برگشتن به کشاورزی

توضیحات

دانلود پایان نامه : آفات و بیماری های مهم درخت بید

100ص

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

دانشکده کشاورزی – رشته گیاهپزشکی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 1
 • فصل اول – كليات …………………………………………………………………………. 2
 • اهداف كلينيك ………………………………………………………………………………. 4
 • آشنايي با امكانات و اجزاي لازم براي كلينيك گياهپزشكي ………………………………… 5
 • بررسي و تشخيص آفات و بيماريهاي ارسال شده به آزمايشگاه …………………………… 6
 • طرز جمع آوري نمونه و ارسال نمونه جهت تشخيص بيماري‌هاي گياهپزشكي ………….. 6
 • مشخصات نمونه خوب …………………………………………………………………….. 6
 • اصول جمع آوري گياهان ………………………………………………………………….. 9
 • تهيه اسلايد موقت ميكروسكوپي ………………………………………………………….. 10
 • آشنايي با آزمايشگاه تشخيص آفت ……………………………………………………….. 12
 • طريقه سنجاق زدن به حشرات در كلينيك ……………………………………………….. 14
 • اتاله كردن حشرات ……………………………………………………………………….. 18
 • جمع آوري لارو حشرات ………………………………………………………………… 19
 • انتخاب درختان و درختچه‌هاي زينتي ……………………………………………………. 21
 • تعريف درخت و درختچه ………………………………………………………………… 23
 • نكاتي كه بايد در موقع كاشت درختان رعايت كنيم ………………………………………. 24
 • گروه بندي درختان از نظر تفاوت در سرعت رشد، ابعاد و بافت تاج ………………….. 25
 • هرس درختان …………………………………………………………………………….. 26
 • برخي درختچه‌ها و درختان خياباني ……………………………………………………… 31
 • برخي از آفات مهم درختان فضاي سبز ………………………………………………….. 40
 • برخي بيماريهاي مهم گياهان زينتي فضاي سبز …………………………………………. 44
 • معرفي برخي علف‌هاي هرز موجود در فضاي سبز و روش‌هاي كنترل آنها …………… 51
 • روش‌هاي انتشار و گسترش علف‌هاي هرز در چمن ……………………………………. 51
 • روش‌هاي جلوگيري از گسترش علف‌هاي هرز در چمن ………………………………… 51
 • كنترل علف‌هاي هرز قبل از كاشت چمن ………………………………………………… 52
 • كنترل‌هاي علف‌هاي هرز پس از كاشت چمن ……………………………………………. 52
 • انواع علف كش‌ها ………………………………………………………………………… 54
 • ليست بيماري‌هاي مهم تهران و اطراف آن ………………………………………………. 57
 • ليست آفات مهم تهران و اطراف آن ……………………………………………………… 58
 • ليست علف‌هاي هرز مهم تهران و اطراف آن …………………………………………… 59
 • فصل دوم – گزارش كارآموزي ………………………………………………………….. 60
 • درخت و بيد و انواع آن ………………………………………………………………….. 61
 • آفات مهم بيد …………………………………………………………………………………..
 • شته بيد ……………………………………………………………………………………. 73
 • شته سياه بيد ……………………………………………………………………………… 75
 • شته خالدار بيد ……………………………………………………………………………. 76
 • سپردار بيد ……………………………………………………………………………….. 77
 • سپردار سفيد بيد ………………………………………………………………………….. 78
 • كرم خاردار بيد …………………………………………………………………………… 79
 • كنه گالزاي بيد ……………………………………………………………………………. 81
 • ليسه بيد …………………………………………………………………………………… 82
 • پروانه سفيد بيد …………………………………………………………………………… 83
 • سنگ بيد …………………………………………………………………………………… 85
 • سوسك شاخك بلند بيد……………………………………………………………………… 86
 • سوسك برگخوار بيد ………………………………………………………………………. 88
 • زنبور گالزاي برگ بيد ……………………………………………………………………. 90
 • بيماري‌هاي مهم بيد ……………………………………………………………………………
 • آنتراكنوز بيد ……………………………………………………………………………… 92
 • زنگ بيد …………………………………………………………………………………… 93
 • لكه سياه بيد ………………………………………………………………………………. 94
 • سفيدك بروني بيد …………………………………………………………………………. 96
 • منابع………………………………………………………………………………………. 98

 

مقدمه

اهميت فضاي سبز و جنگل براي انسان

بشر از روزي که در کره زمين زيست خود ا شروع کرد، شروع به استفاده از منابع طبيعي، جنگلها و مراتع جهت تأمين نيازهاي خود نمود بطوريکه از ميوه، چوب، جهت تغذيه، سوخت . . . استفاده نمود. که با توجه به روند افزايش اين مسئله نيز افزايش يافت.

بطوريکه در قرن 18 و 19 بسياري  از کشورهاي اروپايي و آفريقايي تا 95% درآمد کشورشان از اين طريق بدست مي آيد که باعث نابودي جنگلها و مراتع در بسياري از اين مناطق گرديد.

الف- مشخصات اقليمي

بعلت وسعت زياد کشور و موقعيت خاص جغرافيايي آب و هواي مختلفي در نقاط مخلف کشور حکمفرما مي باشد در تابستان هوا در فلات مرکزي ايران بسيار گرم مي شود و از آنجايي که بسياري از کوهها و مناطق اطراف شهرها بدون پوش گيانهاي هستند و ساختمانها از آهن و بتون است بدن سبب گاهي دماي محيط به 50 درجه سانتيگراد مي رسد.

در منطقه جنوبي کشور بعلت بالا بودن رطوبت نسبي محيط گاهي وضع بخصوص براي افراد مسن و مريض خطرناک مي شود بطوري که در مرداد ماده 1356 دماي محيط به 50 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي محيط به 95% رسيد که باعث تلف شدن تعداد بسياري از افراد گرديد. در شمال ايران آب و هوا ملايم است و تابستانها بر عکس منطقه مرکزي زياد گرم نمي شود.

ب- وضع خاک

با آنکه ايران کشوري وسيع است ولي فقط قسمتي از اين خاک قبل استفاده و بهره برداري مي باشد سطح وسيعي از مملکت را کوههاي عظيم بدون پوشش گياهي تشکيل مي دهدو که از آن قسمت که قابل استفاده است بهره برداري اصلي به عمل نمي آيد.

 

 

 

فصل اول:

كليات


تقسيم بندي خاک برحسب وضعيت

جدول شماره1

تقسيم بنديبه ميليون هکتاردرصد نسبت به کل کشور
زمين کشاورزي1710%
مرتع101/6%
جنگل1811%
مناطقي که با اصلاحات قابل بهره برداري و کشت مي باشد.

 

331/20%
مناطق کوهستاني کويري4/821/50%
آب2/17/0%

و مزارع و مناطق مسکوني مورد حمله طوفانهاي سهمگين و شنهاي روان گرديد و باعث دگرگوني آب و هوا شد. که در سال 1825 ميلادي دانشمندي بنام مورودوژنه کتابي تحت عنوان اثر فضاي سبز و جنگل در آب و هواي يک منطقه تاليف نمود و برنده جايزه آگادمي بروکس شد.

انسان به ناگاه متوجه گرديد که جنگل براي توليد چوب و پول نيست و متوجه شد از بين رفتن بيشتر جنگل خطري است جدي براي نابود فرهنگ و تمدن يک ملت، بررسيهاي متعدد در زمينه تاثيرات جنگل در محيط زيست در قرن بيستم و بخصوص بعد از جنگ دوم اهميت آن را بيشتر آشکار نمود، امروزه نقش و اهميت جنگل براي بشر بخوبي مشخص گرديده که اهميت معنوي جنگل به هيچ وجه کمتر از ارزش مادي آن نيست که در هنگام برنامه ريزي نبايد اين امر مهم را ناديده گرفت.

 

 

 

 

اهداف کلینیک:

جدول شماره 2

ردیفاهداف بلند مدتاهداف کوتاه مدتاستراتزی
1توسعه پایدار فضای    سبز شهریداشتن شهروندان آگاه به دانش ونگهداری       فضای سبزفراهم ساختن سازوکارهای لازم در عرصه انتشار و ترویج فرهنگ فضای سبز
2توسعه مشارکتی    فضای سبزجلب مشارکت مردم آگاه به دانش فضای سبز برای نگهداری آنبرنامه ریزی و سازمان دهی فعالیت های اجرایی مشارکتی فضای سبز
3انتشار فرهنگ اداره مشارکتی فضای سبز محلاتبسیج تشکل های زیست محیطی و سایر تشکل های مردمی محلات برای نگهداری آگاهانه فضای سبزمشاوره های باغبانی       و فضای سبز با  شهروندان
4تامین سلامت جسمی      روانی و معنوی  شهروندانبهره گیری از دانش مشارکت در توسعه مشارکت فضای سبز شهریانتشار دانش کاربردی فضای سبز در میان تمامی لایه های شهروندی
5ایجاد اشتغال            (تولید گل و گیاه،سبزیکاری و    پرورش قارچ خوراکی)تقویت پیوندهای طبیعی شهروندان با عناصر سبز شهرمشارکت در دادوستد اندیشه و تجربه کار اجرایی و آموزشی فضای سبز با شبکه مراکز آموزش
6ایجاد حس تعلق شهر به تمامی شهروندان آنتقویت امواج فرهنگی مشارکت برای حفظ و توسعه فضایسبز شهریتقویت علمی و به روز نیروهای کارشناسی فضای سبز

 

 

آشنایی با امکانات و اجزاء لازم برای یک کلینیک گیاهپزشکی

یک واحد کلینیک گیاهپزشکی دارای یک ساختمان و یک مزرعه تحقیقاتی است که بخش های زیر در آن طراحی شده است :

 • دفترمدیریت : اتاق مدیر مسئول و دفتر برگزاری جلسات می باشد .
 • بخش پذیرش : اولین قسمتی است که مراجعه کننده به آن وارد می شود و پذیرش می گردد .
 • آزمایشگاه ها : شامل سه آزمایشگاه آفات ،بیماری ها و علف های هرز است .در ادامه وسایل و امکانات هر آزمایشگاه را شرح می دهم .
 • اتاق مشاوره : مکانی برای ارائه توضیحات کارشناسی جهت کلیه فعالیت های کشاورزی به متقاضیان است .

مزرعه ی تحقیقاتی : شامل گلخانه و مزرعه است که طرح های تحقیقاتی در آن اجرا می شود.

 

 

-بررسی و تشخیص آفات و بیماری های ارسال شده به آزمایشگاه ها :

نمونه ها آلوده ای را که توسط کشاورزان و یا کارشناسان از گیاهان و مکان های مختلف جمع آوری و به آزمایشگاه تحویل داده می شود ، در آزمایشگاه بررسی و تشخیص داده سپس نتیجه  به مدیریت یا کارشناس فنی آزمایشگاه اعلام می گردد . و ایشان توصیه های لازم برای کنترل آفت یا بیماری مورد نظر را به جواب آزمایش اضافه کرده و به متقاضی یا آورندة نمونه ارائه می نمایید  .

 

 

طرز جمع آوری نمونه و ارسال نمونه جهت تشخیص بیماری های گیاهی

برای تشخیص صحیح و دقیق بیماری گیاهی لازم است که نمونه تازه بوده و در یک کیسه پلاستیکی ودر داخل یک جبعه مقوای ارسال گردد. تا از له شدن آن جلوگیری شود . اگر نمونه ارسالی پژمرده ،پلاسیده ودرحال پوسیدگی باشد غالبا تشخیص صحیح بیماری ممکن نخواهد بود . وبعکس اگر نمونه تازه ودر حالت خوبی دریافت شود بیماری را سریعتر می توان شناسایی کرد.

 

مشخصات نمونه خوب

حدود نیمی از نمونه های گیاهی که برای شناسایی عامل بیماریزای آنها به کلینیک های گیاهی پزشکی ارسال می شوند به علت عدم آشنائی فرد یا افراد جمع آوری کننده در نحوه انتخاب نمونه با علایم مشخصه بیماری و عدم بسته بندی صحیح برای جلوگیری از خطر خشک شدن و خرد شدن قابل استفاده نمی باشد اگر فقط یک بخش از گیاه بیمار ارسال شود ممکن است علایم عمده بیماری را در بر نداشته باشد و باعث خطا در تشخیص صحیح عامل بیماری گردد البته این مساله در مورد قارچ های اسپوردار صادق نیست چون وجود اسپور حتی در نقطه ای از بافت میزبان برای شناسایی عامل بیماری کافی است .

در صورت امکان بهتر است که خود گیاه پزشک برای جمع آوری و کسب اطلا عاتی که در تشخیص عامل بیماری موثر می باشد به مزرعه برود در غیر این صورت مقتضی است که جمع آوری کننده نمونه به کلینیک آمده و اگر فرم مشخصات بیماری را قبلا پر نکرده ، انجام دهد و به سوالات و مطالبی که در تشخیص بیماری موثر می افتد ودر فرم گنجانده نشده نیز جواب دهد . یک نمونه ی خوب دارای مشخصات زیر است :

1-نمونه بایستی شامل تمام مراحل رویشی پاتوژن باشد

2-نمونه بایستی از بخش مورد حمله پاتوژن برداشته شود. اغلب اتفاق می افتد که علایم حاصله در برگ ها و یا سایر بخش ها مر بوط به پاتوژن در ریشه است تمام قسمت های گیاه از جمله ریشه ساقه و شاخه ها را برای هر نوع عارضه ای باید مورد بررسی قرار داد.

3-برای تازه و شاداب ماندن ، نمونه را در یک کیسه پلاستیکی داخل یخدان نگهداری کنید . برگهای نازک و ساقه های گوشتی را اگر به مدت چند ساعت در صندلی عقب اتومبیل و در معرض حرارت و گرما قرار دهید معمولا دیگر قابل استفاده نخواهد بود .

4-نمونه بایستی سریع به کلینیک برسد نه این که چند روزی در اداره پست باقی بماند.

5-اگر در موقع رسیدن نمونه به کلینیک ، گیاه پزشک یا تکنسین حاضر نباشد بایستی نمونه را در سرد خانه یا یخچال نگهداری کرد که خراب نشود.

با راهنمائی مراجعین در طریقه انتخاب جمع آوری بسته بندی و پست کردن نمونه        می توانید .نمونه های دریافتی را بهبود بخشید تا تشخیص عوامل بیماری راحت تر صورت گیرد.

 

 

اصول جمع آوری گیاهان:

کسی که می خواهد نمونه گیری نماید باید مجهز به وسایلی مثل(چاقو-قیچی-کیسه پلاستیکی-کاغذ-ذره بین و… باشد)تا نمونه گیری او کامل و بدون هیچ نقصی باشد.

شخص نمونه گیر باید توجه داشته باشد که نمونه گیری از تمام قسمتهای گیاه به نحو احسن انجام گیرد.برای مثال یک نمونه گیاهی باید دارای سیستم ریشه،برگ،گل،ساقه در صورت وجود میوه یا بذر باشد.

با وسایلی که نمونه بردار در اختیار دارد باید کاملا دقت نماید که نمونه گیری را کامل انجام دهد مثلا در بیرون اوردن ریشه ها وسواس زیادی خرج دهد و سعی کند که این کار را به نحو احسن انجام دهد.بعد از اینکه نمونه گیری صورت گرفت.نمونه گیاهی را داخل یک کیسه پلاستیکی قرار داده و روی یک برگ اطلاعاتی را از محل جمع اوری و تاریخ جمع اوری نوشته و در نهایت نام جمع اوری کننده را در ان یاداشت نماید.

بعد از جمع اوری نمونه ها،گیاهان باید سریعا پرس شوند،اگراین کار امکان پذیر نیست حداکثر تا 24 ساعت می توان نمونه ها را در یخچال نگه داشت.اما بعد از این مدت سریعا گیاهان باید پرس شوند.

روش پرس گیاهان:در روش پرس کردن باید با دقت و ظرافت خاصی صورت گیرد. باید در این مرحله ریشه ها،برگها و حتی گلها را با اریش خاصی نشان دهیم.باید برگها را طوری فرم دهیم که هم روی برگ و هم زیر برگ در نمونه مشخص باشد.یا در مورد گلها طوری فرم دهیم که کاسبرگها،گلبرگها،پرچم ها و … کاملا مشخص باشد.نمونه ها را روی کاغذ جاذب رطوبت قرار دهیم و بعد از فرم دادن دقیق،روی ان را با کاغذ دیگر می پوشانیم(در صورت نبود کاغذ جاذب رطوبت می توان از کاغذ یا روزنامه باطله استفاده نمود.)بعد کاغذ ها را روی هم می چینیم و روی تخته پرس قرار می دهیم و رویش را تخته دیگر می گذاریم و با طناب محکم می بندیم.بعد از 24 ساعت کاغذها را باید عوض کرد.زیرا رطوبت حاصل از گیاه باعث نغییر رنگ بافت گیاه می شود.(البته این موضوع در مورد روزنامه باطله بیشتر صادق است مخصوصا برای گونه های آبدار)

بعد از خشک و پرس شدن گیاه ان را روی مقوا می چسبانیم و اطلاعات زیر را به ان اضافه کرده که به شرح زیر می باشد.

1-نام فارسی گیاه

2-نام علمی گیاه

3-نام تشخیص دهنده

4-محل جمع آوری

5-تاریخ جمع اوری

6-نام جمع آوری کننده

بعد مقوا را داخل کاور قرار داده و ان را به صورت یک مجموعه کامل در می اوریم تا برای افرادی که مورد مطالعه قرار می دهند هیچ ابهامی پیشی نیاید.

– تهیه اسلاید موقت میکروسکپی:

تهیه اسلاید موقت به منظور بررسی سریع از نمونه های تازه با قراردادن بخش کوچکی از نمونه در قطره آب روی یک لام میکروسکپی به ابعاد 5/2-5/7 و گذاشتن یک لامل روی آن صورت می گیرد.

اگر بخش های هوائی قارچ یعنی کنیدی و کنیدیوفور موجود باشند به کمک یک سوزن تشریح مرطوب یا کاردک تشریح یا لبه یک تیغ می توان قطعه کوچکی از آن را به لام میکروسکپ منتقل کرد و با بررسی در زیر میکروسکپ تصویر خوبی از کنیدی و کنیدیوفور قارچ به دست آورد . از قارچهایی نظیر سفیدک های پودری  ، قارچ های ناقص ،سفیدک های داخلی ، سیاهک ها و زنگ ها می توان بدین طریق اسلاید میکروسکپی تهیه نمود.

اگر اسپورها بروی بالشتک مانند و برجسته به اندازه ته سنجاق یا کوچکتر و در وسط زخم یا محل آلودگی قرار داشته باشند. می توان به کمک یک سوزن مرطوب یا جسم نوک تیز دیگر اسپورهارا از محل آلودگی برداشت ولی کنیدیوفورها ممکن است به راحتی جدا نشوند.در چنین مواقعی بهتر است از محل آلودگی برش های نازکی تهیه شود .

اگر در بافت آلوده نقطه های کوچک و تیره رنگی ظاهره شود این نقطه ها ممکن است گردن و نوک یا دهانه اندام باروری کوزه مانند به نام کنید یا پریتس باشند . غالبا می توان این اعضا باروری را به کمک یک سوزن تشریح یا یک جسم نوک تیز از بافت میزبان جدا نمود و در قطره آبی بر روی لام میکروسکوپ قرار داده و با گذاشتن لامل یک اسلاید موقت تهیه نمود با فشار ملایم و یکنواخت روی لامل محتویات آنها ( کنیدها ،آسک ها،آسکوسپور ها ) خارج خواهند شد برای بررسی نحوه  قرار گرفتن این اندام ها در داخل بافت میزبان می توان از بافت آلوده برش عرضی خوبی تهیه نمود.

نکته : برگرداندن اسپور با بافت خشک تغییر شکل یافته به حالت اولیه – موقعی که اسپورها و میسیلوم های دیواره نازک قارچ های نظیر سفیدک های  پودری خشک شوند شکل آنها تغییر کرده و مطالعه آنها مشکل می شود با قرار دادن چنین نمونه های در قطراتی از محلول 1% هیدرات پتاسیم این اعضا تقریبا فرم و اندازه اولیه خود را باز می یابند . توجه داشته باشد که اگر محلول پتاس به عدسی های مالیده شد ، بلا فاصله عدسی ها را با آب بشوئید چون هیدرات پتاسیم خشک شده و باقی مانده بر روی عدسی ها باعث خط انداختن و تیره گی آنها می شود. که درنتیجه ، تصویر اجسام به و ضوح دیده نخواهد شد . در موقع تهیه اسلاید مواظب باشید که قطره پتاس آنقدر بزرگ نباشد که از زیر لامل خارج شود و اگر چنین شد مقدار اضافی خارج شده ،را به کمک یک قطعه کاغذ خشک کن بگیرد .

 

 

آشنایی با آزمایشگاه تشخیص آفات

الف )وسایل مورد نیاز یک آزمایشگاه تشخیص آفات:

1-بینوکولردوچشمی با عدسی چشمیx  20 با چراغ سرخود و ترانسفورماتورهای توری برای تنظیم شدت نور

2- میکروسکوپ دو چشمی با چهار عدسی شیئی با قدرت بزرگنمایی 5-10-43-95 برابر ( 95 عدسی روغنی ) و عدسی چشمی با قدرت یا بزرگنمایی 15 تا 10 برابر با چراغ سرخود و ترانسفورماتور

3- انکوباتور جهت نگهداری مراحل مختلف آفت یا پارزیت های آفات برای موارد تحقیقاتی

4- لوازم مورد نیاز جهت نمونه گیری

5- کلید های شناسایی حشرات و آفات دیگر از جمله کنه ها و منابع مورد نیاز

6- جعبه های نگهداری نمونه های اتاله شده

7- سکو های آزمایشگاه

 

 

طريقه سنجاق زدن به حشرات در کلينيک

بعضي از حشرات را مي توان در مزرعه سنجاق نمود و آنها را در جعبه کلکسيون قرار داد و يا سنجاق را به چوب پنبه در لوله هاي اتصال داد.

چنانچه حشرات آنقدر ريز باشند که فردبردن سنجاق در بدنشان ممکن نباشد، مي توان آنها را مستقيماً روي مقوا چسباند و به مقوا سنجاق زد. گاهي اين حشرات را با سنجاق دوسر به ط.ل 5/1 سانتيمتر روي مقوا مي چسبانند و يا در انتهاي مقواي سه گوش قرار مي دهند براي شروع کار مي توان از سنجاقهاي ته گرد معمولي استفاده نمود ولي طول اين سنجاقها کم است و بعلاوه زود زنگ مي زنند. سنجاقهاي فولادي مخصوص نگهداري حشرات از نمره صفر تا هفت با ضخامتهاب مختلف وجود دارند که معمولاً براي سنجاق زدن به حشرات از آنها استفاده مي کنند. بسياري از حشرات را که جثه متوسطي داشته و طول آنها بين 5/0 تا 3 سانتيمتر است مي توان بدون گسترش بال سنجاق زد.

مگسها، زنبورها، ملخها، سنها و قاب بالا را مي توان پس از جمع آوري و کشتن سنجاق زد. سنجاق را بطور عمود تز پشت به داخل بدن حشره فرو مي کنند.

بفاصله يک سانتيمتر از سطح شکم حشره اتيکت مقوايي قرار مي گيرد که با مرکب چين اطلاعات مربوط به محل و تاريخ جمع آوري و نام جمع آوري کننده روي آن نوشته مي شود. مثلاً: در صورتي که جمع آوري کننده نام خانواده، جنس يا گونه حشره را مي داند اين اطلاعات بر اتيکت (برچسب) ديگري که بفاصله نيم سانتيمتر از اتيکت اول قرار مي گيرد، نوشته مي شود. براي آن که فاصله حشرات و اتيکتها بطور يک نواختي روي سنجاق قرار گيرند مي توان از قطعه چوبي که مانند پله سه ارتفاع 5/2 و 5/1 و 1 سانتيمتر دارد و يا سه سوراخ به ارتفاعات مزبور در يک قطعه چوبي تهيه شده باشد، استفاده نمود.

حشرات سنجاق خورده را مي توان در هر نوع جعبه که کف آن پوشش نرمي از قبيل چوب پنبه، سلوفان و غيره باشد قرار داد. علاوه بر جعبه هاي ساخته شده تجارتي مي توان از جعبه هاي سيگار يا شيريني براي اين منظور استفاده کرد در موزه هاي حشره شناسي از جعبه هايي به ابعاد 30×18 يا 40×18 و يا 25×8 سانتميتر استفاده مي کنند. گاهي براي آنکه شکل مراحل مختلف زندگي حشره يا خسارت آن را به اشياء مختلف و گياهان نشان دهند، آنها را در جعبه هايي که پوشش شيشه اي دارند قرار مي دهند. درون جعبه هاي کلکسيون را مي توان به قسمتهاي مختلف تقسيم کرد. در هر قسمت خانواده يا ژانرهاي يک راسته از حشرات را قرار مي دهند. معمولاً گونه هاي مختلف حشرات هر خانواده پهلو به پهلو در روي يک خط افقي قرار مي گيرند.

 

    اتاله کردن حشرات

براي آنکه نام خانواده سنجاقکها، ملخها، پروانگان و بسياري از حشرات ديگر را بدانيم، کليدهاي شناسايي حشرات از طرز انشعاب رگبالهاي انواع مختلف آ«ها استفاده مي کند. از اين رو هنگام سنجاق زدن اين حشرات مخصوصاً پروانگان لازم است بال آنها را بصورت گستده خشک کرد. براي گستراندن بالها از اتالوار استفاده مي کنند. اتالوار دو قطعه فيبر است که روي آن چوب پنبه يا سلوفان قرار دارد. قطعات فيبر روي پايه چوبي بطور مايل قرار مي گيرند. فاصله بين اين دو قطعه به شکل شياري است که قسمت اصلي بدن حشره در داخل آن قرار مي گيرد و بالها روي صفحه چوب پنبه گسترانده مي شوند. عرض شيار ممکن است در يک طرف اتالوار کمتر و در طرف ديگر زياد باشد تا بتوان بدني حشراتي را که قطر آنها بين 5 تا 15 ميليمتر باشد در داخل شيار قرار داد. بعضي اوقات دو قطعه چوب پنبه را در روي پايه طوري نصب مي کنند که فاصله آنها را مي توان به يکديگر تغيير داد و حشرات با جثه کوچک يا بزرگ را در داخل شيار جاي داد.

معمولاً وقتي قسمت تنه پروانه داخل شيار اتالوار قرا مي گيرد شاخکها و پاها بطور نامنظم هستند. براي گستراندن بالها از دو نوار کاغذ که بالها زير آن قرار کي گيرند، استفاده مي شود. سنجاقهاي بعدي بترتيب شاخکها و پها را بطور منظمي مرتب مي کند اتالوار را مي توان بسادگي يا تعبيه شياري روي سلوفان معمولي ساخت. در صورتي که براحتي نشود پاها و شاخک پروانه ها را روي اتالوار مرتب نمود بهتر است قسمت برجسته انتهاي سنجاق را در داخل سوراخي که روي سلوفان تهيه شده قرار داد. به اين ترتيب راحتتر مي توان با قرار دادن نوار و به کمک سنجاق بالها و ضمائم بدن پروانه را منظم نمود.

مي توان کلکسيوني از بال پروانه ها بصورت آلبوم تهيه نمود و براي شناسايي بال پولک داران يک منطقه به اين آلبومها مراجعه کرد. روش تميز کردن بال پروانگان و تهيه کلکسيون از آنها به اين قرار است:

 • بالها يا قسمتهايي از بدن را که در کليد شناسايي پروانگان از آنها استفاده مي شود بدقت جدا کنيد.
 • مدت 15 ثانيه بالها را در الکل 95 درصد فرد کنيد.
 • چند ثانيه هم آنها را در اسيدکلريدريک ده درصد بگذاريد.
 • اکنون مدت چند دقيقه بالها را در آب ژاول بگذاريد تا رنگ آنها از بين برود.
 • پولکها را با شست وشو از روي بال و ضمائم بدن پروانه جدا کنيد.
 • بطور موقت بال و پولکها را روي کاغذي که قبلاً در آب خيس کرده ايد، بگذاريد تا چروک نخورند.
 • بمجردي که بالها خشک شدند آنها را به کمک پس با دقت برداريد.
 • کاغذ براق قسمت روئي پرمافيلم را برداريد و بالهل يا ضمايم بدن پروانه را روي آن بچسبانيد. اتيکت مناسب را بطور واژگون بر روي پرمافيلم قرار دهيد.
 • کاغذ براق روي قسمت چسبنده پرمافيلم را بجاي خود بچسبانيد. انگشت خود را از مرکز به اطراف بکشيد تا دو ورق کاملاً بهم بچسبند، در صورتي که بال پروانه بزرگ باشد گاهي از غلتک براي اين منظور استفاده مي شود. حبابهاي هوايي را مي توان بعداً بين دو ورق پرمافيلم خارج نمود. به اين ترتيب آلبوم جالبي از انواع بال پروانگان بصورت کتابچه تهيه مي شود.
 • ..

  .

  جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : آفات و بیماری های مهم درخت بید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *