برگشتن به عمران

دانلود پایان نامه ارشد : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور

۳,۵۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه ارشد : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور

42ص

 

 

چکیده :

طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز با طول بیش از km 25 برای تامین بخشی از آب شهر شیراز و انتقال آب از سد درود زن به شهر شیراز می باشد برای مطالعه اولیه این تونل 9 گمانه در حد فاصل کیلومتر 15 ، 25 آن پیش بینی شده که به شرح مفصل در مورد آنها پرداخته خواهد شد . کارفرمای این پروژه شرکت آب منطقه ای فارس و پیمانکار آن شرکت زمین فن آوران بوده که نظارت آن نیز بر عهده شرکت مهندسین مشاور تهران بوستن می باشد.

 

 

فهرست موضوعات

مقدمه………………………………

كليات……………………………….

فصل اول:مطالعات کلی

1-1-مطالعات ژئوتكنيكي…………………

2-1-ناحيه مورد بررسي و راههاي دسترسي…….

3-1-مختصري از زمين شناسي مسير…………….

فصل دوم: واحدهاي سنگچينه اي منطقه

1-2- سازند پايده……………………..

2-2- سازنده ساچون…………………….

3-2- سازند جهرم………………………

4-2- سازند آسماري……………………..

5-2- نهشته هاي كواترنر…………………

فصل سوم: ساختار زمين شناسي منطقه

1-3-گسله ملوس جان…………………….

2-3- گسله سراسري بخش محوري كوه ملوس جان…..

3-3- گسله هاي جنوب كوه ملوس جان………..

فصل چهارم :حفاري

1-4-سيكل حفاري چاه اكتشافي……………..

2-4-دستگاههاي حفاري( drilling rigs)………….

3-4- کربارل سينگل………………

4-4- كربارل دوبل                        ……………………..

5-4-فنر مغزه گير (core lifter) ……………..

6-4- Casing يا لوله جداري………………..

7-4-سرمته…………………………….

8-4-رادها…………………………….

9-4-پكر……………………………..

10-4-سرمته جداري ( casing  bit) ……………

11-4-كفشك جداري (casing shoe)……………..

12-4-سيال حفاري ( drilling fluid) در حفاري الماسي

13-4-پمپ گل یاآب  (mud or water pump)……….

14-4-لوله مشبك ……………………….

15-4-نمونه گير SPT………………………

16-4- مخروط CPT………………………..

17-4-سطل پكر …………………………

18-4-چكش SPT………………………….

19-4-حفاري گمانه ها و نمونه گيري…………

 

فصل پنجم : عملیات های جانبی درحفاري گمانه ها

1-5-سيمان كاري (cementing) درحفاري مغزه گيري….

2-5-عمليات fishing………………………..

3-5-پيزومتر كردن گمانه……………………

فصل ششم: آزمايش هاي بر جا

1-6-آزمايش هاي ژتوتكنيكي…………………

2-6-لوژن ………………………………

3-6-لوفوان…………………………..

فصل هفتم:ضمایم

 

 

مقدمه

حفاري در كل به معني نفوذ در سنگ است نفوذ درسنگ گاهي به منظور خردكردن آنها انجام مي گيرد در كليه معادن حفاري امري اجتناب ناپذير است حفاري اكتشافي ممكن است به منظور كشف و پي برد ن به وجود كاني يا ماده معدني و يا به منظور پي بردن به شرايط كيفي سنگها باشد .امروزه بيش از 95% حفاري هابه روش مكانيكي وباماشينهاي ضربه اي ،چرخشي وماشينهاي ضربه اي چرخشي انجام مي گيرد چالها معمولاً عمق كمي دارند اما چاه ها اكتشافي داراي عمق بيشتري است به طوركلي تاريخچه حفاري مهم است اما پس از سالهاي 1940-1920 براي اولين بار مته هايي از جنس كربورتنگستن در آلمان به كار رفت بين سالهاي 1966-1940 مته هاي ساخته شده از جنس كربورتنگستن در حفاري بسيارمتداول و رايج شد . بين سالهاي 1975-1970 ماشين هاي حفاري هيدرو ليكي به صنعت معرفي شد كه در اين ماشين بر خلاف ماشين هاي حفاري ضربه اي از روغن تحت فشار به جاي فشار هوا در حفاري استفاده ميشود . هم اكنون نيز عمليات حفاري بوسيله ليزرهاي گوناگون در كشورهاي مختلف در دست بررسي است . حفار ي در حد وسيعي در عمليات شناسايي و اكتشاف منابع زيرزميني به كار ميرود اين تكنيك در بررسي هاي هيدروژئولوژي و بررسي هاي زمين شناسي نيز كابرد دارد .چاه يا گمانه حفره اي استوانه اي شكل است كه در زمين ايجاد ميگردد قطر گمانه ها از 16 تا 1500 ميليمتر تغيير مي كند در بعضي موارد چاه هاي معدني با قطره 1.5تا8. متر نيز ايجاد مي شوند . هر گمانه داراي اجزاي مختلفي است كه عبارتنداز :

1- دهانه يا سر چاه كه شروع چاه است يا به عبارت ديگر محل تقاطع گمانه با سطح زمين است و يا در حفاري زير زميني محل تقاطع گمانه با سطحي از فضاي معدن زيرزميني است .

2- ته چاه كه در واقع كف گمانه است كه در آن در اثر اصابت ابزار حفاري وخردشدن خاك يا سنگ حفاري پيشرفت مي كند .

3- ستون چاه يا حجم استوانه اي شكل چاه

4-ديواره چاه كه سطوح جانبي ستون چاه است . گمانه را مي توان طوري حفر كرد كه تمام مقطع كف چاه بريده شود ( حفاري غير مغزه گيري و يا مي توان برش را در يك فضاي حلقوي انجام داد.( حفاري مغزه گيري ) در حالت دوم يك ستون سنگي از زمين به نام مغزه بدست مي آيد . از حفاري غيرمغزه گيري براي حفر چاههاي بهره برداري و همچنين چال هاي آتشباري و… استفاده ميشود اما از حفاري مغزه گير ي براي مطالعات زمين شناسي وژئوتكنيكي استفاده ميشود. انواع چاههاي مورد حفاري براي اهداف زير حفر مي شوند :

1- پي جويي و اكتشاف

2- بهره برداري

3- عمليات كمكي كه براين اساس آنها را به سه گروه زير تقسيم مي كنند :

الف) چاههاي اكتشافي ب) استخراجي پ)تكنيكي .

 

 

كليات

هدف از اجراي طرح بلند مدت آب آشاميدني شهر شيراز تأمين بخشي ازآب شهر شيراز از طريق لوله گذاري و تونل آب از سد درودزن تا شهر شيراز مي باشد.

براي رسيدن به اين هدف ووجود كوهي به نام كوه ملوس جان بر سر راه اين طرح ، احداث تونل امري اجتناب ناپذير است. همانطور كه مي دانيم احداث تونل مطالعات ژئوتكنيكي بسياري را مي طلبد كه در اين جا به بحث مختصر در مورد آن مي پردازيم .

 

فصل اول:

 

 

 

مطالعات کلی

 

 

 

1-1-مطالعات ژئوتكنيكي

2-1-ناحيه مورد بررسي و راههاي دسترسي

3-1-مختصري از زمين شناسي مسير

 

 

 

1-1-مطالعات ژئوتكنيكي

براي مطالعه و بررسي ژئوتكنيكي مسير تونل انتقال آب ، حفاري10گمانه اكتشافي كه موقعيت آنها روي نقشه نشان داده شده پيش بيني شده است .

عملیات ژئوتكنيك و بررسي نتايج آن بطور خلاصه بشرح زير است :

1- اقدامات لازم جهت انتقال كليه دستگاهها،    تجهيزات و نيروي انساني به محل گمانه ها .

2- حفاري گمانه ها به همراه مغزه گيري و تهيه نمونه هاي سنگ و خاك به تعداد لازم .

3- انجام آزمايشهاي صحرايي در اين گمانه ها طبق مشخصات فني و استاندارد ها .

4- انجام آزمايشهاي آزمايشگاهي برروي نمونه هاي بدست آمده از گمانه ها مطابق استانداردها.

5-تهيه گزارش ها براي كليه مراحل فوق و انجام خدمات مهندسي ژئوتكنيك .

 2-1-ناحيه مورد بررسي و راههاي دسترسي:

كوه ملوس جان در فاصله حدود 80 كيلومتري شمال باختري شهر شيراز واقع شده و جاده اصلي شيراز – سپيدان از جنوب آن مي گذرد.

نزديكترين شهرها به اين ناحيه عبارتند از : دو كوهك ، گويم و شهرك در دست توسعه صدرا در جنوب كوه و روستاي ملوس جان در شمال آن .جاده آسفالتي گويم به تنگ خياره و دشت بيضا از قسمت باختر ي، شمال باختري كوه ملوس جان مي گذرد و اصلي ترين راهي است كه دو سوي كوه را به يكديگر پيوند داده است . براي بهره گير ي از سنگ آهك روشن رنگ سازند جهرم ، چند معدن سنگ ساختماني در دامنه جنوبي و بام كوه ملوس جان بوجود آورده اند كه برخي از آنها همچنان فعال مي باشند راههاي خاكي اين معدن ها براي رسيدن به كوريدور در برگيرنده گزينه هاي مورد نظر بسيار سود بخش مي باشند.  درقسمت تپه ماهوري جنوب كوه تا دشت گويم ، شهرك سازي (صدرا ) در دست توسعه است و خيابان كشي و جدول بنديهاي انجام شده و جاده خاكي موجود از شهرك صدرا تا خروجي ادامه دارد و جهت دسترسي به محور تونل سود مند است .

 3-1-مختصري از زمين شناسي مسير:

تونل پيشنهادي از درون کوه ملوس جان مي گذرد كه در شمال شهرك صدرا و در فاصله حدود 80 كيلومتري شمال باختري شهر شيراز قرار دارد. كوه ملوس جان به صورت يك تا قديس بي قرينه و در راستاي اصلي زاگرس يعني شمال باختري يه جنوب خاوري مي باشد كه دامنه هاي شمال خاوري آن پر شيب تر از دامنه هاي جنوب باختر ي آن است .

بام كوه ملوس جان كم و بيش هموارو گسله سراسري آنرا بريده و در بخش جنوب خاوري يك زون خردشدگي  بوجود آورده است . در دو سوي کوه ملوس جان دودشت آبرفتي به نامهاي دشت ملوس جان در شمال و دشت گويم در جنوب تشكيل شده اند.  كوه ملوس جان و پيرامون آن در استان ساختاري – رسوبي زاگرس چين خورده قرار دارد و واحدهاي سنگچينه اي زاگرس را مي توان در اين ناحيه نيزديد. بخش اصلي كوه ملوس جان از سازندهاي جهرم و آسماري تشكيل شده ولي سازندهاي ساچون و پايده نيز در اين منطقه وجود دارد كه در تراز تونل به احتمال خيلي زياد سازندهاي ساچون و پايده ديده نميشود پلان زمين شناسي (نقشه شماره 1) .

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

 

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه ارشد : طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *