برگشتن به معدن

دانلود سمینار معدن : بررسي خاك شوز سميرم اصفهان و كاربردهاي آن

۴,۰۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود سمینار معدن : بررسي خاك شوز سميرم اصفهان و كاربردهاي آن

80ص

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحقيقات تكميلي

گروه معدن گرايش استخراج

سمينار كارشناسي ارشد

 

 

فهرست مطالب

عنوان:                                                                                                        

چكيده

مقدمه

فصل اول: مواد نسوز

 • تعريف مواد نسوز
 • نقش مواد نسوز
 • خواص مواد نسوز
 • انواع مواد نسوز
 • تقسيم بندي فرآورده هاي نسوز

فصل دوم: انواع رس ها و ويژگي هاي آنها

2-1- تقسيم بندي كاني هاي رس

2-2- روش شناخت

2-3- انواع رس ها و كاربردهاي آنها

2-3-1- كائولن

2-3-2- بال كلي

2-3-3- رس هاي نسوز

2-3-4- بنتونيت

2-3-5- فولر زارث

2-4- خاك نسوز

2-5- وضعيت توليد محصولات رسي در دنيا

2-6- وضعيت صنعت نسوز در ايران

2-7- توليد – ميزان صادرات و واردات خاك نسوز در ايران

فصل سوم: معدن سميرم اصفهان

3-1- تاريخچه اكتشاف معدن

3-2- خلاصه وضعيت زمين شناسي

3-3- مشخصات ماكروسكوپي خاك نسوز سميرم

3-4- بررسي كاني با آناليز اشعه X

3-5- تركيب شيميايي

3-6- خواص فيزيك شيميايي

3-7- خردايش

3-7-1- خردايش خشك با سنگ شكن

3-7-2- خردايش تر

3-8- روش هاي جداسازي

3-8-1- جيك

3-8-2- سيكلون

3-8-3- مكاسيفاير آبي

3-8-4- فلوتاسيون

3-9- تكليس مادة معدني سميرم

فصل چهارم: نتيجه گيري

4-1- خلاصة نتايج بدست آمده

4-2- فلوشيت

منابع و مأخذ

فهرست منابع فارسي.

 

 

چكيده:

ايران با داشتن پيشينة تاريخي و آثار تمدن بشري به لحاظ موقعيت جغرافيايي و زمين شناسي يكي از نادرترين كشورهاي جهان مي باشد. ذخائر ارزشمند و گوناگون مواد معدن از جمله مواهب الهي است كه به اين سرزمين ارزاني گرديده است.

گذر ايران از دوران مختلف زمين شناسي با كوه زايي ها، آتشفشان ها، پيشروي و پس روي درياها حكايت از وخور انواع متفاوت مواد معدني در جاي جاي اين خاك پرگهر دارد.

همزمان با گسترش روز افزون صنايع، در نتيجه نياز صنعت به مواد خام لزوم توسعه فعاليتهاي زمين شناسي و اكتشافات معدني و تجهيز و بهره برداري از معادن بيش از پيش احساس مي گردد. توسعة صنعت نسوز در گرو اهتمام ويژه به شناسايي مواد معدني و توسعه معدنكاري است.

آنچه در مجموعة زير آمده است مختصري در مورد خاك هاي نسوز علل الخصوص خاك نسوز سميرم اصفهان و كاربردهاي صنعتي آنها مي باشد.

در پايان نيز منابع و مآخذ استفاده شده ذكر گرديده است.

 

مقدمه:

تاريخ توسعه مواد و فرآورده هاي نسوز اجبارا به تاريخ بسوا و توسعه صنايع ذوب و سراميك ارتباط پيدا مي كند از زمان هاي قديم، اطلاعات كمي در دست است ولي از تاريخ ذوب فلزات و آثار آن، مي توان گفت كه از ده هزار سال پيش مواد نسوز مورد استفاده بودند و در سه قرن اخير، بسط و توسعه بسيار يافته اند.

به خصوص در قرن حاضر كه تكنيك هاي پيشرفته و مواد اوليه پيش ساخته به كار گرفته مي شود مصري ها در پنج هزار سال پيش از مواد نسوز استفاده مي كردند. در 2500 سال پيش براي ساختن قصر داريوش در ايران از آجرهاي پخته شدة سيليس استفاده شده است تاريخ توليد انواع فرآورده هاي نسوز در جدول زير آمده است. تاريخ توسعه مواد و فرآورده هاي نسوز اجبارا به تاريخ بسوا و توسعه صنايع ذوب و سراميك ارتباط پيدا مي كند از زمان هاي قديم، اطلاعات كمي در دست است ولي از تاريخ ذوب فلزات و آثار آن، مي توان گفت كه از ده هزار سال پيش مواد نسوز مورد استفاده بودند و در سه قرن اخير، بسط و توسعه بسيار يافته اند.

به خصوص در قرن حاضر كه تكنيك هاي پيشرفته و مواد اوليه پيش ساخته به كار گرفته مي شود مصري ها در پنج هزار سال پيش از مواد نسوز استفاده مي كردند. در 2500 سال پيش براي ساختن قصر داريوش در ايران از آجرهاي پخته شدة سيليس استفاده شده است تاريخ توليد انواع فرآورده هاي نسوز در جدول زير آمده است.

 

انواع فرآورده هاي نسوزتاريخ توليد
فرآورده هاي نسوز سيليس1840
فرآورده هاي نسوز كروسيتي1896
فرآورده هاي نسوز منيزيتي1888
فرآورده هاي نسوز آلوميني1917
فرآورده هاي نسوز عايق1920
فرآوده هاي نسوز پيش ذوب1930
رشته هاي نسوز و سراميكي1930

صنعت نسوز در ايران به احتمال قومي همراه با صنعت سيمان توليد يافته است. كه شروع اين صنعت در كشور با بسياري از كشورهاي ديگر همزمان بوده است

معدن خاك نسوز سميرم در سال 1345 بوسيله سازمان زمين شناسي تكنولوژيكي اين معدن توسط جورج آلتن فرانسوي كارشناس سازمان ملل در سازمان زمين شناسي مورد مطالعه قرار گرفت و گزارشي در مورد تغليظ آن منتشر شد كه بر پايه تكليس خاك بود. در سال 1349 نمونه تكنولوژيكي اين معدن به انيستيتو مواد نسوزلنينگراد ارسال شد كه قبلا سنگجوري دستي شده بود و گزارش مطالعات تنها مربوط به كاربرد اين خاك در تكنولوژي فولاد بود و روي تغليظ پذيري خاك كار نشده بود. در سال 1366 مهندسين مشاور معدن كاوروي تغليظ اين خاك مطالعه نموده و روش جداكننده هاي مغناطيسي را براي تغليظ خاك پيشنهاد نمودند. جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف نيز روي اين خاك مطالعه كرده و اساس كار را بر آزمايشات باجيك قرار داده و نتيجه اي نگرفتند. نمونه هاي متعددي از اين خاك در جعبه هاي 50 كيلوئي تهيه و به كشورهاي مختلف جهت امكان پذيري تغليظ خاك ارسال گرديد. شركت ايران منيزيا نيز كه در كنار شركت ملي فولاد از بخشي از اين معدن بهره برداري ميكند مطالعات زيادي براي امكان پذيري تغليظ اين خاك انجام داده است.

 

فصل اول: مواد نسوز

 

 • مواد معدني نسوز:

به طور دقيق نمي توان گفت كه نخستين بار درجه دوراني و توسط چه كساني مواد نسوز ساخته شد. ولي برخي شواهد دال برساخت و مصرف اين مواد توسط چيني ها مي باشد. پيدايش و رشد اين صنعت با صنعت ذوب فلزات رابطه اي تنگاتنگ دارد كه بدين ترتيب مي توان گفت بشر از ده هزار سال قبل از مواد نسوز استفاده مي كرده است. نمونة آن مربوط به كوره اي با قدمت بيش از 6000 سال در كشور كره مي باشد.

تا قبل از قرن نوزدهم مصرف كنندگان اصلي مواد نسوز، كوره هاي ذوب فلزات، شيشه و امثال آنها بوده اند كه حجم چنداني را در بر نمي گرفت. اما با وقوع انقلاب صنعتي كه از قرن هيجدهم آغاز شد صنايعي رشد كرد كه در فرآيندهاي توليد خود به درجه حرارت بالا نياز داشتند و از اين رو نياز به مواد نسوز به سرعت گسترش يافت و راه براي شكوفايي اين صنعت همدار گرديد.

 

 • نقش مواد نسوز:

نقش اين مواد محافظت از محفظه هائيست كه در آنها واكنش ها يا عمليات 5 پي درجه حرارت بالا انجام مي گيرد. به طور عمده مي توان نقش مواد ديرگداز را در كوره ها به سه صورت زير تقسيم كرد:

الف) حفاظت بدنة كوره ها، مجاره تصفيه اي، مخازن شيشه اي، از تأثير شعله يا مواد مذاب گداخته.

ب) كاهش ميزان و مقدار انتقال حرارت از داخل كوره به خارج.

ج) جذب حرارت و انتقال آن به مواد گداختة داخل كوره.

 

 • خواص مواد نسوز:

به طور كلي مهمترين ويژگي هاي مواد نسوز به قرار زير است:

الف) دير گدازي: مقاومت حرارتي مواد نسوز تابع تركيب شيميايي و ساختمان بلورين آنهاست.

ب) مقاومت شيميايي: اين ويژگي  تابع تركيب شيميايي مواد اوليه، تخلخل، ساختمان بلوري آنهاست. در كوره هاي سيمان در قسمت پخت به دليل شرايط قليايي از آجرهاي منيزيت استفاده مي كنند.

ج) مقاومت در برابر شوك حرارتي: مواد نسوز در برابر تغييرات ناگهاني و سريع دماي داخل كوره مقاومت مي كنند.

د) مقاومت سايش: معمولا بدنة داخلي كوره هاي دوار از مواد ديرگداز پوشيده شده است و گاها بار داخل كوره موجب سائيدگي پوشش داخلي كوره مي شود. در اين حالت بايستي از موادي كه مقاومت سايشي بالايي دارند استفاده نمود.

 

 • انواع مواد نسوز:

مواد شكل دار (آجرهاي نسوز)

رسي: شاموتي – نيم سيليسي – آلوميني عايق

غير رسي: سيليس – قليايي- موليتي- زيركني- آلومين بالا- آسميه كرم- فرآورده كربن و گرافيتي

مواد بي شكل (مواد ويژه)

انواع ملاتها

انواع جرمهاي نسوز

شكل 1-1- انواع نسوز

 

 • تقسيم بندي فرآورده هاي نسوز:

 

رديف تقسيم بندي فرآورده هاي نسوز
مواد اوليه معدني
1فرآورده هاي شاموتي (رس ها)

Fire clay refractories

خاك نسوز

Bond clay – plaft clay

سنگ نسوز

Hard clay – fliot clay

2فرآورده هاي قليائي

Bosic refractories

آهك- كروميت- دولوميت- مگنزيا
3فرآورده هاي آلوميني

High Alumina refractories

بوكسيت- كبانيت- سيليسانيست- آندرالوريت- موليت- آلومين
4فرآورده هاي عايق

Insulation refractories

مواد رسي و زيركني به علاوه

الف) كك- خاك اره- پوسته برنج- نفتالين- ذغال سنگ- پلاستوفرم

ب) خاك هاي دياتوم

Diatom oceors Earth

پرليت متورم

Expanded perlite

ورميكويت

Expanded Vermicalote

رس هاي متورم Expanded clay

آلوميناي سبك

Bubble Alumina

 

 

5فرآورده هاي سيليسي

Silica refractories

كوارتزيت sio2
6فرآورده هاي مخصوص (خاص)

special refractories

 

زيركونيع، آلوميني صنعتي- سيليكول كاربيد
 • جدول تقسيم بندي فرآورده هاي نسوز

فصل دوم:

انواع رس ها و ويژگي هاي آنها

 

2-8- تقسيم بندي كاني هاي رسي: به دليل پيچيدگي ساختمان رس ها و گسترش آنها، براي طبقه بندي اين كاني ها روش هاي گوناگوني پيشنهاد گرديد. يكي از مواردي كه نشانگر اين موضوع مي باشد تشكيل كميته اي از مؤسسه ميزالوژي انگلستان براي طبقه بندي و فهرست بندي ميزال هاي رس مي باشد. به همين لحاظ مشابهت هاي زيادي با يكديگر دارند ولي در مواردي نيز كاملا متفاوت مي باشند. يك نوع تقسيم بندي بدين صورت است كه به سه دسته كاني هاي دو صفحه اي- كاني هاي سه صفحه اي- كاني هاي چهار صفحه اي تقسيم مي شوند.

 • كاني هاي دو صفحه اي: الف) گروه كائولينيست: اين گروه شامل هشت كاني است كه تفاوت آنها در مشخصات نوري و ساختماني داخلي آنهاست.

ب) گروه سرپانتين: از نظر شكل بلوري شبيه كائوليست بوده و فقط در لايه هاي اكتا هدري بجاي AL3+  يونهاي Mg2+  جانشين مي گردند و اختلاف ديگر آنها با كائوليست  در خواص شبكه اكفا هدري و تتراهدري است. به جهت اينكه سرپاتين درسنگ هاي رسوبي نمي تواند پايدار باشد. اين كاني جزء كاني هاي اصلي رس محسوب نمي شود.

كه كاني هاي سه صفحه اي الف) گروه ميكا، گرچه كاني هاي اين گروه جزء كاني هاي رس محسوب نمي شوند ولي چون منشاء تشكيل كاني هاي رس مانند: سريسيت و ايليت و غيره مي باشند داراي اهميت خاصي مي باشند.

ب) گروه ايليت: به كاني هاي ميكايي گفته مي شود كه تشكيل گروه غير مشخصي بين مسكويت و مونت موريلونيت را مي دهند. آب مي تواند جانشين بين بلورهاي ايليت گردد. اين امر باعث دادن خاصيت انبساط به آنها مي شود. فرق ايليت با مسكويت آن است كه مقدار K و AL در لايه هاي تترا هدر كمتر از مسكويت مي باشد.

ج) گروه مونت موريلونيت: چهار كاني اين گروه داراي ساختمان سه لايه اي و از خواص جذب آب بين لايه تتراهدري و اكتاهدري است.

بنتونيت: مخلوطي از كاني هاي رسي است كه داراي مقدار زيادي مونت موريلونيت مي باشد و چسبندگي آن خيلي بالا مي باشد.

ورميكوليت: اين كاني از نظر خواص فيزيكي و شيميايي در درجه نخست به مونت موريلونيت و سپس بنتونيت خيلي نزديك است.

 • كاني هاي چهار صفحه اي: الف) گروه كلريت: ساختمان اين گروه از كاني هاي رسي بدين ترتيب است كه مابين دو رديف پاكت هاي سه صفحه اي يك صفحه از يون OH هيدروكسيد با كاتيون هاي 2 يا 3 ظرفيتي قرار گرفته است. كاني هاي گروه كلريت از نظر تعداد، گسترش زيادي دارند. كلريت مانند ايليت بوده ولي فاقد كلسيم مي باشد.

ب) گروه كاني هاي مختلوا: اين دسته شامل كاني هايي هستند كه ساختمان و خواص آنها كمترين شباهت به كاني هاي رسي دارد.

ج) گروه كاني هاي سيوليت و پاليگورسكيت: اين گروه شامل سيليكاتهايي هستند كه ساختمان آنها مابين سيلييكاتهاي زنجيري و صفحه اي مي باشد. مهمترين اين نوع كاني ها پالي گور سكيت و آتاپولژيت مي باشد.

در تقسيم بندي ديگري 4 ردة اصلي در رس ها بنام رده رس هاي متورق و رده رس هاي رشته اي تقسيم مي شوند. اين رده بندي به وسيلة بررسي دياگرام هاي اشعه X كاني هاي رس انجام گرفته است. ردة اول يعني رس هاي متورق، فاصله شبكه اي تقريبا ثابت و در ساختمان آنها طبقات چهاروجهي، هشت وجهي با تنظيمي معين بودن ايجاد فضاي خالي تراك مي شوند. ردة دوم همين رس هاي رشته اي، كه از نظر انواع و مقدار خيلي محدود مي باشند طبقات آلومين و سيليس بطور متناوب قرار داشته و فضاهاي خالي در شبكه بلوري ايجاد مي كنند.

تقسيم بندي ديگري وجود دارد، كه اساس آن بر شرايط فعلي فيزيكو شيميايي و طبيعت مواد مادر مانند: فلوسپاتها و ميكاها، شبكه هاي و لكانيكي يا كاني هاي فرومغناطيسي مي باشد بر اين اساس ميزال هاي رس كريستالي به دو دسته با ساختماهن زنجيره اي و لايه اي تقسيم مي شوند. ساختمان لايه اي خود به دو خانواده 2:1 و 1:1 تقسيم مي شود كه با نامهاي تري فرميك و دي فرميك مشخص مي شوند. همچنين تقسيمات ثانويه بر اساس خواص دي آكتاهورال يا تري اكتاهورال ميزال ها مي باشند.

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود سمینار معدن : بررسي خاك شوز سميرم اصفهان و كاربردهاي آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *