برگشتن به مهندسی شیمی

توضیحات

دانلود پایان نامه : تولید نانو لوله های کربنی

145ص

 

 

چکیده 1

مقدمه: 3

فصل اول :

 1. توليد نانولوله هاي کربني با سوزاندن گياهان: 6

فصل دوم :

 1. انتقال گرما به وسيله نانوسيالات…. 9

2 . تهيه نانوسيالات…. 11

3 . انتقال حرارت در سيالات ساکن.. 13

4 . جريان، جابه‌جايي و جوشش….. 16

5 . هدايت حرارتي نانوسيال.. 18

6 . چشم‌انداز. 19

فصل سوم :

 1. محققان با نانو لوله‌هاي كربن نخستين مدارالكترونيك تك مولكولي را ساختند : 22
 2. پژوهشگران ايراني موفق به افزايش شار و انرژي مغناطيسي نانوآلياژ مغناطيسي شدند: ……….23
 3. نانولوله‌هاي پليمري پايدار با كاربردهاي نانو زيست‌فن‌آوري توليد شد : 26

فصل چهارم :

 1. خوردگي در جهان نانو : 30
 2. فناوري نانو چيست و چه اثري در آينده جهان خواهد داشت؟. 32
 3. حفظ خواص نانولوله‌هاي كربني متصل شده با افزودن هيدروژن (86/01/19 ) 39
 4. روشي براي تلخيص نانو لوله هاي نارس (86/01/28 ) 41
 5. ساخت نانو مدارهاي رايانه‌اي نانو لوله اي (86/02/01 ) 42
 6. رشد قطعات بريده شده نانولوله‌هاي كربني (85/10/29 ) 42
 7. مشاهده نانولوله‌هاي كربني با پرتوهاي الكتروني (85/03/01 ) 46
 8. انحناپذيري نانولوله‌ها، عاملي جهت كليدزني (84/09/13 ) 49
 9. ساخت جليقه‌هاي ضدگلوله به كمك نانولوله‌كربني (85/11/08 ) 51
 10. نانو لوله‌هاي کربني جاذب با آستانه تراوايي کمتر (84/06/03 ) 54

فصل پنجم :

 1. جابه‌جايي شكاف انرژي نانولوله‌هاي كربني با دما (85/02/27 ) 57
 2. عامل‌دار كردن نانولوله‌ها بدون كاهش هدايت الكتريكي آنها (85/07/17 ) 58
 3. غيرسمي‌کردن نانو لوله‌هاي کربني با پوشش‌دار کردن آنها (85/03/10 ) 60
 4. خالص‌سازي نانولوله‌هاي كربني از طريق فرآيند مبتني بر ليزر (85/10/30 ) 63
 5. رشد نانو لوله‌هاي کربني با روش CVD در دماي پايين (85/06/07 ) 66

فصل ششم :

 1. پر نمودن نانو لوله هاي نيتريد بور (82/04/04 ) 68
 2. نانو لوله‌هاي کربني داغترين موضوع در فيزيک (85/03/03 ) 69
 3. توليد نانولوله‌هاي كربني تك‌ديواره به وسيله يك فرآيند پلاسماي منحصر به فرد 84/02/25 ) 71
 4. معرفي پايان نامه :سنتز نانولوله‌‌هاي كربني با روش رشد بر روي پاية كاتاليست آلومينا (85/12/24 ) 73
 5. تشخيص و شناسايي بخارهاي شيميايي به کمک نانولوله‌هاي كربني (84/02/21 ) 75

روبرت اي فريتاس…. 77

 1. نخستين كنگره بين المللي نانو فناوري و كابردهاي آن.. 78
 2. نانولوله کربنی.. 82
 3. نانولوله‌هاي كربني خالص و اولين آزمايش درون بدن موجود زنده (85/10/17 ) 83
 4. كاربرد نانولوله‌ها در پيل‌هاي خورشيدي… 86

فصل هفتم.. 95

 1. تأثير فناوري‌نانو بر بازارهاي انرژي ‏ (85/12/24 ) 96
 2. سنتز نانولوله‌‌هاي كربني با روش رشد بر روي پايه كاتاليست آلومينا 100
 3. نانولوله‌هاي كربني خالص و اولين آزمايش درون بدن موجود زنده (85/10/17 ) 101

واکنش‌هاي جديد.. 106

مسير انتقال کوتاه 111

 1. مزاياي الکترودهاي نانوساختار براي تجهيزات ذخيره انرژي پرسرعت…. 115
 2. استانداردسازي نانولوله‌هاي کربني.. 115
 3. چالش‌هاي استانداردسازي نانولوله‌هاي کربني.. 118
 4. روش‌ها و ابزار اندازه‌گيري براي مشخصه‌يابي نانولوله‌هاي کربني.. 121
 5. كش آمدن نانولوله‌هاي كربني؛ زيربناي توسعه نسل آينده نيمه‌‌‌رساناها و نانوكامپوزيت‌ها (85/01/14 ) 129
 6. ساخت نانوسيم‌هاي مقاوم با ساختار هيبريدي جديد (85/11/29 ) 130
 7. نانو لوله كربني …….. …133

فصل هشتم :

1.خواص نانولوله كربني……………….. ……………..135

2.كاربرد نانوتيوب در صنعت ساختمان……… ………………….135

3.دلايل رجحان نانولولة كربني عبارتند از :…….. ……………………136

منابع ……….. …………………………………..141

 

 

فصل اول

1.      توليد نانولوله هاي کربني با سوزاندن گياهان:

محققين دانشگاه Northeast Normal   چين موفق به ساخت نانوتيوب هاي كربني چند ديواره با قطر 50-30 نانومتر با گرم كردن چمن در حضور اكسيژن شدند.

به گفته Enbo Wang توليد نانوتيوب هاي حاصله از چمن دستاورد جديد و سازگار با محيط زيست است. استفاده از محصولات طبيعي تجديد پذير به عنوان منبع كربن در حضور اكسيژن، به عنوان يك واكنش اكسيداسيوني، فوايد زيادي را در حفظ و نگهداري محيط زيست، بهره­برداري از مزارع و محصولات طبيعي عايد انسان خواهد كرد.

در اين پژوهش Wangو همكاران، پس از جمع آوري نمونه هاي چمن و قبل از خشك كردن، آنها را خرد كرده و در حرارت 250 درجه سانتي گراد به مدت 1 ساعت قرار دادند . سپس مواد حاصله را در 600 درجه سانتي گراد به مدت 20 دقيقه در ظروف دربسته حاوي 15ميلي ليتر اكسيژن گذاشته و پس از سرد نمودن به آن اكسيژن تزريق كرده و مجددا چرخه دمايي را تا 50 دوره تكرار كردند .

محصول اين فرايند  نانوتيوبي باطول µm 1، قطر خارجي nm30-50 و قطر داخلي nm 10-30 بود که محققين بازده اين آزمايش را 15% تخمين زده بودند . اخيرا با افزودن آب به اين واكنش دريافتند كه سنتز و خالص سازي نانوساختارها با سيستم C-H-O به راحتي ممكن مي شود .

به گفته Wang اين حالت ما را به دنبال روش جديدي براي ساخت مستقيم نانولوله ها از طريق تغيير  كربوهيدرات ها و تبديل آنها به آب و كربن خالص سوق مي دهد، به طوري که نه تنها  مشكل محدوديت كربن خالص را حل مي كند ، بلكه به ما ايده به دست آوردن اتم فعال كربن براي ساخت نانوتيوب ها  را هم مي دهد .

به نظر  محققين پيش تيمار چمن ها باعث از بين رفتن پروتئين ها و تركيبات روغني مي شود و در پي آن تيمار در دماي 600 درجه سانتي گراد باعث دهيدراته شدن سلولز و و تبديل آن به ساختارهاي نانوكربني شود همانند فرايند اكسيداتيو دليگنيفيكاسيون مي­شود.

اكثر گياهان و مخصوصا چمن ها داراي آوندهايي از جنس سلولز، همي سلولز و ليگنين براي حمل و نقل مواد به ساير اندام ها مي باشند. اين ساختارهاي لوله مانند منبعي از كربن هستند که نقش اساسي در توليد نانوتيوب ها ايفا مي کنند. استفاده از همان دما بر روي كربوهيدرات هايي كه فاقد شكل لوله اي هستند مانند گلوكز و ساكارز، نانو لوله هاي اندكي را توليد خواهد كرد . اما چوب و كنف- مواد گياهي با ساختار لوله اي – منبع مفيدي براي توليد نانولوله ها مي باشند.

به گفته  Zhenhui Kang ، نانولوله هاي توليدي داراي نقص هايي در ديواره مي باشند اما با اين وجود از آنها مي توان در كاتاليز مواد مانند كاتاليزورها استفاده نمود.

به گفتهُ وي محققان با بررسي تاثير واكنش هاي  مختلف بر ميزان توليد نانو لوله هاي كربني به دنبال يافتن راه ايده آل  با راندمان بالا و هزينه كم مي باشند که اين پروسه راه جديدي را براي گسترش ساخت نانولوله هاي كربني فراهم مي كند.

فصل دوم

1.      انتقال گرما به وسيله نانوسيالات

2 . تهيه نانوسيالات

3 . انتقال حرارت در سيالات ساکن

 4 . جريان، جابه‌جايي و جوشش

5 . هدايت حرارتي نانوسيال

6 . چشم‌انداز

 

 

 

1.  انتقال گرما به وسيله نانوسيالات

اخيراً استفاده از نانوسيالات که در حقيقت سوسپانسيون پايداري از نانوفيبرها و نانوذرات جامد هستند، به عنوان راهبردي جديد در عمليات انتقال حرارت مطرح شده است.
تحقيقات اخير روي نانوسيالات، افزايش قابل توجهي را در هدايت حرارتي آنها نسبت به سيالات بدون نانوذرات و يا همراه با ذرات بزرگ‌تر (ماکرو ذرات) نشان مي‌دهد. از ديگر تفاوت‌هاي اين نوع سيالات، تابعيت شديد هدايت حرارتي از دما، همچنين افزايش فوق‌العاده فلاکس حرارتي بحراني در انتقال حرارت جوشش آنهاست. نتايج آزمايشگاهي به دست آمده از نانوسيالات نتايج قابل بحثي است که به عنوان مثال مي‌توان به انطباق نداشتن افزايش هدايت حرارتي با تئوري‌هاي موجود اشاره کرد. اين امر نشان دهنده ناتواني اين مدل ها در پيش‌بيني صحيح خواص نانوسيال است. بنابراين براي کاربردي کردن اين نوع از سيالات در آينده و در سيستم‌هاي جديد، بايد اقدام به طراحي و ايجاد مدل‌ها و تئوري‌هايي شامل اثر نسبت سطح به حجم و فاکتورهاي سياليت نانوذرات و تصحيحات مربوط به آن کرد.

سيستم‌هاي خنک کننده، يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي کارخانه‌ها و صنايعي مانند ميکروالکترونيک و هر جايي است که به نوعي با انتقال گرما روبه‌رو باشد. با پيشرفت فناوري در صنايعي مانند ميکروالکترونيک که در مقياس‌هاي زير صد نانومتر عمليات‌هاي سريع و حجيم با سرعت‌هاي بسيار بالا (چند گيگا هرتز) اتفاق مي‌افتد و استفاده از موتورهايي با توان و بار حرارتي بالا اهميت به سزايي پيدا مي‌کند، استفاده از سيستم‌هاي خنک‌کننده پيشرفته و بهينه، کاري اجتناب‌ناپذير است. بهينه‌سازي سيستم‌هاي انتقال حرارت موجود، در اکثر مواقع به وسيله افزايش سطح آنها صورت مي‌گيرد که همواره باعث افزايش حجم و اندازه اين دستگاه‌ها مي‌شود؛ لذا براي غلبه‌ بر اين مشکل، به خنک کننده‌هاي جديد و مؤثر نياز است و نانو سيالات به عنوان راهکاري جديد در اين زمينه مطرح شده‌اند. نانوسيالات به علت افزايش قابل توجه خواص حرارتي، توجه بسياري از دانشمندان را در سال‌هاي اخير به خود جلب کرده است، به عنوان مثال مقدار کمي (حدود يک درصد حجمي) از نانوذرات مس يا نانولوله‌هاي کربني در اتيلن گليکول يا روغن به ترتيب افزايش 40 و 150 درصدي در هدايت حرارتي اين سيالات ايجاد مي‌کند [2] [3]؛ در حالي که براي رسيدن به چنين افزايشي در سوسپانسيون‌هاي معمولي، به غلظت‌هاي بالاتر از ده درصد از ذرات احتياج است؛ اين در حالي است که مشکلات رئولوژيکي و پايداري اين سوسپانسيون‌ها در غلظت‌هاي بالا مانع از استفاده گسترده از آنها در انتقال حرارت مي‌شود. در برخي از تحقيقات، هدايت حرارتي نانوسيالات، چندين برابر بيشتر از پيش‌بيني تئوري‌ها است. از ديگر نتايج بسيار جالب، تابعيت شديد هدايت حرارتي نانوسيالات از دما [4] [5] و افزايش تقريباً سه برابري فلاکس حرارتي بحراني آنها در مقايسه با سيالات معمولي است [6 و7 [
اين تغييرات در خواص حرارتي نانوسيالات فقط مورد توجه دانشگاهيان نبوده در صورت تهيه موفقيت‌آميز و تأييد پايداري آنها، مي‌تواند آينده‌اي اميدوارکننده در مديريت حرارتي صنعت را رقم بزند. البته از سوسپانسيون نانوذرات فلزي، در ديگر زمينه‌ها از جمله صنايع دارويي و درمان سرطان نيز استفاده شده است [8]. به هر حال تحقيق در زمينه نانوذرات، داراي آينده‌اي بسيار گسترده است .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : تولید نانو لوله های کربنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *