برگشتن به عمران

دانلود پایان نامه : پروژه تونل امامزاده هاشم

۴,۰۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه : پروژه تونل امامزاده هاشم

70ص

 

مشخصات كلي پروژه :

پيمانكار اين طرح ابتدا در زمستان 1379 شروع به تجهيز كارگاه نمود و در بهار 1380 عمليات حفاري را در دو جبهه ورودي و خروجي با مبلغ ريالي 120ميليارد ريال آغاز كرد.

قطعه يك واريانت گردنه امامزاده هاشم به طول 4/5 كيلومتر شامل يك قطعه تونل 3189 متري با سطح مقطع تقريبي 85 متر مربع، شيب 5/2 درصد و عرض مقطع 9/11 متر كه پس از لاينينگ به 5/8 متر خواهد رسيد، به همراه گالريها ي ورودي و خروجي آن، پنج دهانه پل و عمليات راهسازي به طول 22/2 كيلومتر مي باشد.

گردنه امامزاده هاشم كه در حدود 25 كيلومتر طول داشته و بخش مهم و صعب العبور جاده هراز را تشكيل مي دهد، داراي شيبهاي صعودي و نزولي (حتي تا 9 درصد) و شعاع قوسهاي كوچك و بزرگ تا 35 متر مي باشد، لذا اين قسمت از محور هراز جدا از مسائل ايمني و مشكلات سرما، يخبندان و نزول بهمن از مشخصات هندسي بسيار پائيني برخوردار بوده و حدود 40 درصد مشكلات كلي جاده آمل- رودهن و بيش از 70 درصد مشكلات زمستاني محور فوق مربوط به اين بخش از جاده هراز مي باشد.

با ارائه مطالب فوق اهميت احداث تونل قطعه يك و پس از آن قطعه دوم در ايمن سازي مسير و جلوگيري از تلفات انساني مشخص مي شود، لذا تسريع در اجراي پروژه و در پي آن بهره برداري از پروژه اهميت بسزايي در اين امر خواهد داشت.

موقعيت جغرافيايي مسير پروژه :

از لحاظ موقعيت جغرافيايي اين تونل در حدواسط بين استان تهران و مازندران در كيلومتر 95 جاده تهران- آمل نرسيده به آبشار پلور واقع شده است.

اين واريانت از كيلومتر 100+107 جاده هراز از سمت آمل و در حدود 5/4 كيلومتري جنوب پلور آغاز و در كيلومتر 448+1 وارد تونل شده و پس از خروج از تونل، مسير تا كيلومتر 400+5 در دره مشاء امتداد مي يابد. از نظر تقسيمات كشوري شروع واريانت در محدوده استان مازندران (پلور) و انتهاي واريانت در محدوده استان تهران (مشاء- دماوند) واقع مي باشد.

هدف از اجراي پروژه :

در فصل زمستان به دليل ريزشي بودن ترانشه هاي منطقه آبعلي و نيز بهمن گير بودن گردنه امامزاده هاشم و شيبهاي  طولاني جاده موجود مشكلات ترافيكي شديدي بوجود مي آيد، لذا براي جلوگيري از ترافيك و كاهش خسارات مالي و جاني و نيز كاهش مسافت راه از 25 كيلومتر به 9 كيلومتر، تصميم به احداث تونل در اين منطقه گرفته شد.

وضعيت رشد ترافيكي محور هراز در مقاطع مختلفي از سال و متعاقب با آن روند افزايش هزينه سوخت تلف شده، در ادامه بحث آورده شده است كه تجزيه و تحليل آن، لزوم اجراي اين پروژه را بيشتر نمايان مي سازد.

 

 


وضعيت ترافيك(عبور ومرور) محورهراز :

باتوجه به مدل انتخابي براي تعيين روند و جريان ترافيكي محور هراز، وضعيت ترافيك در سالهاي ذكر شده در جدول زير آورده شده است.

 

وضعيت ترافيك در مقاطع مختلف سال(شاخص ترافيك)

كل ترافيك روزانهترافيك سنگينترافيك سبكسال
27160787619284اوايل سال85
308751286521858اوايل سال88

 

معادل سواري در مقاطع مختلف سال :

باتوجه به جدول فوق و معادل سازي اتومبيل هاي عبوري خواهيم داشت:

تعداد اتومبيل هاي سواري عبوري ( معادل سواري ) سال 1382 (محاسبه شده توسط مشاور)                   67000

 

نمودار شماره1

هزينه سوخت اضافه اي كه در هر سال مصرف مي شود

باتوجه به معادل سواري عبوري روزانه در سال 85 ، هزينه سوخت اضافه مصرفي در هر سال با احتساب قيمت بنزين به مبلغ ثابت 1000 ريال و يك ليتر اضافه سوخت براي هر اتومبيل بدين شرح مي باشد:

 

 

اطلاعات مربوط به هزينه ساليانه در نمودار ذيل  ارائه شده است.

 

نمودار شماره  2

لازم به ذكر است برآورد ارائه شده در اين گزارش بر اساس گزارش مشاور و بررسي هاي صورت گرفته بر روي ترافيك عبوري از اين جاده مي باشد كه نشان دهنده ميزان    صرفه جوئي در هزينه تأمين سوخت توسط دستگاه هاي اجرائي كشور مي باشد.

 

 

موقعيت زمين شناسي منطقه

 

نگاهي كلي

اين تونل با طولي نزديك به 3200 متروبه قطر11متروباراستاي شمال شرق- جنوب غرب در بخش غربي بارگاه امامزاده هاشم در دست احداث است.

از لحاظ زمين شناسي اين تونل در زون البرز مركزي واقع شده و بدليل آنكه اين زون بيشترين مراحل تكتونيزه را در البرز تحمل نموده است، لذا سنگهاي دربرگيرنده تونل تحت تأثير عملكرد تكتونيك منطقه قرار گرفته بطوريكه در قسمت جنوبي اين تونل گسل معروف مشا- فشم كه خود جزء گسلهاي اصلي و معروف درايران مي باشد، واقع شده است.

در قسمت شمالي تونل، گسلهاي اصلي مانند گسل پلور و نياك در فاصله چند كيلومتري آن قرار گرفته اند. با توجه به عملكرد اين گسلها و نيروهاي اصلي بوجود آورنده آنها، گسلهاي موضعي نيز در منطقه زياد بوده كه بعضي از آنها در طول تونل سبب خرد شدگي و در نتيجه پائين آمدن مقاومت و كيفيت سنگ در مسير حفاري تونل مي شود.

– سازندهاي منطقه :

به لحاظ سازندهاي تشكيل دهنده منطقه حفاري تونل، 5 سازند اصلي مشاهده مي گردد كه به ترتيب از سمت دهانه ورودي به خروجي عبارتند از:

 • سازند شمشك (ژوراسيك)
 • سازند اليكا (ترياس)
 • سازند مبارك (كربونيفر)
 • سازند جيرود (دونين)
 • سازند لالون (كامبرين فوقاني)
 • سازند شمشك :

داراي ليتولوژي متفاوتي بوده كه شامل شيلهاي سيلتي و رس دار، لايه هاي شيلي ذغالدار و ماسه سنگهاي كوارتزي، ماسه سنگهاي خاكستري و هوازده است. ماسه سنگها داراي 4 سيستم درزه مي باشند كه حالتي كاملاً بلوكه را به سنگ داده و به لحاظ مقاومت فشاري بسته به دارا بودن درصد سيليس و يا هوازدگي آنها، مقاومتي در حدود 120 مگاپاسكال تا 150 مگاپاسكال را دارا مي باشند.

طولي معادل 1400 متر رز اين تونل در اين تشكيلات واقع مي گردد. مقاومت فشاري در شيلها بسته به نوع آنها در حالت طبيعي حدود 27 تا 55 مگاپاسكال ودر حالت اشباع حدود 60 تا 75 مگاپاسكال مي باشند. درشيلها  3 سيستم درزه مشاهده شده كه داراي خصوصيات زير مي باشند:

 • پرشدگي (Filling) آنها بيشتر از رس (Clay) مي باشند.

ب) باز شدگي دهانه آنها حداگثر به يك سانتيمتر رسيده و سطح درزه ها بيشتر داراي حالت مواج است كه اين مورد در ماسه سنگها بصورت زبر و پله كاني ديده مي شوند.

يادآور مي گردد كه زونهاي گسله (موضعي) كيفيت سنگ را بسيار پائين آورده ودر تمامي موارد با اضافه شدن دبي آب همراه مي باشند.

 • سازند اليكا :

اين سازند شامل تناوب سنگهاي آهكي دولوميتي و ماسه سنگ دانه ريز كوارتزيتي و  لايه هاي رس دار آهكي مي باشند. در اين سنگها به دليل انحلال آهكها، حفره هاي كارستيك مشاهده شده و احتمالاً داراي آب زيرزميني قابل توجهي مي باشند. به لحاظ مقاومت فشاري بسته به نوع سنگ، در حالت طبيعي مقاومتي در حدود 40 تا70 مگاپاسكال دارند.

 • سازند مبارك :

اين سازند شامل تناوبي از سنگهاي آهكي دولوميتي با رگه هايي از شيل و شيست      مي باشند وبعد از سازند شمشك، بيشترين طول حفاري تونل در اين تشكيلات مي باشد. سنگهاي اين سازند داراي حالت كارستيك بوده و به لحاظ مقاومت فشاري داراي مقاومتي درحدود 50 تا90 مگاپاسكال با توجه به جنس سنگ درحالت طبيعي مي باشند.

 • سازندهاي جيرود و لالون :

اين سازندها شامل تناوبي از سنگهاي آهكي، دولوميتي، سنگ آهك مارني، ماسه سنگ كوارتزي، شيل ومارن مي باشند. مارنها زمانيكه تحت تأثيرهوازدگي قرار مي گيرند شديداً هوازده شده كه موجب ريزشها و اضافه حفاري مي شوند. سنگهاي آهكي وماسه سنگ ها نيز دراثر عملكرد گسلهاي موضعي  و نيز گسلهاي مشا – فشم كاملاً بلوكه شده مي باشند. به لحاظ مقاومت فشاري، متناسب با جنس سنگهاي اين سازند در حدود 5 تا10 مگاپاسكال براي مارنها ودر حدود 40 تا85  مگاپاسكال براي سنگهاي آهكي و در مورد ماسه سنگها نيز بسته به ميزان سيليس موجود در حدود 90 تا150 مگاپاسكال در حالت طبيعي مي باشند.

وضعيت زمين شناسي منطقه اي كه تونل در آن احداث مي شود بطور خلاصه شامل موارد ذيل مي باشد:

گسله جنوبي(مشا)

باجهتي تقريباً شرقي _غربي از 5/2  كيلومتري جنوب دهانه جنوبي       (SOUTH PORTAL) تونل عبور مي كند . اين گسله نيز با ساز و كاري تراستي به سوي شمال اثر بسيار مهمي را در واحدهاي سنگچينه اي نواحي درگير بجا نهاده است . گسله تراستي مشا در راستاي خود در محل پروژه واحدهاي سبز توفي ائوسن (E2t) را بر روي آهكهاي كربنيفر و مبارك رانده است .

سازوكار تراستي هر دو گسله، شرايط پيچيده اي را بر بلوك بين آنها كه محل اجراي پروژه است، وارد نموده كه نتيجه آن درهم ريختگي واحدهاي سنگچينه اي، خرد شدگي زاويه داري بالاي قطعات خرد شده برشي و نيز تشكيل دسته درزه هاي مختلف در متن توده هاي سنگي است كه در مناطق پرتگاهي باعث بالا رفتن استعداد ريزشي اين قطعات از ترازهاي بالاتر به ترازهاي پائين تر شده است .

هردو گسله تراستي در دسته گسله هاي جنبي طبقه بندي شده و داراي پيشينه لرزه زايي و كانونهاي زمين لرزه در راستاي خود هستند . حضور 12 گسله فرعي بين اين دوتراست، نتيجه عملكرد اين دو گسله مي باشد كه باعث جابجايي  بلوكهاي سنگي در مسير تونل شده اند . مطالعه دقيق عملكرد لرزه زمينساختي گسله هاي مزبور امري الزامي است .

 

 

 

 

 

مطالعات ژئوفيزيكي

(روش TSP و ژئوالكتريك)

 

مطالعات ژئوفيزيكي انجام شده توسط پيمانكار تونل:

 

به منظور مطالعه ويژگيهاي تكتونيكي، زمين شناسي سازندها، بررسي لايه ها و تعيين موقعيت سفره هاي آب زير زميني يك سري مطالعات توسط پيمانكار تونل امامزاده هاشم صورت گرفته است كه اين كار به دو روش ژئو الكتريك و TSP يا پيش گويي لرزه اي تونل (Tunnel Seismic prediction) انجام شده تا قبل از شروع عمليات حفاري تونل، تا حدودي از وضعيت عوارض پيش روي تونل آگاهي حاصل شود و از بروز پيشامدهاي ناگهاني در حين انجام عمليات جلوگيري شود؛ كه در ادامه بحث طريقه اجراي اين دو روش به صورت مشروح آورده شده است.

 

 • مقدمه اي در مورد روش  TSP :

اجراي عمليات حفاري در پروژه هاي زير زميني داراي خطراتي از قبيل برخورد با جريانهاي آبي با حجم زياد، وجود حفره ها، غارهاي زيرزميني، گسلها و ناپيوستگي ها بوده كه در بسياري از موارد عليرغم از بين رفتن امكانات، ماشين آلات و هزينه هاي ناشي از توقف فعاليت ها، باعث به خطر افتادن جان نيروهاي انساني نيز مي شود.

يكي از روش هاي شناسايي چنين پديده هايي كه در سال 2000 ميلادي پس از سالها تحقيقات علمي و عملي از سوي كارشناسان شركت آمبرگ سوئيس ارائه گرديده، سيستم TSP 203 مي باشد.

بنا به اظهارات كارشناسان، با توجه به شرايط توده سنگ پيرامونتونل، سيستم پيش بيني لرزه اي TSP 203 توانايي آشكار ساختن عوارض مختلف در جلوي جبهه كار از 100 تا 1000 متر را دارا مي باشد.

نتايج بدست آمده از آزمايش هاي اين سيستم بصورت جداول پارامترهاي مكانيك سنگي (شامل 9 پارامتر) و نمودارهاي دو بعدي و سه بعدي خواهد بود.

 

 

 

 • روش اجراي آزمايش TSP 203 :

در اين روش، حداقل تعداد 18 چال انفجاري در يك طرف ديواره تونل حفاري مي شود (با توجه به حساسيت هاي مورد نظر تعداد چالها مي توانند تا 40 عدد نيز افزايش يابد). قطر چالهاي انفجاري 51 ميليمتر بوده و براي اينكه از شيب مناسب برخوردار بوده ودر ضمن سرعت عمليات چالزني نيزافزايش يابد، استفاده ازدستگاه چالزني جامبودريل توصيه مي شود. عمق چالها بين 1.50 تا 2.0 متر متغير بوده و تمامي چالهاي انفجاري  مي بايست در يك راستاي طولي با فاصله حدود 1.0 تا1.50 متر از كف موجود تونل حفاري شوند.

شيب تمام چالهاي انفجاري 5 تا10 درجه منفي (رو به پائين) بوده و فاصله رديفي آنها نيز با توجه به شرايط 0.9 تا1.20 متر خواهد بود.

جهت دريافت امواج برگشتي از لايه هاي مختلف توده سنگي در جلوي جبهه كار، از دو گيرنده اكتشافي كه داراي حساسيت بسيار بالا با سنسور هاي سه محوره مي باشند، در دو طرف ديواره تونل و دقيقاً روبروي يكديگر استفاده مي شوند.

قطر چالهايي كه گيرنده ها در آنها قرار مي گيرند 45 ميليمتر و شيب آنها در حدود 10 درجه مثبت ( رو به بالا ) مي باشد. عمق چالهاي گيرنده نيز معمولاً 2 متر در نظر گرفته مي شود.

پس از اجراي عمليات چالزني، در هر چال گيرنده ، سه بسته چسب مخصوص    (Resin Cartridge) قرار گرفته و سپس يك پوشش استيل بسيار دقيق به قطر 42 تا حداكثر 45 ميليمتر با طول دو متر در چال قرار گرفته و محكم مي شوند (با توجه به اينكه چسبها از قدرت گيرش قوي برخوردار مي باشند، زمان قرارگيري پوشش استيل و توجيه آن به سمت جبهه كار نبايد بيش از 2 دقيقه بطول انجامد).

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : پروژه تونل امامزاده هاشم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *