برگشتن به مهندسی شیمی

دانلود پایان نامه : استیله کردن کالای ویسکوزی و رنگرزی با رنگزای مستقیم

۳,۸۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه : استیله کردن کالای ویسکوزی و رنگرزی با رنگزای مستقیم

65ص

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده فنی و مهندسی

پایان  نامه  کارشناسی

مهندسی شیمی نساجی – شیمی و علوم الیاف

 

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

ریسیدن نخ. 9

تجزیه محلول ویسکوز. 9

استیلاسیون. 11

بررسی مقالات.. 14

مقاله اول. 14

آزمایش.. 35

نسخه رنگرزی : 36

نحوه رنگرزی کالا. 37

تست جذب رطوبت.. 39

تست حلالیت : 40

تست جذب رطوبت : 41

رنگرزی.. 42

سیکل شستشویی ( Washing cycle ) : 42

استیلاسیون. 44

آماده سازی پارچه : 46

درست کردن محلول رنگ : 46

نسخه رنگرزی : 47

سیکل شستشو : 49

استیله کردن پارچه : 49

تست جذب رطوبت : 53

تست با مواد اکسید کننده : 53

نتیجه. 55

تست خیس شوندگی : 56

تحلیل : 58

نتیجه گیری : 59

منابع. 61

 


چکیده

همانطور که می دانیم  رنگرزی کالای استاتی مشکل بوده و برای همین در این تحقیق در نظر گرفته شد با انجام برخی آزمایشات از جمله  استیلاسیون کالای سلولزی این مشکل را مرتفع نمود در این واکنش کالای سلولزی در طی واکنش استیلاسیون  به دی استات تبدیل گشته .

اما در این تحقیق نشان خواهیم داد ابتدا  با رنگ کردن کالای سلولزی توسط رنگزای مستقیم که تمایل ذاتی زیادی که به کالا داشته این رنگزا از آنجا که ثبات خوبی نداشته لذا آن را استیله نموده که در فرآیند استیلاسیون عامل های روی پارچه را  بسته و دیگر در مجاورت کالا با آب  یا رطوبت دیگر رنگزا خارج نمی گردد و بدین شکل ثبات کالا را بهبود یافته این بخشی از تست های انجام گرفته  به منظور تثبیت کالای مورد نظر در این پروژه می باشد .

 

 

 

مقدمه

کالای ویسکوزی

   سهم الیاف طبیعی سلولزی قابل استفاده در صنعت نساجی که آزاد در طبیعت یافت می شوند مانند پنبه بسیار کم می باشد نیاز روز افزون انسانها به الیاف سلولزی جهت بر طرف نمودن نیازها باعث گردیده تا پیشرفت و توسعه چشمگیری در جهت روش هایی به کار برده شود که استفاده از سایر منابع سلولزی را به منظور تهیّیه الیاف قابل استفاده درصنعت نساجی میسر می سازد . عمده ترین منابع تهیّیه سلولز به قیمت ارزان عبارت خواهد بود از خمیرچوب که در مقیاس بسیار وسیع جهت تهیّیه کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد و دیگری لینترز یا الیاف پنبه ای بسیار کوتاه که قابل استفاده در صنایع ریسندگی  نبوده ولی بعنوان ماده اولیه در ساخت الیاف دوباره  بازیابی شده از اهمیّت و کار برد فراوان بر خوردار می باشد. (1)

شکل 1

تهیّیه ویسکوز بدین ترتیب صورت خواهد گرفت که گروههای هیدراکسیل سلولز ابتدا با دی سولفید کربن (CS2) در مجاورت قلیائی ترکیب می شوند. چگونگی روش این ترکیب در زمره ترکیبات عمومی الکلها می باشد. محصول حاصل از نظر ساختمان مولکولی نیمه استر و نیمه نمک ( نمک بی ثبات ) خواهد بود . نمک مورد نظر بی ثبات و به نم زنتات نامیده می شود به شکل زیر:

معادله 1

مراحل مختلفی از خمیر چون به محلول آماده جهت ساختن الیاف ) DOPE ) باید طی گردد. خمیر چوب ابتدا باید با مقدار زیادی قلیائی قویی 18% ترکیب شده تا تبدیل به سلولز قلیائی شود . جسم بدست آمده هنوز در آب قابل حل نمی باشد.

معادله 2

قلیائی اضافی داخل محلول و مقداری از مواد ناخالص که در اثر جود قلیائی حل گشته اند از طریق فشار و عبور از میان صافی گرفته خواهند شد. جسم سفید بدست آمده به صورت بسیار ریز خرد شده و درهوا اکسیژن به مدت 2 تا 4 ساعت قرار خواهد گرفت.

با اضافه نمودن مقدار کمی نمک فلزات سنگین مانند منیزیم که به عنوان کاتالیزور عمل اکسیده شدن را سرعت می بخشد ، اکسید شدن هنگام قوام آمدن ( AGEING ) البته باعث شکسته شدن مولکولهای بلند پلیمر شده ، به گونه ای که وزن مولکولی آن از 130000 به 60000 کاهش خواهد یافت.

شکل 2

اکنون محصول حاصل را کاملاٌ با دی سولفید کربن ( CS2) ، دی سولفید کربن ماده ای است سمی و قابل اشتعال که باید برای کار کردن با آن از محفظه های بزرگ غیر قابل نفوذ استفاده شود و از تماس پوست با آن نیز شدیداٌ خود داری گردد.

ترکیب حاصل باعث بوجود آمدن سدیم سلولز زنتات که یک نمک پلیمری مشتق از سلولز می باشد خواهد شد. طی این فعل و انفعال یک گروه هیدراکسید از هر شش گروه ترکیب و تبدیل به گروه زنتات می گردد.

معادله 3

انیدرو گلوکز( AHG )  زنجیر سدیم سلولز زنتات با گروههای زنتات به صورت مرتب

معادله 4

زنجیر سدیم سلولز زنتات با گروه های زنتات بصورت پراکنده سپس سدیم سلولز زنتات را در محلول رقیق سود همراه با همزدن حل نموده تا محلول شفافی حاصل گردد .

البته محلول حاصل هنوز آماده برای ریسندگی نبوده و لازم خواهد بود تا با گذشت چندین روز اجازه قوام آمدن کامل به آن داده شود. غلظت محلول در طی سپری شدن این مدت ابتدا کاهش ، بعلت جابجائی گروه های زنتات ، و سپس مجدداٌ ٌ افزایش خواهد یافت . به واسطه هیدرولیز گروه های زنتات و جایگزین شدن گروه هیدراکسید و ایجاد ارتباط بین زنجیرها ، هنگامیکه غلظت مورد نظر حاصل شود ، محلول آماده جهت بیرون آمدن از نخ ریس         ( SPINERT )  بداخل حمام انعقاد و ریسندگی خواهد بود .

حمام انعقاد ، با تغییرات محلول و نیاز به محلول نهائی البته فرق خواهد نمود.

ساده ترین ترکیب حمام عبارتست از اسید سولفوریک 10 %  و سدیم سولفات 20% که این محلول باعث انعقاد و رسوب سلولز زنتات می گردد. محلول به اندازه ای بی ثبات است که به سرعت با از دست دادن دی سولفید کربن تبدیل به سلولز می گردد:

شکل  3

 

البته فعل و انفعال دیگری که باعث بوجود آمدن مواد جانبی می گردد نیز وجود خواهد داشت که لزوم تهویه بسیار خوب را در محل کار خصوصاٌ به منظور جلوگیری از تماس با پوست بدن را ضروری می نماید . انعقاد نیز خود همراه با مشکلاتی است .

چنانچه غلظت حمام باندازه کافی پائین نگهداشته شود، الیاف ساخته شده را می توان تا حدود 200 درصد کشش داد ، الیاف کاملا ً کشیده شده از استحکام زیاد برخوردار خواهند بود . حمامهای انعقاد معمولا ً از مقدار 1-4 درصد سولفات روی نیز برخوردار می باشد. ماده ذکر شده می تواند درعمل تبدیل نقش مؤثری را ایفا نماید ، یعنی با ایجاد پیوندهای موقتی دو سلولز زنتات آنتون نگهداری نماید .

شکل  4

تهیه الیاف محکم با مقطع یکنواخت تر را می توان از طریق اضافه کردن پلی اتیلن گلایکول یا بعضی از انواع آمین به محلول مورد نظر بدست آورد. ماده ذکر شده انعقاد سریع الیاف را کاهش داده و الیاف را با قطر یکسان تر تهییه خواهند شد .

علاوه بر روش ذکر شده – سلولز را می توان در محلول قوی کوپر آمونیوم هیدراکسید نیز حل نمود . محلول حاصل را می توان جهت ساخت الیاف کوپر آمونیوم ، الیافی مشابه با ویسکوز و برخوردار از ساختمان شیمیائی سلولز بکار برد . البته هیچکدام از نمکهای حاصل از سلولز و مس ، و سلولز و آمونیاک قابل حل نبوده ، بلکه کمپلکس آبی تیره کاتیون کوپر آمونیوم  [ cu (NH3)4 ] در حل نمودن سلولز ضروری است ، سلولز را در مخلوطی از آمونیاک ، قلیا و سولفات مس حل نموده تا ترکیبی شامل سلولز 10 درصد ، مس 4 % و آمونیاک 29 % بدست آید – این محلول – برعکس ویسکوز که نیاز به عمل آمدن چندین روزه را دارد می تواند پس از حل ، مخلوط و یکنواخت شدن کامل محلول قابل ریسندگی در حمام های انعقاد باشد .(2)

روش :

هیدراکسید مس g26 و کلرید مس g6 را در یک لیتر محلول 25% آمونیاک حل نمائید . کاغذ صافی –  از جنس سلولز – g10 را بقطعات بسیار ریز بریده و پس از خیساندن در آب جوش و جمع آوری و بیرون کشیدن آنها ، و خارج ساختن آبهای اضافی جذب شده از طریق فشردن میان انگشتان آنها را به آرامی و توأم با همزدن بداخل محلول تهیّه شده کوپر آمونیوم ریخته و اجازه دهید تا کاملا ً حل شوند .

به منظور جلوگیری از اکسیده شدن سلولز ، ضروری است تا حتماً محلول در محیط حاوی ازت عمل آورده و نگهداری شود. محلو غلیظ حاصل را در محیط حاوی گاز ازت از طریق صاف کردن توسط فیلتر شیشه ای از قطعات کوچک حل نشده جدا نمائید . اکنون مقدار کمی از این محلول درآب مقطر ml 100 ریخته . همراه با همزدن بداخل آن بآرامی گاز اکسیژن عبور دهید. پس از سپری شدن یک ساعت غلظت حاصل را با غلظت اولیه محلول مقایسه نمائید.(3)

 

ریسیدن نخ

محلول سلولز را در هوای حاوی ازت بداخل یک عدد سرنگ ریخته و نوک سوزن را بداخل حمام انعقاد فرو برده . محلول را به آرامی همراه با فشار دادن سرنگ بداخل حمام حاوی اسید سولفوریک رقیق هدایت نمائید . محلول پس از خارج شدن از سوزن در حمام رسوب نموده و می توان آن را بر روی میله شیشه ای جمع آوری نمود.(4)

 

تجزیه محلول ویسکوز

g5 ویسکوز مایع  را بداخل یک ارلن مایر به حجم   ml 250 منتقل نموده و به آن ml 25 آب مقطر N 1- ml 25 اضافه نمائید . در ارلن را گذارده و آن را کاملاً تکان داده سپس داخل حمام آب جوش – برای مدت 15 دقیقه – قرار دهید . اضافه اسید را با درصد قلیائی موجود در نمونه را ( به عنوان هیدراکسید سدیم ) تعیین نمائید .(5)

g4 ویسکوز مایع  را روی یک شیشه صاف لبه دار Cm 10 + 10 پخش کرده و با پوشاندن آن از تبخیر جلوگیری نمائید . صفحه شیشه ای را بروی بخارآب جوش قرار داده تا محلول خشک و لایه نازک فیلم مانندی حاصل گردد.

اکنون فیلم را با قرار دادن صفحه شیشه ای بداخل محلول اشباع نمک ( در حرارت اتاق ) جدا و آن را داخل اسید کلریدریک N 0.1 قرار داده تا گوگردهای درون آن کاملاً خارج کردند . فیلم بدست آمده کاملاً شفاف می باشد . لکه های شیری رنگ بعلت وجود گوگرد می باشند که کماکان در قسمت های کلفت فیلم سلولز باقیمانده است . فیلم را با آب مقطر چندین مرتبه شستشو داده و آن را با دقت در  105 برای 6 تا 12 ساعت خشک نمائید . مقدار سلولز باقیمانده را محاسبه و درصد آن را نسبت به مقدار اولیه تعیین کنید.(6)

 

 

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : استیله کردن کالای ویسکوزی و رنگرزی با رنگزای مستقیم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *