگی و مدیریتی، اجرای تغییرات عملیاتی، منافع مورد انتظار را در تولید ناب حاصل نمی کند. فرهنگ سازمانی یکی از مسائل اساسی مربوط به ایجاد تولید ناب بوده و برای کسب سود بالقوه حاصل از ناب سازی، مانع به حساب می آید. ارتباط بین فرهنگ سازمانی و فرآیند ناب سازی حوزه مهم مطالعاتی جهت تحقیقات مربوط به تولید ناب می باشد.

مِلو و استانک (۲۰۰۵) یک چارچوب تئوری را مشخص کرده اند که برای ابعاد فرهنگ سازمانی جهت موفقیت مدیریت زنجیره تامین در شرکت ها کاربرد دارد. بر طبق چارچوب آن ها، مدیریت زنجیره تامین در شرکت هایی اثربخش تر است که دارای کارکنان صادق و متعهد بوده و بین مدیران ارشد همکاری مناسب وجود دارد و از کارکنان حمایت می شود. اگر چه مستقیما این موقعیت مربوط به تولید ناب و تولید به هنگام نیست ولی یکی از شرایط موفقیت استراتژی و تفکر ناب ، سازگاری در زنجیره تامین است. بنابراین فاکتورهای فرهنگی بسیار چالش برانگیز و پر اهمیت هستند.

کوئین و اسپریترز (۱۹۹۱) چهار نوع فرهنگ سازمانی را مشخص کرده اند: سلسله مراتبی، گروهی، عقلایی و توسعه ای. نوع فرهنگ سازمانی با توجه به جنبه های مختلف سازمان مانند ( رهبری، جذابیت سازمانی، کنترل، پاداش و … ) مشخص می‌شود.

در این میان، فرهنگ گروهی به وسیله مشارکت، اختیار، کار تیمی و ارتباطات بین افراد سازمان مشخص می‌شود. فرهنگ سلسله مراتبی معمولاً همراه با کنترل، رسمی سازی و ثبات است. تمرکز فرهنگ گروهی و سلسله مراتبی در داخل سازمان بیشتر از تمرکز بر محیط است. فرهنگ عقلایی به وسیله انجام وظایف روشن، مشخص می‌شود و بر کارایی و کیفیت تمرکز دارد. در فرهنگ توسعه ای، خلاقیت و انعطاف پذیری برای تقویت تغییرات و توسعه لازم است. هر دو فرهنگ عقلایی و توسعه ای بر محیط خارجی و به عبارت دیگر بر بازار و رقابت تمرکز دارند.

تولید ناب

ووماک و جونز در کتاب تفکر ناب فلسفه، ‌اصول و مراحل اجرای تولید ناب را توضیح داده اند.

پنج اصل ناب سازی شامل:

۱- ارزش که به وسیله مشتری نهایی تعریف می‌شود، این مشتری است که می‌گوید چه چیزی برای او دارای ارزش است.

۲- جریان ارزش محصول، مسیری است که محصول از مواد خام تا تبدیل شدن به محصول نهایی طی می‌کند. در طی هر قسمت از فرآیند به ارزش محصول افزوه می شود.

۳- ایجاد حرکت بدون وقفه در این جریان ارزش، که شامل حذف موداها و یا همان ضایعات می باشد. موداهای های هفت گانه عبارتند از:

  • تولید اضافی
  • انتظار
  • حمل و نقل غیرضروری مواد
  • پردازش بیش از حد قطعات به خاطر طراحی ضعیف ابزار یا قطعه
  • موجودی مواد اولیه، نیمه ساخته، محصول
  • حرکات غیرضروری کارکنان برای ابزار یا قطعه یا
  • تولید قطعات معیوب

۴- اصل چهارم کشش است که به مفهوم ابتکاری در فرآیند های تولیدی است که توجه به آن باعث ایجاد خلاقیت در مراحل تولید و پاسخگویی به نیاز مشتری می شود. این امر باعث می شود که فقط آن چیزی تولید شود که مشتری نیاز دارد.

۵- اصل آخر دنبال کردن کمال است که به بهبود مستمر فرآیندها و حذف ضایعات اشاره دارد.

تولید ناب(چالش های سازمانی)

پذیرش تولید ناب در درجه اول نیاز به تغییرات اساسی در تفکر مدیران و کارکنان سازمان دارد. سازمان ها باید از تولید در حجم زیاد به تولید در دسته های کوچک تغییر وضعیت داده و سطح ذخیره موجودی را کاهش دهند. فرآیندها باید به صورت کارا و بدون خطا انجام شوند و جابه جایی و حرکات افراد، ابزار و مواد باید حداقل گردد. همة این ها زمان انتظار مواد، افراد و محصول را کاهش…

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک مصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : تولید ناب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *