برگشتن به مکانیک

توضیحات

دانلود مقاله : استخراج ضرایب مدل جانسون-کوك مسc 10200 با استفاده از آزمایش میله فشاري هاپکینسون

 

چکیده
یکی از کاربردهاي اصلی آزمایش میله فشاري هاپکینسون استخراج ضرایب مدلهاي دینامیکی مواد میباشد. در این مقاله با استفاده از
نتایج آزمایش هاپکینسون در نرخ کرنشهاي مختلف، ضرایب مدل که همان مسخالص موجود در – C جانسون-کوك براي مس 10200
بازار ایران است- بدست آمده است. بعد از جداسازي و پردازش دادههاي اندازهگیري شده در نرمافزار طراحی شده به همین منظور،
منحنی تنش-کرنش در هر نرخ کرنش بدست میآید. جهت استخراج ضرایب دینامیکی از بهینه سازي همزمان این منحنیها در جعبه ابزار
استفاده شده است. مشاهده MATLAB برازش رویه 1 نرم افزار که در OFHC میشود رفتار دینامیکی و ضرایب حاصله کاملا با مس
مقالات به وفور یافت میشود متفاوت میباشد. همچنین به منظور اعتبار سنجی نتایج بدست آمده، شبیه سازي آزمایش میله فشاري با استفاده از ضرایب جانسون- LS-DYNA هاپکینسون در نرمافزار کوك انجام شده و با نتایج تجربی مقایسه میگردند.
کلمات کلیدي: آزمایش میله فشاري هاپکینسون، مدل جانسون- C کوك، نرخ کرنش بالا، مس 10200
مقدمه
آزمایش میله فشاري هاپکینسون از جمله آزمایشهایی است که به منظور شناسایی رفتار وابسته به نرخ کرنش مواد در محدوده نرخ
کرنش هاي 100 تا 10000 بر ثانیه مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این آزمایش استخراج منحنی تنش-کرنش در یک نرخ
کرنش ثابت می باشد تا بتوان ضرایب مدلهاي ساختاري وابسته به نرخ کرنش مواد را بدست آورد[ 1].

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود مقاله : استخراج ضرایب مدل جانسون-کوك مسc 10200 با استفاده از آزمایش میله فشاري هاپکینسون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *