برگشتن به مهندسی شیمی

توضیحات

دانلود پایان نامه : بررسي خاصيت ضد چروك پنبه

115ص

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc

مهندسی نساجی _ گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف

 

فهرست مطالب

عنوان                          صفحه

چكيده 1

مقدمه. 2

فصل اول: تحقيقات انجام شده قبلي در مورد چروك

١-١مقدمه. 4

١-٢ تئوری های چروک… 4

١-٢-١ مکانیزم و مراحل تشکیل و ظهور چروک در پارچه. 4

١-٢-٢ طول موج چروک… 5

۱-۲-۳ نقش خواص ويسكوالاستيكي الياف در چروك با استفاده از مدل هاي رئولوژيكي.. 11

۱-۲-۴ نقش خواص ويسكو الاستيكي الياف در بازگشت از چروك پارچه با استفاده از مدل هاي رئولوژيكي.. 13

۱-۲-۴-۱ تئوری های برگشت از چروک پارچه با الیاف خالص…. 14

۱-۲-۴-۲ تئوری های برگشت از چروک پارچه با الیاف مخلوط.. 16

۱-۲-۵ اندازه گیری زاویه برگشت از چروک پارچه با استفاده از مدل رئولوژیکی.. 20

۱-۲-۶ تئوریهای چروك در مدل هاي استوانه اي شكل تحت كرنش فشاري محوري.. 23

۱-۲-٧ تئوري هاي چروك در اثر كرنش محوري و پيچشي.. 27

۱-۳ اندازه گیری قابلیت برگشت پذیری از چروک خوردگی.. 32

۱-۳-۱ اندازه گیری زاویه برگشت پذیری از چروک خوردگی پارچه) ( AATCC 66. 32

۱-۳-۱-۱ اجزاء دستگاه 32

۱-۳-۱-۲ وسیله اعمال نیرو به نمونه. 33

۱-۳-۱-۳ ابعاد نمونه و نمونه برداری.. 34

۱-۳-۱-۴ نحوه اندازه گیری زاویه برگشت پذیری از چروک و اعلام نتایج AATCC 66. 34

۱-۳-۲ اندازه گیری برگشت پذیری از چروک پارچه پس از بارگذاری پیچشی   (128 AATCC) 35

۱-۳-۲-۱ تهیه نمونه. 36

۱-۳-۲-۲ اصول و روش کار 36

۱-۳-۲-۳ نحوة تطبیق پارچه با نمونه های استاندارد. 37

۱-۳-۲-۴ اعلام نتایج.. 37

عنوان                  صفحه

۱-۴ روش های ارزیابی چروک در پارچه. 37

۱-۴-۱ روش پردازش تصویر. 38

۱-۴-۲ روش استفاده از شبکه های عصبی.. 47

۱-۴-۳ روش استفاده از لیزر 49

فصل دوم:پنبه

۲- کالای پنبه ای.. 51

۲-۱: پنبه و ساختار سلولزی.. 51

۲-۲: ساختار مولکولی و توزیع وزن مولکولی ماده سلولزی.. 57

فصل سوم: روش هاي تكميل شيميايي ضد چروك كالاي سلولزي

۳ : تكميل شيميايي ضد چروك… 65

۳- ۱ : مقدمه. 65

۳-۲ : مکانیزم تکمیلی ايزي كر ودورابل پرس . 66

۳- ۳: شیمی تکمیل ايزي كر و دورابل پرس… 67

۳- ۳- ۱: ترکیبات حاوي فرمالدئید. 67

۳-۳- ۲- ترکیبات فاقد فرمالدئید. 73

۳- ۳-۳- عوامل دیگر پیوند عرضی: 76

۳-۴ – روشهای کاربرد: 77

فصل چهارم:بررسی مقالات

۴ -بررسي مقالات و تحقيقات صورت گرفته پيرامون چروك: 80

۴-۱-دسته اول: مقالات مربوط به مواد بكار رفته براي ضد چروك… 80

۴- ۲- دسته دوم : مقالات مربوط به روش هاي ارزيابي وبررسي خصوصيت ضد چروك ايجاد شده 94

فصل پنجم:نتیجه گیری

نتيجه گيري و پيشنهاد 98

 

چكيده :

از بین کلیه الیاف طبیعی و مصنوعی لیف پنبه یکی از پرکاربردترین لیف برای تولید پوشاک است چه به تنهایی و چه در مخلوط با سایر الیاف. علت این امر خصوصیات خوب و کاربردی لیف پنبه مانند جذب رطوبت بالا و استحکام بالا هنگام جذب رطوبت است. اما مشکل پوشاک و کالاهای پنبه ای چروک خوردن در اثر جذب رطوبت و اعمال نیرو می باشد. تاکنون تلاش های زیادی در جهت رفع مشکل چروک کالای پنبه ای صورت گرفته از جمله استفاده از  تركيبات حاوي فرمالدئيد وتركيبات فاقد فرمالدئيد و همچنين تركيبات جديد مثل تركيبات نانو  . تركيبات داراي فرمالدئيد اگر چه تاثير خوبي روي فرايند ضد چروك دارند اما بعلت رهايش فرمالدئيد كه سمي و مضر است امروزه كاربرد چنداني ندارند. در ادامه تحقیقات صورت گرفته جهت یافتن ماده ای مناسب برای ضد چروک پنبه محققان به ترکیبات فاقد فرمالدئید رسیدند. از جمله ترکیبات فاقد پلی کربوکسیليک اسیدها هستند. پلی کربوکسیليک اسیدها با زنجیرهای سلولزی ایجاد پیوند عرضی می کنند اما این دسته از مواد هر چند مشکل چروک پارچه های پنبه ای را بهبود می بخشند اما این مشکل را دارند که خصوصیات مکانیکی پارچه از جمله استحکام را کاهش می دهندامروزه برای حل این مشکل و بهبود آن این مواد را همراه با مواد کمکی به کار می برند. از جمله استفاده از نانو Tio2 است .كالاهاي  ضد چروك شده اغلب توسط محققين و صنعتگران مورد بررسي قرار مي گيرند تا تاثير مواد روي آنها مشخص شود .روش هاي بررسي وارزيابي كالا انواع مختلفي دارد از جمله اندازه گيري زاويه بازگشت از چروك ، اندازه گيري بازگشت از چروك با مقايسه منسوج با نمونه هاي استاندارد وروش هاي ديگر ، كه از بين آنها روش هايي كه بر اساس مقايسه چشمي هستند دقت لازم را ندارند و خيلي قابل استناد نيستند اما روش هايي كه در آنها از كامپيوتر استفاده مي شود دقيق ترند .

 

 

 

مقدمه:

در سراسر جهان همواره استفاده از ليف پنبه براي توليد انواع منسوجات مورد توجه بسيار بوده است چه خالص و چه مخلوط با ديگر الياف پنبه داراي خصوصيات منحصر بفردي است ، از جمله اينكه با جذب رطوبت استحكام آن افزايش مي يابد ، جذب رطوبت خوبي دارد و ……  . اما مشكلي كه اين ليف دارد اين است كه در هنگام اعمال خمش و نيرو و با جذب رطوبت چروك مي شود . هنگامي كه ليف پنبه رطوبت جذب مي كند يا تحت نيرو قرار مي گيرد باند هاي هيدروژني بين زنجيره هاي سلولزي شكسته شده و با برداشتن نيرو و از دست دادن رطوبت اين باند ها در جاي جديد شكل مي گيرند و همين چروك را ايجاد مي كند . براي رفع اين مشكل كه يكي از مشكلات اصلي منسوجات پنبه اي است از فرايند ضد چروك استفاده مي كنند كه اين فرايند با روش ها و مواد مختلفي انجام مي شود از جمله موادي كه براي اين كار استفاده مي شود تركيبات حاوي فرمالدئيد وتركيبات فاقد فرمالدئيد . تركيبات داراي فرمالدئيد بعلت رهايش فرمالدئيد كه ماده اي سمي و مضر است امروزه چندان بكار نمي روند اما استفاده از تركيبات فاقد فرمالدئيد كه مهمترين آنها پلي كربوكسيليك اسيدها هستند مورد توجهاست كه تاثير خوبي روي پنبه دارند . محققان و صنعتگران اغلب منسوجات را پس از اعمال فرايند ضد چروك مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهند كه از جمله روش هاي بررسي مقايسه منسوج با نمونه هاي استاندارد ، استفاده از ليزر ، روش شبكه عصبي و ….. است .

 

 

 

فصل اول

تحقيقات انجام شده قبلي در مورد چروك

 

 

 

 

١-١مقدمه

چین خوردگی و چروک در پارچه زمانی روی می دهد که تعداد زیادی انحنای مضاعف در پارچه بوجود آید. بطوریکه باعث ایجاد تغییر شکل سطحی و غیر سطحی نسبتاً دائمی در پارچه شود.

از سال ۱۹۵۰ مصرف کنندگان بطور فزاینده ای از چروک لباس های پشمی آگاهی پیدا کردند. در همان زمان تکنیک های شیمیایی برای جلوگیری از ایجاد چروک در پارچه های پنبه ای رواج یافت. بعلاوه پارچه هایی که از مخلوط پشم- پلی استر بافته می شوند، بطور ذاتی استعداد کمتری برای چروک شدن نسبت به پارچه های خالص پشمی دارند.

امروزه شرایطی که منجر به ایجاد چروک در پارچه ها می شوند، بهتر شناخته شده است. اینکه آیا لباس چروکدار برای پوشیدن مناسب است یا خیر، بستگی به این دارد که مصرف کننده از لحاظ بصری چگونه آنرا برآورد می کند [۱].

١-٢ تئوری های چروک

١-٢-١ مکانیزم و مراحل تشکیل و ظهور چروک در پارچه

چروک یک نوع  تغییر شکل سه بعدی پارچه است يعني داراي طول ،عرض و عمق است .

چاپمن[1] ]۱[ معتقد است که چهار مرحله برای تشکیل و ظهور چروک در پارچه وجود دارد که عبارتنداز:

الف) کمانش پارچه

ب) فشار بکار رفته برای کمانش ها  برای تیز نمودن چروک های ایجاد شده در پارچه

ج) از بین رفتن تنش های ویسکوالاستیکی در الیاف، هنگامی که چروک بر آنها اعمال می شود.

د) رهایی پارچه هنگامی که نیروهای ویسکوالاستیکی به تدریج باعث برگشت پذیری پارچه می شود.

عملکرد چروک در پارچه ها بستگی به این دارد که آن لباس چگونه پوشیده شود یا اینکه در چه شرایط محیطی و دمایی از آن استفاده گردد. ]۱[

١-٢-٢ طول موج چروک

تیموشنیکو و گری[2] [۱] نشان دادند که اگر یک پوسته استوانه ای نازک با قطر D و ضخامت پوسته T در مسیر محوری فشرده شود با طول موج L خمیدگی پیدا می کند که تقریباً مستقل از خواص مکانیکی پوسته است. این طول موج از رابطه ١-١ بدست می آید:

(١-١)

دنبی[3][۱] نیز مطابق شکل ١-١ ارتباط بین ضخامت و چروک را بررسی کرد.

 

 

شکل١-١:نمای شماتیک طول موج چروک در یک پوستةاستوانه ای [۱]

آنها متوجه شدند که هر چقدر ضخامت پوسته افزایش یابد، میزان طول موج چروک در پارچه هم اضافه شده و لیکن تعداد چروک ها در سطح پارچه کاهش می یابد[۱]

دیاگرام ١-۱ ارتباط بین طول موج چروک تئوری و تجربی را نشان می دهد. .

 

 

نمودار ١-۱: رابطه بین طول موج چروک تئوری و تجربی در پشت شلوار برای پارچه هایی با ضخامت مختلف براساس  معادله (١-١)[۱]

 

نمودار شکل ١-۱ رابطه بین طول موج چروک و قطر پوسته را در براي پارچه هايي با ضخامت مختلف نشان مي دهد.

در اين دياگرام منظور از نقاط ۱ تا ۶ به ترتيب ضخامت هاي پارچه با مقادير ۴ ، ۲۵/۱، ۶۲/۰،۲۶/۰،۲۱/۰،۰۵/۰ مي باشد . [۱]

این مسئله در شکل ١-۲ نیز نمایان است. در این شکل طرح های اولیه تشکیل چروک در پشت زانو یک شلوار نشان داده شده است. در این حالت مشخص شلوارها با قطرهای متفاوت در شرایط مختلف پوشیده شده اند. بطوریکه فعالیت های پوشنده شلوار در موقعیت های یکسان نگه داشته شده است. به همین خاطر می توان چروک های آنها را با یکدیگر مقایسه کرد.

شکل ۱-۲: تأثیر ضخامت شلوار بر روی بروز چروک [۱]

 

تفاوت بین ظاهر چروک در شکل ها بدلیل تفاوت ضخامت شلوارها می باشد. از تصاویر مشخص است که تعداد چروک ها با افزایش ضخامت پارچه كاهش می یابد، وقتیکه پوشنده لباس پاهای خود را خم می کند طول موثر داخلی در پشت شلوار کاهش می یابد. برای گنجاندن طول داخلی کاهش یافته پارچه باید کمانش نماید[۱].

خم های ایجاد شده در پارچه بوسیله کمانش تیز نیستند. بکاربردن فشار در بین قسمت بالایی و پایینی  داخلی پا باعث افزایش انحناءهای حالت های چروک ایجاد شده می گردد. بیشترین انحناء چروک ها در پارچه را می توان با فرض اینکه پارچه یک صفحه همگن تا شده بوده و یک فشار یکنواخت در جهت عمود بر سطح صفحه به آن وارد می شود، مطابق شکل ١-۳ محاسبه نمود. [۱]

.

.

 

۱-۳ اندازه گیری قابلیت برگشت پذیری از چروک خوردگی

در خصوص اندازه گیری قابلیت برگشت پذیری از چروک دو روش استاندارد و مهم وجود دارد، یکی از آنها اندازه گیری زاویه برگشت پذیری از چروک خوردگی است که اصطلاحاً به آن كريز[1]  می گویند

و دیگری بازگشت از چروک پارچه پس از بارگذاری پیچشی است که به آن رينكل[2] می گویند.

۱-۳-۱ اندازه گیری زاویه برگشت پذیری از چروک خوردگی پارچه)  ( AATCC 66

در این روش ابتدا نمونه مستطیلی شکل از وسط تا شده و به مدت معینی تحت فشار بار مشخصی قرار می گیرد. سپس بار وارده حذف شده و پس از گذشت زمان معین، زاویة بین دو لبة نمونه اندازه گیری می گردد. این زاویه اصطلاحاً به عنوان زاویه برگشت پذیری از چروک نامیده می شود[۱].

 

 

 

۱-۳-۱-۱ اجزاء دستگاه

این دستگاه شامل اجزاء زیر است:

  • صفحه مدور که با دقت درجه مدرج گردیده است. طراحی صفحه بشکلی است که قرائت درجه صحیح و با کمترین خطای دید امکان پذیر باشد.
  • گیرة نگهدارنده نمونه که در وسط صفحه مدرج قرار گیرد. فاصله لبه تا مرکز صفحه مدرج ۲ میلی متر است. گیره در حول محور عمود بر مرکز صفحه می چرخد تا لبة آزاد نمونه را در وضعیت قائم قرار دهد.
  • صفحه قائم کمکی
  • کرونومتر
  • پنس با لبه صاف و مناسب
  • کاغذ یا ورقه نازک فلزی با ضخامت حداکثر ۰۲/۰ میلی متر.

۱-۳-۱-۲ وسیله اعمال نیرو به نمونه

این وسیله شامل دو قسمت است:

  • وزنه ای که بتواند نیروی معادل ۱۰ نیوتن بر سطح ۱۵×۱۵ میلی متر نمونه تا شده اعمال نماید: باید وزنه را بتوان در مدت کمتر از ۱ ثانیه از روی نمونه برداشت.
  • دو صفحه مسطح موازی یکدیگر که بتوان، آزمون را برای مدت معینی جهت اعمال نیرو بین این دو قرار داد.

 

 

شکل ۱-۱۹ : نشان دهنده دستگاه اندازه گیری زاویه برگشت پذیری از چروک خوردگی[۱]

۱-۳-۱-۳ ابعاد نمونه و نمونه برداری

نمونه را به شکل مستطیل با ابعاد ۴۰ × ۱۵ میلی متر تهیه می کنند. نمونه برداری باید به شکلی باشد که نمونه تهیه شده معرف واقعی تمام کالا باشد. آزمایش باید هنگامی بر روی نمونه صورت گیرد که اثرات تکمیلی، اتو زنی و شستشو کاملاً از نمونه خارج شده باشد و بهتر است نمونه ۶ روز در شرایط محیط باشد. استاندارد تعداد مراحل نمونه گیری در منسوجات تاری پودی ۱۰ بار در جهت تار و ۱۰ بار در جهت پود می باشد[۱].

۱-۳-۱-۴  نحوه اندازه گیری زاویه برگشت پذیری از چروک و اعلام نتایج AATCC 66

در حالیکه یک لبه نمونه در داخل گیرة نگهدارنده دستگاه قرار گرفته، دستگاه طوری باید تنظیم شود که لبه آزاد نمونه همواره در راستای قائم قرار گیرد. ۵ دقیقه پس از زمان حذف بار و برداشتن صفحه نازک فلزی به کمک صفحه مدرج، زاویه برگشت پذیری از چروک خوردگی قرائت می شود. در صورت پیچش لبة آزاد به کمک صفحه قائمی که از وسط نمونه و مرکز صفحه مدرج عبور کرده، زاویه خوانده می شود.

ذکر این واقعیت الزامی است که استفاده از این روش برای برخی از انواع منسوجات نرم، نازک و منسوجات که تمایل به پیچش دارند، نتایج دقیقی را به دست نمی دهد. به همین خاطر برای بسیاری از پارچه های پشمی و مخلوط که خیلی ظریف هستند این روش مناسب نمی باشد [۱].

 ۱-۳-۲ اندازه گیری برگشت پذیری از چروک پارچه پس از بارگذاری پیچشی   (128 AATCC)

یکی از متداولترین روش هایی که برای اندازه گیری چروک و بازگشت از چروک مورد استفاده قرار می گیرد روش آزمون AATCC-128 است.

در این روش با استفاده از یک کمپرس محوری مارپیچی پارچه به شکل یک پوسته با عرض کم تغییر شکل داده می شود. پس از ایجاد چین(چروک) خوردگی، رفتار پارچه که موجب می شود پارچه پس از تغییر شکل یافتن به حالت اولیه برگردد، تحت شرایط جوی استاندارد با ۵ نمونه استاندارد مورد تحلیل قرار می گیرد[۱].

شکل۱-۲۰ نمایی از دستگاه چروک پارچه با استاندارد AATCC 128 ساخت شرکت جیمز هیل انگلستان را نمایش می دهد.

 

 

شکل ۱-۲۰: نمایی از دستگاه چروک پارچه ساخت شرکت جیمز هیل[۱]

 

۱-۳-۲-۱ تهیه نمونه

ابعاد نمونه بصورت ۲۸۰ × ۱۵۰ میلی متر در دو جهت تار و پود می باشد. باید دقت کرد که برش نمونه ها از محل هایی از پارچه صورت می گیرد که دارای چروک نباشد. قبل از انجام آزمایش نمونه ها حداقل باید ۸ ساعت در شرایط محیطی استاندارد باشند[۱].

۱-۳-۲-۲ اصول و روش کار

در این روش دو لبه طویل پارچه حول دو فلانژ که فلانژ پایینی ثابت و بالایی متحرک است، پیچیده   می شود. سپس یک وزنة ۵/۳ کیلوگرمی روی فلانژ فوقانی قرار داده می شود. این فلانژ بر روی یک میله مارپیچی با چرخش ۱۸۰ درجه به سمت پائین می غلتد. سپس پارچه به مدت ۲۰ دقیقه زیر بار باقی می ماند. بعد از زمان دهی پارچه به آرامی از بین دو فلانژ باز شده و توسط ۵ نمونه استاندارد که درجه ۱ معرف بیشترین و درجه ۵ معرف کمترین درجه چروک است مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد[۱].

۱-۳-۲-۳ نحوة تطبیق پارچه با نمونه های استاندارد

پارچه پس از چروک باید با ابعاد ذکر شده بر روی یک قطعه سیاه رنگ در اتاقی که پنجره های آن رو به شمال و در مسیر طبیعی نور خورشید باز می شود، قرار داده شود و مشاهده گران از فاصله ۶۰-۵۰ سانتی متر بطور مستقیم و از بالا به آن نگاه می کنند[۱].

پژوهشگران معتقدند با توجه به اینکه سیستم مذکور بصورت عینی و ذهنی صورت می گیرد در جائیکه اختلاف میان درجات مرغوبیت پارچه بسیار جزئی باشد، امکان دسترسی دقیق به نتایج با مشکل زیادی مواجه خواهد شد[۱].

۱-۳-۲-۴ اعلام نتایج

میانگین ۹ بار آزمایش در جهت تار و ۹ بار آزمایش در جهت پود برای بیان کمترین اختلاف برای روش AATCC صورت می گیرد. در آزمایش باید شرایط جوی و شرایط ناظر(مشاهده کننده) دقیقاً مطابق استاندارد باشد[۱].

۱-۴ روش های ارزیابی چروک در پارچه

با توجه به اینکه روش ارزیابی و اندازه گیری چروک AATCC128 یک روش عینی و ذهنی است و در جائیکه رفتار چروک نمونه ها نزدیک به هم باشد، تشخیص الگوی آنها بسیار مشکل است، تلاش هایی زیادی صورت گرفته تا با استفاده از فناوری جدید، بجای انسان و روش چشمی، فرایند ارزیابی چروک را بصورت اتوماتیک و خودکار در بیاورند. این روش عمدتاً بصورت پردازش تصویر، شبکه های عصبی و روش لیزر می باشد[۱].

۱-۴-۱ روش پردازش تصویر

يو وريدا[3] [۱] ، قابلیت برگشت پذیری پارچه به حالت اول پس از چروک خوردن با استفاده از تجزیه و تحلیل تصویر بصورت اتوماتیک بررسی کردند. آنها دو متغییر نسبت چروك و نسبت سایه را بعنوان ملاک کیفیت ظهور چروک در نظر گرفتند. بطوریکه با در نظر گرفتن ٧ نمونه پارچه مختلف و با استفاده از روش 128 AATCC  و سیستم پردازش تصویری آنها یک مدل ریاضی را ارائه کردند که هبستگی خوبی با روش 128 AATCC نشان داد. نمودار ۱-۱۱ نشان دهنده همبستگی نسبت چروک با روش استاندارد چروک می باشد. همچنین شکل ۱-۱۲ نسبت سایه و درجه چروک را نشان می دهد[۱].

 

 

 

شکل ۱-۱۲: نسبت سایه و درجه چروک پارچه [۱]

 

رابطه ریاضی ارائه شده توسط وی عبارت بودند از:

 

مهمترین عیب روش فوق حساسیت آن نسبت به رنگ و طرح پارچه بود.

فازكاس[4] [۱] معتقد است که روش آزمون چروک AATCC به دو قسمت مهم تقسیم می شود که یکی عینی که تطبیق نمونه پارچه با Replica است و دیگری ذهنی است. که در آن کاربر باید بتواند با توجه به شرایط پارچه و سری بودن آن ویژگی نمونه را با Replica تطبیق دهد و ارتباط پارچه های طرح دار را با یک پارچه رنگی و یا خام پیدا کند که این امر باعث بوجود آمدن تضاد در بین کاربران مختلف  می شود.

به همین خاطر او از تکنیک تداخل نور جهت ارزیابی قابلیت برگشت پذیری پارچه به حالت اول پس از چروک استفاده کرد. بصورتیکه سه منبع نور بصورت چرخشی و متقارن در تکنیک عکسبرداری شرکت می کردند. سه تصویر منتج شده منطبق با نواحی مسطح هستند که تصاویر بین (۱،۰) دارند. با توجه به اینکه مناطق چروک خورده دارای مقادیر نسبتاً پایین در حدود (٧/۰) و یا نسبتاً بالا (بیشتر از ۳/۱) می بودند با استفاده از یک فیلتر مورفولوژی جزئیات تصویر برداشت می شد. شکل ها و تصاویر بازسازی شده رپليكا[5] توسط وی در شکل ۱-۲۱ نشان داده شده است[۱].

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : بررسي خاصيت ضد چروك پنبه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *