برگشتن به عمران

دانلود پایان نامه : پارامتر هاي موثر در طراحي تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوين- رشت

۴,۵۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه : پارامتر هاي موثر در طراحي تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوين- رشت

85ص

 

 
دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب-دانشكده فني مهندسي

 

فهرست :

 • مقدمه
 • مطالعات زمين شناسي مهندسي مسير

1-1-وضعيت توپوگرافي

2-1-چينه شناسي

3-1-سنگهاي تشكيل دهنده

4-1-خصوصيت مكانيكي و فيزيكي و شيميائي سنگها

5-1-وضعيت آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي و نفوذپذيري سنگها

6-1-تكنونيك و تأثير نيروهاي زمين ساختي و لرزه خيزي محدوده تونل

7-1-موقعيت دهانه و ترانشه هاي ورودي و خروجي تونل

 • بررسي نيروهاي وارده بر فضاهاي زيرزميني

1-2-تنش در پوسته زمين

2-2-مثالي از وضعيت تنش هاي ثقلي

3-2-تعريف تمركز تنش

4-2-توزيع تنش

5-2-تنش هاي مرزي يا جداره اي

6-2-ضريب ايمني

7-2-تنش حول فضاي زيرزميني با مقطع ديواري

8-2-ارزشيابي پايداري طبيعي ديوارة تونل

9-2-تعيين زمان پايداري مقاطع با توجه به روش اجراء

 • عمليات مورد نياز براي حفر تونل با روش حفاري و انفجار

1-3-نوع سيستم حفاري

2-3-انواع چال در حفر تونل

3-3-برش

4-3-مواد منفجره مصرفي براي حفر تونل

5-3-محاسبات مربوط به حفر تونل با چال زاويه اي V شكل در شرايط نرمال

6-3-تهوية تونل

 • سيستم نگهداري تونل

1-4-پيچ سقفها يا راك بولتها

2-4-پيچ سقفهاي منبسط شونده

3-4-پيچ سقفهاي چسبي يا رزيني

4-4-نگهداري توسط بتن

5-4-خلاصه طراحي نگهداري تونل

6-4-طرح انتخابي در تونل شمارة 2

7-4-طراحي پوشش نهايي

8-4-مثلث بندي تونلهاي شمارة 2

9-4-روسازي داخل تونل

10-4-چگونگي نصب و مشخصات عايق جدارة تونل

11-4-حداقل ماشين آلات مورد نياز

II خلاصه اجراي تونل

 • نقشه فتوژئولوژي محدودة تونل شمارة 2
 • پروفيل طولي زمين شناسي تونل شماره 2
 • مقطع طولي، نتايج زمين شناسي و طراحي سازه اي
 • نماي پرتال ورودي و خروجي
 • منابع
 • مقدمه:

اگر حفر قنوات بخشي از عرضه تونلسازي محسوب شود آنگاه قدمت اين فن به 2800 سال قبل از ميلاد بر مي گردد. زيرا باستان شناسان معتقدند كه حفر قنوات در مصر و ايران از آن زمانها معمول بوده است. تذكر اين نكته در اينجا در خور توجه است كه در سال 1962 طول كل قنوات در ايران را 160000 كيلومتر تخمين زده اند. اگر از اين مورد كه ذكر شد صرفنظر شود اولين تونل زيرآبي در 2170 سال قبل از ميلاد در زمان بابليها در زير رودخانه فرات و بطول يك كيلومتر ساخته شد كه هر چند بصورت حفاري تونل اجرا نشده است ولي همين، كار حداقل تجربه و تبحر معماران آن عصر را نشان مي دهد. از اين نوع كار ديگر اجرا نشده است تا 4000 سال بعد كه در 1825 تونل تيمز زير رودخانة تيمزندن ساخته شد. تونل زني درون سنگها به علت شكل حفاري و عدم امكانات و عدم نياز به جزء موارد بسيار محدود – فقط در دو قرن اخير توسعه يافت. هر چند اختراع باروت به قرنها قبل برمي گردد و بعضي آنرا حتي به قرن دوم ميلادي نسبت مي دهند ولي كاربرد آن در شكستن سنگها احتمالاً در قرن 16 بوده است و اختراع ديناميت در قرن 19 موجب تحولات تدريجي و اساسي در سهولت ايجاد تونل در سنگها شد گرچه ايجاد تونل در سنگها به علت سختي سنگ به مواد منفجره و يا وسايل بسيار سخت و برنده دارد ولي در سنگهاي خيلي نرم و در رسوبات سخت نشده، مشكل تونل زني به لحاظ نگهداري تونل است. بطوريكه تا قبل از اختراع شيلد در سال 1812 ، ايجاد تونلهاي بزرگ مقطع در رسوبات سست فوق العاده مشكل مي نمود. اولين كاربرد شيلد در 1825 در حفر تونل زير رودخانه تيمز بود. هر چند حفر اين تونل 5/1 كيلومتري حدود 18 سال طول كشيد. با گسترش شهرها، اختراع ترنها، افزايش جمعيت، پيشرفت صنايع و نياز مبرم به معادن گسترش شبكه هاي زيرزميني هم به منظور انتقال آب و فاضلاب و نيز در پيشروي معادن و غيره ضرورت يافت و با سرعت روزافزون از اواخر قرن 19 تا كنون پيشرفتهاي چشمگيري حاصل گرديده است. بگونه اي كه در سالهاي اخير استفاده از ماشينهاي حفر تمام مقطع تونل رشد سريعي داشته است. ايده استفاده از اين ماشينها از زمانهاي دور است. اولين ثبت شده در امريكا توسط جان ويلسون در سال 1856 براي تونل هوساك در ماساچوست بوده است ولي تنها توانسته 3 متر از تونل 7600 متري را حفر نمايد در دهه هاي اخير توسعه بسيار زيادي پيدا كرده بطوري كه در بسياري از موارد بعنوان اولين گزينه براي حفر تونل مي باشد.

 

 

فصل اول

مطالعات زمين شناسي مهندسي مسير

 

 

 

1-1– وضعيت توپوگرافي

تونل شماره 2 ، يك تونل قوسي است كه فاصله كيلومتر 417+24 الي 702+24 به طول 285 متر در يك توده سنگهاي آتشفشاني حفاري مي گردد تردد سنگهاي آتشفشاني داراي يك پوشش از نهشته هاي سيلابي متشكل از مخلوط شن و ماسه است كه توپوگرافي نسبتاً ملايم بوجود آورده است. و قسمت هائي كه بصورت پرتگاه در نقشه توپوگرافي نشان داده شده است بعلت دست كاري هائي است كه براي بهره برداري از مخلوط شن و ماسه صورت گرفته است.

همانطور كه در نقشه توپوگرافي و فتوكپي عكس هوائي مشهود است: پيشرفتگي ارتفاعات بصورت دماغه بطرف دره رودخانه سفيدرود باعث شده است كه جاده آسفالته فعلي كه بموازات رودخانه كشيده شده است در فاصله كيلومتر 24 الي 25 با يك انحنا تند اجرا گردد. در مورد آزادراه امامزاده هاشم – منجيل براي احتراز از چنين پيچ و خم تند ناچار يك تونل قوسي بطول 285 متر طراحي گرديده است.

خط الرأس دماغه اي كه تونل در آن حفر مي گردد بر فراز محور تونل 274 متر از سطح دريا ارتفاع دارد – و اين در حاليست كه ارتفاع كف تونل در دهانه هاي شمالي و جنوبي به ترتيب 173 و 179 متر از سطح دريا مي باشد.

شيب طولي سطح زمين در مجاورت دهانه شمالي 20 درجه و شيب عرضي آن 25 درجه مي باشد. در مجاور دهانه جنوبي تونل شيب طولي سطح زمين تند بوده به حدود 65 درجه مي رسد و بطور كلي توپوگرافي در محدوده دهانه جنوبي ناهنجار مي باشد.

با توجه به موقعيت لايه بندي سنگ ها و توپوگرافي زمين دهانه هاي تونل در كيلومترهاي 417+24 و 702+24 مشخص گرديده اند.

عكس شماره 1 محل دهانه جنوبي و محور تونل شماره 2 را نشان مي دهد.

 

 

عكس شماره 1

دهانه جنوبي و محور تونل شماره 2

21- چينه شناسي

تونل در سنگ هاي آذرين از نوع آتشفشاني متعلق به دوره ائوسن مربوط به سازند كرج حفاري مي گردد. بجز آن در محدوده مجاور تونل نهشته هاي سيلابي مربوط به كواترنر از نوع مخلوط شن و ماسه با گسترش زياد به چشم مي خورد. در زير اين نهشته هاي آبرفتي رسوبات دانه ريز متشكل از رس و سيلت بطور موضعي ديده مي شود كه يك نمونه آن مجاور دهانه شمالي تونل در ديواره ترانشه قابل رؤيت مي باشد.

 

31- سنگهاي تشكيل دهنده

با توجه به پروفيل طولي زمين شناسي ملاحظه مي گردد كه تونل شماره 2 به طول 285 متر از كيلومتر 417+24 تا كيلومتر 702+24 تماماً در لايه هاي سخت سنگ آتشفشاني قرار خواهد گرفت. ضخامت لايه هاي تشكيل دهنده متغير بوده و امتداد آنها معمولاً شمال غربي – جنوبغربي و شيب لايه ها 26 درجه به طرف شمال شرق مي باشد. سنگهاي مذكور توسط رسوبات آبرفتي از نوع مخلوط شن و ماسه بصورت دگرشيب پوشيده شده است.

سنگهاي تشكيل دهنده تونل از دهانه ورودي (جنوبي) تا دهانه خروجي (شمالي) به شرح زير مي باشد.

1/ 3- قبل از دهانه جنوبي ترانشه اي حفر مي گردد كه در سنگ برش آتشفشاني و نهشته هاي سيلابي (مخلوط شن و ماسه) قرار خواهد گرفت. در سمت غرب بيشتر برش هاي آتشفشاني ظاهر خواهند شد – ابعاد دانه هاي برش از 15 سانتيمتر تا يك متر متغير است. در سمت شرقي ترانشه رسوبات آبرفتي متشكل از مخلوط شن و ماسه وجود دارد كه بصورت كلاهكي روي برش و سنگ هاي مقاوم اندزيتي را پوشش مي دهد. ابعاد دانه ها در حد شن متوسط تا شن درشت مي باشد و حدود 10 الي 15 درصد دانه در ابعاد قلوه سنگ مي باشد. جنس دانه ها اكثراً از نوع آذرين و از 2 الي 25 سانتيمتر متغير مي باشند. و به سبب جابجائي دانه ها فاقد گوشه بوده و كرويت خوبي پيدا نموده اند.

اين رسوبات بصورت كنگلومراي غير متحجر در محدوده شرقي تونل شماره 2 با ضخامت بيشتري قابل ملاحظه اند و ضخامت آنها 70 تا 100 متر برآورد مي گردد.

در حال حاضر به عنوان معادن شن و ماسه مورد بهره برداري قرار دارند. مقاومت دانه هاي تشكيل دهنده رسوبات آبرفتي مذكور در حد خيلي خوب است و به خاطر نزديكي به پروژه آزادراه امامزاده هاشم – منجيل به عنوان منابع شن و ماسه و خاكريزها و براي تهيه بتن و قشرهاي آسفالتي مي تواند استفاده گردد. عكس شماره 2 برش آتشفشاني در ترانشه ورودي تونل شماره 2 را نشان مي دهد و عكس شماره 3 رسوبات آبرفتي را نشان مي دهد. و عكس شماره 3 رسوبات آبرفتي را نشان مي دهد كه داراي دانه هاي يكنواخت در حد شن متوسط تا درشت مي باشد. عكس شماره 4 سيمان رسوبات آبرفتي را نشان مي دهد.

 

عكس شماره 2

برش آتشفشاني

 

عكس شماره3

 

مخلوط شن و ماسه را نشان مي دهد كه داراي دانه هاي يكنواخت مي باشد.

 

 

عكس شماره 4

سيمان رسوبات آبرفتي را نشان مي دهد.

2/3- از كيلومتر 702+24 (دهانه ورودي تونل) تا 650+24 به طول حدود 52 متر تونل در لايه هاي گدازه آتشفشاني از جنس اندزيت خيلي مقاوم قرار خواهد گرفت. ولي ديواره شرقي تونل فقط 1 الي چند متر از رسوبات شني فاصله خواهد داشت و محتمل است در بعضي نقاط حتي ديواره شرقي در رسوبات شني قرار گيرد.

لايه هاي آندزيتي به علت استحكام زياد عدم فرسايش پذيري در سطح زمين به صورت صخره ديده مي شوند. رنگ سنگ هاي آندزيتي خاكستري تيره است داراي شكستگي خيلي كم و معمولاً امتداد لايه ها W240 N و E240 S و شيب لايه ها 26 درجه بطرف شمالشرق است. ضخامت لايه ها زياد و تا 10 الي 20 متر مي رسد.

3/ 3- از كيلومتر 650+24 تا كيلومتر 480+24 به طول حدود 170 متر در لايه هاي آندزيتي ضخيم لايه قرار خواهد گرفت كه داراي بافت متراكم بوده و مقاومت خيلي خوب دارند.

4/3- از كيلومتر 480+24 تا كيلومتر 410+24 به طول حدود 70 متر تناوب لايه هاي آندزيت مقاوم و توف هاي ريونيتي نيمه مقاوم وجود دارند. امتداد لايه بندي با هم E240 W-S 240N و شيب 26 درجه به طرف شمالشرق است. لايه بندي با ضخامت 2 الي 10 متر بطور هم شيب.

مقاومت اندزيت خيلي خوب ولي مقاومت توف ها نسبتاً پايين مي باشد.

عكس شماره 5- مرز آندزيت هاي مقاوم با تناوب توف و اندزيت را در مقطع نشان مي دهد.

عكس شماره 6- مرز را در روي سطح زمين نشان مي دهد عكس به طرف غرب گرفته شده است.

عكس شماره 7- لايه هاي تشكيل دهنده را در كيلومتر 400+24 (ترانشه قبل از دهانه شمالي) نشان مي دهد. بطوريكه سنگ هاي توف در زير و روي آن عدسي ميكرو كنگلومرا و سپس بطور دگرشيب با لايه هاي قبلي قابل مشاهده است. مجموعاً با رسوبات آبرفتي از نوع مخلوط شن و ماسه پوشيده شده اند.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : پارامتر هاي موثر در طراحي تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوين- رشت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *