توضیحات

دانلود پایان نامه : انبار IT

90ص

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه ……………………………………… 1

معرفی سیستم انبار …………………………… 1

آماده سازی محیط توسعه………………………… 1

قابلیت های سیستم…………………………….. 2

فاز تشریح ………………………………….. 2

 1. Introduction

1.1     Purpose 3

1.2     Scope   3

1.3     Definitions, Acronyms, and Abbreviations     3

 1. Positioning 3

2.1     Business Opportunity       4

2.2     Problem Statement    4

2.3     Product Position Statement 4

 1. Stakeholder and User Descriptions 4

3.1     Market Demographics   4

3.2     Stakeholder Summary 5

3.3     User Summary 5

3.4     User Environment 5

3.5     Stakeholder Profiles 5

3.6     Key Stakeholder or User Needs 7

 

 

ویژ گی های محصول……………………………. 6

ریسک……………………………………….. 6

فصل دوم

فازساخت  construction……………………………. 7

UML چيست ؟  ………………………………… 7

دیاگرام UML  ……………………………….. 8

Use Case. ……………………………………. 8

class diagram………………………………….. 12

object  diagrams ………………………………. 13

state chart diagram  …………………………….. 14

چرا نمودارهاي حالت مهم هستند؟ ……………….. 14

Static Structure  ……………………………….. 15

sequence diagram  ……………………………… 23

پيامها  …………………………………… 23

activitydiagram diagrams: …………………………. 25

تصميمات …………………………………… 26

نمودار همکاری ……………………………… 28

نمودار جزء ………………………………… 28

deployment diagram……………………………… 28

دياگرام بسته  ……………………………… 29

يادداشتها………………………………….. 30

چرا اين همه نمودارهاي مختلف؟  ……………….. 30

Collaboration diagram……………………………. 31

فصل سوم

الگوريتم…………………………………… 32

مراحل پنج گانه …………………………….. 33

مرحله مقداردهی اوليه ………………………… 33

مرحله ورودی  ………………………………. 33

مرحله پردازش……………………………….. 34

مرحله خروجی………………………………… 34

مرحله پاکسازی  ( Cleanup )……………………….. 35

پالايش يک طرفه  ……………………………… 36

فصل چهارم

پیاده سازی…………………………………. 37

دیاگرام های موجود برای سیستم انبار……………. 40

کد های مربوط به فرم اصلی…………………….. 48

منوی فایل………………………………….. 49

گزینه کالاها ی موجو د در انبار………………… 49

کدهای مربوط به فرم کالا های وارد شده  …………. 53

کدهای مربوط به فرم کالاهای خارج شده …………… 61

کدهای مربوط به فرم نمایش جستجو……………….. 66

منوی گزارش…………………………………. 67

منوی ویرایش  ………………………………. 67

منوی ثبت نام ………………………………. 73

کدهای مربوط به فرم ثبت نام   ………………… 74

کدهای مربوط به فرم نمایش کالاها ………………. 76

کدهای مربوط به فرم چاپ کالا ها   ……………… 76

کدهای نمایش جستجو  …………………………. 77

فصل پنجم

Web saite……………………………………. 80

ورود به سیستم   ……………………………. 80

صفحه اصلی………………………………….. 81

کالاهای موجود در انبار……………………….. 81

کالاهای خارج شده   ………………………….. 82

منابع   …………………………………… 83

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه:

در اين پژوهش به تحليل ، طراحي  وپياده سازي يك  سیستم انبار مي پردازيم . هدف از تهيه اين سامانه افزايش سطح اطلاعات کاربران نسبت به قطعاتی است  كه مورد استفاده قرار می گیرد.ابتدا طرح اوليه اين سيستم را توضيح داده ايم ، سپس به برررسي و شناخت نيازمنديها و تحليل سيستم پرداخته ايم و دياگرام هاي پروسه مهندسي نرم افزار  با استفاده از نرم افزار rational rose تهيه كرده ايم . مرحله پياده سازي با استفاده از چهارچوب .NET انجام شد . اين سامانه زمينه كار تحقيقاتي نيز دارد . در اين مورد به تحقيق در مورد يادگيري روش های مهندسی نرم افزار برداخته ايم .

 • معرفی سیستم انبار

این سیستم برای بخش IT در شرکت ایران خودرو در نظر گرفته شده است، در  این بخش تمامی قطعات و لوازم مربوط به کامپوتر نگه داری می شود .

در قسمت های مختلف شرکت نیروهای انسانی مشغول به انجام  وظایف تعریف شده ،توسط سازمان  می باشند. افراد با سیستم های کامپیوتری مشغول به فعالیت می باشند.

در صورت بروز مشکلات  سیستمی  با  قسمت IT تماس گرفته می شود وافرادی که در بخش ITمشغول به خدمت رسانی هستند به بخش مورد نظر رفته ومشکل را در صورت ممکن حل می کنند ولی اگر مشکل قابل حل نباشد باید سیستم  مورد نظر را به بخشITآورده و مشکل آن را بررسی کنند.

یک سیستم ممکن است به هر دلیل سخت افزاری دچار مشکل شود،که کاربران این بخش باید آن را رفع کنند اگر قطعه ای  خراب شده باشد وکاربر احتیاج به سیستم داشته باشد واحدIT،باید قطعه  جدید را بر روی  سیستم نصب کند  تا کاربر به کارهای تعین شده خود رسیدگی کند.

حال قطعه ای که بر روی سیستم نصب  می شود ممکن است دو حالت داشته باشد:

 

 1. جدید باشد
 2. تعمیری باشد(از سیستم های قبلی که دچار مشکل بوده اند وحال مشکل  رفع شده است بر روی سیستم مورد نظر نصب شود).

در این بخش به دلیل اینکه کاربرانITسفارش قطعات جدید را به قسمت خرید شرکت می دهند باید کاربران لیست تمامی قطعات را در شرکت را داشته باشند و باید هر بار که رئیس بخش ار آنها گزارش قطعات را بخواهند آن را ارائه دهند ،که سیستم نرم افزاری برای حل مشکلات کاربران IT.است.

 

 1. آماده سازی محیط توسعه:

را توسعه دهیم با ید یک شناخت  ولیست کامل از قطعات که در این بخش استفاده می شود را در دست داشته باشیم که یکی از کاربران ITاین اطلاعات را در اختیار می گذارد.و هر انچه که در اختیار بنده قرار گرفت را به صورت یک پایگاه داده در نظر گرفتیم.که پیش تر می پردازیم.

 

برای اینکه هر قطعه در سیتم شناخته شده باشد برای آن خصوصیات های زیرا در نظر گرفته ایم:

 • نام کالا
 • نوع کالا
 • مدل کالا
 • ظرفیت کالا
 • معرفی کالاها به نرم افزار و انتساب کد اختصاصی به هر کالا
 • دسته بندی کالاها بر حسب نوع
 • اختصاص واحدهای شمارش فرعی و اصلی به هر کالا
 • تعریف افراد رابط واحدهای سازمانی با واحد انبارداری به عنوان گیرنده گان کالا و اختصاص کد انحصاری به هر شخص
 • تعریف دقیق واحدهای سازمانی به همراه ثبت دقیق مشخصات آنها و تخصیص کد انحصاری به هر واحد.

 

 1. قابلیت های سیستم
 • سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به یک کالا
 • جلوگیری از اتفاقات ناگهانی مانند گم شدن کالا
 • حذف هزینه های اضافی مانند چاپ  رسید
 • جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ به عنوان رسید
 • سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع

یکی از ویژگی های منحصر به فرد نرم افزار انبارداري انباردار، امکان برقراری ارتباط کاربران  و صاحبان کالا بدون حضور فیزیکی آنان در انبار است. با استفاده از این قابلیت، مسئول انبار می تواند بدون مراجعه حضوری و بدون نیاز به مکالمه با کاربران کالا مشاهده نماید.

انباری که این سیستم را مورد استفاده قرار دهد، یک کلمه عبور و یک کلمه رمز در اختیار  دارد. و می تواند به هر کاربری یک کلمه عبور ورمز عبور دهد.صاحب کالا با استفاده از این دو شناسه و با برقراری ارتباط تلفنی از طریق کامپیوتر، می تواند کلیه اطلاعات مربوط به موجودی خود از قبیل موجودی در انبار، ورودی و خروجی کالای مربوط به خودو سایر اطلاعات را مشاهده نماید.

امنیت بسیار بالای نرم افزار انباردار ، به شما این اطمینان را می دهد تا نسبت به عدم    دسترسی در اعمال تغییرات در اطلاعات مربوط به کالاها ، ورودیها و خروجیها توسط کاربر سیستم مطمئن بوده و هیچ نگرانی به خود راه ندهید.

با استفاده از این سیستم ، ترافیک کاری اپراتور انبار جهت پاسخگویی به صاحبان کالا و کنترل رفت و آمدهای کالا کاهش یافته  می شود.

 1. فاز تشریح

در این قسمت  طراحی و پیاده سازی سیستم  پایه ریزی شده که همین اصول وپایه در فاز بعدی می باشد.

 

 

 

 

 

 

<IT Warehouse system>VisionVersion <1.0>

 

Revision History

 

DateVersionDescriptionAuthor
20/04/08DraftInitial Draftz.mohammadi
27/04/081,0Draw usecase and the associationsm.bagherzadeh

 

 

 

Vision

 

1.                  Introduction

طراحی سیستم انباروکالا به منظور تحویل دادن  انواع سخت افزارها ، نرم افزارهاا به صورت بهینه بهینه به کاربران  می باشد .

اين سیستم طوری پیاده سازی شده است که کاربر بتواند در کوتاه ترین زمان از موجودی قطعات کامپیوتر اطلاع حاصل نماید.

در این سیستم دیگر نیازی   paper lessکردن کارنمی باشد . در این سیتم نیاز مندی های منا بع به سیستم وابسته نمی باشد.

1.1              Purpose

The purpose of this document is to collect, analyze, and define high-level needs and features of the tkhk-ikco IT warehouse system. It focuses on the capabilities needed by the stakeholders and the target users, and why these needs exist. The details of how the << tkhk-ikco IT warehouse system >> fulfills these needs are detailed in the use-case and supplementary specifications.

1.2              Scope

This Vision Document applies to the <<tkhk-ikco IT warehouse system >>,which will be developed by tkhk-ikco IT department,the IT department will develop this client-server system to collect statistic data

1.3              References

The references are:

1.The statistics from 1384

2.The statistics from 1385

These statistic are in excel files  in tk-dataserver \all3 (ip:172.24.69.3)

2.                  Positioning

 

2.1              Business Opportunity

By these project we collect more easily the statitistics of data and use these statistics for use and know that where each computer part is use.

The problem ofCollecting statistics
affectsWe don’t have any online statitistic and we should collect several days statistics to have the final statitistics
the impact of which isThis problem waste the IT time to collect statistics
a successful solution would beImprove the process of collect statistics and save more time for IT department

 

2.2              Problem Statement

Product Position Statement

ForTkhk-ikco
WhoHolding company of Iran khodro group
The (product name)is a [WAREHOUSE system]
Thatcollecting statitstic is the key benefit; that is, the compelling reason tomake this system
UnlikeManual collecting statitstic
Our productAutomate the process of giving statistics

3.                  Stakeholder and User Descriptions

 This section describes the users of tkhk-ikco WAREHOUSE system there are 3 types of users of tkhk-ikco WAREHOUSE system;the users,manager,the part registrar

 

 

 

3.1              Market Demographics

The tkhk-ikco users can pleader for upgrade system,replace stew parts ,new system request

The part registrar can import data about computer parts and the date of changing part and the user that have new system request and so on

3.1.1        IT Executive

RepresentativeHamid reza ramezani
DescriptionApproval authority
TypeUnderstands the tkhk it status ,and the vision of tkhk IT warehouse
ResponsibilitiesAccordance the statitistic,get new statistics and give to the Registrar to input and manage the system
Success CriteriaSuccess is completion statistics  of the project in optimum time ensure that project meets short term and long term goals
InvolvementReview previous statistic and provide the newer one .involved staff user review
Deliverablesnone
Comments / Issuesnone

3.1.2         Registrar

Representativemohammad kazem motalebi,mohammad reza bagherzadeh
DescriptionSystem users
TypeThe registrar is typically a college-educated professional with full computer skills.
The registrar are trained and experienced with the use pf the current batch-oriented
ResponsibilitiesThe Registrar is responsible for administering tkhk WAREHOUSE that include supervising administrative and data entry
Success CriteriaInput complete statistics and can give report from each user and each part that they want to manage,register the user events
InvolvementInput statistics,make ideal report from user and parts,register and save date of service,upgrade,maintenance computer part
DeliverablesNone
Comments / IssuesNone

 

 

3.1.3        User

 

RepresentativeEmployer of tkhk-ikco holding company
DescriptionTkhk employer
TypeThere are several kind of user with full and half computer skill
ResponsibilitiesThey are responsible for filling request and declaration of computer problem
Success CriteriaSuccess is when user can fill request form in program and give the services in minimum of queue
InvolvementFilling request formdeclaration of computer problem
Deliverablesnone
Comments / Issuesnone

Manager

RepresentativeMiss azizi
DescriptionIT manager of tkhk-ikco holding company
TypeIT manager with professional skill of computer
ResponsibilitiesResponsible for monitoring project status and ensure that the project meet short term and long term goals of warehouse project
Success CriteriaComplete project in ideal  time
InvolvementProject reviewer .involved in staff performance reviews.
DeliverablesNone
Comments / IssuesNone

 

3.2              Key Stakeholder or User Needs

 

 

NeedPriorityConcernsCurrent SolutionProposed Solutions
Gathering statisticsHighGathering statistic is a wasting time and difficult workFor gathering statistics manual the IT section should gather all computer parts information include input date,output date ,the user and services of the previous yearIT like to make the program that do this statistics automate and the the registrar can input request of users and give the online report

 

 

 1. ویژگی های محصول

 

 • مستندات
 • درج و حذف اطلاعات

· جستجو

 1. برحسب نام کالا
 2. تاریخ

ریسک:

 • ریسک نیروی انسانی :بی انگیزگی-کردن-خستگی
 • ریسک محیطی:خراب شدن سیستم –بر آورده نشدن نیاز کاربر
 • ریسک هزینه:هزینه مالی برای آموزش نیروی انسانی-هزینه سیستمی(نرم  فزار وسخت افزار)                                      
 • ریسک زمانی:انجام پروژه به تعویق می افتد.
 • ریسک تجهیزات:استفاده از زبان بر نامه نویسی نامناسب-استفاده نکردن بهینه از منابع جدید –استفاده از سخت افزارونرم افزار نامناسب

 .

.

 

فصل دوم

 

 1. فازساخت  construction

 

در این فاز ما بقی نیازمندی ها همانطور شفاف استخراج شده و سیستم بر اساس معماری مطرح شده در فاز قبل بطور کامل توسعه داده   می شود.

 

 1. UML چيست ؟

 

مراحل پنج گانه برنامه نويسی ، نقطه شروع مناسبی برای  طراحی يک برنامه است ( اولين فاز). در ادامه با استفاده از پالايش ( بهسازی ) يکطرفه  مراحل پنج گانه برنامه نويسی ، فاز دوم طراحی يک برنامه انجام خواهد شد . استفاده از شبه کد بمنظور ارائه جزئيات پالايش ، کمک قابل توجه و مفيدی در ارتباط با طراحی برنامه را بدنبال خواهد داشت . رويکرد فوق ( مراحل پنج گانه برنامه نويسی ) ، روشی مفيد بمنظور طراحی يک برنامه است . در اين راستا برخی از طراحان برنامه های کامپيوتری ترجيح می دهند که از يک روش دقيق تر و موشکافانه تر استفاده نمايند . UML(Unified Modeling Language) مبتنی بر چنين رويکردی است .

 

 

UML ،زبانی استاندارد بمنظور مشخص نمودن ، پيش بينی ، ايجاد و مستند سازی توليدات نرم افزاری است . UML ، مجموعه ای از بهترين امکانات مهندسی را بمنظور استفاده در مدل سازی سيستم های بزرگ و پيچيده ارائه که کارآئی آنان به اثبات رسيده است . UML يک متدولوژی رسمی برای پياده سازی نرم افزار است .

 

 1. روند شکل گيری UML :

برنامه نويسی شی گراء ( OOP ) ، از اوايل  سال 1960 مطرح  گرديد . برنامه نويسی شی گراء با اينکه  بعنوان يک ايده جديد مطرح شده بود ولی بسرعت زبان های مدل سازی شی گراء برای پوشش ايده فوق ، مطرح و پياده سازی گرديدند. در فاصله سال های 1970 تا اواخر 1980 چندين زبان مدل سازی شی گراء پياده سازی گرديد . تعداد زبان ها ی مدل سازی شی گراء در سال 1995 به بيش از پنجاه نمونه رسيده بود .

از افراد فعال و پيشرو در اين زمينه می توان به ( Jim Rumbaugh) شرکت جنرال الکتريک (rady Booch ) شرکت ( Rational software  ) وشركت ( Ivar Jacobson Objectory )  اشاره نمود. هر يک از افراد فوق ، تلاش گسترده ای  را در جهت مدل سازی زبان برنامه نويسی انجام داده بودند . در سال 1994 ، Rumbaugh شرکت جنرال الکتريک را ترک و به Booch در شرکت Rational Software ملحق گرديد.

 

 

 

 1. دیاگرام UML

 

اگر بخواخیم بگوئیم در پروژه ما از کدام نوع دیاگرام است بیشتر حالت ایستا است تا پویا زیرا که تقریبا همه چیز ثابت است.

در هر مرحله از معرفی این خصوصیات آنچه را که انجام داده ا یم را به نمایش می گذاریم.

 

UML : يک راه حل آماده ساز با پشتيباني کامل براي ساختن مدلهاي شئ گرا در سيستم هاي پيچيده نرم افزاري است . دراين فصل با اشيا مورد استفاده در uml  آشنا مي شويم .

 

 

Use Case

 

 1. Package بسته بندي :

 

براي فهميدن مسائل در دامنه هاي قابل پيشرفت و بزرگ ، مدل هاي ادراکي پيچيده تر و غير قابل مديريت مي شوند و به وسيله Package مي توان آنها را به گروه هاي کوچکتروزيرمجموعه هاي قابل مديريت تقسيم بندي نمود.

Package ،يکي از عناصر سازماني در مدل هاي سيستمي UML است در يک Package  مي توان اطلاعات درست سيستمي را به وسيله Package هايي که در آن محتوياتي چون Package ها، دياگرام ها و عناصر ديگراست را وارد نمود.

يک Package از Package ها، دياگرام ها يا عناصرمنفرد وابسته ساخته شده که مي تواند محتويات و عناصرخود را به روشنايي نمايان نمايد و مي توان با Package ها در سراسرمحيط هاي در حال پردازش و گسترده در يک گروه، ارتباط عناصر را به خوبي نشان داد. براي مثال در يک دياگرام ادراکي بزرگ مي توان با استفاده از Package عناصر را تقسيم بندي نمود و با استفاده ازPackage يک سيستم معماري را تعريف نماييد.

در این دوره View ها یک مدل در UML به صورت دیاگرامهای گرافیکی زیر تعریف شده اند :

 • use case diagram
  • class diagram
  • object diagrams:
  • state chart diagram

 

 1. Use Case

 

Use Case مجموعه از رويدادها، که وقتي يک Actor ، در سيستم پردازش کاملي را انجام مي دهد رخ مي دهد و به صورت نرمال به يک پردازش بزرگ نسبت داده مي شود و يک قدم منحصر به فرد يا پايان کار در يک سيستم نيست.

 

 

Actor :Actor نقش بيروني يک شئ در سيستم Use Case را بازي مي کند و يک شئ ممکن است چندين نقش را بازي نمايد و يک شئ ، مي تواند نشان دهنده چندين Actor در يک Use Case است.

 

Interface : واسط يک سري عمليات مشخص بر روي کلاس ها و Package يا عناصر، براي مربوط ساختن آنها به محيط بيرون مي باشد.

 

Association : نشان دهنده ارتباط يا مشارکت يک Actor با Use Case مي باشد.

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : انبار IT”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *