توضیحات

دانلود پایان نامه : طراحی غرفه در نمایشگاه

126ص

 

فصل اول

شناخت

1-1 موضوع

1-1-1-تعيين گرايش و عنوان پروژه

 

درطي اين پروژه تلاش براين است تا روندي براي پيشبرد پروژه انتخاب شود تا به بهترين حالت مشكلات را برطرف نمايد؛ براين اساس و باتوجه به انتظارات استاد محترم راهنماي پروژه روند كلي پروژه بر اساس شناسايي و تفسيرمشكل به صورت كامل وهمچنين شناسايي گروه هاي استفاده كننده است كه درنهايت با اين بررسي وشناسايي كامل مشكل و شناسايي دقيق نيازهاي مشتري وآناليزكامل محصول نهايي براساس مسايل ارگونوميك وابعاد آنتروپومتريك،مسايل مربوط به فرم وزيبايي وآناليز استيتيك محصول،توجه به محصول در محيط استفاده وهمچنين در كنار محصولات ديگر در غرفه هاي نمايشگاهي و…..به ارائه طرح هاي متنوع بر اساس ليست بايدها پرداخته ودر نهايت از بين طرح هاي ارائه شده،طرح برتر انتخاب شده و پرزانته نهايي بر اساس اين طرح صورت پذيرد.

 

 

1-1-2 –تعيين صورت مساله وتفسير مشكل

 

نام توليد : غرفه هاي نمايشگاهي كه به تبادل اطلاعات و تكنولوژي مي پردازند و نه صرفا نمايش محصولي خاص.

مكان استفاده : نمايشگاهها كه در اين پرئژه محدود به نمايشگاه بين المللي تهران مي باشد.

طرح مشكل:

 • نداشتن قابليت استفاده مجدد.
 • انبارداري.
 • طريقه حمل ونقل.
 • نداشتن هارموني مناسب.
 • مشكل اتصال قطعات مختلف.
 • مشكل بودن هماهنگي سيستم روشنايي با سازه هاي فضايي غرفه.

7) زمان زيادي كه صرف اجرا و همچنين تخريب مي شود.

8) عدم تاثير بر محصولات نمايشي يا تبليغي.

 

وضعيت اوليه                                       

همانطور كه عنوان شد نمونه هاي موجود غرفه ها دونوع هستند : غرفه هاي پيش ساخته وخودساز.

در غرفه هاي پيش ساخته بيشتر از پيچ ومهره استفاده مي شود و مي توان  آنها را مجددا باز و بسته كرد .در اين غرفه ها ورقه هاي كف اجاره داده مي شود وبعضي بعداز استفاده آنها را آب كرده ومجددا مي سازند در اين نوع غرفه ها طراح براي طرح زدن از محدوديت هاي خاصي برخوردار است و تنها مي تواند در محدوده يكسري متريال و فرمهاي خاص در طرح خود استفاده كند.

در غرفه هاي خود ساز طرح ها از تنوع بيشتري برخوردار هستند و دست طراحان براي طراحي تقريبا آزاداست . در اين نوع غرفه ها از رنگ بندي هاي متنوع وشادي استفاده مي شود و همچنين فرمهاي مختلفي در آنها به چشم مي خورد از اين رو تماشاگر را بيشتر جذب مي كند؛مشكل بزرگ اين غرفه ها هزينه بري بالاي اينگونه غرفه هاست.

 

وضعيت ثانويه

اين غرفه ها مدولار هستند و به راحتي در مكان مورد نظر نصب شده و نيازي به تخريب ندارند زيرا داراي قابليت استفاده مجدد هستند.

با رنگ بندي وفرمهاي متنوع در پك هاي مختلف به مشتري عرضه مي شوند و به راحتي ميتوان اين غرفه ها را جابجا كرد به علاوه به مقدار زيادي در وقت و هزينه نيز صرفه جويي خواهد شد.

در اين نوع غرفه ها نيازي به نصب سيستم روشنايي نيست ، زيرا اين سيستم در ديواره ها سقف وكف تعبيه شده است كه اين مطلب نيز در چارت كلي وضعيت ثانويه نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

 

ارائه ايده

مدولار كردن غرفه براي:

 • سهولت در امر اجرا.
 • سادگي جمع كردن غرفه ها در مدت زمان كوتاه.
 • سهولت در انبار داري .
 • حمل ونقل.
 • قابيت استفاده مجدد.
 • سهولت در توليد.
 • تلفيق ديواره،سقف،كف وساير امكانات.
 • امكان ايجاد فرمها و رنگهاي متنوع در پك هاي مختلف.
 • تعبيه كردن سيستم روشنايي در ديواره ها سقف وكف اين غرفه ها.

مشخص كردن حيطه تخصص هاي مربوطه

براي ساخت يك غرفه نياز به متخصص هايي ازقبيل:

 • تيم طراحي ( گرافيست و طراحان ديگر)
 • تيم اجرا ( نجار و آهنگر متخصص در امر غرفه سازي) مي باشد.

وجود گروههاي تخصصي مختلف در ساختار پيشبران صنعت نمايشگاه ، اين امكان را فراهم مياورد كه كليه گروهها در يك هماهنگي ارگانيك ، هدف ، استراتژي و ابزارها همگون و متوازن به صورت يك مجموعه عمل نمايند و يا آنكه هر تيم به صورت و بنا به ضرورت نياز مشتري دستور كاري مشخصي را دنبال نمايند.

 

 

وضعيت اوليهوضعيت ثانويه
عدم وجود سازه هاي مناسب براي برپاسازي سريع غرفه هاي نمايشگاهي.برپاسازي غرفه ها به صورت سريع و در كوتاه ترين زمان ممكن.
عدم وجود سازه هاي مناسب براي دمونتاژ و جمع آوري غرفه ها.دمونتاژ وجمع آمري غرفه ها به صورت سريع و در كوتاه ترين زمان ممكن.
سازه هاي موجود از نظر استيتيكي داراي اشكالي نامناسب وdemode هستند.سازه ها از نظر استيتيكي داراي شكل زيبا،شكيل و به روز هستند.
محدوديت در قابليت گسترش سازه ها.طراحي سازه هايي مناسب با قابليت گسترش .
با توجه به سازه هاي موجود امكان استفاده از مواد ومتريال مناسب تر وجود ندارد.امكان استفاده از مواد و متريال مختلف در كنار سازه هاي جديد.
تاثير مخرب سازه هاي موجود به لحاظ استيتيكي بر عناصر مرتبط.امكان ايجاد ارتباط استيتيكي مناسب بين سازه با اجزاي ديگر غرفه.
سازه هاي موجود به دليل نداشتن عمر بالا قابليت استفاده مجدد ندارند.به دليل دوام بالاي سازه ها امكان اسنفاده مجدد از آنها وجود دارد.
حمل ونقل سخت سازه هاي موجود.امكان حمل و نقل آسان سازه ها وجود دارد.
عدم وجود ارتباط مناسب ازنظراستيتيكي وسيستماتيك بين سطوح وكاربري كف،ديواره،سقف و امكانات.به لحاظ استيتيكي وسيستماتيك،بين سطوح وكف،ديواره،سقف و امكانات ارتباط منطقي وجود دارد.
امكان استفاده ازسازه هاي موجود در تمامي بخش ها وجود ندارد؛به عنوان مثال سازه ها با بخشي مثل V.I.P  هماهنگي ندارد.از سازه هاي موجود مي توان در تمامي بخش ها استفاده كرد.
سازه هاي موجود به لحاظ انبارداري فضاي زيادي را اشغال مي كنند.با طراحي مناسب در سازه هاي جديد امكان انبارداري مناسب وآسان وجود دارد.
قيمت تمام شده غرفه ها با توجه به متريال مصرفي معمول بسياربالاست.قيمت تمام شده با توجه به متريال مصرفي مناسب،پايين است.

 

 

 

 

1-1-3- تعيين انتظارات كارفرما و محدوديت پروژه

 

برپاسازي غرفه ها به صورت سريع و در كوتاه ترين زمان ممكن.

دمونتاژ وجمع آمري غرفه ها به صورت سريع و در كوتاه ترين زمان ممكن.

سازه ها از نظر استيتيكي داراي شكل زيبا،شكيل و به روز هستند.

طراحي سازه هايي مناسب با قابليت گسترش .

امكان استفاده از مواد و متريال مختلف در كنار سازه هاي جديد.

امكان ايجاد ارتباط استيتيكي مناسب بين سازه با اجزاي ديگر غرفه.

به دليل دوام بالاي سازه ها امكان اسنفاده مجدد از آنها وجود دارد.

با طراحي مناسب در سازه هاي جديد امكان انبارداري مناسب وآسان وجود دارد.

از سازه هاي موجود مي توان در تمامي بخش ها استفاده كرد

مكان حمل و نقل آسان سازه ها وجود دارد

قيمت تمام شده با توجه به متريال مصرفي مناسب،پايين است

با طراحي مناسب در سازه هاي جديد امكان انبارداري مناسب وآسان وجود دارد.

 

1-1-4- تعيين استرات‍ژي و اهداف كلان پروژه

 

درطي اين پروژه تلاش براين است تا روندي براي پيشبرد پروژه انتخاب شود تا به بهترين حالت مشكلات را برطرف نمايد؛ براين اساس و باتوجه به انتظارات استاد محترم راهنماي پروژه روند كلي پروژه بر اساس شناسايي و تفسيرمشكل به صورت كامل وهمچنين شناسايي گروه هاي استفاده كننده است كه درنهايت با اين بررسي وشناسايي كامل مشكل و شناسايي دقيق نيازهاي مشتري وآناليزكامل محصول نهايي براساس مسايل ارگونوميك وابعاد آنتروپومتريك،مسايل مربوط به فرم وزيبايي وآناليز استيتيك محصول،توجه به محصول در محيط استفاده وهمچنين در كنار محصولات ديگر در غرفه هاي نمايشگاهي و…..به ارائه طرح هاي متنوع بر اساس ليست بايدها پرداخته ودر نهايت از بين طرح هاي ارائه شده،طرح برتر انتخاب شده و پرزانته نهايي بر اساس اين طرح صورت پذيرد.

 

 

1-2 فرآيند برنامه ريزي

1-2-1- تعيين روند پروژه

 

اهداف اصلي پروژه در اين رساله بر طرف كردن ايرادهاي اصلي  در محصولات موجود در بازار و بهينه سازي محصول بوده است . محصول مورد نظر ما كه سازهُ  نمايشگاهي است داراي اشكالات فراواني مي‌باشد ، در ضمن اين سازه هاكه به لحاظ ساخت در تمام مراحل ميتواند پروسه سريتري داشته باشد بايد دچاره تحولاتي اساسي در مراحل ساخت شود .البته اين نبايد به اين معني باشد كه ساخت تنها مورد اصلي در تفكر ماست بلكه اصلاح در مراحل طراحي ، طراحي ساخت و ساخت مي تواند به نتايج بسيار بهتري منتج شود . از سوي ديگر ايرادهايي كه مراحل نصب، بسته بندي ، جمع آوري ، مدولار نبودن و زيبايي شناسي در غرفه هاي نمايشگاهي به چشم مي خورد . اين نقاط ضعف مخصوصا” در بخش نصب و راه اندازي و جمع آوري بيشتر به چشم مي خورد . ارزشهاي افزوده نيز مبحث خاصي در طراحي و تعيين استراتژي ما در جهت روند پروژه دارد كه اين ارزشهاي افزوده مي تواند فاكتورهايي چون مدولار بودن ، استفاده ُ بهتر از فن آوريهاي جديد در پرزانته اطلاعات ، وسايلي چون LCD و صفحات پخش video projection   باشد در ضمن در روند پروژه  و بررسي سازه هاي قبلي و طراحي هاي جديد مي توان به تفكرات و نوآوريهاي فني و زيبايي شناسانه اي برخورد كه اگر با درايت از اين نكات كوچك استفاده مناسب را ببريم مي توان در نهايت به نتايج خوبي دست پيدا كرد .

 

1-2--3 تعيين منابع و روشهاي گردآوري اطلاعات

 

با توجه به موضوع منتخب اين پروژه بهترين منبع تحقيقاتي غرفه هاي نمايشگاهي هستند كه در حال ساخت و اجرا هستند كه با بررسي اين غرفه ها به خصوص در زمان مونتاژ و برپاسازي غرفه ها و همچنين در زمان دمونتاژ و جمع آوري آنها،مي توان به راحتي يه شناسايي مشكلات عمده مربوط به كف سازي در غرفه ها پي برد.

به علاوه ساخت ،طراحي و اجراي غرفه ها تنها محدود به ايران ونمايشگاه بين المللي نيست وازمنابع تحقيقاتي ديگر در اين پروژه مي توان به غرفه هاي ديگري كه در نمايشگاه هاي مختلف دنيا وجود دارند اشاره كرد كه معمولا در طراحي وساخت اين غرفه ها ازجديدترين تكنولوژي روزدنيا براي ساخت استفاده مي شود كه اين درنهايت دست طراح را براي ارائه ايده هاي بديع و خلاقانه تر باز مي گذارد.

درنهايت منابع تحقيقاتي كاملي نيزبراي بررسي كامل نكات ارگونوميك ومسايل آنتروپومتريك درطراحي غرفه ها وجود دارد كه اين منابع شامل استانداردهاي جهاني مي شود كه درايران هم قابل اجرا و كاربردند.

 

 

 

فصل دوم

2-1-1 تاريخچه محصول

 

با گذشت زمان انسانها براي فروش  بهتر محصولات خود به فكر تبليغ افتادند ، در زمانهاي قديم  براي انجام اين كار دست نوشته اي روي چندين كاغذ تهيه مي كردند و آنها را به وسيله چسب به ديوارها مي چسباندند ، بعد از گذشت مدتي كه تلويزيون وهمچنين چاپگر به بازار آمد امر تبليغات به صورت تايپ شده در روزنامه ها ويا در تلوزيون انجام مي شد.

امروزه تبليغات از راههاي مختلفي امكان پذير است از جمله :

تبليغات محيطي( بيلبورد، پوسترو… )، داخلي ، سمعي بصري ، تيزر هاي تلويزيوني و  …

ولي جوابگوترين راه تبليغات مشاركت در نمايشگاه است .

حدود 42 سال پيش نمايشگاه بين مللي وهمچنين نمايشگاههاي كوچكتر شروع به فعاليت كردند در ابتدا تنها غرفه ها متشكل از سه ديوار بودند كه  نقش آنها جدا سازي قسمت هاي مختلف از يكديگر بود .

اما امروزه غرفه سازي يكي از بزرگترين فعاليت ها در امر نمايشگاه است و فرم و رنگ آنها به نوبه خود گونه اي تبليغ محسوب مي شود .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه معماری : طراحی غرفه در نمایشگاه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *