برگشتن به مکانیک

دانلود پایان نامه مکانیک : طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

۶,۵۰۰ تومان

Continue Shopping

توضیحات

دانلود پایان نامه مکانیک : طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

230ص

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

فصل اول : مقدمه ……………………………………………………………………………………………….   12  

 • موضوعنامه……………………………………………………………………………………………… 13
 • سخن نگارنده……………………………………………………………………………………………. 14
 • تاریخچه اتومبیل………………………………………………………………………………………. 14
 • انواع اتومبیل بر اساس طراحی……………………………………………………………………. 16
 • آشنایی عمومی با ماشینهای باگی ………………………………………………………………. 23

فصل دوم: سیستم شاسی و اسکلت ………………………………………………………………………. 26

2-1 پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………….. 27

2-2 انواع شاسی ………………………………………………………………………………………………… 29

2-2-1 شاسی مستقل   ……………………………………………………………………………………….. 29

2-2-2 شاسی نیمه جدانشدنی …………………………………………………………………………….. 31

2-2-3 شاسی نردبانی …………………………………………………………………………………………. 32

2-2-4 شاسی صفحه ای………………………………………………………………………………………. 33

2-2-5 شاسی لوله ای …………………………………………………………………………………………. 34

2-2-6 شاسی ستون فقراتی………………………………………………………………………………… 33

2-2-7 شاسی یکپارچه………………………………………………………………………………………… 35

2-2-8 شاسی مستفد در باگی……………………………………………………………………………… 36

2-3 سیستم تعلیق…………………………………………………………………………………………….. 40

2-4 انواع سیستمهای تعلیق………………………………………………………………………………… 42

2-4-1 سیستم تعلیق مستقل……………………………………………………………………………… 43

2-4-1-1 سیستم تعلیق مستقل پاندولی ………………………………………………………………. 45

2-4-1-2 سیستم تعلیق مستقل یک مفصلی ………………………………………………………… 46

2-4-1-3 سیستم تعلیق مستقل عقب با اهرم دو شاخه ای …………………………………….. 47

2-4-1-4 سیستم تعلیق مستقل هیدرو استاتیک ………………………………………………….. 50

2-4-1-5 سیستم تعلیق مستقل هیدرو پنوماتیک…………………………………………………. 52

2-4-2 انواع سیستم تعلیق در محور جلو …………………………………………………………….. 53

2-4-2-1 طبق دار………………………………………………………………………………………………. 56

2-4-2-2 تلسکوپی مک فرسون………………………………………………………………………. 57

2-4-2-3 طولی………………………………………………………………………………………………….. 59

2-4-3 تعلیق نیمه مستقل دو دیون……………………………………………………………………… 61

2-4-4سیستم های تعلیق ویژه……………………………………………………………………………. 62

2-4-5 سیستمهای تعلیق ثابت …………………………………………………………………………… 64

2-4-6 سیستم تعلیق مستفد در باگی ها………………………………………………………………. 66

2-5 ارتعاش گیرها………………………………………………………………………………………………. 66

2-5-1  فنرهای تخت…………………………………………………………………………………………… 67

2-5-2  فنرهای پیچشی………………………………………………………………………………………. 67

2-5-3  میله های پیچشی ………………………………………………………………………………….. 68

2-5-4  فنرهای بادی………………………………………………………………………………………….. 68

2-5-5 اساس کار ارتعاش گیرها……………………………………………………………………………. 70

2-5-6 ستون پایه و میل موج گیر………………………..……………………………………….74

2-5-7 لزوم استفاده از کمک فنر…………………………………………………………………….75

2-5-8 اساس کار کمک فنر…………………..……………………………………………………….75

2-5-9 انواع کمک فنر……………………….………………………………………………………….76

2-5-9-1 تلسکوپی هیدرولیکی……………………….…………………………………………….76

2-5-9-2 گازی…………………………………………………………………………………………….77

2-5-9-3 شیطانکی……………………………………………………………………..……………….77

2-5-9-4 نواری…………………………………………………………………………………………….78

2-5-9-5 اصطکاکی……………………………………………………………..……………………….78

2-5-9-6 پره دار…………………………………………………………………….…………………….78

2-5-9-7 روغنی گازی……………………………………………………….………………………….78

2-5-9-8 هوایی………………………………………………………………………………..………….79

2-5-9-9 روغنی گازی در سیستم هیدروپنوماتیکی………………………….………………….79

2-5-9-10 وزنه ای………………………………… ……………………………….……………………….79

2-6 عیب یابی کمک فنر ……………..…………………………….………………………………….80

فصل سوم : سیستم تولید و انتقال قدرت …………………………………..…………………….82

3-1 تولید قدرت …………………………………………………………………………………………….83

3-1-1 انواع موتور………………………………………………………………………………….…….83

3-1-1-1 موتورهای احتراق داخلی  ……………………………………………………………….….84

3-1-1-1-1 انواع موتورهای اس اس   …………………………………………..………………….84

3-1-1-1-2 موتورهای چهارزمانه  ………………………………………………………………….84

3-1-1-1-3 موتورهای دوزمانه  …………………………………………………………………….87

3-1-1-1-4 فرایندهای موتورهای دورانی  ……………………………………………………….88

3-1-1-1-4-1 مکش………………………………………………………………………………….90

3-1-1-1-4-2 تراکم………………………………………………………………………………….90

3-1-1-1-4-3 احتراق…………………………….………………………………………………….90

3-1-1-1-4-4 تخلیه………………………… …..………………………………………………….91

3-1-2 سیلندر………………………… ……………..………………………………………………….95

3-1-3 محفظه لنگ …………………………………………………………………………………….95

3-1-4 پیستون…………………………………… …………….……………………………………….95

3-1-5 شاتون……………………………… ……………….…………………………………………….96

3-1-6 میل لنگ………………………………………………………………………………………….98

3-1-7 یاتاقانهای ثابت………………………………………………..……………………………….99

3-1-8 یاتاقانهای متحرک………………………………………………………………………….99

3-1-9 تشریح ساده سایر قطعات…………………………………………….…………………….99

3-1-9-1 رادیاتور……………………………………..……………………………………………….100

3-1-9-2 ترموستات………………………………………………………….……………………….100

3-1-9-3 کویل…………………………………………………….…………………………………….100

3-1-9-4 دلکو……………………………………………………..…………………………………….100

3-1-9-5 وایر شمع …………………………………………………..……………………………….100

3-1-9-6 شمع ……………………………………….………………………………………………….101

3-1-9-7 دینام………………………………….……………………………………………………….101

3-1-10 موتورهای دیزلی6 زمانه …………………………………………….………………….102

3-1-11 موتورهای انژکتوری……………………………………………………………………. 104

3-1-12 تقویت کننده های موتور……………………………………………………………. 104

3-1-12-1 توربوشارژ……………………………………….……………………………………. 105

3-1-12-2 سوپر شارژر……………………………..……………………………………………. 112

3-2 انتقال قدرت ……………………………………………………………………………………. 115

3-2-1 کوپلینگها…………………………………….…………………………………………….115

3-2-1-1 کوپلینگهای سخت…………….……………………………………………………….115

3-2-1-2 کوپلینگهای پوسته ای …………………………………………..…………………….116

3-2-1-3 کوپلینگهای فلانچی………………………………………………………………….116

3-2-1-4 کوپلینگهای انعطلف پذیر…………………………………..………………………….117

3-2-1-5 کوپلینگهای توربوفلکس……………………………………………………………….117

3-2-1-6 کوپلینگهای شبکه ای………………………………….……………………………….118

3-2-1-7 کوپلینگهای چرخ دنده ای……………………………………………..………….118

3-2-1-8 کوپلینگهای فکی………………………………………..……………………………….119

3-2-1-9 کوپلینگهای رولکس……………………………..…………………………………….119

3-2-1-10 کوپلینگهای آکاردئونی………………………..……………………………………….120

3-2-1-11 کوپلینگهای پارافلکس….…………………………………………………………….120

3-2-1-12 کوپلینگهای رادیال متغیر زاویه ای…….………………………………………….120

3-2-2 کلاچ ها…………………………….……………………………………………………………….120

3-2-2-1 کلاچ های یک صفحه ای……………………………………………………………….121

3-2-2-2 کلاچ های چند صفحه ای….…………………………………………………………….121

3-2-2-3 کلاچ های مخروطی …………………………………….. ……………………………….121

3-2-2-4 کلاچ های اتوماتیک ………………………. …………………………………………….122

3-2-2-5 کلاچ های ایمنی …………………………………………. ……………………………….122

3-2-2-6 کلاچ های سانتریفوژ …………….……………………………………………………….122

3-2-2-7 کلاچ های یک جهته …………..………………………………………………………….122

3-2-2-8 کلاچ ها قطع و وصل شونده الکتریکی………………………………………………….122

3-2-2- 9کلاچ ها قطع و وصل شونده هیدرولیکی پنوماتیکی…………………………….123

3-2-3 جنس کلاچ و ترمزها …………………………….…………………………………………….124

3-2-4 انتخاب کوپلینگ…………………………………….………………………………………….125

3-2-5 سیستم انتقال قدرت دو کلاچه .………………………………………………………….126

3-2-6 چگونگی کارکرد دنده های خودرو ………………………………………………………….127

3-2-7 جعبه دنده …………………………………….………………………………………………….132

3-2-8 گیربکس اتوماتیک ………………………………………………………………………….137

3-2-8-1 تشریح مکانیزم گیربکس اتوماتیک ………………………………………………….141

3-2-9 باندها و کلاچ ها ………………………………………………….…………………………….146

3-2-10 سیستم هیدرولیک پمپ و گاورنر……………………….………………………………….147

3-3 گرداننده نهایی خودرو …………………………………………………..……………………….150

3-3-1 دیفرانسیل………………………………………..……………………………………………….150

3-3-1-1 انواع دیفرانسیل در خودروها ………………………………………………………….151

3-3-1-1-1 ساده…………………………………………………….………………………………….152

3-3-1-1-2 چهارچرخ محرک…………………………..………………………………………….152

3-3-1-1-3 کمک دار…………………………………..…………………………………………….153

3-3-1-1-4 خورشیدی………………………..…………………………………………………….154

فصل پنجم : سیستم فرمان ……………………….………………………………………………….156

5-1 زوایای هندسی…………………………………………….……………………………………….157

5-1-1 زاویه تو این …………………………………………………………………………………….157

5-1-2 تو اوت…………………………………………………………………………………………….158

5-1-3 کمبر…………………………………………………………………….………………………….159

5-1-4 کستر……………………………………………………………………………………………….161

5-1-5 محور چرخش چرخ جلو کینگ پین ……………………………….……………………….162

5-2 هندسه فرمان……………………………………………………………………………………….163

5-3 فرمان…………………………………………………………….…………………………………….164

5-3-1 انواع فرمان…………………………………..………………………………………………….164

فصل ششم : سیستم ترمز ………………………………………………………………………….166

6-1 انواع ترمز…………………………………………………………………………………………….167

6-1-1 ترمز کفشکی ………………….……………………………………………………………….167

6-1-1-1 انواع کفشک بندی……………………………………………………………..………….167

6-1-1-1-1 نوع ساده……………………………..………………………………………………….168

6-1-1-1-2 نوع دوبل یک طرفه…………………………………………………………………….168

6-1-1-1-3 نوع دوبل دو طرفه…………………….……………………………………………….168

6-1-1-1-4 نوع سروی کامل…………………………………………….………………………….168

6-1-1-2 جنس لنت ……….……………………………………………………………………….169

6-1-2 ترمز دیسکی……………………………………………………………………………….170

6-1-2-1 روش کار ترمز دیسکی……………………………………………………………….171

6-2 هواگیری ترمزها………………………………………………………………………………….173

6-3 بوستر…………………………………………………………..…………………………………….174

6-4 ترمز ABS ……………………………………………………..…………………………………….176

6-5 سیستم ترمز ماشین باگی……………………………………..……………………………….177

فصل هفتم : متعلقات و سیستمها انجام حرکت …………………………………………………….179

7-1 چرخها و تیوپ………………………………………………………………………………….180

7-2 باد تایر ………………………………………..…………………………………………………….180

7-3 کیسه های هوا…………………………………………………………………………………….185

فصل هشتم : نگهداری…………………………………………….………………………………….192

8-1 انتخاب بهترین روغن باگی…………………………………………………………………….193

8-2 انتخاب بهترین روغن موتور ………………………………….……………………………….194

8-3 انتخاب بهترین روغن ترمز…………………………………….……………………………….195

8-4 انتخاب بهترین مایع خنک کننده ………………………………………………………….196

8-5 انتخاب بهترین روغن دنده.…………………………………………………………………….197

8-6 نکات مهم در نگهداری ماشینهای باگی ……….…………………………………………….199

فصل نهم : پیوست و منابع ………………………………………..………………………………….203

9-1 پیوست …………………………………………………………….. ……………………………….204

9-1-1 پیوست اول- تعریفنامه ………………………………………………………………….204

9-1-2 پیوست دوم- عکسهای نمونه …….………………………………..………………….206

9-1-3 پیوست سوم- جداول ……………………………..…………………………………….217

9-2- منابع ………………………………………………………………………………………….227

9-2-1 لاتین…………………….…………………….…………………………………………….227

9-2-2 فارسی ………………………………………………….………………………………….227

9-2-3 اینترنت……………………… …………………………………………………………….229

9-2-4 مصاحبه  …………………………………………… …………………………………….230

 

 

 

5-1 آشنایی عمومی با ماشینهای باگی

 

 • باگی چیست ؟

در واقع فصل آشنایی با این نوع از ماشینها را باید مهمترین فصل این پروژه دانست . متاسفانه در ایران ساخت این ماشینها آنچنان که باید و شاید رشد و توسعه پیدا نکرده است.

بزرگترین دلیل این ضعف را نیز باید در کمبود توجه به ابداعات و پیروی بی حاصل از سردمداران صنعت ماشین دانست . شاید ذکر این مطلب خالی از لطف نباشد که بزرگترین عاملی که شرکتهایی چون بنز و پژو تبدیل به اینچنین غولهایی در صنعت  دنیا شده اند ، را باید خود کشورهای جهان سومی چون ما دانست.

باگی به ماشینهایی اطلاق می شود که برای مناطق صعب العبور ساخته شده باشند . اما این تنها خصیصه یک ماشین باگی نیست . ماشین باگی دارای اتاقی منحصر به خویش و شاسی کاملا آزاد است . این ماشین دارای بدنه سنگین و مفصل نیست. و اساسا هدف از ساخت آن چنین امکاناتی را نیاز ندارد.  به نمونه های از این  ماشینها با دقت توجه کنید :

 

 

شکل 7-. ماشینهای باگی . محصول کشور فرانسه .

 شکل 8-   طرحی ابداعی از یک ماشین باگی برای مناطق صعب العبور و بسیار تنگ و باریک


 شکل 9-. طرحی بسیار زیبا از یک ماشین باگی برای حرکت در مناطق صعب العبور و پر دست انداز

 

می بینید که در این ماشینها عموما از بدنه استفاده نمی شود. اما دلیل این کار چیست ؟

به واقع باید دانست ، بدنه علاوه بر اینکه به عنوان محافظ برای سرنشینان عمل می کند ، می تواند در مواقع اضطرار بلای جان سرنشین نیز گردد . برای مثال زمانی که آتش سوزی در داخل اتاق رخ دهد و یا ماشین در شرایط خطرناکی قرار بگیرد در صورت وجود بدنه ، قطعا فرد برای خروج از اتومبیل خود کار بسیار دشواری پیش رو خواهد  داشت . بصورت اجمالی می توان دلایل قرار ندادن بدنه را در این ماشینها بدینصورت طبقه بندی کرد :

1-  سبکی و اجازه مانور بیشتر به ماشین دادن در اثر این سبکی

2-  عدم مقاومت در برابر هوا و در نتیجه استفاده از قدرت کمتر

3-  خروج آسان سرنشین یا سرنشینان در مواجهه با خطرات احتمالی

4-  گرم نشدن بی مورد اتاق در اثرات حرارت حاصل از موتور و تعریق بدن راننده

و…

 

 • مشخصات عمومی :

خصوصیات خاصی که برای ساخت ماشین باگی باید دانست را در حد دانش در ادامه ذکر خواهم نمود:

 • اتاق و شاسی این اتومبیلها غالبا به هم متصل هستند .
 • صدای کم برای این خودروها اهمیت زیادی ندارد.
 • اناق این خودروها دارای بدنه زیادی نیست.
 • سیستم تعلیق این خودروها غالبا مستقل است.
 • تعداد کمک فنرهای این خودرو بسیار بیشتر از سایر خودروهاست.
 • امکانات رفاهی زیادی برای این خودروها نمی گذارند.
 • در بدنه این خودروها شیشه وجود ندارد.
 • غالبا بدون در هستند.
 • به دلیل کاربری خاص این خودروها غالبا دارای چراغهای سقف از بیرون و زیر ماشین هستند.
 • – مصرف این خودروها باید کم باشد .
 • در صورت مصرف زیاد ، باک این خودروها باید ظرفیت بسیار زیادی داشته باشد.
 • این ماشینها ، خشن استفاده می شوند ، لذا مراقبت زیادی نباید نیاز داشته باشند.
 • و…

فصل دوم

سیستم شاســی و اسکلت

 

 

 

 

2-1  پیشگفتار :

 

برای شروع بهتر است ابتدا به تشریح قسمتهای اصلی یک خودرو بپردازیم . به طور کلی خودرو از سه قسمت اصلی تشکیل شده که عبارتند از:


1- بدنه  

2- موتور  

3- شاسی


بدنه خودرو:

بدنه ی خودروهای سواری از قسمتهای مختلفی چون :  اسکلت جوشکاری شده ، درها ، گلگیرها ، سقف و غیره تشکیل شده است ولی بدنه ی خودروهای باری شامل اتاق راننده و اتاق بار است.

تعریف موتور:

مجموعه ای از قطعات مکانیکی است که انرژی شیمیایی به انرژی حرارتی و مکانیکی تبدیل می شود یا به عبارت دیگر موتور دستگاهی است که با مصرف سوخت، قدرت و حرکت تولید می کند.

شاسی :

 

تعریفشاسی  در اصل یک چهار ضلعی است و از فولاد سخت به شکل ناودانی ساخته می شود که قسمت هایی مثل موتور و سیستم انتقال قدرت و سیستم فنر بندی و سیستم ترمز و فرمان روی ان نصب می شود . همانند مانند بسیاری از اتومبیلهای سواری قدیمی و خودروهایی مثل جیپ و کامیون و اتوبوس ها را می توان نام برد. شاسی در شکلهای مختلفی وجود دارد.

شکل 10- نمونه هایی از انواع شاسی های مستقل  ماشین باگی

 

 خصوصیات یک شاسی خوب :                   

       1)  تحمل بیشترین میزان وزن و تنش ممکنه

       2)  سبکی شاسی

       3)  کمترین حجم ممکنه

       4)  سهولت در پیاده سازی سیستم

       5)  هزینه پایانی جهت اجرای سیستم

       6)  توانایی تغییر فرم در موارد مورد لزوم و در نقاط مشخص جهت بالاترین میزان جذب ضربه

       7) توانایی حفظ استحکام و عدم تغییر فرم در قسمتهای حیاتی مورد نیاز سیستم جهت حفظ بالاترین میزان ایمنی

       8)  توانایی مقاومت در برابر خوردگی تأثیدات شیمیایی و همچنین توانایی کارکرد در گرمای گسترده

       9)  قابلیت تعمییر ساده و بازیابی خصوصیات اولیه

       10)  انتقال کمترین میزان لرزش و صدا به قسمتهای درونی اتاق

 

2-2 انواع شاسی

 

2-2-1 شاسی مستقل

 

   این نوع از شاسی اولین گونه شاسی است و بطوریکه در سالهای اول برای ساخت آن از چوب استفاده شده است و از دهه پنجاه استفاده از فولاد برای ساخت این گونه از شاسی ها در نظر گرفته شد . این نوع شاسی از دو تکه اهن ناودانی بلند که بصورت موازی از جنس فولاد سخت ولی سبک می باشد ساخته می شود و به وسیله دو رام در دو سر ان به یکدیگر متصل میشود شاسی معمولا در عقب کمی بالاتر آمده و  این به خاطر ایجاد فضای  بیشتر برای دیفرانسیل  و فنرهاست و در قسمت جلو کمی باریک تر ساخته می شود و  این برای بهتر فرمان  دادن  می باشد . در طراحی  شاسی شاسی سر خود از ورقهای  نازک فلزی که آنها  را به روش شکل دادن ( پروفیل) تولید می کنند.البته قسمتهائی از شاسی  باید از ورقهایی که ضخامت  بیشتری دارند  مثل  کف و  محوطه موتور و همچنین تکیه گاههای محورهای جلو و عقب  که بیشترین  نیرو  و فشار بر آنها  اعمال  می شود  درست می کنند. ضخامت  ورقها معمولا 2 الی 3 میلی متری است و به گونه ای  جوشکاری  می شوند  که از استحکام خوبی برخوردارند. خودروهای سواری در مقایسه با خودروهای سنگین نیروی کمی را تحمل می کنند و روی شاسی آنها بار استاتیکی کمتری وارد می شود. بنابرین خودروهای سواری می توانند با سرعت زیاد حرکت کنند و اصولا طراحی شاسی سرخود به همین منظور بوده است. این نوع ساختمان ، امروزه منحصر به ماشینهای نسبتا بزرگ و سنگینتر می باشد ، که در آن شاسی و بدنه بطور مجزا ساخته شده و سپس به هم پیچ می شوند. بدنه با آنکه وزن زیادی را به شاسی تحمیل می کند اما این وزن به شاسی خسارتی وارد نمی کند . البته وجود بدنه قوی در این ماشینها نشانگر قدرتمند بودن ماشین نیست . شکل شاسی بر اساس : طرز قرار گرفتن موتور ، ترتیب قرار گیری سیستم تعلیق و بارهایی که باید حمل شود ، طراحی می گردد. وظیفه شاسی که در واقع چهارچوب یا اسکلت خودرو می باشد ، نگهداری قسمتهای مختلف خودروست که علارغم تحمل بارهای گوناگون که خودرو حامل آن است، باید وضعیت صحیح نسبت به خودشان را هم حفظ کنند. شاسی باید توپر و قوی ساخته شده باشد. جنس شاسی بهتر است از فولاد پرس شده و ترجیحا آلیاژی انتخاب گردد. قطعات شاسی را بهتر است بوسیله جوشکاری و پرچکاری به هم متصل کرده باشند و از اتصالات موقت مثل پیچ ، خودداری شده باشد. تقویت کردن شاسی از نکات ضروری ست که انجام آن برای هر ماشین بسته به کاربری اش فرق می کند. در حالت دوم بین دو چرخ جلو و عقب ، مقطع شاسی دارای عمق بیشتری است که این امر باعث ایجاد مقاومت بیشتری در مقابل نیروهای خمشی می شود. جلو و عقب شاسی که به سر اکسل معروفند بر آمده می باشند تا محورها بتوانند به راحتی به بالا و پایین حرکت کنند. شاسی در جلو باریکتر می شود تا سیستم فرمانپذیری بهتری داشته باشد. میله های عرضی یا رامها که به اعضای کناری متصل شده اند ، بصورت توخالی و یا با مقطع U شکل (ناودانی) بوده و اتصال آنها ممکن است توسط ، جوش ، پیچ یا پرچ برقرار گردد. رامها گاهی نیز برای خنثی کردن گشتاور موتور به شاسی اضافه می شوند. اگر چنانچه در ماشینی تعلیق مستقل بکار برده شود ، شاسی باید مقداری مقاومتر ساخته شود ، تا در برابر پیچش مقاومت کافی داشته باشد. برآمدگی شاسی در قسمت جلو کمتر از قسمت عقب می باشد ، تا موتور بتواند در سطح پایینتری قرار بگیرد. این امر باعث پایین آمدن مرکز ثقل ماشین شده و برای تعادل در گردش به چپ و راست بسیار مفید است. زیرا در این طرح این تنها راه حل ممکن است که مرکز ثقل پایین آورده شود. زیرا در حالت تعلیق مستقل ما به این احتیاج چندانی نداریم که محل بازی اکسل را زیاد بگیریم. 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه مکانیک : طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *